Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendisliği Fakültesi, 2002 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2001 - 2002
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1996 - 2001
Yrd.Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1994 - 1996
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK, , 19.02.2013 - Devam Ediyor
Rektör Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , , 06.08.2012 - 15.11.2015
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , , 08.07.2009 - 15.11.2015
Yüksekokul Müdürü, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, , 04.07.2006 - 03.08.2012
Yönetim Kurulu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, , 06.07.2005 - 02.07.2008
Yönetim Kurulu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Erciyes Üniversitesi Etik Kurulu, , 19.07.2004 - 05.11.2012
BAP Komisyon Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi , Fen Bilimleri Alt Komisyon Başkanlığı, 09.07.2003 - 07.07.2005
Yönetim Kurulu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Erciyes Üniversitesi Etik Kurulu, , 02.07.2003 - 13.07.2007
Senato Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , , 10.07.2002 - 15.11.2015
Bölüm Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 18.07.2001 - 08.07.2009
Komisyon Üyesi ve Raportörü, Devlet Planlama Teşkilatı DPT Et Mamulleri Özel İhtisas Komisyonu , , 07.07.1999 - 05.07.2000
Yönetim Kurulu Üyesi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi, , 22.07.1998 - 11.07.2001
Yönetim Kurulu Üyesi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Bilim Kurulu, , 17.07.1997 - 13.07.2001
BAP Komisyon Üyesi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , , 11.07.1996 - 04.07.2001
40. Yıl Üniversite Katalog Hazırlama Komitesi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , , 07.07.1995 - 02.07.1997
40. Yıl Üniversite Bilimsel Etkinlikler Komitesi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , , 07.07.1995 - 02.07.1997
Doktora Yeterlilik Komitesi Üyesi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi , Gıda Mühendisliği Bölümü, 21.07.1994 - 04.07.2001
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, L.Ekici, "Üzüm Kabuğu, Siyah Havuç ve Kırmızı Lahanadan Ekstrakte Edilen Antosiyanin Bazlı Renk Maddelerinin Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazı Gıda Maddelerinde Renklendirici Olarak Kullanımı", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD, Haziran, 2011.
Doktora, Z.Kesmen, "Taze ve İşlenmiş Model Et ürünlerinde Farklı Hayvan Türlerine Ait Etlerin PCR Tekniği Kullanılarak Belirlenebilmesi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD, Şubat, 2005.
Yüksek Lisans, Y.Çelebi-Sezer, "Fermente Sucuktan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Starter Kültür Olarak Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, S.Sitti, "Vakum ve Modifiye Atmosfer Ambalajlamanın Kayseri Mantısının Bazı Kalite Nitelikleri Üzerine Etkisi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD, Eylül, 2012.
Yüksek Lisans, D.Arıkan, "Isıl İşlem Sonrası Starter Kültür İlavesinin Pastörize Sucukların Bazı Kalite Özellikleri ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD, Mart, 2011.
Yüksek Lisans, F.Törnük, "Farklı Nisbi Nem ve Sıcaklıklarda Üretilen Buğday Filizlerinin Mikrobiyal Yükünün İncelenmesi ve Azaltma Olanaklarının Araştırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, İ.Öztürk, "Çimlendirilmiş Buğday Tanesinin Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Doğal Gıda Katkı Maddesi Olarak Değerlendirilme İmkanlarının Araştırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD, Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, S.Çavuş, "Kayseri Piyasasında Satılan Bazı Et ve Et Ürünlerinde Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi Yöntemi ile Aflatoksin Aranması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD, Mart, 2007.
Yüksek Lisans, Z.Güngör, "Vakum Ambalajlama ve Nitrit İlavesinin Kavurmanın Bazı Kalite Özellikleri ile Clostridium sporogenes Üzerine Etkisi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2000.
Yüksek Lisans, Z.Kesmen, "Yağsız Soya Ununun Sucuğa Katılabilme İmkanları üzerine Araştırmalar", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD, Şubat, 1999.
Yüksek Lisans, E.Atsan, "Vitamin E ve Kırmızı Et Teknolojisindeki Önemi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD, Şubat, 1998.
Yüksek Lisans, H.Çankaya, "Kalsiyum Klorür’ün Pastırmanın Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD, Temmuz, 1997.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi