Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2005 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2000 - 2005
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1994 - 2000
Arş.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1984 - 1994
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Müh. Böl., , 15.06.2005 - 01.10.2017
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Kaya, "ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK ÇIKARIM SİSTEMLERİ (ANFIS)'NİN YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI İLE EĞİTİLMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Doktora, S.Aslan, "GENOMİK VERİNİN ANALİZİNDE YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI TEMELLİ YENİ TEKNİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Doktora, E.Hançer, "YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI TABANLI GÖRÜNTÜ KÜMELEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Doktora, F.Köylü, "Yapay Arı Kolon i Algoritması Taban lı Veri Madenciliği Algoritmalarının Geliştirilmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2015.
Doktora, B.Görkemli, "YAPAY ARI KOLONİ PROGRAMLAMA VE SEMBOLİK REGRESYON PROPLEMLERİNE UYGULANMASI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Doktora, T.Kurban, "3 Boyutlu Nesnelerin Modellenmesi İçin Nokta Bulutlarının Sezgisel Optimizasyon Yöntemleri İle İşlenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Doktora, C.Öztürk, "YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI İLE YAPAY SİNİR AĞLARININ EĞİTİLMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Doktora, S.Öktem, "KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARINDA OPTUMUM YÖNLENDİRME TEKNİKLERİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2011.
Doktora, B.Baştürk, "Nümerik Optimizasyon Problemlerinde Yapay Arı Kolonisi (Artificial Bee Colony) Algoritmasının Performans Analizi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2009.
Doktora, A.Yüksek, "Hava kirliliği tahmininde çoklu regresyon analizi ve yapay sinir ağları yönteminin karşılaştırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Doktora, U.Dağdelen, "Grup Asansörleri için Zeki kontrol Sistemleri", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Doktora, M.Yaz, "SABİT TORKLU MANİPÜLATÖRÜN MİNİMUM ZAMANLI UYARLAMALI DENETİMİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2002.
Doktora, A. Bağış, "Tabu Araştırma Algoritması Destekli Bulanık Mantık Denetleyicisi ile Baraj İşletiminin Eniyilenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2001.
Doktora, A.Kalınlı, "Geribeslemeli Yapay Sinir Ağlarının Genetik Operatörlere Dayalı Tabu Araştırma Algoritması Kullanarak Eğitilmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1996.
Yüksek Lisans, M.Meral, "BULUT İLE MOBİL GÖRRÜNMEZ KAREKODLARI İŞLEMİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2017.
Yüksek Lisans, M.Al-Mashhadani, "BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(YL.YABANCI DİL)-PROBABİLİSTİC DYNAMİC DEPLOYMENT OF WİRELESS SENSOR NETWORKS BY ARTİFİCİAL BEE COLONY ALGORİTHM", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, F. Ibrahim, "BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(YL.YABANCI DİL)-LOCALİZATİON OF NODES İN WİRELESS SENSOR NETWORK USİNG ARTİFİCİAL BEE COLONY ALGORİTHM", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, A.Altaee, "BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YL.YABANCI DİL) - DEPLOYMENT OF WİRELESS SENSOR NETWORK BY ARTİFİCİAL BEE COLONY ALGORTİHM", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, N.Kurat, "AYIRT EDİCİ ORTAK VEKTÖR KULLANARAK PARMAK BOĞUM TABANLI SINIFLANDIRMA", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Yüksek Lisans, A.Ulaş, "VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİNİN BİYOİNFORMATİK UYGULAMALARI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, F.Özkök, "BİYOİNFORMATİK VERİLERİN ANALİZİ İÇİN VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, E.Hançer, "Topografik haritalardan yükseklik çizgilerinin otomatik çekilmesi ve oluşan hataların giderilmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2012.
Yüksek Lisans, E.Kaya, "Adaptif Sır Paylaşımı", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
Yüksek Lisans, T.Kurban, "VİDEO VE GPS VERİLERİNE DAYALI HARİTA ÜRETİMİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2008.
Yüksek Lisans, B.Baştürk, "Bilgisayar Destekli Yöntemlerle Yüzdeki Dismorfik Rahatsızlıkların Otomatik Tespiti", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2005.
Yüksek Lisans, H.Bolat, "ERCİYES ÜNİVESİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TAHAKKUK İŞLERİ BİRİMİ OTOMASYON YAZILIMI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2004.
Yüksek Lisans, S.Ökdem, "DİSK PLANLAMA İÇİN KARINCA KOLONİ ALGORİTMASINA DAYALI YENİ BİR METOD", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, A.Gezer, "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR BİRİMİ WEB-TABANLI OTOMASYON YAZILIMI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, Y.Samast, "İntranet Üzerinde İstemci/Sunucu Veri Tabanı Uygulaması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1998.
Yüksek Lisans, U.Dağdelen, "BULANIK MANTIK İLE ADIM MOTOR KONTROLÜ ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1996.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Şubat, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma , Mersin Ünv., Mersin , Haziran, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, Gaziantep Ünv., Gaziantep, Mart, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi