Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Çevre Kimyası
Su Kirliliği ve Kontrolü
Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi (Katı Atıkların Yönetimi)
Hava Kirliliği ve Kontrolü
Yapay Sinir Ağları
Veri Analizi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Multidisciplinary Sciences
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi