Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akay R., Baştürk A., Kalinli A., Yao X., "Parallel population-based algorithm portfolios: An empirical study", NEUROCOMPUTİNG, vol.247, pp.115-125, 2017
Kalinli A., Sarıkoç F., Akgün H., Öztürk F., "Performance comparison of machine learning methods for prognosis of hormone receptor status in breast cancer tissue samples", COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, vol.110, pp.298-307, 2016 (Link)
Yucel A., Gunasti S., Denli Y., Kalinli A., "Cutaneous leishmaniasis: new dermoscopic findings", INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY, vol.52, pp.831-837, 2013
Sarıkoç F., Kalinli A., Akgün H., Öztürk F., "An automated prognosis system for estrogen hormone status assessment in breast cancer tissue samples", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.21, pp.1199-1221, 2013 (Link)
Kalinli A., Erdogmus A., Koca A., "Titanyl phthalocyanines: Electrochemical and spectroelectrochemical characterizations and electrochemical metal ion sensor applications of Langmuir films", JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY, vol.703, pp.117-125, 2013
Kalinli A., Aksu Ö., "Genetic Algorithm Model Based On Dominant Gene Selection Operator", JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.26, pp.869-875, 2011
Taşpinar N., Kalinli A., Yıldırım M., "Partial Transmit Sequences for PAPR Reduction Using Parallel Tabu Search Algorithm in OFDM Systems", IEEE COMMUNICATIONS LETTERS, vol.15, pp.974-976, 2011
Kalinli A., Sağiroğlu Ş., Sarikoc F., "Parallel Ant Colony Optimization Algorithm Based Neural Method For Determining Resonant Frequencies Of Various Microstrip Antennas", ELECTROMAGNETICS, vol.30, pp.463-481, 2010
Develi I., Kalinli A., Çiflikli C., "Generalized Neural Method For Shaping The Exponential Chip Weighting Waveforms In Direct Sequence Cdma Systems", FREQUENZ, vol.60, pp.60-64, 2006
Kalinli A., "Component Value Selection For Active Filters Using Parallel Tabu Search Algorithm", International Journal of Electronics and Communications (AEÜ), vol.60, pp.85-92, 2006
Kalinli A., Sağiroğlu Ş., "Elman network with embedded memory for system identification", JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING, vol.22, pp.1555-1568, 2006
Çiflikli C., Kalinli A., Develi I., "An Improved Formula Obtained By Simulated Annealing For The Computation Of Maximum Sinr For Ds-Cdma Receiver With Exponentially Weighted Despreading Function", EUROPEAN TRANSACTIONS ON TELECOMMUNICATIONS, vol.17, pp.143-150, 2006
Sağıroğlu Ş., Kalinli A., "Determining Resonant Frequencies Of Various Microstrip Antennas Within A Single Neural Model Trained Using Parallel Tabu Search Algorithm", ELECTROMAGNETICS, vol.25, pp.551-565, 2005
Kalinli A., Ates S., Onuk B.E., Sungar U.P., Kurtoglu M., Karagoz Y.H., "Redo off-pump coronary artery bypass grafting via a left thoracotomy", Cardiovascular Journal of Africa, Ankara, A.B.D., 28 Ocak - 3 Şubat 2016, vol.26, no.1, pp.25-28
Kalinli A., Karaboğa N., "A Parallel Tabu Search Algorithm For Digital Filter Design", COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, vol.24, pp.1284-1298, 2005
Kalinli A., Karaboğa N., "Artificial Immune Algorithm For Iir Filter Design", ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol.18, pp.919-929, 2005
Işik Y., Kalinli A., Taspinar N., "Multi User Detection In Asynchronous Cdma Systems Based On Parallel Tabu Search Algorithm", FREQUENZ, vol.59, pp.166-170, 2005
Kalinli A., Karaboğa N., Karaboğa D., "Designing Digital Iir Filters Using Ant Colony Optimisation Algorithm", ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol.17, pp.301-309, 2004
Kalinli A., Karaboğa D., "Training Recurrent Neural Networks By Using Parallel Tabu Search Algorithm Based On Crossover Operation", ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol.17, pp.529-542, 2004
Develi I., Çiflikli C., Kalinli A., "A Simple Method For Calculating The Sinr In Ds-Cdma Systems With Despreading Sequences Weighted By Stepping Chip Waveforms", CANADIAN JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING-REVUE CANADIENNE DE GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE, vol.28, pp.163-167, 2003
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Haznedar B., Arslan M.T., Kalinli A., "Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for Classification of Microarray Gene Expression Cancer Profiles", Tamap Journal of Engineering, vol.2018, no.29, pp.1-13, 2018 (Link)
Haznedar B., Kalinli A., "Karaciğer mikrodizi kanser verisinin sınıflandırılması için genetik algoritma kullanarak ANFIS’in eğitilmesi", Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.21, pp.54-62, 2017 (Link)
Haznedar B., Arslan M.T., Kalinli A., "Training ANFIS structure using genetic algorithm for liver cancer classification based on microarray gene expression data", Sakarya University Journal Of Science, vol.21, pp.54-62, 2017 (Link)
Haznedar B., Kalinli A., "Trombofili hastalığı ile genetik bozukluklar arasındaki ilişkinin adaptif ağ tabanlı bulanık mantık çıkarım sistemi ANFIS ile tespit edilmesi", Sakarya University Journal Of Science, cilt.20, ss.13-21, 2016
Haznedar B., Kalinli A., "Training ANFIS Using Genetic Algorithm for Dynamic Systems Identification", International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, vol.4, pp.44-47, 2016
Haznedar B., Kalinli A., "Detection of the relationship between thrombophilia disease with genetic disorders by adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS)", Sakarya University Journal Of Science, vol.20, pp.13-21, 2016 (Link)
Kalinli A., Aksu Ö., "Development And Improvement Of Analog Circuit Design: A Message Passing Interface Parallel Computing Approach With Genetic Algorithms", Journal of Integrated Design and Process Science, vol.14, pp.37-52, 2010
Kalinli A., "Yüksek Öğretim Kurumlarında Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Ayrılan Kaynakların Verimli Ve Etkin Kullanımı", Sayıştay Denetçileri Derneği Dış Denetim Dergisi, cilt.1, ss.221-229, 2010
Kalinli A., Karaboğa N., "Benzetilmiş Tavlama Algoritması Kullanarak Yüksek Dereceden Iir Filtrelerin Tasarlanması", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.20-27, 2004
Kalinli A., "Alçak Geçiren Aktif Filtreler İçin Eleman Değerlerinin Seçiminde Yeni Bir Yaklaşım: Tabu Araştırma Algoritması", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.567-576, 2003
Kalinli A., "Elman Ağının Benzetilmiş Tavlama Algoritması Kullanarak Eğitilmesi", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.28-37, 2003
Kalinli A., "Aktif Filtreler İçin Devre Elemanı Değerlerinin Karınca Koloni Algoritması Kullanarak Seçimi", Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.5, ss.41-53, 2003
Kalinli A., "Elman Ağının Simulated Annealing Algoritması Kullanarak Sistem Kimliklendirme İçin Eğitilmesi", Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.25-42, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Arslan M.T., Haznedar B., Kalinli A., "Training of ANFIS Network by Genetic Algorithm for Diagnosis of Leukemia Cancer Subtypes Using Gene Expression Profile", 5th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT17), İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2017, pp.19-22
Kalinli A., "HGFHGF", in: uluslararası kitap bölümü, HGFHGF, Eds., test FGDH, HGF, pp.3-4, 2015
Arslan M.T., Kalinli A., "A Comparative Study of Statistical and Artificial Intelligence based Classification Algorithms on Central Nervous System Cancer Microarray Gene Expression Data", 3 th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'2016), KONYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2016, pp.12-15
Haznedar B., Kalinli A., "Training ANFIS Using Genetic Algorithm for Dynamic Systems Identification", International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'16), KONYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2016, pp.23-26
Arslan M.T., Kalinli A., "Feature Selection and Classification on Breast Cancer Microarray Gene Expression Profile", International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP'16), MALATYA, TÜRKIYE, 17-18 Eylül 2016, pp.312-316
Arslan M.T., Kalinli A., "Feature Selection and Classification on Prostate Cancer Microarray Gene Expression Profile", INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (UBMK 2016), TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 20-23 Kasım 2016, pp.331-334
Zararsiz G., Öztürk A., Elmali F., Ertürk G., Kalinli A., Özkul Y., "Analyzing High-Throughput Genomic Data With R/Bioconductor", 1st ISCB-RSG Turkey Student Symposium on Computatıonal Biology and Bioinformatics, TÜRKIYE, 19 Nisan 2012
Baştürk A., Akay R., Kalinli A., "İşaret İşleme Algoritmalarının Gpu Üzerinde Gerçekleştirilerek Hesaplama Sürelerinin Azaltılması", IEEE 19. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı - SİU 2011, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2011, pp.262-265
Baştürk A., Akay R., Kalinli A., "Comparison Of Fine-Grained And Coarse-Grained Parallel Models In Particle Swarm Optimization Algorithm", 2. World Conference on Information Technology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-27 Kasım 2011, pp.1-1
Köprü M., Çolak E., Elmali F., Zararsiz G., Kalinli A., Özdamar K., Bal C., Develi I., Kalinli A., Akyildiz H.Y., Öztürk A., "Travma Dışı Cerrahi Akut Karınlı Hastaların Tanısında Lojistik Regresyon Ve Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştırılması", XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, VAN, TÜRKİYE, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010
Kalinli A., Öztürk A., Elmali F., Bal C., Çolak E., Zararsiz G., Köprü M., Özdamar K., "Abdominal Obeziteli Çocukların Sınıflandırılmasında Lojistik Regresyon Ve Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştırılması", XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, VAN, TÜRKİYE, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010
Aksu Ö., Kalinli A., "A Genetic Algorithm Model Based On Dominant Gene Selection And Doping Operators", International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA 2009), TÜRKIYE, 29 Haziran - 1 Temmuz 2009, pp.495-501
Kalinli A., "Optimal circuit design using immune algorithm", 3rd International Conference on Artificial Immune Systems, Catania, ITALYA, 13-16 Eylül 2004, vol.3239, pp.42-52
Kalinli A., "Training Elman Networks For Nonlinear System Identification Using Simulated Annealing Algorithm", Proceedings of International XII Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN2003), TÜRKIYE, 2-4 Temmuz 2003, vol.1, no.1, pp.109-113
Kalinli A., Karaboğa D., "Iir Filter Design Using Immune Algorithm", International Conference on Signal Processing ICSP 2003, TÜRKIYE, 24-26 Eylül 2003, vol.1, no.2, pp.244-247
Kalinli A., "Karınca Koloni Algoritması Kullanarak Aktif Filtre Tasarımı", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 2003, cilt.2, ss.267-270
Sağıroğlu Ş., Kalinli A., "A New Approach Based On Recurrent Neural Networks For System Identification", Proceedings of International XII Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN2003), İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Temmuz 2003, vol.1, no.1, pp.568-575
Karaboğa N., Kalinli A., Karaboğa D., "Ant Colony Optimisation Algorithm With Recency Based Memory", 11th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN’2002, İSTANBUL, TÜRKİYE, 20-21 Haziran 2002, ss.171-180
Kalinli A., Karaboğa D., "Yüksek Dereceden Iir Filtrelerin Tabu Araştırma Algoritması Kullanarak Tasarlanması", 10. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı SIU’2002, DENİZLİ, TÜRKİYE, 12-14 Haziran 2002, ss.406-411
Kalinli A., Karaboğa N., "Iir Filtre Tasarımı İçin Karınca Koloni Algoritmasına Dayalı Yeni Bir Metod", 10. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı SIU’2002, DENİZLİ, TÜRKIYE, 12-14 Haziran 2002, ss.99-104
Kalinli A., Karaboğa D., "Geribeslemeli Yapay Sinir Ağlarının Paralel Tabu Araştırma Algoritması Kullanarak Eğitilmesi", 11th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN’2002, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Haziran 2002, ss.261-270
Kalinli A., Karaboğa D., "Mühendislik Problemlerinin Çözümü İçin Yapay Bağışıklık Sistem Yaklaşımı, Artificial Immune System Approach To Solving Engineering Problems", 4. GAP Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), ŞANLIURFA, TÜRKİYE, 6-8 Haziean 2002, cilt.1, ss.580-586
Kalinli A., Karaboğa D., Karaboğa N., "A Modified Touring Ant Colony Optimisation Algorithm For Continuous Functions", The Sixteenth International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS XVI), TÜRKIYE, 16-16 Kasım 2001, pp.437-444
Karaboğa N., Kalinli A., Karaboğa D., "An Immune Algorithm For Numeric Function Optimisation", 10th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN 2001, ANTALYA, TÜRKİYE, 21-22 Haziran 2001, ss.111-119
Karaboğa N., Kalinli A., "Iir Filtre Tasarımı İçin Yeni Bir Metod", 9. IEEE Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı SIU’2001, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-27 Nisan 2001, ss.389-394
Kalinli A., Karaboğa N., "Tabu Araştırma Algoritması Kullanarak Adaptif Iir Filtre Tasarımı", 9. IEEE Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı SIU’2001, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-27 Nisan 2001, ss.530-535
Karaboğa D., Kalinli A., Karaboğa N., "Touring Ant Colony Algorithm With Frequency Based Memory For Contounous Optimisation", 10th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN 2001, ANTALYA, TÜRKİYE, 21-22 Haziran 2001, ss.94-102
Karaboğa D., Kalinli A., "Yeni Bir Paralel Tabu Araştırma Algoritması", The Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN’99, İSTANBUL, TÜRKİYE, 23-25 Haziran 1999, ss.275-283
Yaz M., Kalinli A., "Güvenlik Sistemi Terminallerinin Modem Aracılığıyla Bir Merkezden Kontrolü", V. Bilgisayar-Haberleşme Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 18-22 Kasım 1998, ss.182-185
Karaboga D., Horrocks D., Karaboga N., Kalinli A., "Designing digital FIR filters using Tabu search algorithm", 1997 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 97) - Circuits and Systems in the Information Age, HONG KONG, HONGKONG, 9-12 Haziran 1997, pp.2236-2239
Karaboğa D., Horrocs D., Karaboğa N., Kalinli A., "Designing Digital FIR Filters Using Tabu Search Algorithm", IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS’97), HONGKONG, 9-12 Haziran 1997, pp.2236-2239
Karaboğa D., Kalinli A., "Tabu Search Algorithm For Combinatorial Optimisation Problems", 11th European Simulation Multiconference (ESM’97), TÜRKIYE, 1-4 Haziran 1997, pp.484-488
Karaboga D., Kalinli A., "Training recurrent neural networks for dynamic system identification using parallel tabu search algorithm", 1997 IEEE International Symposium on Intelligent Control, ISTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Temmuz 1997, pp.113-118
Karaboğa D., Kalinli A., "Training Recurrent Neural Networks For Dynamic System Identification Using Parallel Tabu Search Algorithm", 12th IEEE International Symposium on Intelligent Control (ISIC’ 97), İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Temmuz 1997, pp.113-118
Karaboğa D., Kalinli A., "Tabu Araştırma Algoritması İçin Yeni Bir Model", The First Turkish Symposium on Intelligent Manufacturing Systems (IMS’96), SAKARYA, TÜRKIYE, 30-31 Mayıs 1996, ss.168-175
Karaboğa D., Kalinli A., "Training Recurrent Neural Networks Using Tabu Search Algorithm", The Fifth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN’96, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-28 Haziran 1996, ss.293-298
Karaboğa D., Kalinli A., "Tuning Pid Controller Parameters Using Tabu Search Algorithm", IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC’96), ADIYAMAN, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 1996, vol.1, pp.134-136
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kalinli A., "Bilgisayar Kullanımı", Erciyes Üniversitesi, KAYSERİ, 2009
Kalinli A., Sarıkoç F., "A Parallel Ant Colony Optimization Algorithm Based On Crossover Operation", in: Advances in Metaheuristics for Hard Optimization, Z. Michalewicz and P. Siarry, Eds., Springer Verlag, Londra, pp.87-110-, 2008
Kalinli A., "Elektromik Ii", Erciyes Üniversitesi, KAYSERİ, 2008
Kalinli A., "Elektronik I", Erciyes Üniversitesi, KAYSERİ, 2005
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Kalinli A., "", ,,,
SANAT ESERLERİ
Kalinli A, "test", Bale, Özgün Eser, Ocak-2010.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi