Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uyanik I., Özkan O., Koyuncu İ., "NF-RO Membrane Performance for Treating the Effluent of an Organized Industrial Zone Wastewater Treatment Plant: Effect of Different UF Types", WATER, vol.9 , no.506, pp.1-10, 2017 (Link) (Abstract)
Uyanik I., Özkan O., "Effect of membrane type for the treatment of organized industrial zone (OIZ) wastewater with a membrane bioreactor (MBR): Batch experiments", WATER, vol.9, pp.582-582, 2017 (Link)
Özkan O., Oğuz M., Uyanik I., "FISH PROCESSING INDUSTRY WASTEWATER TREATMENT BY SEQUENCING BATCH REACTOR", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, pp.2687-2692, 2016
Demirel S. , Uyanik I., Çelikten H. , Yurtsever A., Uçar D. , "Simultaneous Bromate And Nitrate Reduction In Water Using Sulfur-Utilizing Autotrophic And Mixotrophic Denitrification Processes In A Fixed Bed Column Reactor", CLEAN-SOIL AIR WATER, vol.42, pp.1185-1189, 2014 (Link) (Abstract)
Uyanik İ., Özkaya B., Demir S. , Çakmakçı M., "METEOROLOGICAL PARAMETERS AS AN IMPORTANT FACTOR ON THE ENERGY RECOVERY OF Landfill Gas IN LANDFILLS", JOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY, vol.4, no.6, pp.1-9, 2012
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Uyanik I., Demirel S. , Çelikten H., "Complete Removal Of Nitrate And Nitrite By Autotrophic Denitrification In Sulfur-Limestone Packed Column Reactor", Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, vol.Special, pp.107-113, 2013 (Link) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özkan O., Uyanik I., Rençber M.M., Özcan Ö. , Ekrikaya H. , Olgunharputlu M. , et al., "Reusing Approaches for an Organized Industrial Zone Wastewater by Membrane Processes", International Conference on Civil and Environmental Engineering, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.1-2 (Abstract)
Özkan O., Uyanik I., Özcan Ö., Rençber M.M., Usta E., Şimşek S.E., et al., "Operational Problems at a Laboratory Scale Membrane Bioreactor for the Treatment of Organized Industrial Zone Wastewater ", ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.1-2 (Abstract)
Özkan O., Uyanik I., Rençber M.M. , Oğuz M., Şahin U., Koyuncu İ. , "Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Membran Biyoreaktörlerle Arıtılması: İlk Sonuçlar", ULUSLARARASI KENTSEL SU VE ATIK SU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU , MALATYA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.1-7 (Özet)
Özkan O., Oğuz M., Özdemir Ö. , Solmaz A. , Uyanik I., "Laboratory Scale Submerged Membrane Bioreactors (Smbr) For The Treatment Of Rural Areas Wastewater ", INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 20-23 Mayıs 2015, pp.226-226 (Link)
Özkan O., Uyanik I., Rençber M.M., "ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARININ YENİDEN KULLANIM SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", 3. Uluslararası Su Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, pp.103-103 (Özet) (Abstract)
Uyanik I., Özkan O., Rençber M.M. , Sağıroğlu N. , "Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Yeniden Kullanımı için Membranlı Sistemlerlerin Belirlenmesi", 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 7-8 Ekim 2015, ss.147-150
Uyanik I., Özkan O., "Environmental Management and By-product Recovery in a Potato Processing Industry", International Conference on Environmental Science and Technology, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 9-13 Eylül 2015, pp.1-1 (Abstract)
Özkan O., Uyanik I., Gültekin Y., Solmaz A., "Wastewater Treatment Plant For Industrial Districts In Turkey", INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2014, pp.201-202 (Abstract)
Özkan O., Uyanik I., Okur S.A., Kök K., Genç T.A., "Waste Management And Landfill Gas Production In Kayseri, Turkey", Eurasia Waste Management Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2014, pp.1-2 (Abstract)
Uyanik İ., Demirel S., Çelikten H., "Complete Removal Of Nitrate And Nitrite By Autotrophic Denitrification In Sulfurlimestone Packed Column Reactor", INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, TÜRKIYE, 18-21 Haziran 2013, pp.222-223 (Link) (Abstract)
Demirel S. , Uyanik İ., Yurtsever A., Çelikten H., Uçar D., "Bromate And Nitrate Reduction Using Denitrifying Fixed-Bed Column Reactor: Biogenic Sulfide Detection", CENVISU, TÜRKIYE, 24 Nisan 2013, pp.9-10 (Link)
Özkan O., Uyanik I., Özdemir Ö. , Aykar E., "Küçük Yerleşim Birimlerinde Mbr Uygulaması: Kayseri, Buğdaylı Örneği", Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKİYE, 19-20 Eylül 2013, ss.140-142 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özkan O., Uyanik I., "Çevre ve İş Sağlığı", İş Sağlığı ve Güvenliği, "Altın M.", "Taşdemir Ş.", Ed., Eğitim Yayınevi, Konya, ss.811-834, 2016 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Uyanik I., Türken T., Koyuncu İ. , Özkan O., "Treatment and reuse of organized industrial zone wastewater by MBR", Sunum, pp.22-23, 2016 (Link) (Abstract)
Yeşilnacar M.İ., Demir A., Uyanik İ., Tekiner S.İ., Rastgeldi B., Direk İ.H., "Irrigation-Induced Pollution In Groundwater In A Semi-Arid Area, Gap Project, Turkey", Sunum, pp.1-2, 2012 (Link)