Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Silisyum Bakır ve Demir Katkılanmış AlüminyumMangan Alaşımının Yapısal Mekaniksel ve Elektriksel Özelliklerine Katılaştırma Hızının Etkisinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-5631, Yönetici, 2016
"Training Primary School Teachers on Democracy and Human Rights Education", AB Çerçeve Programı Projesi, HRE-181, Uzman, 2015
"Dinamik Matematik Yazılımı GeoGebra'nın Matematik Derslerinde Etkili ve Verimli Kullanımı", TÜBITAK Projesi, 2229-1059B291100036, Danışman, 2011
"Training Social Studies and History Educators for Multicultural Europe / Sosyal Bilgiler ve Tarih Eğitimcilerini Çok Kültürlü Avrupa İçin Eğitmek", AB Çerçeve Programı Projesi, TR03-108, Uzman, 2009
"Ötektik altı Al-%3 Si, ötektik Sn-Bi ve Sn-Cd ikili alaşımlarının bilgisayar kontrollü doğrusal katılaştırılması ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2003-K-120880-4, Araştırmacı, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi