Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"(Ho2O3)-(Sm2O3) ve (Ho2O3)-(CeO2) Katkılı Nano Bizmut Trioksit?in Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-12-3780, Yönetici, 2014
"Ho2O3, ve Yb2O3 katkılanmış nano Bi2O3 polimorflarının kristalografik ve elektriksel iletkenlik özelliklerinin araştırılması", BAP Y.Lisans, FBY-11-3779, Yönetici, Devam Ediyor
"Alx Ga1-x N’ e Dayalı Schottky Kontaklar ve Elektriksel Karakteristiklerinin İyileştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 110T369, Araştırmacı, 2013
"ALAŞIM SİSTEMLERİNDE KATI-SIVI VE KATI-KATI ARAYÜZEY ENERJİLERİNİN DENEYSEL YOLLA TAYİNİ", BAP Arastırma Projesi, 1321, Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi