Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Avdan H., Avdan Ş., Akyüz A., Balman Ş., Akseker N., Akkaya Oralhan I., "X-RAY SPECTRAL AND OPTICAL PROPERTIES OF A ULX IN NGC 4258 (M106)", ASTROPHYSICAL JOURNAL, vol.828, pp.105-115, 2016 (Link)
Akkaya Oralhan I., Karatas Y., Schuster W.J., Michel R., Chavarria C., "Ccd Ubv(Ri)(C) Photometry Of Twenty Open Clusters", NEW ASTRONOMY, vol.34, pp.195-210, 2015 (Link) (Abstract)
Ozeren F.F., Arslan O., Küçük I., Akkaya Oralhan I., "Analytical Studies Of Ngc 2571, Ngc 6802, Koposov 53 And Be 89", NEW ASTRONOMY, vol.32, pp.36-47, 2014
Küçük İ., Akkaya İ., "Age Estimation And Mass Functions Of Ttauri Stars In Taurus Auriga Molecular Cloud", RMxAA, vol.46, no.1, pp.109-114, 2010 (Link)
Akkaya Oralhan I., Schuster W.J., Michel R., Chavarria-K C., Moitinho A., Vazquez R., Karataş Y., "Ccd Ubvri Photometry Of The Galactic Open Clusters: Be 89, Ru 135, And Be 10", REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA, vol.46, pp.385-430, 2010
Akkaya İ., Küçük İ., "The Efficiency Of Transformation Scales In Determining The Cluster Ages", Astronomical and Astrophysical Transactions, vol.24, no.6, pp.497-506 , 2005 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akkaya Oralhan I., "BERKELEY 51 KÜMESİNİN TEMEL VE ASTROFİZİKSEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ", Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, vol.17, pp.497-505, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akyüz A. , Avdan Ş., Aksaker N., Akkaya Oralhan I., "Galaksi M51’de Bulunan APX X-4’ün Çoklu Dalgaboyu Analizleri", 21. Ulusal Astronomi Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2018, ss.5-9
Acar S., Akkaya Oralhan I., Filiz Ak N., "Seçilen Bazı Açık Yıldız Kümelerinin SDSS Taraması İle Fotometrik Analizleri", 21. Ulusal Astronomi Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2018, ss.9-13
Akyüz A. , Avdan Ş., Aksaker N., Allak S., Akkaya Oralhan I., "A search for optical counterparts of ULX-4 in M51 galaxy", 10th Jubilee International Conference of the Balkan Physical Union, SOFIA, BULGARISTAN, 26-30 Ağustos 2018, vol.2075, no.090006, pp.1-6 (Link) (Abstract)
Avdan Ş., Avdan H., Akyüz A., Balman Ş., Akseker N., Akkaya Oralhan I., et al., "Yakın Galaksilerde Aşırı-Parlak X-ışın Kaynaklarının Optik Bölgede İncelenmesi", 20. Ulusal Astronomi Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2016, ss.8-9 (Özet)
Bulut S. , Akkaya Oralhan I., Michel R., "Determination of the fundamental and structural parameters of Be55, Ki02 and NGC457 open star clusters", MODEST16 - Star Clusters asCosmic Laboratories for Astrophysics, Dynamics, and Fundamental Physics, Bologna, ITALYA, 18-22 Nisan 2016, pp.3-3
Akkaya Oralhan I., Michel R., "CCD UBV(RI)C and 2MASS Photometry of Seven Open Clusters", MODEST16 - Star Clusters as Cosmic Laboratories for Astrophysics, Dynamics, and Fundamental Physics, Bologna, ITALYA, 18-22 Nisan 2016, pp.1-1 (Abstract)
Avdan H., Avdan Ş., Akyüz A., Balman Ş., Akseker N., Akkaya Oralhan I., "NGC 4258 Galaksisindeki ULX X-6 Kaynağının X-ışın Özellikleri", 20. Ulusal Astronomi Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2016, ss.5-6 (Özet)
Karsli Y., Akkaya Oralhan I., Michel R., "Fundamental and Structural Parameters of the Be97 and Di06 Open Star Clusters", MODEST16 - Star Clusters as Cosmic Laboratories for Astrophysics, Dynamics, and Fundamental Physics, Bologna, ITALYA, 18-22 Nisan 2016, pp.3-3 (Abstract)
Akkaya Oralhan I., Karsli Y., Michel Murillo R., Küçük I., Özeren F.F., "Galaksimizin Birinci ve İkinci Çeyreğinde Bulunan 20 Açık Yıldız Kümesinin Temel ve Yapısal Parametrelerinin Belirlenmesi", 20. Ulusal Astronomi Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2016, ss.3-3 (Özet)
Karsli Y., Akkaya Oralhan I., Schuster W.J., Michel Murillo R., Karataş Y., "NGC 2323, NGC 2395 ve NGC 2539 Açık Yıldız Kümelerinin Temel ve Yapısal Parametreleri", 20. Ulusal Astronomi Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2016, ss.6-6 (Özet)
Akkaya Oralhan I., Karataş Y. , Schuster W.J., Michel R., Chavarria C., "Galaksimizdeki 20 Açık Yıldız Kümesinin Ccd Ubvri Fotometrisi", 19. Ulusal Astronomi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-6 Şubat 2015, ss.5-5 (Özet)
Bulut S., Akkaya Oralhan I., Michel R., Küçük I., Özeren F.F., "Be55, Ki02 Ve Ngc457 Açık Yıldız Kümelerine Ait Temel Ve Yapısal Parametrelerin Belirlenmesi", 19. Ulusal Astronomi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-6 Şubat 2015, ss.6-6
Karsli Y., Küçük I., Akkaya Oralhan I., Michel R., Özeren F.F., "Feibelman 1 Ve Ngc 436 Açik Yildiz Kümelerinin Temel Ve Yapisal Parametreleri", 19. Ulusal Astronomi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-6 Şubat 2015, ss.3-3 (Özet)
Özeren F.F., Akkaya Oralhan I., Küçük I., Arslan Ö. , "Hunting Variable Stars In Open Clusters", Living Together: Planets, Host STars and Binaries, Litomsyl, CEK CUM., 8-12 Eylül 2014, pp.1-2 (Abstract)
Akkaya Oralhan I., Karataş Y., Schuster W.J., "Ccd Ubvri Photometry Of The Galactic Open Clusters: Be89, Ru135 And Be10", . Sreac Meeting, Belgrad, SIRBISTAN, 25-25 Eylül 2009, pp.30-38
Akkaya Oralhan I., Karataş Y., Schuster W.J., "Açık Yıldız Kümelerinin Ccd Ubvri Fotometrisi: Ngc6631, Be89, Ru135, Be10", 16.Ulusal Astronomi Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 8-12 Eylül 2008, ss.804-815
Akkaya Oralhan I., Küçük I., "Taurus Auriga Molekül Bulutundaki T Tauri Yıldızlarının Kütle Fonksiyonları Ve Yaş Tayini", 15. Ulusal Astronomi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28 Ağustos - 1 Eylül 2006, ss.61-65
Akkaya Oralhan I., Küçük I., "Küçük Kütleli Yıldızların Sentetik Renk-Kadir Diyagramı Ve Dönüşüm Tablolarının Etkinliği", 14. Ulusal Astronomi Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 4 Eylül 2004, ss.68-71
DİĞER YAYINLAR
Akkaya Oralhan I., Küçük I., "Erciyes Üniversitesi Radyo Dizge Teleskopları: Teknik Özellikler", Sunum, pp.265-268, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi