Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Derviş KARABOĞA
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : BİLGİSAYAR YAZILIMI
Sabit Telefon : +90 352 2076666 | Dahili : 32577
E Posta Adresi : karabogaerciyes.edu.tr
Web Adresi : http://mf.erciyes.edu.tr/abc
Ofis : E3-107
Posta Adresi : Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 38039 Melikgazi Kayseri
Eğitim Bilgileri
Doktora, University of Wales College of Cardiff, System Engineering Department, , INGILTERE, 1989-1994
Yüksek Lisans, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 1985-1988
Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 1979-1983
Araştırma Alanları
Evrimsel Hesaplama
Sinirsel Ağlar
Bulanık Kümeler ve Sistemler
Benzetim ve Modelleme
Yapay Arı Koloni Algoritması
Optimizasyon Teknikleri
Modelleme ve Kontrol
Veri Madenciliği
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği
Yapay Zeka (Artificial Intelligence)
Optimizasyon ve Teknikleri
Bilişim Sistemleri (Information Systems)
Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı (Algorithms and Theory of Computi
Bilişim
Web Of Science Araştırma Alanları
Computer Science, Artificial Intelligence
Computer Science, Information Systems
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2005 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2000 - 2005
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1994 - 2000
Arş.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1984 - 1994
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Müh. Böl., , 15.06.2005 - 01.10.2017
Yönetilen Tezler
Doktora, E.Kaya, "ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK ÇIKARIM SİSTEMLERİ (ANFIS)'NİN YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI İLE EĞİTİLMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Doktora, S.Aslan, "GENOMİK VERİNİN ANALİZİNDE YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI TEMELLİ YENİ TEKNİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Doktora, E.Hançer, "YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI TABANLI GÖRÜNTÜ KÜMELEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Doktora, F.Köylü, "Yapay Arı Kolon i Algoritması Taban lı Veri Madenciliği Algoritmalarının Geliştirilmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2015.
Doktora, B.Görkemli, "YAPAY ARI KOLONİ PROGRAMLAMA VE SEMBOLİK REGRESYON PROPLEMLERİNE UYGULANMASI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Doktora, T.Kurban, "3 Boyutlu Nesnelerin Modellenmesi İçin Nokta Bulutlarının Sezgisel Optimizasyon Yöntemleri İle İşlenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Doktora, C.Öztürk, "YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI İLE YAPAY SİNİR AĞLARININ EĞİTİLMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Doktora, S.Öktem, "KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARINDA OPTUMUM YÖNLENDİRME TEKNİKLERİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2011.
Doktora, B.Baştürk, "Nümerik Optimizasyon Problemlerinde Yapay Arı Kolonisi (Artificial Bee Colony) Algoritmasının Performans Analizi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2009.
Doktora, A.Yüksek, "Hava kirliliği tahmininde çoklu regresyon analizi ve yapay sinir ağları yönteminin karşılaştırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Doktora, U.Dağdelen, "Grup Asansörleri için Zeki kontrol Sistemleri", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Doktora, M.Yaz, "SABİT TORKLU MANİPÜLATÖRÜN MİNİMUM ZAMANLI UYARLAMALI DENETİMİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2002.
Doktora, A. Bağış, "Tabu Araştırma Algoritması Destekli Bulanık Mantık Denetleyicisi ile Baraj İşletiminin Eniyilenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2001.
Doktora, A.Kalınlı, "Geribeslemeli Yapay Sinir Ağlarının Genetik Operatörlere Dayalı Tabu Araştırma Algoritması Kullanarak Eğitilmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1996.
Yüksek Lisans, M.Meral, "BULUT İLE MOBİL GÖRRÜNMEZ KAREKODLARI İŞLEMİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2017.
Yüksek Lisans, M.Al-Mashhadani, "BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(YL.YABANCI DİL)-PROBABİLİSTİC DYNAMİC DEPLOYMENT OF WİRELESS SENSOR NETWORKS BY ARTİFİCİAL BEE COLONY ALGORİTHM", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, F. Ibrahim, "BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ(YL.YABANCI DİL)-LOCALİZATİON OF NODES İN WİRELESS SENSOR NETWORK USİNG ARTİFİCİAL BEE COLONY ALGORİTHM", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, A.Altaee, "BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YL.YABANCI DİL) - DEPLOYMENT OF WİRELESS SENSOR NETWORK BY ARTİFİCİAL BEE COLONY ALGORTİHM", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, N.Kurat, "AYIRT EDİCİ ORTAK VEKTÖR KULLANARAK PARMAK BOĞUM TABANLI SINIFLANDIRMA", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Yüksek Lisans, A.Ulaş, "VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİNİN BİYOİNFORMATİK UYGULAMALARI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, F.Özkök, "BİYOİNFORMATİK VERİLERİN ANALİZİ İÇİN VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, E.Hançer, "Topografik haritalardan yükseklik çizgilerinin otomatik çekilmesi ve oluşan hataların giderilmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2012.
Yüksek Lisans, E.Kaya, "Adaptif Sır Paylaşımı", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
Yüksek Lisans, T.Kurban, "VİDEO VE GPS VERİLERİNE DAYALI HARİTA ÜRETİMİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2008.
Yüksek Lisans, B.Baştürk, "Bilgisayar Destekli Yöntemlerle Yüzdeki Dismorfik Rahatsızlıkların Otomatik Tespiti", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2005.
Yüksek Lisans, H.Bolat, "ERCİYES ÜNİVESİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TAHAKKUK İŞLERİ BİRİMİ OTOMASYON YAZILIMI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2004.
Yüksek Lisans, S.Ökdem, "DİSK PLANLAMA İÇİN KARINCA KOLONİ ALGORİTMASINA DAYALI YENİ BİR METOD", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, A.Gezer, "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR BİRİMİ WEB-TABANLI OTOMASYON YAZILIMI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, Y.Samast, "İntranet Üzerinde İstemci/Sunucu Veri Tabanı Uygulaması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1998.
Yüksek Lisans, U.Dağdelen, "BULANIK MANTIK İLE ADIM MOTOR KONTROLÜ ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1996.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Tez Savunma, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Şubat, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma , Mersin Ünv., Mersin , Haziran, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, Gaziantep Ünv., Gaziantep, Mart, 2015
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Hançer E., Xue B. , Zhang M., Karaboğa D., Akay B., "Pareto front feature selection based on artificial bee colony optimization", INFORMATİON SCİENCES, vol.422, pp.462-479, 2018 (Link)
Harfouchi F., Habbi H., Ozturk C., Karaboğa D., "Modified multiple search cooperative foraging strategy for improved artificial bee colony optimization with robustness analysis", SOFT COMPUTING, vol.22, pp.6371-6394, 2018
Karaboğa D., Kaya E., "Training ANFIS by using the artificial bee colony algorithm", TURKİSH JOURNAL OF ELECTRİCAL ENGİNEERİNG AND COMPUTER SCİENCES, vol.25, pp.1669-1679, 2017
Hançer E., Karaboğa D., "A comprehensive survey of traditional, merge-split and evolutionary approaches proposed for determination of cluster number", SWARM AND EVOLUTIONARY COMPUTATION, vol.32, pp.49-67, 2017
Karaboğa D., Kaya E., "An adaptive and hybrid artificial bee colony algorithm (aABC) for ANFIS training", APPLIED SOFT COMPUTING, vol.49, pp.423-436, 2016
Karaboğa D., Aslan S., "A discrete artificial bee colony algorithm for detecting transcription factor binding sites in DNA sequences", GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH, vol.15, pp.1-11, 2016
Çelik M., Köylü F., Karaboğa D., "CoABCMiner: An Algorithm for Cooperative Rule Classification System Based on Artificial Bee Colony", INTERNATIONAL JOURNAL ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS, vol.25, pp.1550028-1-1550028-50, 2016 (Link)
Ozturk C., Hançer E., Karaboğa D., "Dynamic clustering with improved binary artificial bee colony algorithm", APPLIED SOFT COMPUTING, vol.28, pp.69-80, 2015
Habbi H., Boudouaoui Y., Karaboğa D., Ozturk C., "Self-generated fuzzy systems design using artificial bee colony optimization", INFORMATION SCIENCES, vol.295, pp.145-159, 2015
Ozturk C., Hançer E., Karaboğa D., "A novel binary artificial bee colony algorithm based on genetic operators", INFORMATION SCIENCES, vol.297, pp.154-170, 2015
Ozturk C., Hançer E., Karaboğa D., "Improved clustering criterion for image clustering with artificial bee colony algorithm", PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS, vol.18, pp.587-599, 2015
Hançer E., Xue B., Karaboğa D., Karaboğa D., Zhang M., "A binary ABC algorithm based on advanced similarity scheme for feature selection", APPLIED SOFT COMPUTING, vol.36, pp.334-348, 2015
Akay B., Karaboğa D., "A survey on the applications of artificial bee colony in signal, image, and video processing", SIGNAL IMAGE AND VIDEO PROCESSING, vol.9, pp.967-990, 2015
Apalak M.K., Karaboğa D., Akay B., "The Artificial Bee Colony Algorithm In Layer Optimization For The Maximum Fundamental Frequency Of Symmetrical Laminated Composite Plates", ENGINEERING OPTIMIZATION, vol.46, no.3, pp.420-437, 2014 (Link) (Abstract)
Mernik M. , Liu S. , Karaboğa D., Crepinšek M. , "On Clarifying Misconceptions When Comparing Variants Of The Artificial Bee Colony Algorithm By Offering A New Implementation", INFORMATION SCIENCES, vol.291, pp.115-127, 2014 (Link)
Karaboğa D., Görkemli B., Öztürk C., Karaboğa N., "A Comprehensive Survey: Artificial Bee Colony (Abc) Algorithm And Applications", ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW, vol.42, pp.21-57, 2014 (Link)
Ozturk C., Hançer E., Karaboğa D., "AUTOMATIC CLUSTERING WITH GLOBAL BEST ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM", JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.29, pp.677-687, 2014
Karaboğa D., Öztürk C., Hançer E., "Color Image Quantization: A Short Review And An Application With Artificial Bee Colony Algorithm", INFORMATICA, vol.25, pp.485-503, 2014
Karaboğa D., Görkemli B., "A Quick Artificial Bee Colony (Qabc) Algorithm And Its Performance On Optimization Problems", APPLIED SOFT COMPUTING, vol.23, pp.227-238, 2014 (Link)
Karaboğa D., Öztürk C., Karaboğa N., Görkemli B., "Artificial Bee Colony Programming For Symbolic Regression", INFORMATION SCIENCES, vol.209, pp.1-15, 2012
Karaboğa D., Ökdem S., Öztürk C., "Cluster based wireless sensor network routing using artificial bee colony algorithm", WIRELESS NETWORKS, vol.18, pp.847-860, 2012 (Link)
Akay B., Karaboğa D., "Artificial Bee Colony Algorithm For Large-Scale Problems And Engineering Design Optimization", JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, vol.23, pp.1001-1014, 2012 (Link)
Akay B., Karaboğa D., "A Modified Artificial Bee Colony Algorithm For Real-Parameter Optimization", INFORMATION SCIENCES, vol.192, pp.120-142, 2012 (Link)
Öztürk C., Karaboğa D., Görkemli B., "Artificial Bee Colony Algorithm For Dynamic Deployment Of Wireless Sensor Networks (The Paper Is Selected At The Conference, Inista 2010 To Be Published As Journal Paper)", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.20, pp.1-8, 2012
Haktanir T., Karaboğa D., Akay B., "Mix Proportioning Of Aggregates For Concrete By Three Different Approaches", JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, vol.24, pp.529-537, 2012 (Link)
Öztürk C., Karaboğa D., Görkemli B., "Probabilistic Dynamic Deployment Of Wireless Sensor Networks By Artificial Bee Colony Algorithm", SENSORS, vol.11, pp.6056-6065, 2011
Özkan C., Öztürk C., Sunar F., Karaboğa D., "The Artificial Bee Colony Algorithm In Training Artificial Neural Network For Oil Spill Detection", NEURAL NETWORK WORLD, vol.21, pp.473-492, 2011
Taşpinar N., Karaboğa D., Yildirim M., Akay B., "Partial Transmit Sequences Based On Artificial Bee Colony Algorithm For Papr Reduction In Mc-Cdma Systems", IET COMMUNICATIONS, vol.5, pp.1155-1162, 2011 (Link)
Taşpinar N., Karaboğa D., Yildirim M., Akay B., "Papr Reduction Using Artificial Bee Colony Algorithm In Ofdm Systems", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.19, pp.47-58, 2011 (Link)
Karaboğa D., Akay B., "A Modified Artificial Bee Colony (Abc) Algorithm For Constrained Optimization Problems", APPLIED SOFT COMPUTING, vol.11, pp.3021-3031, 2011 (Link)
Karaboğa D., Öztürk C., "A Novel Clustering Approach: Artificial Bee Colony (Abc) Algorithm", APPLIED SOFT COMPUTING, vol.11, pp.652-657, 2011
Karaboğa D., Taşpinar N., Yildirim M., Akay B., "Partial Transmit Sequences Based On Artificial Bee Colony Algorithm For Peak-To-Average Power Ratio Reduction In Multicarrier Code Division Multiple Access Systems", IET COMMUNICATIONS, vol.5, pp.1155-1162, 2011
Karaboğa D., Akay B., "Pid Controller Design By Using Artificial Bee Colony, Harmony Search And The Bees Algorithms", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I, Journal of Systems and Control Engineering, vol.227, pp.869-883, 2010 (Link)
Karaboğa D., Akay B., "Proportional-Integral-Derivative Controller Design By Using Artificial Bee Colony, Harmony Search, And The Bees Algorithms", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART I-JOURNAL OF SYSTEMS AND CONTROL ENGINEERING, vol.224, pp.869-883, 2010
Karaboğa D., Öztürk C., "Fuzzy Clustering With Artificial Bee Colony Algorithm", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, pp.1899-1902, 2010
Karaboğa D., Akay B., "A Comparative Study Of Artificial Bee Colony Algorithm", APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol.214, pp.108-132, 2009 (Link)
Karaboğa D., Akay B., "A Survey: Algorithms Simulating Bee Swarm Intelligence", ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW, vol.31, pp.61-85, 2009 (Link)
Karaboğa D., Öztürk C., "Neural Networks Training By Artificial Bee Colony Algorithm On Pattern Classification", NEURAL NETWORK WORLD, vol.19, pp.279-292, 2009
Ökdem S., Karaboğa D., "Routing In Wireless Sensor Networks Using An Ant Colony Optimization (Aco) Router Chip", SENSORS, vol.9, pp.909-921, 2009
Karaboğa D., Bağiş A., Haktanir T., "Controlling Spillway Gates Of Dams By Using Fuzzy Logic Controller With Optimum Rule Number", APPLIED SOFT COMPUTING JOURNAL, no.1, pp.232-238, 2008
Karaboğa D., Akay B., "On The Performance Of Artificial Bee Colony (Abc) Algorithm", APPLIED SOFT COMPUTING JOURNAL, vol.8, pp.687-697, 2008 (Link)
Karaboğa D., Akay B., "A Powerful And Efficient Algorithm For Numerical Function Optimization: Artificial Bee Colony (Abc) Algorithm", JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION, vol.39, pp.459-471, 2007 (Link)
Bağiş A., Karaboğa D., "Evolutionary Algorithm-Based Fuzzy Pd Control Of Spillway Gates Of Dams", Journal of the Franklin Institute, vol.344, no.8, pp.1039-1055, 2007
Türkmen İ., Güney K., Karaboğa D., "Genetic Tracker With Neural Network For Single And Multiple Target Tracking", NEUROCOMPUTING, vol.69, pp.2309-2319, 2006
Akdağlı A., Güney K., Karaboğa D., "Touring Ant Colony Optimization Algorithm For Shaped-Beam Pattern Synthesis Of Linear Antenna", ELECTROMAGNETICS, vol.26, pp.615-628, 2006
Dagdelen U., Bagis A., Karaboğa D., "An efficient control method for elevator group control system", LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol.3802, pp.1042-1047, 2005
Karaboğa D., Güney K., Akdağlı A., "Antenna Array Pattern Nulling By Controlling Both Amplitude And Phase Using Modified Touring Ant Colony Optimization Algorithm", INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, vol.91, pp.241-251, 2004
Kalinli A., Karaboğa D., "Training Recurrent Neural Networks By Using Parallel Tabu Search Algorithm Based On Crossover Operation", ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol.17, pp.529-542, 2004
Karaboğa D., Bağiş A., Haktanir T., "Fuzzy Logic Based Operation Of Spillway Gates Of Reservoirs During Floods", JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING, vol.9, no.6, pp.544-549, 2004
Guney K., Karaboğa D., "New Narrow Aperture Dimension Expressions Obtained By Using A Differential Evolution Algorithm For Optimum Gain Pyramidal Horns", JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS, vol.18, pp.321-339, 2004
Karaboğa N., Kalinli A., Karaboğa D., "Designing Digital Iir Filters Using Ant Colony Optimisation Algorithm ", ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol.17, no.3, pp.301-309, 2004 (Link)
Bağiş A., Karaboğa D., "Artificial Neural Networks And Fuzzy Logic Based Control Of Spillway Gates Of Dams", HYDROLOGICAL PROCESSES, vol.18, pp.2485-2501, 2004
Türkmen İ., Güney K., Karaboğa D., "Tabu Search Tracker For Multiple Target Tracking", JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS, vol.18, pp.1573-1589, 2004
Karaboğa N., Kalinli A., Karaboğa D., "Designing Digital Iir Filters Using Ant Colony Optimisation Algorithm", ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol.17, pp.301-309, 2004
Akdagli A., Karaboğa D., Guney K., "Pattern Nulling Of Linear Antenna Arrays By Controlling Only The Element Positions With The Use Of Improved Touring Ant Colony Optimization Algorithm", JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS, vol.16, pp.1423-1441, 2002
Karaboğa D., Guney K., Sagiroglu S., Erler M., "Neural Computation Of Resonant Frequency Of Electrically Thin And Thick Rectangular Microstrip Antennas", IEE PROCEEDINGS-MICROWAVES ANTENNAS AND PROPAGATION, vol.146, pp.155-159, 1999
Karaboğa D., Guney K., Kaplan A., Akdagli A., "A New Effective Side Length Expression Obtained Using A Modified Tabu Search Algorithm For The Resonant Frequency Of A Triangular Microstrip Antenna", INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING, vol.8, pp.4-10, 1998
Karaboğa D., Güney K., Karaboğa N., Kaplan A. , "Simple And Accurate Effective Side Length Expression Obtained By Using A Modified Genetic Algorithm For The Resonant Frequency Of An Equilateral Triangular Microstrip Antenna", INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, vol.83, no.1, pp.99-108, 1997 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Akay B., Karaboğa D., "Artificial Bee Colony Algorithm Variants on Constrained Optimization", International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications , vol.7, pp.0-0, 2017 (Link)
Karaboğa D., Aslan S., "Best Supported Emigrant Creation For Parallel Implementation Of Artificial Bee Colony Algorithm", ISTANBUL UNIVERSITY-JOURNAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING, vol.16, pp.2055-2064, 2016
Aslan S., Badem H., Özcan T. , Karaboğa D., Baştürk A., "Çoklu Ekran Kartı ile Hızlandırılmış Ayrık Haar Dalgacık Dönüşümü Temelli Görüntü Şıkıştırma", Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences, cilt.18, ss.12-16, 2015
Karaboğa D., Akay B., Öztürk C., "Artificial Bee Colony (Abc) Optimization Algorithm For Training Feed-Forward Neural Network", LNCS: Modeling Decisions for Artificial Intelligence, vol.4617, pp.318-329, 2007
Ökdem S., Karaboğa D., "Optimal Disk Scheduling Based On Ant Colony Optimization Algorithm", Erciyes Universiy Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.22, ss.11-19, 2006 (Link)
Karaboğa D., Ökdem S., "A Simple And Global Optimization Algorithm For Engineering Problems: Differential Evolution Algorithm", Turkish Journal of Electrical & Computer Sciences, cilt.12, ss.53-60, 2004
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Karaboğa D., "", , TURKİYE,
Karaboğa D., "", , ,
Aslan S., Karaboğa D., Aksoy A., "Paralel Yapay Arı Koloni Algoritması için Rastgele KaynaklarlaYeni Bir Göçmen Üretme Yaklaşımı", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı 2017, Antalya, TÜRKIYE,
Aslan S., Karaboğa D., Aksoy A., "Performance analysis of artificial bee colony algorithm on ARM based mobile platform", 2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, Turkey, ,
Karaboğa D., "Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve ABC", Uluslararası Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı, ,
Aksoy A., Aslan S., Karaboğa D., "Order Based Emigrant Creation Strategy for ParallelArtificial Bee Colony Algorithm", International Conference on Engineering Technologies 2017, Konya, TÜRKIYE,
Aslan S., Badem H., Karaboğa D., Baştürk A., "A New Synchronous Parallel Artificial Bee Colony Algorithm", International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, AFYON, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 2016, pp.1-6
Aslan S., Karaboğa D., "A new emigrant creation strategy based on local best sources for parallel Artificial Bee Colony algorithm", 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), , , pp.901-904
Aslan S., Karaboğa D., "Yapay Arı Koloni Algoritmasının Ekran Kart Kümesinde Hızlandırılması", 1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences, AFYON, TÜRKIYE, , pp.1338-1344
Aslan S., Karaboğa D., "A Parallel Implementation of Artificial Bee Colony Algorithm withinCUDA Architecture", International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), KİLİS, TÜRKIYE, , pp.745-756
Aslan S., Karaboğa D., Doğruer M., "Arama A gacı Temelli Kaba Kuvvet Motif BulmaTekni ginin I slemci Kümesinde HızlandırılmasıAccelerating Search Tree Based Brute Force MotifDiscovery Technique on a Processor Cluster", 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), , , pp.793-796
Aslan S., Badem H., Karaboğa D., Baştürk A., "A New Emigrant Creation Strategy for Synchronous Parallel Artificial Bee Colony Algorithm", International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), KİLİS, TÜRKIYE, 19-20 Mart 2016, pp.1-10
Ökdem S., Karaboğa D., "Kablosuz Ağ Protokolleri İçin bir Benzetim Yazılımı", inet-tr'15 XX. Türkiye'de XX. İnternet Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2015, ss.1-8 (Link)
Badem H., Aslan S., Özcan T. , Baştürk A., Karaboğa D., "CUDA ile Hızlandırılmış İki Boyutlu Ayrık Kosinüs Dönüşümü", 4. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-2 Ekim 2015, ss.0-0
Karaboğa D., Aslan S., "A New Emigrant Creation Strategy for Parallel Artificial Bee Colony Algorithm", 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Kasım 2015, pp.689-694
Aslan S., Badem H., Karaboğa D., Baştürk A., Ozcan T., "Accelerating Discrete Haar Wavelet Transform on GPU Cluster", 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, TÜRKIYE, 26-28 Kasım 2015, pp.1237-1240
Hançer E., Hançer E., Xue B., Zhang M., Karaboğa D., Akay B., "A multi-objective artificial bee colony approach to feature selection using fuzzy mutual information", 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2015 - Proceedings, Sendai, JAPONYA, 25-28 Mayıs 2015, pp.2420-2427
Habbi H., Boudouaoui Y., Öztürk C., Karaboğa D., "Fuzzy Rule-Based Modeling Of Thermal Heat Exchanger Dynamics Through Swarm Bee Colony Optimization", International Conference On Technology and Sciences (ICAT'15), ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Ağustos 2015, pp.1-5
Hançer E., Samet R., Karaboğa D., Karaboğa D., "A Hybrid Method to the Reconstruction of Contour Lines from Scanned Topographic Maps", IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Haziran 2014, pp.930-933
Karaboğa D., Kaya E., "TRAINING ANFIS USING ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM FOR NONLINEAR DYNAMIC SYSTEMS IDENTIFICATION", 22nd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Nisan 2014, pp.493-496
Köylü F., Çelik M., Karaboğa D., "Performance Analysis of ABCMiner Algorithm with Different Objective Functions", 21st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Nisan 2013, vol.2013, pp.1-5 (Link)
Hançer E., Öztürk C., Karaboğa D., "Extraction Of Brain Tumors From Mri Images With Artificial Bee Colony Based Segmentation Methodology", 8th International Conference On Electrical And Electronics Engineering (ELECO), BURSA, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 2013
Karaboğa D., Kaya E., "Training ANFIS Using Artificial Bee Colony Algorithm", IEEE International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), Albena, BULGARISTAN, 19-21 Haziran 2013, pp.1-5 (Link)
Karaboğa D., Görkemli B., "A Quick Artificial Bee Colony (Qabc) Algorithm And Its Performance On Optimization Problems", 2012 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), TÜRKIYE, 2-4 Temmuz 2012 , pp.227-238
Akay B., Karaboğa D., "İşlemci Çizelgelemesi Için Karınca Koloni Yaklaşımı ", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU) 2012, Trabzon, Türkiye, , TRABZON, TÜRKİYE, 3-4 Temmuz 2012, ss.111-115
Ökdem S., Öztürk C., Karaboğa D., "A Comparative Study On Differential Evolution Based Routing Implementations For Wireless Sensor Networks", International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2012), TÜRKIYE, 2-4 July 2012, pp.1-5 (Link)
Karaboğa D., Ökdem S., Öztürk C., "An Application Of Wireless Sensor Network Routing Based On Artificial Bee Colony Algorithm", IEEE Congress on Evolutionary Computation, ABD, 5-8 Haziran 2011, pp.326-330
Öztürk C., Karaboğa D., "Hybrid Artificial Bee Colony Algorithm For Neural Network Training", IEEE Congress on Evolutionary Computation, ABD, 5-8 Haziran 2011, pp.84-88
Karaboğa D., Ökdem S., Öztürk C., "Cluster Based Wireless Sensor Network Routing Using Artificial Bee Colony Algorithm", International Conference on Autonomous and Intelligent Systems, PORTEKIZ, 21-23 Haziran 2011, pp.847-860
Akay B., Karaboğa D., "Wavelet Packets Optimization Using Artificial Bee Colony Algorithm", WCCI 2011 IEEE World Congress on Computational Intelligence, Evolutionary Computation (CEC), 2011 IEEE Congress on, 2011 , New Orleans,, ABD, 5-8 June 2011, pp.89-94
Çelik M., Karaboğa D., Köylü F., "Artificial bee colony data miner (ABC-Miner)", 2011 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-18 Haziran 2011, vol.2011, pp.96-100 (Link)
Öztürk C., Karaboğa D., Görkemli B., "Artificial Bee Colony Algorithm For Dynamic Deployment Of Wireless Sensor Networks", International Symposium on INnovations in Intelligent Systems and Applications, TÜRKIYE, 21 Haziran, pp.255-262
Karaboğa D., Ökdem S., "Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılarak Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi", 12. Ulusal Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 23-26 Aralık 2009, ss.1-7 (Link)
Akay B., Karaboğa D., "Solving Integer Programming Problems By Using Artificial Bee Colony Algorithm", AI*IA 2009: Emergent Perspectives in Artificial Intelligence Lecture Notes in Computer Science Volume 5883, XIth International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, Reggio Emilia, Italy, ITALYA, 9-12 December 2009, pp.355-364
Akay B., Karaboğa D., "Parameter Tuning For The Artificial Bee Colony Algorithm", Computational Collective Intelligence, Semantic Web, Social Networks and Multiagent Systems Lecture Notes in Computer Science Volume 5796, International Conference on Computational Collective Intelligence, ICCCI 2009, Wroclaw, Poland,, POLONYA, 5-7 October 2009, pp.608-619
Öztürk C., Karaboğa D., "Artificial Bee Colony Algorithm Trained Neural Networks For Time-Series Prediction Problem", International Symposium on INovations in Intelligent Systems and Applications, TÜRKIYE, 18 Temmuz 2009, pp.286-291
Öztürk C., Karaboğa D., "Classification By Neural Networks And Clustering With Artificial Bee Colony (Abc) Algorithm", 6th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, TÜRKIYE, 14-17 Kasım, pp.1-5
Karaboğa D., Akay B., "Effect Of Region Scaling On The Initialization Of Particle Swarm Optimization, Differential Evolution And Artificial Bee Colony Algorithms On Multimodal High Dimensional Problems, Kayseri, Turkiye", International Conference on Multivariate Statistical Modelling & High Dimensional Data Mining, Kayseri, Turkiye,, TÜRKIYE, 19-23 June 2008
Karaboğa D., Öztürk C., Akay B., "Training Neural Networks With Abc Optimization Algorithm On Medical Pattern Classification", International Conference on Multivariate Statistical Modelling & High Dimensional Data Mining, Kayseri, Turkiye,, TÜRKIYE, 19-23 June 2008
Karaboğa D., Akay B., "Solving Large Scale Numerical Problems Using Artificial Bee Colony Algorithm", Proceedings of 6th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, 6th Int. Symp. on Intelligent and Manufacturing Systems, Features, Strategies and Innovation, Sakarya, Turkiye,, TUNUS, 14-17 October 2008, pp.401-410
Ökdem S., Karaboğa D., "Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Yönlendirme Teknikleri", Akademik Bilişim’ 07, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 1-4 Şubat 2007, ss.409-415 (Link)
Karaboğa D., Akay B., Öztürk C., "Artificial Bee Colony (Abc) Optimization Algorithm For Training Feed-Forward Neural Networks", Modeling Decisions for Artificial Intelligence Lecture Notes in Computer Science Volume 4614/2007, 4th International Conference, MDAI 2007, Kitakyushu, Japan,, JAPONYA, 16-18 August 2007, pp.318-329
Öztürk C., Karaboğa D., "Sınıflandırma Problemleri Için Yapay Sinir Ağlarının Yapay Arı Koloni Algoritması (Abc) Ile Eğitilmesi", BUMAT2008, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 15-17 Ekim 2008, ss.713-720
Karaboğa D., Akay B., "D. Karaboga, B. Basturk, Artificial Bee Colony (Abc) Optimization Algorithm For Solving Constrained Optimization Problems", Advances in Soft Computing: Foundations of Fuzzy Logic and Soft Computing Lecture Notes in Computer Science Volume 4529/2007, 12th International Fuzzy Systems Association World Congress, IFSA 2007, Cancun, Mexico,, MEKSIKA, 18-21 June 2007, pp.789-798
Karaboğa D., Akay B., "Artificial Bee Colony Algorithm On Training Artificial Neural Networks", IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, SIU 2007, Eskişehir, Türkiye,, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 11-13 June 2007, ss.1-4
Dağdelen U., Bağiş A., Karaboğa D., "İyileştirilmiş Alan Ağırlık Algoritmasına Dayalı Grup Asansör Kontrolü", Asansör Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2006, ss.171-179
Akay B., Karaboğa D., "An Artificial Bee Colony (Abc) Algorithm For Numeric Function Optimization", Proceedings of IEEE SIS'06, IEEE Swarm Intelligence Symposium 2006,, ABD, 12-14 May 2006, pp.13-19
Akay B., Karaboğa D., "Yüz Tanıma Ile Havaalanı Personelinin Kimliklendirilmesi", Hasem 06, Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 12-14 May 2006, ss.449-453
Öztürk C., Karaboğa D., "Kablosuz Sensör Ağları Dolaşımında Veri Gizliliği", Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, 7-8 Aralık 2006, ss.1-5
Karaboğa D., Ökdem S., "Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Güvenli İletişim Teknikleri", Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 1-4 Aralık 2006, ss.1-4 (Link)
Ökdem S., Karaboğa D., "Gerçek Zamanlı Optimizasyon İçin Gelişime Dayalı Hızlı Bir Algoritma", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2005, ss.527-530 (Link)
Karaboğa D., Ökdem S., "A Performance Comparison Of Modern Heuristic Algorithms On Test Functions", International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, TÜRKIYE, 15-18 Haziran, pp.46-49
Karaboğa D., Akay B., "Image Segmentation Using Differential Evolution Algorithm ", Proceedings of the IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conference,, KAYSERİ, TÜRKİYE, 16-18 Mayıs 2005, ss.33-36
Bağiş A., Karaboğa D., "PD Denetleyici Kullanılarak Baraj Göl Kotu Kontrolü", Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK’05), İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-3 Haziran 2005, ss.425-429
Dağdelen U., Bağiş A., Karaboğa D., "Geliştirilmiş Bir Algoritma Kullanılarak Asansör Grup Kontrolü", Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu (BMYS’2005), KOCAELİ, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2005, ss.470-477
Dağdelen U., Bağiş A., Karaboğa D., "An efficient control method for elevator group control system", International Conference on Computational Intelligence and Security (CIS-05), Xi an, ÇIN HALK CUM., 15-19 Aralık 2005, vol.LNAI 3802, pp.1042-1047
Karaboğa D., Ökdem S., "A Simple And Global Optimization Algorithm For Engineering Problems: Differential Evolution Algorithm", International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 02-04 Temmuz 2003, ss.581-583
Kalinli A., Karaboğa D., "Iir Filter Design Using Immune Algorithm", International Conference on Signal Processing ICSP 2003, TÜRKIYE, 24-26 Eylül 2003, vol.1, no.2, pp.244-247
Karaboğa D., Ökdem S., "Disk Scheduling Using Ant Colony Algorithm", ICSP-International Conference on Signal Processing, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Eylül 2003, pp.223-226
Bağiş A., Karaboğa D., "Controlling the Spillway Gates Using Fuzzy Logic Controller Designed by Modified Tabu Search Algorithm", 10th International Fuzzy Systems Association World Congress (IFSA 2003), İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Haziran - 2 Temmuz 2003, pp.293-296
Karaboğa N., Kalinli A., Karaboğa D., "Ant Colony Optimisation Algorithm With Recency Based Memory", 11th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN’2002, İSTANBUL, TÜRKİYE, 20-21 Haziran 2002, ss.171-180
Kalinli A., Karaboğa D., "Mühendislik Problemlerinin Çözümü İçin Yapay Bağışıklık Sistem Yaklaşımı, Artificial Immune System Approach To Solving Engineering Problems", 4. GAP Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), ŞANLIURFA, TÜRKİYE, 6-8 Haziean 2002, cilt.1, ss.580-586
Kalinli A., Karaboğa D., "Geribeslemeli Yapay Sinir Ağlarının Paralel Tabu Araştırma Algoritması Kullanarak Eğitilmesi", 11th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN’2002, İSTANBUL, TÜRKİYE, 20-21 Haziran 2002, ss.261-270
Kalinli A., Karaboğa D., "Yüksek Dereceden Iir Filtrelerin Tabu Araştırma Algoritması Kullanarak Tasarlanması", 10. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı SIU’2002, DENİZLİ, TÜRKİYE, 12-14 Haziran 2002, ss.406-411
Kalinli A., Karaboğa D., Karaboğa N., "A Modified Touring Ant Colony Optimisation Algorithm For Continuous Functions", The Sixteenth International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS XVI), TÜRKIYE, 16-16 Kasım 2001, pp.437-444
Karaboğa N., Kalinli A., Karaboğa D., "An Immune Algorithm For Numeric Function Optimisation", 10th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN 2001, ANTALYA, TÜRKİYE, 21-22 Haziran 2001, ss.111-119
Karaboğa D., Bağiş A., Haktanir T., "Application Of Fuzzy Logic To Reservoir Control Of Dams", Tenth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN 2001), Gazimağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 25-27 Nisan 2001, pp.174-179
Karaboğa D., Kalinli A., Karaboğa N., "Touring Ant Colony Algorithm With Frequency Based Memory For Contounous Optimisation", 10th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN 2001, ANTALYA, TÜRKİYE, 21-22 Haziran 2001, ss.94-102
Bağiş A., Karaboğa D., Haktanir T., "Reservoir Control Of Dams Using Fuzzy Logic Controller Designed By Tabu Search Algorithm", The Sixteenth International Symposium on Computer and Information Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2001, pp.484-491
Bağiş A., Karaboğa D., Haktanir T., "A New Method For Reservoir Control Of Dams", Second International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO2001), BURSA, TÜRKIYE, 7-11 Kasım 2001, pp.327-331
Bağiş A., Karaboğa D., Haktanir T., "Tabu Araştırma Algoritması Kullanarak Baraj Göl Kotu Kontrolü İçin Bulanık Mantık Denetleyici Tasarımı", Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2001, ss.41-49
Karaboğa D., Bağiş A., Haktanir T., "Bulanık Mantık Denetleyici Kullanarak Taşkınlar Esnasında Baraj Göl Kotunun Kontrolü", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Müh. Sempozyumu (ELECO’2000), BURSA, TÜRKIYE, 8-12 Kasım 2000, ss.416-420
Bağiş A., Karaboğa N., Karaboğa D., "System Identification Using Tabu Search Algorithm", The 9th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN’2000), İZMİR, TÜRKIYE, 21-23 Haziran 2000, pp.421-424
Karaboğa D., Kalinli A., "Yeni Bir Paralel Tabu Araştırma Algoritması", The Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN’99, İSTANBUL, TÜRKİYE, 23-25 Haziran 1999, ss.275-283
Karaboğa D., Bağiş A., "Timetabling By Genetic Algorithm", The Second International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems, SAKARYA, TÜRKIYE, 6-7 Ağustos 1998
Karaboğa D., Horrocs D., Karaboğa N., Kalinli A., Haznedar B., "Designing Digital Fir Filters Using Tabu Search Algorithm", IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS’97), HONGKONG, 9-12 Haziran 1997, pp.2236-2239
Karaboğa D., Kalinli A., "Tabu Search Algorithm For Combinatorial Optimisation Problems", 11th European Simulation Multiconference (ESM’97), TÜRKIYE, 1-4 Haziran 1997, pp.484-488
Karaboğa D., Kalinli A., "Training Recurrent Neural Networks For Dynamic System Identification Using Parallel Tabu Search Algorithm", 12th IEEE International Symposium on Intelligent Control (ISIC’ 97), TÜRKIYE, 16-18 Temmuz 1997, pp.113-118
Karaboğa D., Kalinli A., "Training Recurrent Neural Networks Using Tabu Search Algorithm", The Fifth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN’96, İSTANBUL, TÜRKİYE, 27-28 Haziran 1996, ss.293-298
Karaboğa D., Kalinli A., "Tabu Araştırma Algoritması İçin Yeni Bir Model", The First Turkish Symposium on Intelligent Manufacturing Systems (IMS’96), SAKARYA, TÜRKİYE, 30-31 Mayıs 1996, ss.168-175
Karaboğa D., Kalinli A., "Tuning Pid Controller Parameters Using Tabu Search Algorithm", IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC’96), TÜRKIYE, 14-17 Kasım 1996, vol.1, pp.134-136
Karaboğa D., "Design of fuzzy logic controllers using tabu search algorithm", 1996 Biennial Conference of the North-American-Fuzzy-Information-Processing-Society, BERKELEY, CAD, 19-22 Haziran 1996, pp.489-491
Karaboğa N., Karaboğa D., Horrocks D.H. , Alçi M., "Design Of Fir Filters Using Genetic Algorithms", ECCTD’95 Europen Conference on Circuit Theory and Design, TÜRKIYE, 27-31 August 1995
Karaboğa N., Horrocks D.H. , Karaboğa D., Alçi M., "Rounding Fir Filter Coefficients Using Genetic Algorithms", International Conference on Artificial Neural Networks and Genetic Algorithms, FRANSA, 19-21 April 1995
Karaboğa N., A. W., Karaboğa D., "Optimisation of multivariable functions ", Proc. of the Third. Conf. on Information Technology and its Applications, ITA’93, Markfield Conf. Centre, Leicester, INGILTERE, 15-16 Nisan 1994, pp.14-16
Kitap ve Kitap Bölümleri
Karaboğa D., "Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları", Nobel Yayınevi, ANKARA, 2004
Karaboğa D., Pham D., "Intelligent Optimisation Techniques", Springer-Verlag , London, 2000
Diğer Yayınlar
Karaboğa D., "Davetli Konuşma, "Artificial Intelligence and ARTIFICIAL BEE COLONY", HAVELSAN 5. Teknloji Zirvesi:Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, 17 Şubat 2018, Antalya.", Sunum, ss.1-40, 2018 (Link)
Karaboğa D., "Davetli Konuşma, "Artificial Intelligence and Optimization", International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES 2018), Karabük Ünv., Mühendislik Fakültesi, Hamit Çepni Konferans Salonu’11-13 May 2018, Karabük.", Sunum, pp.1-60, 2018 (Link)
Karaboğa D., "Davetli Konuşma: "Yapay Zeka, arı Kolonisi ve Mühendislik Uygulamaları", Dijitalleşen Dünyada Mühendislik Çalıştayı-Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi, Bursa", 09 Şubat 2018", Sunum, ss.1-10, 2018", Sunum, ss.1-10, 2018 (Link)
Karaboğa D., "Sosyal Sorumluluk Projesi: Liseli Öğrencilerle Yapay Zeka Söyleşileri-KAYSERİ Baldöktü Anadolu Lisesi ", Sunum, ss.1-40, 2018
Karaboğa D., "Sosyal Sorumluluk Projesi: Liseli Öğrencilerle Yapay Zeka Söyleşileri-KAYSERİ İstem Koleji", Sunum, ss.1-40, 2018
Karaboğa D., "Davetli Konuşma, "Yapay Zeka" 08 Mart 2018, Erciyes Ünv., Tıp Fak. ", Sunum, ss.1-47, 2018 (Link)
Karaboğa D., "Sosyal Sorumluluk Projesi: Liseli Öğrencilerle Yapay Zeka Söyleşileri-KAYSERİ Doğa Koleji", Sunum, ss.1-40, 2018
Karaboğa D., ""Davetli Konuşma, "Artificial Intelligence and Artificial Bee Colony-ABC and directing the science", Bilim üretmek için 100 Neden Konferanslar Dizisi, 22 Mart 2018, Lefkoşe, NEU, KKTC.", Sunum, ss.1-60, 2018 (Link)
Karaboğa D., "Sosyal Sorumluluk Projesi: Liseli Öğrencilerle Yapay Zeka Söyleşileri-NEVŞEHİR Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesi", Sunum, ss.40, 2018 (Link)
Karaboğa D., ""Davetli Konuşma: "Yapay Zeka ve Zeki Problem Çözme", Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu-KYK Tematik Kış Kampları-AR-GE İnovasyon (Yapay Zeka) Kampı, Kocaeli", 15-19 Ocak 2018", Sunum, ss.1-10, 2018 (Link)
Karaboğa D., ""Davetli Konuşma, "Artificial Bee Colony-ABC and engineering applications, 26 Ekim 2018, Mersin Ünv., MERSİN, Kilikya Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu (CISET2018)", Sunum, pp.40, 2018 (Link)
Karaboğa D., "Sosyal Sorumluluk Projesi: Liseli Öğrencilerle Yapay Zeka Söyleşileri-KAYSERİ TALAS Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi", Sunum, ss.1-40, 2017
Karaboğa D., "Sosyal Sorumluluk Projesi: Liseli Öğrencilerle Yapay Zeka Söyleşileri-KAYSERİ Şehit Ömer Halisdemir Uluslararası Anadolu İHL", Sunum, ss.1-40, 2017
Karaboğa D., "Davetli Konuşma: "Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve ABC", Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı,Nişantaşı Ünv.,İstanbul", Sunum, ss.1-10, 2017 (Link)
Karaboğa D., "Davetli Konuşma: "Zeki Optimizasyon Algoritmaları", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu-ASYU2016, Düzce Ünv., Düzce", Sunum, ss.1-10, 2016 (Link)
Karaboğa D., "Davetli Konuşma: "Yapay Zeka ve Mühendislik Uygulamaları", Orman Genel Müdürlüğü Toplantısı, Antalya.", Sunum, ss.1-10, 2016
Karaboğa D., "Davetli Konuşma: "Yapay Zeka ve Yeni Gelişmeler", Sütçü İmam Ünv., KahramanMaraş", Sunum, ss.1-10, 2014
Karaboğa D., "Davetli Konuşma: "A New Design Approach:ABC", INISTA-2013 International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, Bulgaristan", Sunum, ss.1-10, 2013
Karaboğa D., "Davetli Konuşma: "Artificial Intelligence and Artificial Bee Colony Approach", Girne Amerikan Ünv., Girne", Sunum, ss.1-10, 2013
Karaboğa D., "Davetli Konuşma: "Yapay arı Koloni Algoritması-ABC", Gazi Ünv., Ankara", Sunum, ss.1-10, 2012
Karaboğa D., "Davetli Konuşma: "Tasarımda Yeni Yaklaşım: ABC", Selçuk Ünv., Konya", Sunum, ss.1-10, 2010
Karaboğa D., Akay B., "Artificial Bee Colony (Abc), Harmony Search And Bees Algorithms On Numerical Optimization, Iproms 2009 Innovative Production Machines And -Systems Virtual Conference, Cardiff, Uk.", Diger, pp.417-422, 2009
Karaboğa D., "Davetli Konuşma: "Yapay Zeka", Aksaray Ünv., Aksaray", Sunum, ss.1-10, 2008
Karaboğa D., "Davetli Konuşma: "Yapay Zeka ve ABC", Niğde Ünv., Niğde", Sunum, ss.1-10, 2007
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
"Tasarım Problemlerinin Çözümünde Yapay Arı Kolonisi Yaklaşımı", Ormancılıkta Arttırılmış Sanal Gerçeklik Toplantısı, 20-27 Nisan 2017, Manavgat-Antalya, Antalya, Nisan 2017
"ABC Algoritması", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU) Sempozyumu, 29 Eylül-1 Ekim 2016, Düzce, Eylul 2016, Düzce, Ekim 2016
INISTA 2013 International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, Albenia, , , Haziran 2013
Girişimcilik Çalıştayı ve Paneli, Kayseri, Mayıs 2011, Kayseri, Mayıs 2011
International Symp. on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA) , Kayseri, Haziran 2010, Kayseri, Haziran 2010
TÜRKLER ve BİLİM: Dünden Yarına BİLGİ ŞÖLENİ, Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ekim 2010, Ankara, Ekim 2010
International Conference on Multivariate Statistical Modeling and High Dimensional Data Mining (HDM-2008), , Kayseri, Haziran 2008, Kayseri, Haziran 2008
Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu (HaSeM'08) , Kayseri, Mayıs 2008, , Mayıs 2008
IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı,, Eskişehir, Haziran 2007, Eskişehir, Haziran 2007
13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU'05), , Kayseri, Mayıs 2005, Kayseri, Mayıs 2005
KahramanMaraş Sempozyumu, KahramanMaraş, Mayıs 2004, Kahramanmaraş, Mayıs 2004
18. TEMÖB (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrenci Buluşması)-Marka Yönetimi, Nevşehir, Eylul 2004, Nevşehir, Eylul 2004
'Erciyes Üniversitesi Üçüncü Ulusal Proje Aranıyor'03 'Öğrenci Sempozyumu, , Kayseri, Nisan 2003, Kayseri, Nisan 2003
Kayseri Verimlilik Toplantısı, Kayseri, Mayıs 2003, , Mayıs 2003
Ödüllü 'Erciyes Üniversitesi İkinci Proje Aranıyor'02 'Öğrenci Yarışması, Kayseri, Mayıs 2002, , Mayıs 2002
Ödüllü 'Erciyes Üniversitesi Birinci Proje Aranıyor'01 'Öğrenci Yarışması, Kayseri, Mayıs 2001, Kayseri, Mayıs 2001
10th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN 2001), , GaziMağusa, Haziran 2001, Gazimagusa, Haziran 2001
NEU-CEE Symposium, Electrical, Electronic and Computer Engineering 9 th National Symposium, Near East University, Lefkoşe, Mayıs 2001, Lefkoşa, Mayıs 2001
Etkinlik Organizasyonu
10. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, 20-21 Ekim 2017, Ankara,Turkiye , Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2017
Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamalar 2017 Konferans, Alanya Antalya, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2017
Uluslararası Sanayi 4.0 ve Uygulamaları Sempozyumu – ISIA 2017, Karabük, Turkiye, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2017
Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu 2016, Düzce, Turkiye, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylul 2016
Selçuk International Scientific Conference on Applied Sciences, Antalya, Turkiye , Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylul 2016
International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA 2016, Sinaia, Romanya, Bilim Kurulu Üyesi, Palace Hotel Sinaia. , Str. Octavian Goga nr .4, Sinaia, 106100, Romania, ROMANYA, Ağustos 2016
International Engineering, Science and Education Conference (INESEC), Diyarbakır, Turkiye, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2016
International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA 2015, Madrid, Spain, Bilim Kurulu Üyesi, 2015 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA 2015), held in Madrid, Spain, on September 2-4, 2015, ISPANYA, Eylul 2015
6th International Conference on Information Security and Cryptology,Ankara,Turkiye, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2013
Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2012), Danışma Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Temmuz 2012
International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA 2011, İstanbul, Turkiye, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2011
Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı, Bursa, Turkiye, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2006
VI. Havacılık Sempozyumu, Kayseri,Turkiye, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2006
V. Havacılık Sempozyumu, Kayseri,Türkiye , Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2004
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 1855
Web Of Science H İndeksi : 30
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 8530
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 23432
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Karaboğa D, "Clarivate Analytics- The Most Influential Researchers - Dünyadaki En Etkili Bilim İnsanları Listesi, Thomson Reuters-https://hcr.clarivate.com/#freeText%3Dturkey, Kasım 2018
Karaboğa D, "Akademik Faaliyet Ödülü, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mayıs 2018
Karaboğa D, "Başarı Plaketi, Bertiz Eğitim ve Kültür Vakfı, Aralık 2017
Karaboğa D, "Mehmet Akif Ersoy 2017 Bilim Ödülü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Aralık 2017
Karaboğa D, "Akademik Başarı Ödülü, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Kasım 2017
Karaboğa D, "Bilime Yön Veren 100 Türk, Turkishtime Dergisi (SANKO tarafından desteklenmiştir), Mayıs 2017
Karaboğa D, "Dünyadaki En Etkili Bilim İnsanları Listesi, Thomson Reuters-Highly Cited Researchers, Kasım 2017
Karaboğa D, "Dünyadaki En Etkili Bilim İnsanları Listesi, Thomson Reuters-Highly Cited Researchers, Kasım 2016
Karaboğa D, "Kristal Erciyes Ödülleri-Yılın Akademisyeni, Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi, Mart 2011
Karaboğa D. Royal Society, British Council, Temmuz 1996
Karaboğa D. ORS Bursu (1991-1994), Overseas Research Students Scholarship (UCL-ORS)-UK, Ocak 1994
Katalog Bilgileri
Dokumanlar
Tarih D. Türü Döküman Tanımı / Adı İndir
05/07/2017 01:07 Diğer Bilime yön veren 100 Türk
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi