Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Membranlı Arıtma Sistemleriyle Yeniden Kullanılabilirliğinin Araştırılması", BAP Doktora, FDK-2017-7308, Araştırmacı, 2017
"Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Yeniden Kullanımı için Membranlı Arıtma Sistemlerinin Konvansiyonel Sistemlerle Karşılaştırılması", BAP Diğer, FDA-2017-7101, Araştırmacı, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi