Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yapay Zeka Tabanlı Yöntemler Kullanılarak Mikroarray Gen Verilerinin Sınıflandırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2015-6095, Yönetici, 2016
"Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Düzenlenmesi", BAP Diğer, TSS-12-4045, Proje Ekibinde Üye, 2012
"Paralel Zeki Optimizasyon Algoritmalarının GPU Üzerinde Gerçekleştirilmesi ", BAP Arastırma Projesi, FBA-11-3520 , Yönetici, 2014
"Erciyes Üniversitesi Araştırmacı Alt Yapısının Desteklenmesi ", BAP Güdümlü, FBG-11-3521, Yönetici, Devam Ediyor
"Tümör popülasyonunda tümör ve vücudun direnç sisteminin iç çekişmesinin matematiksel modellenmesi, kararlılık analizi ve yapay zeka teknikleri kullanılarak değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-11-3597, Araştırmacı, 2014
"Kayseri Tüflerinin Geoteknik Özelliklerinin Araştırılması ve Yapay Zeka Tekniğiyle Modellenmesi", BAP Doktora, FBD-10-3035 , Yönetici, 2012
"ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ MODERNİZASYONU", BAP Güdümlü, 09-AY-03 , Yönetici, 2013
"YAPAY ZEKA TEKNİKLERİ KULLANARAK ERKEK KISIR HASTALARDA GENETİK BOZUKLUKLARIN TESPİT EDİLMESİ ", BAP Y.Lisans, FBY-09-837 , Yönetici, 2011
"ERÜ Akademisyenlerinin Bilimsel Faaliyetlerine Yönelik Envanter Sistemi Alt Yapısının Araştırılması ", BAP Güdümlü, 09-AY-05, Yönetici, 2012
"MEME KANSERİ BİYOPSİ ÖRNEKLERİNDE ÖSTROJEN HORMONU ALICI VARLIĞININ ZEKİ YÖNTEMLERLE TESPİTİ", BAP Arastırma Projesi, FBD-08-355, Yönetici, 2012
"EÜBAP BİRİMİ OTOMASYONSİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ (BAPSİS)", BAP Arastırma Projesi, 08-AY-04, Yönetici, 2009
"ZEKİ OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ KULLANARAK ANALOG DEVRE TASARIMI", BAP Arastırma Projesi, FBT-07-01, Yönetici, 2009
"ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ OTOMASYONU", BAP Arastırma Projesi, 06-AY-08, Yönetici, 2007
"Sektörde İhtiyaç Duyulan Bilgisayar Veritabanı Programcılarını Yetiştirme Projesi", AB Destekli Diğer Projeler, CFCU/TR0405.02/LDI, Koordinatör, 2008
"ZEKİ OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ KULLANILARAK IIR FİLİTRE TASARIMI", BAP Arastırma Projesi, 02-012-3, Yönetici, 2004