Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi Ibrahim UYANIK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : ÇEVRE TEKNOLOJİSİ
Sabit Telefon : +90 352 2076666 | Dahili : 7498
E Posta Adresi : iuyanikerciyes.edu.tr | brhmynkgmail.com
Web Adresi : http://aves.erciyes.edu.tr/iuyanik/cv
Ofis : T Blok 202 No'lu Oda
Posta Adresi : 15 Temmuz Yerleşkesi
Eğitim Bilgileri
Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, 2013-2017
Yüksek Lisans, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, 2009-2012
Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, 2002-2007
Yaptığı Tezler
Doktora, "ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARININ MEMBRANLI ARITMA SİSTEMLERİYLE YENİDEN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Eylül, 2017.
Yüksek Lisans, "KATI ATIK DEPO SAHALARINDA METEOROLOJİK FAKTÖRLERİN DEPO GAZI OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ekim, 2012.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi, TÜBİTAK, 2014
Araştırma Alanları
Çevre Kimyası
Su Kirliliği ve Kontrolü
Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi (Katı Atıkların Yönetimi)
Hava Kirliliği ve Kontrolü
Yapay Sinir Ağları
Veri Analizi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Web Of Science Araştırma Alanları
Multidisciplinary Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2018 - 2018
Arş.Gör.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2017 - 2018
Arş.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2012 - 2017
Arş.Gör., HARRAN ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2011 - 2012
Mesleki ve İdari Deneyimler
Merkez Müdür Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 27.02.2018 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Fiziksel Kimyasal Temel İşlemler Laboratuvarı, Lisans, 2017-2018
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Özkan O., Uyanik I., "REMOVAL OF METALS AND MICROPOLLUTANTS IN MBR AND CAS SYSTEMS IN AN INDUSTRIAL ZONE WASTEWATER ", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, no.1, pp.357-367, 2018
Özkan O., Uyanik I., "REMOVAL OF COD FROM MEDICAL WASTE STERILIZATION PLANT WASTEWATER BY ELECTROCOAGULATION ", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, no.1, pp.204-209, 2018
Uyanik I., Özkan O., Koyuncu İ., "NF-RO Membrane Performance for Treating the Effluent of an Organized Industrial Zone Wastewater Treatment Plant: Effect of Different UF Types", WATER, vol.9 , no.506, pp.1-10, 2017 (Link) (Abstract)
Uyanik I., Özkan O., "Effect of membrane type for the treatment of organized industrial zone (OIZ) wastewater with a membrane bioreactor (MBR): Batch experiments", WATER, vol.9, pp.582-582, 2017 (Link)
Özkan O., Oğuz M., Uyanik I., "FISH PROCESSING INDUSTRY WASTEWATER TREATMENT BY SEQUENCING BATCH REACTOR", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, pp.2687-2692, 2016
Demirel S. , Uyanik I., Çelikten H. , Yurtsever A., Uçar D. , "Simultaneous Bromate And Nitrate Reduction In Water Using Sulfur-Utilizing Autotrophic And Mixotrophic Denitrification Processes In A Fixed Bed Column Reactor", CLEAN-SOIL AIR WATER, vol.42, pp.1185-1189, 2014 (Link) (Abstract)
Uyanik İ., Özkaya B., Demir S. , Çakmakçı M., "METEOROLOGICAL PARAMETERS AS AN IMPORTANT FACTOR ON THE ENERGY RECOVERY OF Landfill Gas IN LANDFILLS", JOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY, vol.4, no.6, pp.1-9, 2012
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Uyanik I., Özkan O., Rençber M.M., Oğuz M., Şahin U., Koyuncu İ., "Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Membran Biyoreaktörlerle Arıtılması: KOSB için İlk Sonuçlar", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.1059-1063, 2017 (Link)
Uyanik I., Demirel S. , Çelikten H., "Complete Removal Of Nitrate And Nitrite By Autotrophic Denitrification In Sulfur-Limestone Packed Column Reactor", Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, vol.Special, pp.107-113, 2013 (Link) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Uyanik I., Rençber M.M. , Özkan O., "Selection of a Membrane Module Treating Organized Industrial Zone Wastewater with a Membrane Bioreactor (MBR)", 5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE, Kuala Lumpur, MALEZYA, 1-2 Şubat 2018, pp.111-111
Uyanik I., Özcan Ö. , Şahin U., Özkan O., "Fouling Characteristics of Nanofiltration (NF) and Reverse Osmosis (RO) Membranes for Reuse of Organized Industrial Zone Wastewater ", 5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING & SCIENCE, Kuala Lumpur, MALEZYA, 1-2 Şubat 2018, pp.86-87 (Link)
Özcan Ö., Uyanik I., Özkan O., "Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Atıksularının Pilot Ölçekte Arıtımının Değerlendirilmesi", 4. Uluslararası Su Kongresi - Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2017, pp.1-4
Özcan Ö., Uyanik I., Özkan O., Türken T., Koyuncu İ., "Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Pilot Ölçekli Membranlı Atıksu Arıtma Sistemleriyle Arıtılmasında Karşılaşılan İşletme Problemleri", 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, ss.55-55 (Link)
Özkan O., Uyanik I., Rençber M.M., Özcan Ö. , Ekrikaya H. , Olgunharputlu M. , et al., "Reusing Approaches for an Organized Industrial Zone Wastewater by Membrane Processes", International Conference on Civil and Environmental Engineering, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.1-2 (Abstract)
Özkan O., Uyanik I., Özcan Ö., Rençber M.M., Usta E., Şimşek S.E., et al., "Operational Problems at a Laboratory Scale Membrane Bioreactor for the Treatment of Organized Industrial Zone Wastewater ", ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.1-2 (Abstract)
Uyanik I., Özcan Ö. , Özkan O., Şahin U., "Removal of color from an organized industrial zone wastewater: Comparison of pilot scale membrane systems and conventional wastewater treatment plant", III. International Conference on Environmental Science and Technology, Budapeşte, MACARISTAN, 19-23 Ekim 2017, pp.3-3 (Link)
Demirel S. , Uyanik I., "Sulfur-limestone autotrophic denitrification for treatment of nitrate and fluoride contaminated water", 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Roma, ITALYA, 4-6 Ekim 2017, pp.311-311 (Link)
Özkan O., Uyanik I., Rençber M.M. , Oğuz M., Şahin U., Koyuncu İ. , "Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Membran Biyoreaktörlerle Arıtılması: İlk Sonuçlar", ULUSLARARASI KENTSEL SU VE ATIK SU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU , MALATYA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.1-7 (Özet)
Özkan O., Uyanik I., Rençber M.M., "ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARININ YENİDEN KULLANIM SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", 3. Uluslararası Su Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, pp.103-103 (Özet) (Abstract)
Uyanik I., Özkan O., "Environmental Management and By-product Recovery in a Potato Processing Industry", International Conference on Environmental Science and Technology, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 9-13 Eylül 2015, pp.1-1 (Abstract)
Özkan O., Oğuz M., Özdemir Ö. , Solmaz A. , Uyanik I., "Laboratory Scale Submerged Membrane Bioreactors (Smbr) For The Treatment Of Rural Areas Wastewater ", INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 20-23 Mayıs 2015, pp.226-226 (Link)
Uyanik I., Özkan O., Rençber M.M. , Sağıroğlu N. , "Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Yeniden Kullanımı için Membranlı Sistemlerlerin Belirlenmesi", 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 7-8 Ekim 2015, ss.147-150
Özkan O., Uyanik I., Okur S.A., Kök K., Genç T.A., "Waste Management And Landfill Gas Production In Kayseri, Turkey", Eurasia Waste Management Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2014, pp.1-2 (Abstract)
Özkan O., Uyanik I., Gültekin Y., Solmaz A., "Wastewater Treatment Plant For Industrial Districts In Turkey", INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2014, pp.201-202 (Abstract)
Özkan O., Uyanik I., Özdemir Ö. , Aykar E., "Küçük Yerleşim Birimlerinde Mbr Uygulaması: Kayseri, Buğdaylı Örneği", Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKİYE, 19-20 Eylül 2013, ss.140-142 (Link)
Uyanik İ., Demirel S., Çelikten H., "Complete Removal Of Nitrate And Nitrite By Autotrophic Denitrification In Sulfurlimestone Packed Column Reactor", INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, TÜRKIYE, 18-21 Haziran 2013, pp.222-223 (Link) (Abstract)
Demirel S. , Uyanik İ., Yurtsever A., Çelikten H., Uçar D., "Bromate And Nitrate Reduction Using Denitrifying Fixed-Bed Column Reactor: Biogenic Sulfide Detection", CENVISU, TÜRKIYE, 24 Nisan 2013, pp.9-10 (Link)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Özkan O., Uyanik I., "Çevre ve İş Sağlığı", İş Sağlığı ve Güvenliği, "Altın M.", "Taşdemir Ş.", Ed., Eğitim Yayınevi, Konya, ss.811-834, 2016 (Link)
Diğer Yayınlar
Uyanik I., Türken T., Koyuncu İ. , Özkan O., "Treatment and reuse of organized industrial zone wastewater by MBR", Sunum, pp.22-23, 2016 (Link) (Abstract)
Yeşilnacar M.İ., Demir A., Uyanik İ., Tekiner S.İ., Rastgeldi B., Direk İ.H., "Irrigation-Induced Pollution In Groundwater In A Semi-Arid Area, Gap Project, Turkey", Sunum, pp.1-2, 2012 (Link)
Desteklenen Projeler
"Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Yeniden Kullanımı için Membranlı Arıtma Sistemlerinin Konvansiyonel Sistemlerle Karşılaştırılması", BAP Diğer, FDA-2017-7101, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Membranlı Arıtma Sistemleriyle Yeniden Kullanılabilirliğinin Araştırılması", BAP Doktora, FDK-2017-7308, Araştırmacı, 2017
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Katı Atık Yönetimi Eğitim Çalıştayı, Şanlıurfa, Mayıs 2011
Etkinlik Organizasyonu
Katı Atık Yönetimi Çalıştayı , Düzenleme Kurulu Üyesi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, Mayıs 2011
Katalog Bilgileri
Dokumanlar
Tarih D. Türü Döküman Tanımı / Adı İndir
22/02/2018 09:02 Ders Notu Hidrolik dersi için HidroXL kılavuzu
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi