Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Differentiated Skills and Competences-Based Instructıon in Social Studies and History Lessons", AB Destekli Diğer Projeler, TR2011/0135.15-09/072, Uzman, 2017
"Silisyum Bakır ve Demir Katkılanmış AlüminyumMangan Alaşımının Yapısal Mekaniksel ve Elektriksel Özelliklerine Katılaştırma Hızının Etkisinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-5631, Yönetici, 2016
"Training Primary School Teachers on Democracy and Human Rights Education", AB Çerçeve Programı Projesi, HRE-181, Uzman, 2015
"Dinamik Matematik Yazılımı GeoGebra'nın Matematik Derslerinde Etkili ve Verimli Kullanımı", TÜBITAK Projesi, 2229-1059B291100036, Danışman, 2011
"Training Social Studies and History Educators for Multicultural Europe / Sosyal Bilgiler ve Tarih Eğitimcilerini Çok Kültürlü Avrupa İçin Eğitmek", AB Çerçeve Programı Projesi, TR03-108, Uzman, 2009
"Ötektik altı Al-%3 Si, ötektik Sn-Bi ve Sn-Cd ikili alaşımlarının bilgisayar kontrollü doğrusal katılaştırılması ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2003-K-120880-4, Araştırmacı, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi