Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kiş M., Ari M., Polat Y. , Erdoğan B., Karaaslan T., "STRUCTURAL AND TEMPERATURE DEPENDENT ELECTRICAL CONDUCTIVITY PROPERTIES OF Dy2O3—Sm2O3 CO-DOPED Bi2O3", JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY, no.5, pp.1172-1179, 2018 (Link)
Akkaya A., Esmer L., Karaaslan T., Cetin H., Ayyildiz E., "Electrical characterization of Ni/Al0.09Ga0.91N Schottky barrier diodes as a function of temperature", MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING, vol.28, pp.127-134, 2014
Akkaya A., Karaaslan T., Dede M., Cetin H., Ayyildiz E., "Investigation Of Temperature Dependent Electrical Properties Of Ni/Al0.26ga0.74n Schottky Barrier Diodes", THIN SOLID FILMS, vol.564, pp.367-374, 2014 (Abstract)
Karaaslan T., "Crystal structure and electrical properties of gadolinia doped bismuth oxide nanoceramic powders", MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, vol.136, pp.942-946, 2012
Ari M., Metin H., Karaaslan T., "Electron-Phonon Interactions And Electron Mobility Of Hemt At Low Electron Temperatures", OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS, vol.3, pp.771-775, 2009
Karaköse E., Uzun O., Karaaslan T., Keskin M., "Microstructural Evolution And Microhardness Of A Melt-Spun Al-6ni-2cu-1si (In Wt.%) Alloy", JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, vol.195, pp.58-62, 2008
Uzun O. , Karaaslan T., Keskin M., "Hardness And Microstructural Characteristics Of Rapidly Solidified Al-8-16 Wt.%Si Alloys", JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, vol.376, pp.149-157, 2004
Uzun O., Karaaslan T., Keskin M., "Hardness Evaluation Of Al-12si-0.5sb Melt-Spun Ribbons", JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, vol.358, pp.104-111, 2003
Göğebakan M. , Uzun O., Karaaslan T., Keskin M., "Rapidly Solidified Al-6.5 Wt.% Ni Alloy", JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, vol.142, pp.87-92, 2003
Karaaslan T., Yiğiter A., Keskin M., Dağdemir Y., "Ivestigation Of Structure, Metallografic And Micro-Hardness Properties Of Rapidly Solidified Al-12wt%Si Alloy By Melt Spinning", PHYSICA SCRIPTA, vol.58, pp.182-184 , 1998 (Link) (Özet) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Alper Billur C. , Ari M., Karaaslan T., Saatçi B., "Structural, electrical, thermal, mechanical properties and micro-hardness in Sn-based Sn-Pb-Al ternary alloys", Cumhuriyet Science Journal CSJ, cilt.--, no.4, ss.39-51, 2017 (Link)
Karaaslan T., Keskin M., Uzun O., "Production And Structure Of Rapidly Solidified Al-Si Alloys", Turkish Journal of Physics, cilt.25, ss.455 -466, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gündüz M., Saatçi B., Maraşli N., Karaaslan T., "Calculation Of The Solid-Liquid Interfacial Free Energy From The Grain Boundary Groove Shapes", 23rd International Physics Congress, TÜRKIYE, 13-16 Eylül 2005
Karaaslan T., Karaköse E., Uzun O., Keskin M., "The Microhardness of the Rapidly Solidified Al-Ni-Cu-Si Alloy", 12. İstanbul İstatistik Fizik Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Haziran - 2 Temmuz 2005, ss.x-x
Uzun O., Karaaslan T., Göğebakan M. , Keskin M., "Indentation Size Effect Behavior in melt-spun Al-Si Alloys", 11. İstanbul İstatistik Fizik Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2004, ss.44-44
Uzun O., Aslan F., Karaaslan T., Göğebakan M. , Keskin M., "Structure and Mechanical Properties of Rapidly Solidified Al-12wt%Si Alloy Modified With Antimony Rapidly Quenched and Metastable Materials", RQ11 Rapidly Quenched & Metastable Materials Conference, Oxford, INGILTERE, 25-30 Ağustos 2002, pp.159-159
Uzun O., Karaaslan T., Göğebakan M. , Keskin M., "Structural Characterization of Rapidly Solidified Al-(8-16)wt%Si Alloys", RQ11 Rapidly Quenched & Metastable Materials Conference, Oxford, INGILTERE, 25-30 Ağustos 2002, pp.160-160
Uzun O., Karaaslan T., Keskin M., "The Effect of Cooling Rate and Alloying Element Concentration of Mechanical Properties of Al-Based Alloys", 7. İstanbul İstatistiksel Fizik Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2000, ss.x-x
Karaaslan T., Türkoğlu O., Keskin M., "Hızlı Katılaştırılmış Al-Mg Alaşımlarının İletkenliklerinin İncelenmesi", 19. Fizik Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 26-29 Eylül 2000, pp.103-103
Karaaslan T., Keskin M., Uzun O. , "The Effect of Composition and Disk Speed on the Microhardness of Rapidly Solidified Al-Mg Alloys", 5. İstanbul İstatistiksel Fizik Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Temmuz 1998, ss.x-x
Göğebakan M. , Karaaslan T., Keskin M., Gündüz M., "Melt-Spinning Metoduyla Hızlı Katılaştırılmış Al-%6,5Ni Alaşımının Yapı ve Mikrosertlik Özelliklerinin İncelenmesi", 15. Fizik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Eylül 1995, pp.139-139
Yiğiter A.İ. , Keskin M., Gündüz M., Kilik R., Karaaslan T., Dağdemir Y., "Hızlı Katılaştırılmış Al-Si Alaşımının Yapı ve Mikrosertlik Özelliklerinin İncelenmesi", 14. Ulusal Fizik Kongresi, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 25-27 Ekim 1993, ss.87-87
Karaaslan T., Keskin M., Gündüz M., Kılık R., "Hızlı Katılaştırılmış Al-Si Alaşımının Yapı Ve Mikro Sertlik Özelliklerinin İncelenmesi", TFD, 14. Ulusal Fizik Kongresi, MERSİN, TÜRKİYE, 25-27 Eylül 1993
Yiğiter A., Karaaslan T., Dağdemir Y., Keskin M., Gündüz M., "Hızlı Katılaştırılmış Al-Si Alaşımının Yapı Ve Mikro Sertlik Özelliklerinin İncelenmesi", TFD, 14. Ulusal Fizik Kongresi, MERSİN, TÜRKİYE, 25-27 Eylül 1993, ss.87-87
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Saatçi B., Karaaslan T., Ed., "Mekanik Laboratuar Deneyleri", Erciyes Üniversitesi Yayınları No:140, KAYSERİ, 2003
Saatçi B., Türktekin Çelikesir S., Belenli İ., Karaaslan T., Ed., "Elektrik Ve Manyetizma Laboratuar Deneyleri", Erciyes Üniversitesi Yayınları No:141, KAYSERİ, 2003
Önem Ş.C., Ari M., Kiş M., Erdinç A., Yaşuk F., Keşlioğlu K., Karaaslan T., Ed., "Optik Ve Dalgalar Laboratuarı", Erciyes Üniversitesi Yayınları No:133, KAYSERİ, 2002
DİĞER YAYINLAR
Durmuş A., Karaaslan T., Gürcü O. , "Elektronik Laboratuvarı I, Tuncay Karaaslan, Ayşen Durmuş ve Oktay Gürcü, Kayseri-1996", Deney Foyu, ss.40, 1996
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi