Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kaçak ve Yerli Çayların Moleküler Tekniklerle Belirlenmesi ve Aromatik Bileşiklerinin Tesbiti Üzerine bir Araştırma", BAP Güdümlü, FBG-2014-5287, Yönetici, Devam Ediyor
"Silajların ve Baharatların Bakteriler Tarafından Üretilen Yeni Antimikrobiyal Maddeler Açısından Taranması", BAP Arastırma Projesi, FCD-2014-5521, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sığır biceps femoris kasından üretilecek fermente Türk sucuğunda bulunabilecek antihipertansif peptitlerin saflaştırılması ve tanımlanması", BAP Y.Lisans, FYL-2014-5386, Yönetici, Devam Ediyor
"Kurutma Aşamasında Farklı Dalga Boylarında IR Işık Kaynakları ile UV-C ve Vakum Uygulamasının Mantı Kalitesine Etkisi", BAP Doktora, FDK-2014-4806, Yönetici, Devam Ediyor
"Sığır Longissimus dorsi Kasından Üretilen Pastırma da Bulunabilecek Hipertansiyon Azaltıcı Terapötik ve Biyofonksiyonel Bileşiklerin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2014-5497, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Nanokil Takviyeli Antimikrobiyal-Antioksidan Özellik Taşıyan Aktif Ambalaj Üretimi ve Gıda Ambalajlamada Kullanımı", BAP Doktora, FDK-2013-4235, Yönetici, 2015
"Sucuk Fermentasyonunun Geliştirilmesinde, Fermente Sarımsak ve Kırmızıbiber Kullanımının Sucuğun Özelliklerine Etkisi", BAP Doktora, FDK-2013-4676, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Gıdalara normal ve tağşiş amaçlı katılan jelatin kaynağının tesbiti için yeni yöntem geliştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM-13/AR-GE/03, Araştırmacı, 2015
"Tereyağı ve Yayık Tereyağının Tekstür, Aroma ve Diğer Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Ekzopolisakkarit Üreten Streptococcus thermophilus'un Etkisi", BAP Doktora, FDK-2013-4675, Danışman, Devam Ediyor
"Fermente Sucuktan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Starter Kültür Olarak Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 3515, Yönetici, 2012
"Nar Kabuğu ve Çekirdeği Fonksiyonel Bileşikleri ile Zenginleştirilmiş Dondurma Üretimi", TÜBITAK Projesi, TOVAG-110-O-594, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Geleneksel Fermente Sucuklardaki Mayaların İzolasyonu, Tanımlanması, Starter Kültür Olarak Kullanılabilmesi İçin Önemli Teknolojik ve Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-10-3330, Yönetici, 2013
"Süs Bitkisi Olarak Yetiştirilen Lale Taç Yapraklarından Elde Edilen Antosiyanin Bazlı Renk Maddelerinin, İzolasyonu ve Biyoaktif Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Güdümlü, FBG-10-2921, Yönetici, Devam Ediyor
"Geleneksel Fermente Gilaburu Meyve Suyundan Elde Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Probiyotik Özellikleri ve Endüstriyel Üretimde Kullanımları", TÜBITAK Projesi, TOVAG-110 O 214, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Çeşitli Gıda Formülasyonlarında Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Jelatinin Orijininin UPLC-MS QTof MS Sistemi Kullanılarak Tespitine Yönelik Yöntem Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-10-2895, Yönetici, 2014
"Vakum ve Modifiye Atmosferde Ambalajlamanın Kayseri Mantısının Kalite Nitelikleri Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, FBY-09-921, Yönetici, 2011
"Geleneksel Pastırma Çemeninde Koku Verici Maddelerin İzolasyonu ve Eliminasyonu", BAP Y.Lisans, FBY-09-1045, Yönetici, 2015
"KEFİRDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİ VE MAYALARIN MOLEKÜLER TEKNİKLER İLE TANIMLANMASI", BAP Arastırma Projesi, 1459, Araştırmacı, 2012
"Isıl İşlem Sonrası Starter Kültür İlavesinin Pastörize Sucukların Bazı Kalite Özellikleri ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, FBY-09-1053, Yönetici, 2011
"Üzüm Posasından Ekstrakte Edilen Antosiyanin Bazlı Renk Maddelerinin Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazı Gıda Maddelerinde Renklendirici Olarak Kullanımı", BAP Doktora, FBD-09-766, Yönetici, 2012
"Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Belirlenmesinde PMA/ Real-time PCR Tekniğinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması", TÜBITAK Projesi, TOVAG-107 O 676, Araştırmacı, 2012
"Siyah Havuç ve Kırmızı Lahanadan Ekstrakte Edilen Antosiyanin Bazlı Renk Maddelerinin Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazı Gıda Maddelerinde Renklendirici Olarak Kullanımı", BAP Arastırma Projesi, FBA-09-768, Yönetici, 2012
"Geleneksel Et Ürünümüz Olan Sucuktan Izole Edilen Fermantatif Bakterilerin Starter Kültür Olarak Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TOVAG-107 O 897, Araştırmacı, 2011
"Tarımsal bilgi temini ve danışmanlık desteği (TARBIL)", AB Çerçeve Programı Projesi, AKKM- LD-265, Araştırmacı, 2007
"Et ve Et Ürünlerinde Farklı Tür Hayvan Etlerinin Saptanması için Multiplex ve Real Time PCR Tekniklerinin Geliştirilmesi ve Biyoçip Üretimi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2003 K 120420, Yönetici, 2009
"Kayseri Piyasasında Bazı Et ve Et Ürünlerinde HPLC Yöntemi ile Aflatoksin Aranması", BAP Y.Lisans, FBT-06-18, 2006, Yönetici, 2009
"Kekik Uçucu Yağının Taze ve Dondurularak Muhafaza Edilen Etlerin Lezzet ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, FBA-06-10, Yönetici, 2009
"Piliç Etlerinin Lezzet Kalitesi ve Raf Ömrünün Geliştirilmesinde Kekikli Yem Kullanımı", TÜBITAK Projesi, TOVAG-106-O-454, Yönetici, 2008
"Bazı tahılların farklı sıcaklık ve nemde çimlendirilmesi sırasında ortaya çıkan mikrobiyal yükün incelenmesi", BAP Y.Lisans, FBT-06-47, Yönetici, 2009
"Çimlendirilmiş buğday tanesinin kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve doğal gıda katkı maddesi olarak değerlendirilme imkanlarının araştırılması", BAP Y.Lisans, FBT-06-48, Yönetici, 2009
"Üzüm Posasının Antimikrobiyal ve Antioksidan Katkı Olarak Gıda Sanayinde Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, TOVAG-105 O 154, Araştırmacı, 2008
"Taze ve İşlenmiş Et ürünlerinde Farklı Hayvan Türlerine Ait Etlerin PCR Tekniği Kullanılarak Belirlenebilmesi", BAP Arastırma Projesi, 202/022/7, Yönetici, 2005
"Presence of Volatile N-Nitrosamines in a Turkish Meat Product Kavurma Prepared with Nitrite", Diğer Projeler, DAAD/1999, Yönetici, 1999
"Possibility of Using Fluid Whey in Frankfurter Type Meat Products", Bilimsel Araştırma Projesi, DAAD/1999, Yönetici, 1999
"Yağsız Soya Ununun Sucuğa Katılabilme İmkanlarının Araştırılması", BAP Y.Lisans, 1998/3, Yönetici, 1998
"Ülkemizde Üretim Potansiyeli Yüksek Bazı Balıkların Surumiye işlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 1997/3, Yönetici, 1997
"Bazı Büyüme Regülatörlerinin Alabalık Yetiştirmeciliğinde Kullanım imkanları", BAP Arastırma Projesi, 1997/4, Yönetici, 1997
"Kavurmada Clostridium botulinum'un Gelişimi Üzerine Nitrit ve Vakum Ambalajlamanın Etkisi", BAP Y.Lisans, 1996/55, Yönetici, 1996
"Kalsiyum Klorür’ün Pastırmanın Kalite ve Teknoloji Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 1996/56, Yönetici, 1996
"A Research on Biochemical and Structural Alterations of Restructured Fish Muscle with Egg White and Subjected to Tumbling", Diğer Projeler, OARDC/1992, Araştırmacı, 1992
"Yağsız Soya unu ve Tekstüre Soya Proteininin Sosis ve Halk Salamlarına Katılabilme İmkanları Üzerine Araştırmalar", TÜBITAK Projesi, VHAG-658, Araştırmacı, 1987
"Erzurum Piyasasında Tüketime Sunulan Kıymaların Bazı Saprofit ve Patojen Bakteriler Yönünden İncelenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1985/14, Araştırmacı, 1985
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Yetim H,Cankurt H., Sağdıç O., "MİKROBİYAL DONDURMA", TÜRKIYE, Patent, 2010\04131, Nisan 2013
Yetim H,Cankurt H., Sağdıç O., "ŞALGAM SOSU", TÜRKIYE, Patent, 2010\00240 B, Ağustos 2015
Yetim H,Cankurt H., Sağdıç O., "PEYNİRALTI SUYU KATKILI ŞALGAM SUYU", TÜRKIYE, Patent, 2010\00241, Mart 2013
Yetim H,Cankurt H., Sağdıç, O, "Dondurma Üretiminde Cankurt Yöntemi ve Bu Yöntemle Dondurma Üretimine Yönelik Karışımlar", TÜRKIYE, Patent, 2013/04034, Nisan 2013
Yetim H,Yurt B, Cankurt H, Çavuş M, Sağdıç O, "Yumurta ile Besin Değeri Zenginleştirilmiş Peynir", TÜRKIYE, Patent, 2015/07552, Temmuz 2015
Yetim H,Yeditepe Üniv., "Martı etinin tespiti için bir kit", TÜRKIYE, Patent, TR201201123B, Ağustos 2014
Yetim H,Cankurt H., Sağdıç, O, "Stabilizatörlü (Kıvamlı) Salamura", TÜRKIYE, Patent, 2014/02880, Subat 2014
Yetim H,Kesmen z, Şahin F, "Kit Useful for Detecting Donkey Meat Present in Meat", TÜRKIYE, Patent, CN103154268A, Subat 2015
Yetim H,"Kesmen, Z.", "Sahin F.", "ET ÜRÜNLERİNDE EŞEK ETİNİN TESPİTİ İÇİN BİR KİT ", TÜRKIYE, Patent, 2010/06092 B, Ağustos 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi