Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi Harun HIZLISOY
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm :
Ana Bilm Dalı : VETERİNERLİK HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : +90 352 2076666 | Dahili : 29881
+90 352 2076666 | Dahili : 24411
Faks : +90 352 3372740
E Posta Adresi : hizlisoyerciyes.edu.tr | harunhzlsoyhotmail.com
Web Adresi : http://aves.erciyes.edu.tr/BilgilerimiGoruntule.aspx
Ofis : 306
Posta Adresi : Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Melikgazi, KAYSERİ Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Melikgazi, Kayseri
Eğitim Bilgileri
Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitiüsü, Veteriner Mikrobiyoloji, 2009-2014
Yüksek Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitiüsü, Farmasötik Mikrobiyoloji, 2006-2009
Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, , 1998-2003
Yaptığı Tezler
Doktora, "Broiler Karkaslarından İzole Edilen Campylobacter jejuni İzolatlarının Makrolid, Kinolon ve Tetrasiklin Grubu Antibiyotiklere Karşı Direnç Durumu", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Mikrobiyoloji Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, "Çeşitli mikroorganizmalar üzerine gilaburunun antimikrobiyal etkilerinin incelenmesi (The investigation of antimicrobial effects of gilaburu against various microorganisms) ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Mikrobiyoloji Şubat, 2009.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
III. Uygulamalı Temel Hücre Kültürü Teknikleri Kursu, ERÜ Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, 2015
Araştırma Alanları
Veteriner Mikrobiyoloji
Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Kampilobakter, Arkobakter, Antibiyotikler, Tüberküloz, Hücre Kültürü
Mayalar
Web Of Science Araştırma Alanları
Veterinary Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, 2014 - 2018
Arş.Gör.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, 2014 - 2014
Arş.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, 2011 - 2014
Arş.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2005 - 2011
Mesleki ve İdari Deneyimler
Merkez Müdür Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAM), , 14.11.2017 - Devam Ediyor
Fakülte Kurulu Üyeliği, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi, , 17.11.2015 - 29.11.2018
Müdür Yardımcılığı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ERÜ Atçılık ve Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 22.01.2015 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
VETERİNER HEKİMLİĞİ HALK SAĞLIĞI, Lisans, 2017-2018
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Hizlisoy H., Ertaş Onmaz N., Karadal F., Al S., Yildirim Y., Gönülalan Z., et al., "Antibiotic Resistance Gene Profiles of Staphylococcus aureus Isolated From Foods of Animal Origin", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.24, pp.243-249, 2018 (Link)
Çinar M.U., Hizlisoy H., Akyüz B., Arslan K., Aksel E.G. , Gümüşsoy K.S., "Polymorphisms in Toll-like receptor (TLR) 1, 4, 9 and SLC11A1 genes and their association with paratuberculosis susceptibility in Holstein and indigenous crossbred cattle in Turkey", JOURNAL OF GENETICS, vol.1, pp.1-1, 2018
Yildirim Y., Ertaş Onmaz N., Gönülalan Z., Al S., Yildirim A., Karadal F., et al., "Microbiological quality of pastrami and associated surfaces at the point of sale in Kayseri, Turkey", PUBLİC HEALTH, vol.146, pp.152-158, 2017 (Link)
Hizlisoy H., Al S., Ertaş Onmaz N., Yildirim Y., Gönülalan Z., Gümüşsoy K.S., "Antimicrobial resistance profiles and virulence factors of Escherichia coli O157 collected from a poultry processing plant", TURKİSH JOURNAL OF VETERİNARY & ANİMAL SCİENCES, vol.41, pp.65-71, 2017 (Link) (Abstract)
Al S., Hizlisoy H., Ertaş Onmaz N., Yildirim Y., Gönülalan Z., "Occurrence and antimicrobial resistance of Salmonella enterica subsp. enterica serovars Typhimurium, Enteritidis, and Typhi isolated from chicken eggs and poultry products", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.40, pp.737-743, 2016 (Link)
Ertaş Onmaz N., Abay S., Karadal F., Hizlisoy H., Telli N., Al S., "Occurence And Antimicrobial Resistance Of Staphylococcus Aureus And Salmonella Spp. In Retail Fish Samples In Turkey", MARINE POLLUTION BULLETIN, vol.90, pp.242-246, 2015 (Link) (Abstract)
Gümüşsoy K.S., İça T., Abay S., Aydin F., Hizlisoy H., "Serological And Molecular Diagnosis Of Paratuberculosis In Dairy Cattle", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.39, pp.147-153, 2015 (Link) (Abstract)
Abay S., Kayman T., Otlu B., Hizlisoy H., Aydin F., Ertaş Onmaz N., "Genetic Diversity And Antibiotic Resistance Profiles Of Campylobacter Jejuni Isolates From Poultry And Humans In Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY, vol.178, pp.29-38, 2014 (Link)
Abay S., Aydin F., Hizlisoy H., Güneş V., "Recovery Of Thermophilic Campylobacter Spp. In Healthy And Diarrhoeic Pets By Three Culture Methods And Identification Of The Isolates By Multiplex Polymerase Chain Reaction (Mpcr)", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.20, pp.735-741, 2014
Karadal F., Ertaş N., Hizlisoy H., Abay S., Al S., "Prevalence Of Escherichia Coli O157: H7 And Their Verotoxins And Salmonella Spp. In Processed Poultry Products", JOURNAL OF FOOD SAFETY, vol.33, pp.313-318, 2013 (Link)
Kayman T. , Abay S., Hizlisoy H., "Campylobacter Türlerinin Fenotipik Yöntemler Ve Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonu Ile Tanımlanması Ve Antibiyotik Duyarlılıkları", MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.47, pp.230-239, 2013 (Link)
Abay S., Kayman T., Hizlisoy H., Aydin F., "In Vitro Antibacterial Susceptibility Of Arcobacter Butzleri Isolated From Different Sources", JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE, vol.74, pp.613-616, 2012 (Link) (Abstract)
Kayman T., Abay S., Hizlisoy H., Atabay H.İ., Diker K.S., Aydin F., "Emerging Pathogen Arcobacter Spp. In Acute Gastroenteritis: Molecular Identification, Antibiotic Susceptibilities And Genotyping Of The Isolated Arcobacters", JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, vol.61, pp.1439-1444, 2012 (Link) (Abstract)
Gümüşsoy K.S., Atasever A., Aydin F., Özcan M., Beyaz (Çakir) L., Hizlisoy H., Abay S., "Prevalance Of Tuberculosis In Cattle In Turkey", MEDYCYNA WETERYNARYJNA, vol.63, pp.305-308, 2007
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Karadal F., Ertaş Onmaz N., Hizlisoy H., Yildirim Y., Al S., Gönülalan Z., "Niğde İlindeki Çiğ Koyun, Keçi ve İnek Sütlerinde Aflatoksin M1 Düzeyleri", Kocatepe Veterinary Journal, cilt.11, ss.119-125, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Karadal F., Ertaş Onmaz N., Hizlisoy H., Yildirim Y., Al S., Gönülalan Z., et al.,"Niğde ve Kayseri’de Satışa Sunulan Köy ve Market Yumurtalarının Mikrobiyolojik Kalitesi", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.51-57, 2018
Pamuk Ş., Erdoğan M., Yildirim Y., Hizlisoy H., Al S., Sepin Ö., "Üniversite Kampüs Kantinlerindeki Gıdaların Mikrobiyolojik Kalitesinin ve Gıda Çalışanlarının El Hijyen Durumlarının Değerlendirilmesi ", Kocatepe Veteriner Dergisi, cilt.11, ss.363-373, 2018
Hizlisoy H., Ertaş Onmaz N., Yildirim Y., Gönülalan Z., Karadal F., Al S., "Veteriner Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği", Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Özel Dergisi, cilt.2, ss.7-10, 2017 (Link)
Yildirim Y., Gönülalan Z., Ertaş Onmaz N., Hizlisoy H., Al S., Pamuk Ş., "Kayseri’de Satışa Sunulan Tavuk Eti ve İç Organlarında Arsenik Düzeylerinin Belirlenmesi", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.209-214, 2016
Keçeci T., Gümüşsoy K.S., Hizlisoy H., "Vancomycin resistance of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium isolated from cattle milk", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.139-150, 2016
Hizlisoy H., Kiliç H., "Broiler Karkaslarından Izole Edilen Campylobacter Jejuni Izolatlarının Makrolid, Kinolon Ve Tetrasiklin Grubu Antibiotiklere Karşı Direnç Durumu", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.81-92, 2015
Ertaş N., Abay S., Telli N., Hizlisoy H., Al S., "Presence And Antimicrobial Resistance Profiles Of Salmonella Spp. In Retailed Sausages In Kayseri, Turkey", Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.28, ss.25-28, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Abay S., Aydin F., Ertaş N., Hizlisoy H., Gönülalan Z., "Kanatlılardan Escherichia Coli O157 Izolasyonu Üzerine Çalışmalar", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.1-6, 2014 (Link)
Azak M.G., Kiliç H., Hizlisoy H., Abay S., "Erzincan Ili Tulum Peynirlerinde Listeria Spp. Izolasyonu Ve Identifikasyonu", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.149-156, 2012 (Link)
Kayman T., Atabay H.İ., Abay S., Hizlisoy H., Molva Ç., Aydin F., "Human Acute Gastroenteritis Associated With Arcobacter Butzleri", Clinical Microbiology Newsletter, vol.34, pp.197-199, 2012
Hizlisoy H., Kiliç H., "Evcil Hayvanlarda Aspergillus Spp. Kaynaklı Enfeksiyonlar Ve Teşhisinde Kullanılan Galaktomannan Antijenleri", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.111-118, 2011 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Öztekin D., Hizlisoy H., Güngör C.C., Dişhan A., Dişli H.B., Barel M., "Presence of Escherichia coli O26, O111 and O157 in Milk and Dairy Products, Antibiotic Susceptibility and Molecular Typing of Isolates ", 2. International Congress of Food of Animal Origin, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-11 Kasım 2018, pp.8-9
Yildirim Y., Ertaş Onmaz N., Gönülalan Z., Hizlisoy H., Al S., Dişli H.B., et al., "Effects of Bisphenols and Phthalates on Public Health", 2. International Congress of Food of Animal Origin, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-11 Kasım 2018, pp.23-24
Ertaş Onmaz N., Şimşek E., Hizlisoy H., Al S., Karadal F., Yildirim Y., et al.,"DETECTION OF SHIGA-TOXIGENIC ESCHERICHIA COLI (STEC) IN FISHES MARKETED IN KAYSERI, TURKEY", 3rd International Congress on Food Technology, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2018, pp.380-380
Hizlisoy H., Karaca Bekdik I., Aslan Ö., Gümüşsoy K.S., "Investigation of virulence factors and antibiotic resistance of Campylobacter jejuni isolated from cats", 2nd International congress of veterinary microbiology, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2018, pp.69-69
Çinar M.U., Akyüz B., Hizlisoy H., Sohel M.M.H., Arslan K., Aksel E.G. , et al.,"Toll Like Receptor 1 (tlr1 +1380 G/a) Snp Was Associated With With Paratuberculosis Susceptibility In Holstein And Indigenous Crossbred Cattle In Turkey", International Agricultural Science Congress, VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.0-0
Yılmaz Ö.T., Hizlisoy H., Ertaş Onmaz N., Al S., Yildirim Y., Gönülalan Z., "Sütte Antibiyotik kalıntı Durumunun İncelenmesi", 7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi , AYDIN, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 2017, ss.51-52
Pamuk Ş., Erdoğan M., Yildirim Y., Hizlisoy H., Al S., "Üniversite Kampüs Kantinlerinde Satışa Sunulan Gıdaların Mikrobiyolojik Kalitesinin ve Gıda Çalışanlarının El Hijyen Durumlarının Değerlendirilmesi", 7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi , AYDIN, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 2017, ss.127-128
Ertaş Onmaz N., Hizlisoy H., Yildirim Y., Al S., Karadal F., Gönülalan Z., "Fungal Flora of Traditional Turkish Moldy Cheese: Occurence of Mycotoxins and Molecular Characterization of The Isolates ", II INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES & TECHNICS, Skopje, MAKEDONYA, 4-8 Ekim 2017, pp.38-38
Akyüz M., Gönülalan Z., Ertaş Onmaz N., Yildirim Y., Hizlisoy H., Al S., et al., "Güvenli Gıda İçin Uyarı Sistemleri", 7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi , AYDIN, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 2017, ss.19-20
Dışhan A., Gönülalan Z., Yildirim Y., Ertaş Onmaz N., Hizlisoy H., Al S., "High Value Added Dairy Products", 3rd International Conference on Science Ecology and Technology, roma, ITALYA, 14-16 Ağustos 2017, pp.19-19
Yildirim Y., Gönülalan Z., Ertaş Onmaz N., Hizlisoy H., Al S., Pamuk Ş., "Arsenic Levels in Chicken Meat and Giblets Retailed in Kayseri", ISS2017 2nd International Science Symposium “Science Festival” September 5-8, 2017, Tbilisi-Georgia, Tiflis, GURCISTAN, 5-8 Eylül 2017, pp.141-141
Karadal F., Ertaş Onmaz N., Hizlisoy H., Yildirim Y., Al S., Gönülalan Z., "AFLATOXIN M1 LEVELS IN RAW SHEEP, GOAT AND COW MILKS IN NIGDE PROVINCE", ISS2017 2nd International Science Symposium “Science Festival” September 5-8, 2017, Tbilisi-Georgia, Tiflis, GURCISTAN, 5-8 Eylül 2017, pp.142-142 (Abstract)
Karadal F., Ertaş Onmaz N., Hizlisoy H., Yildirim Y., Al S., Gönülalan Z., "Identification of toxigenic S. aureus in some foods of animal origin in Kayseri, Turkey,", 6th International Conference onFood Safety &Regulatory Measures, Milan, ITALYA, 5-7 Haziran 2017, pp.1-1
Hizlisoy H., Ertaş Onmaz N., Fulden K., Al S., Yildirim Y., Gönülalan Z., "Antibiotic Resistance of Staphylococcus aureus Isolated from Foods Animal Origin", 3rd International VetIStanbul Group Congress 2016, SARAY BOSNA, BOSNA HERSEK, 17-20 Mayıs 2016, pp.115-115
Hizlisoy H., "Investigation of the Presence of Listeria monocytogenes in an Abattoir in Kahramanmaras Province.", International Congress of Food of Animal Origin-Industry Partnership, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 10-13 Kasım 2016, pp.72-73
Yildirim Y., Ertaş Onmaz N., Gönülalan Z., Hizlisoy H., Al S., Karadal F. , et al.,"Knowledge and Practices in Food Safety and the Occurrence of Indicator Bacteria on Hands of Food Handlers at the Point of PAstrami Sale in Kayseri/Turkey", Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi , Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 10-13 Kasım 2016, pp.83-86
Hizlisoy H., Ertaş Onmaz N., Al S., Karadal F., Yildirim Y., Gönülalan Z., et al., "Kayseri Yöresinde Sağlıklı ve Mastitisli İnek Sütlerinden Candida spp.'lerin İzolasyonu ve MALDİ-TOF MS ile İdentifikasyonu", XII. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 30 Ağustos - 2 Eylül 2016, ss.73-74
Yildirim Y., Ertaş Onmaz N., Gönülalan Z., Al S., Akçay A., Yildirim A., et al.,"Microbiological Quality of Pastrami Sampled at the Point of Sale in Kayseri, Turkey", 3rd International VetIStanbul Group Congress 2016, SARAY BOSNA, BOSNA HERSEK, 17-20 Mayıs 2016, pp.114-114
Hizlisoy H., Al S., Ertaş Onmaz N., Yildirim Y., "Prevalence And Virulence Factors Of Escherichia Coli O157:H7 From Poultry Giblets In Kayseri, Turkey. ", International VET Istanbul Group Congress., Saint Petersburg, RUSYA, 7-9 Nisan 2015, pp.634-634
Yildirim Y., Ertaş Onmaz N., Al S., Akçay A., Yildirim A., Karadal F., et al., "Kayseri’de pastırma satış yerlerinde çalışanların ellerinde indikatör mikroorganizmaların değerlendirilmesi.", 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 07-11 Ekim 2015., VAN, TÜRKIYE, 7-11 Ekim 2015, ss.238-239
Yildirim Y., Ertaş Onmaz N., Al S., Akçay A., Yildirim A., Karadal F. , et al., "Kayseri’de satışa sunulan pastırmaların mikrobiyolojik kalitesi.", 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 07-11 Ekim 2015., VAN, TÜRKIYE, 7-11 Ekim 2015, ss.240-241
Yildirim Y., Ertaş Onmaz N., Al S., Akçay A., Yildirim A., Karadal F., et al.,"Evaluation of Indicator Microorganisms on Cutting Boards and Knives in Pastrami Markets in Kayseri, Turkey", One World-One Health-One Vision International Congress, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 14-16 Ekim 2015, pp.74-75
Al S., Ertaş Onmaz N., Hizlisoy H., Yildirim Y., Gönülalan Z., "Occurence and antimicrobial resistance of host non specific Salmonella Species in the eggs and poultry products", 32nd World Veterinary Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-17 Eylül 2015, pp.355-355
Yildirim Y., Ertaş Onmaz N., Al S., Akçay A., Yildirim A., Karadal F., et al., "Pastırmalarda Toxoplasma gondii varlığının Real Time PCR ile belirlenmesi.", 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 07-11 Ekim 2015., VAN, TÜRKIYE, 7-11 Ekim 2015, ss.236-237
Gümüşsoy K.S., İça T., Abay S., Aydin F., Hizlisoy H., "Kayseri Yöresinde Süt Sığırlarında Paratüberkülozun Serolojik Ve Moleküler Tanısı.", 11. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2014, ss.294-295
Ertaş Onmaz N., Abay S., Karadal F. , Hizlisoy H., Telli N., Al S., "Incidence Of Staphylococcus Aureus And Salmonella Spp. In Fish Marketed In Kayseri, Turkey", Food Micro 2014, Nantes, FRANSA, 1-4 Eylül 2014, pp.477-477
Kayman T., Abay S., Bozdoğan B., Hizlisoy H., Aydin F., Gödekmerdan A., Otlu B., "Yoğun Bakım Hastalarının Kan Kültürlerinden Izole Edilen Enterococcus Spp. Izolatlarının Multipleks Pcr Ile Identifikasyonu Ve Virulans Genlerinin Araştırılması.", 8. Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 4-7 Haziran 2014, ss.108-109
Hizlisoy H., Kiliç H., "Broiler Karkaslarından Izole Edilen Campylobacter Jejuni’Lerin Makrolid, Kinolon Ve Tetrasiklin Grubu Antibiyotiklere Karşı Direnç Durumu", 11. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2014, ss.42-43
Sarıgüzel D., Abay S., Hizlisoy H., Aydin F., "Çeşitli Hayvan Türlerinden İzole Edilen Vankomisine Dirençli Enterokok İzolatlarında Vana, Vanb,Vanc1 Ve Vanc2 Genlerinin Moleküler Yöntemle Araştırılması", 8. Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 4-7 Haziran 2014, ss.108-108
Ertaş Onmaz N., Abay S., Telli N., Hizlisoy H., Al S., "Presence And Antimicrobial Resistance Profiles Of Salmonella Spp. In Retailed Sausages In Kayseri, Turkey", 2nd International Congress on Food Technology, AYDIN, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2014, pp.302-302
Kayman T., Abay S., Bozdoğan B., Hizlisoy H., Aydin F., Gödekmerdan A. , Otlu B., "Yoğun Bakım Hastalarından Izole Edilen Vankomisin Dirençli Enterococcus Spp. Izolatlarının Moleküler Identifikasyonu, Direnç Ve Virulans Genlerinin Araştırılması.", 8. Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 4-7 Haziran 2014, ss.116-116
Abay S., Kayman T., Otlu B., Hizlisoy H., Aydin F., Ertaş Onmaz N., "Tavuk Ve Insan Orjinli Campylobacter Jejuni Izolatlarının Pulsed-Field Gel Electrophoresis (Pfge) Ve Repetitive Extragenic Palindromic-Polymerase Chain Reaction (Rep-Pcr) Ile Moleküler Tiplendirilmesi", 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Kasım 2013, ss.196-197
Kayman T., Hizlisoy H., Gödekmerdan A., "Çeşitli Klinik Örneklerden Izole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarında Makrolid-Linkozamid-Streptogramin (Mlsb) Direnç Fenotiplerinin Araştırılması", 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Mayıs 2013, ss.102-102
Kayman T., Abay S., Hizlisoy H., Gödekmerdan A., Aydin F., "Campylobacter Jejuni Izolatlarında Siprofloksasin Direncinin Fenotipik Ve Moleküler Yöntemlerle Analizi", 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Kasım 2013, ss.311-312
Kayman T., Hizlisoy H., Gödekmerdan A., "İdrar Kültürlerinden Elde Edilen Escherichia Coli Izolatlarının Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları", 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Kasım 2013, ss.239-239
Karadal F., Ertaş Onmaz N., Hizlisoy H., Abay S., Al S., "İşlenmiş Kanatlı Ürünlerinde E.Coli O157: H7 Verotoksinleri Ve Salmonella Spp. Varlığı", 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-6 Nisan 2013, ss.43-44
Barış A., Abay S., Hizlisoy H., Aydin F., "Kanatlı Etlerinden Farklı Yöntemler Kullanılarak Campylobacter Spp.'Nin İzolasyonu Ve İzolatların Multiplex Polymerase Chain Reaction'La İdentifikasyonu.", X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), AYDIN, TÜRKIYE, 23-27 Eylül 2012, ss.326-327
Aydin F., Abay S., Gönülalan Z., Atabay H.İ., Ertaş Onmaz N., Erdoğdu S., Hizlisoy H., "Kanatlılardan E.Coli O157 İzolasyonu Üzerine Çalışmalar.", X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), AYDIN, TÜRKIYE, 23-27 Eylül 2012, ss.328-329
Çakir Bayram L., Abay S., Hizlisoy H., Kutsal O., "Staphylococcus Aureus Ile Balb/C Farelerde Oluşturulan Deri Infeksiyonlarında Sistemik Yayılım Ve Lezyonlar", VI. Veteriner Patoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 19-23 Eylül 2012, ss.58-58
Hizlisoy H., Özkan Ö., Abay S., Aydin F., "Tavuk Orijinli Termofilik Campylobacter Türlerinin Biofilm Özellikleri Ve Antibiyotik Duyarlılıkları", X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), AYDIN, TÜRKIYE, 23-27 Eylül 2012, ss.324-325
Hizlisoy H., Azak G., Kiliç H., Abay S., "Erzincan İli Tulum Peynirlerinden Listeria Spp. İzolasyonu Ve İdentifikasyonu.", X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), AYDIN, TÜRKIYE, 23-27 Eylül 2012, ss.190-191
Abay S., Kayman T. , Hizlisoy H., Ertaş Onmaz N., Otlu B., Aydin F., "Tavuk Ve Insan Orijinli Campylobacter Jejuni Izolatlarının Pulsed-Field Gel Electrophoresis (Pfge) Ve Repetitive Extragenic Palindromic-Polymerase Chain Reaction (Rep-Pcr) Ile Moleküler Tiplendirilmesi", X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), AYDIN, TÜRKIYE, 23-27 Eylül 2012, ss.72-73
Hizlisoy H., Abay S., Aslan Ö., Çakir Bayram L., "Candida Tropicalis Ilişkili Kuzu Ölümü", VI. Veteriner Patoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 19-23 Eylül 2012, ss.59-59
Abay S., Atasever G., Hizlisoy H., Aydin F., "Ordu Bölgesi’Nde Tüketime Sunulan Balıklardan Listeria Spp. İzolasyon Ve İdentifikasyonu. ", X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), AYDIN, TÜRKIYE, 23-27 Eylül 2012, ss.344-345
İrkin R., Abay S., Hizlisoy H., Aydin F., "Kayseri Ve Balıkesir İl Merkezlerinde Tüketime Sunulan Kanatlı Ürünlerinde Arcobacter, Campylobacter Ve Listeria Türlerinin Varlığının Araştırılması", II. Et Ürünleri Çalıştayı “Kanatlı Eti Ürünleri, MANİSA, TÜRKIYE, 6-7 Aralık 2012, ss.170-172
Kayman T., Abay S., Hizlisoy H., "Campylobacter Jejuni Ve Campylobacter Coli Izolatlarının Kinolon Direnci.", 1ci Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 12-16 Kasım 2011, ss.33-33
Kayman T. , Abay S., Hizlisoy H., "Gastroenterit Olgularından Izole Edilen Campylobacter Spp. Suşlarının Moleküler Yöntemle Identifikasyonu Ve Antibiyotik Duyarlılıkları.", 1ci Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 12-16 Kasım 2011, ss.126-126
Kayman T., Abay S., Hizlisoy H., Atabay H.İ., Aydin F., "Akut Gastroenterit Olgularından Arcobacter Butzleri Izolasyonu Ve Izolatların Moleküler Yöntemle Identifikasyonu", 1ci Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 12-16 Kasım 2011, ss.127-127
Çakir Bayram L., Hizlisoy H., Abay S., Kutsal O., "Investigation Of The Anal Secretions In Terms Of Macroscopical, Cytological And Bacteriological Agents In Shelter Dogs", 36 th European Congress of Cytology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2011, pp.140-140
Çakir Bayram L., Hizlisoy H., Abay S., Kutsal O., "Investigation Of Ocular Surface Cytology (Brush-Impression Techniques) And Bacteriological Agents In Dogs With Conjunctivitis And Healthy.", 36 th European Congress of Cytology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2011, pp.19-19
Kayman T. , Abay S., Hizlisoy H., Çelik İ. , Aydin F., "Kayseri'De Enterit Olgularından Thermophilic Campylobacter Spp.'Nin İzolasyonu, İzolatların Moleküler Yöntemle İdentifikasyonu Ve Antibiyotik Duyarlılıkları", 34. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 7-11 Kasım 2010, ss.232-232
Hizlisoy H., Erdoğdu S., Abay S., Aydin F., "Rumex Acetosella, Achillea Millefolium Ve Plantago Lanceolata Bitkilerinden Hazırlanan Ekstre Karışımının Tavuk Karkaslarındaki Campylobacter Jejuni Üzerine Antibakteriyel Etkinliği", 9. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) , Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 5-7 Ekim 2010, ss.254-255
Özbilge H., Hizlisoy H., Kaya E., Albayrak S. , "Antibacterial Effects Of Viburnum Opulus", XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-9 Ağustos 2008, pp.121-121
Kaya E., Özbilge H., Hizlisoy H., "Determination Of Effectivity Of Fluconazole Against Candida Albicans By Spectrophotometric Time-Kill Method.", XII. International Congress of Mycology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-9 Ağustos 2008, pp.66-66
Özbilge H., Kaya E., Albayrak S. , Hizlisoy H., "Determination Of The Effects Of Propolis Against Staphylococcus Aureus With A Time Dependent Kinetic Assay Via Multiparameter Microplate Reader.", XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-9 Ağustos 2008, pp.120-121
Özdemir E., Narin İ., Özbilge H., Hizlisoy H., Soylak M., "Staphylococcus Aureus Atcc 25923 İmmobilize Edilmiş Dowex Optipore V-493 Biyosorbent Reçinesi Kullanılarak Pb (Ii), Cd (Ii) Ve Cu (Ii) Iyonlarının Zenginleştirilmesi.", X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İZMİR , İZMİR, TÜRKIYE, 4-7 Temmuz 2007, ss.104-104
Gümüşsoy K.S., Atasever A., Aydin F., Özcan M. , Çakir Bayram L., Hizlisoy H., Abay S., "Kayseri Bölgesinde Sığırlarda Tüberkülozun Prevalansı", 7. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2006, ss.112-113
Aksebzeci B.H. , Kara S., Özbilge H., Hizlisoy H., "E-Burun Sistemi Kullanılarak Çeşitli Mikroorganizmaların Ana Bileşenler Metodu Ile Analizi.", Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT’06), İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-28 Mayıs 2006, ss.1-4
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"MAKROFAJ İÇİNDE BULUNAN AMASTİGOTLAR ÜZERİNE UYGULANAN MELATONİNİN GAMA-İNTERFERON VE İNDÜKLENEBİLİR NİTRİK OKSİT SENTAZ ENZİMİ İLE İLGİSİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Arastırma Projesi, ECA-06-02, Araştırmacı, 2007
"ÇEŞİTLİ MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GİLABURUNUN ETKİSİNİN TÜRBİDOMETRİK ÜREME EGRİLERİ KULLANARAK İNCELENMESİ", BAP Y.Lisans, TSY-08-336, Araştırmacı, 2011
"MAKROFAJ İÇİNDE BULUNAN AMASTİGOTLAR ÜZERİNE UYGULANAN MELATONİNİN ANTİOKSİDAN ENZİMLER VE MİTOKONDRİAL OKSİDATİF FOSFORİLASYON KOMPLEKSLERİ İLE İLGİSİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Arastırma Projesi, ECA-06-01, Araştırmacı, 2007
"KAYSERİ YÖRESİNDE SÜT SIĞIRLARINDA PARATÜBERKÜLOZUN SEROLOJİK VE MOLEKÜLER TANISI", BAP Arastırma Projesi, VA-06-17, Araştırmacı, 2014
"Sığır, tavuk, insan ve köpek orijinli Campylobacter jejuni izolatlarının multi locus sequence typing (MLST) ile genotiplendirilmesi ve kinolonlara direnç profilleri", BAP Arastırma Projesi, TSA-2013-4275, Araştırmacı, 2016
"BROİLER KARKASLARINDAN İZOLE EDİLEN CAMPYLOBACTER JEJUNI İZOLATLARININ MAKROLİD, KİNOLON VE TETRASİKLİN GRUBU ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇ DURUMU", BAP Doktora, TSD-12-3898, Araştırmacı, 2014
"ÇESİTLİ KAYNAKLARDAN IZOLE EDİLEN KANATLİ ORJİNLİ E.COLİ O157 NİN TOKSİN GENLERİNİN BELİRLENMESİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLİLİKLARİ", BAP Arastırma Projesi, TSA-09-883, Araştırmacı, 2012
"Tavuk ve insan orijinli Campylobacter jejuni izolatlarının Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE) ve Repetitive Extragenic Palindromic-Polymerase Chain Reaction (Rep-PCR) ile moleküler tiplendirilmesi ve çeşitli antibakteriyallere duyarlılıkları", BAP Arastırma Projesi, TSA-11-3414, Araştırmacı, 2013
"ÇESİTLİ HAYVAN TÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOK İZOLATLARINDA VANA, VANB ve VANC GENLERİNİN İNCELENMESİ", BAP Doktora, TSD-09-942, Araştırmacı, 2012
"KAYSERİ’DE SATIŞA SUNULAN PASTIRMALARIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ VE SATIŞ YERLERİNDEKİ MUHTEMEL KONTAMİNASYON KAYNAKLARI ÜZERİNE ETKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Arastırma Projesi, TCD-2013-4396, Araştırmacı, 2016
"Süt ve Süt Ürünlerinde Escherichia coli O26 O111 ve O157 Varlığı İzolatların Antibiyotiklere Duyarlılıkları ve Moleküler Tiplendirilmesi", BAP Y.Lisans, TYL-2017-7254, Yönetici, Devam Ediyor
"Sütlerden izole edilen Candida albicans'ın moleküler tiplendirilmesi virülans özellikleri ve antifungallere duyarlılıklarının belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, TCD-2015-5830, Yönetici, Devam Ediyor
"Geleneksel Türk Küflü Peynirlerindeki Küf Florası Mikotoksin Varlığı ve İzolatların Moleküler Karakterizasyonu ", BAP Diğer, TCD-2016-6194, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sağlıklı ve Mastitisli İnek Sütlerinde Karbapenem Dirençli Enterobacteriaceae ve blaKPC blaNDM ve blaOXA48 Gen Varlığının Moleküler Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, TSA-2017-7485, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bıldırcın Rasyonlarına İlave Edilen Reishi Mantarı (Ganoderma Lucidum) Tozunun Besi Performansı, Karkas Özellikleri, Barsak Mikroflorası ve Antioksidan Aktivite Üzerine Etkileri", BAP Diğer, FHD-2017-7347, Araştırmacı, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Yayin Kurul Uyesi, 23.03.2016 - 07.02.2018
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Yardimci Editor, 17.11.2014 - 22.03.2016
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, , Uye, 15.06.2014 - Devam Ediyor
Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği, , Uye, 05.10.2010 - Devam Ediyor
Ankara Mikrobiyoloji Derneği, , Uye, 15.06.2010 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
2nd International Congress of Veterinary Microbiology, Antalya, Ekim 2018
ISS2017 2nd International Science Symposium “Science Festival” September 5-8, 2017, Tbilisi-Georgia, Tbilisi, Eylul 2017
7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi 04-08 EKİM, Kuşadası/AYDIN, Aydın, Ekim 2017
3rd International VetIStanbul Group Congress, SARAY BOSNA, BOSNA HERSEK, 17-20 Mayıs 2016, Sarajevo, Mayıs 2016
Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi Sektörle İşbirliği, 10-13 Kasım 2016, Girne KIBRIS, Girne, Kasım 2016
XII. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Nevşehir, 30 Ağustos - 2 Eylül 2016, Nevşehir, Ağustos 2016
Laboratory Animal Science: Breeding, Organisation, Microbiologic Monitoring and Nutrition, 27 Nisan 2015, Kayseri, Nisan 2015
International VET Istanbul Group Congress, Saint Petersburg, Nisan 2015
Tıbbi Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi, 23-25 Mayıs 2015, Nevşehir, Mayıs 2015
Sağlık Bilimlerinde Beslenme ve Gıda Zirvesi, Sektörel Boyutuyla Toplu Beslenme Hizmetleri, Ankara, Ekim 2014
11. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Ekim 2014
21. Yüzyılda Vektör kontrolü konferans ve Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği konulu panel, Kayseri, Mart 2014
Hayvanlarda İmmünogenetik ve Moleküler İmmünoloji Çalıştayı, Kayseri, Ekim 2014
Laboratuar Hayvanları Bilimi 3. Ulusal Kongresi, Kayseri, Eylul 2013
International Symposium on Francisella tularensis and Tularemia, Nevsehir, Haziran 2013
10. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Aydın, Eylul 2012
Eurobiotech 2012 Agriculture Symposium, Kayseri, Nisan 2012
Sistemik Mantar İnfeksiyonlarında Serolojik Tanı Paneli, Kayseri, Haziran 2011
1st International Conference on Stem Cell Research and Application, KAYSERI, 2011, Kayseri, Ekim 2011
Viral Hepatitlerin Laboratuar Tanısında Sorunlar, Kayseri, Haziran 2011
9. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Lefkoşa, Ekim 2010
6. Ulusal Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, Haziran 2010
1.ULUSAL GENETİK ve BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞTAYI, Kayseri, Subat 2010
11. DAS Eğitim Semineri, Kayseri, Ağustos 2008
Bilimsel Hakemlikler
Foodborne Pathogens and Disease, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
Foodborne Pathogens and Disease, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 0
Web Of Science H İndeksi : 6
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 29
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi