Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. Gürkan MORALI
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm : TÜRKÇE EĞİTİMİ
Ana Bilm Dalı : TÜRKÇE EĞİTİMİ A.B.D.
Sabit Telefon : +90 352 2076666 | Dahili : 37215
Faks : +90 352 4378834
E Posta Adresi : gurkantabakerciyes.edu.tr | gurkanmoraligmail.com
Web Adresi : https://erciyes.academia.edu/GurkanTabak
Ofis : B Blok 2. Kat Oda: 214
Posta Adresi : Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok Oda: B214, (38039) Melikgazi / KAYSERİ
Eğitim Bilgileri
Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, 2013-2017
Yüksek Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, 2011-2013
Lisans, BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, Necatibey Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği, 2006-2010
Yaptığı Tezler
Doktora, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dijital Öykü Kullanımı ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ekim, 2017.
Yüksek Lisans, "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Benzetim (Simülasyon) Tekniğinin Kullanımı (Using the Simulation Technique in Teaching Turkish to Foreigners, Master Thesis)", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Ocak, 2013.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
ARAŞTIRMACI ÖĞRETMEN YAKLAŞIMI: TASARIM GELİŞTİRME , EDTECHIST, MEF Üniversitesi, 2015
WHERE TECHNOLOGY MEETS THE BRAIN FOR FLIPPED, BLENDED OR ONLINE COURSES, EDTECHIST, MEF Üniversitesi, 2015
Emerging Trends & Technologies in the Virtual K-12 Classroom, University of California Irvine (UC Irvine), 2013
Araştırma Alanları
Türkçe Eğitimi
Dil Öğretiminde Eğilimler ve Teknolojiler
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Alan Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2010 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
Mevlana Değişim Programı Bölüm Koordinatörlüğü, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi, 16.05.2013 - Devam Ediyor
Farabi Değişim Programı Bölüm Koordinatörlüğü, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi, 01.01.2013 - Devam Ediyor
Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi, 01.02.2012 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2016-2017
Özel Öğretim Yöntemleri 2, Lisans, 2016-2017
Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi, Lisans, 2015-2016
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans, 2014-2015
Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi, Lisans, 2014-2015
Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi, Lisans, 2013-2014
Genel Dilbilimi, Lisans, 2012-2013
Tiyatro ve Drama Uygulamaları, Lisans, 2012-2013
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Tabak G., "Actively Learn", JOURNAL OF ADOLESCENT & ADULT LITERACY, vol.57, no.3, pp.243-244, 2013 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Morali G., "Examination of the Reading Self-Efficacy of Learners of Turkish as a Foreign Language Regarding Some Variables", International Journal of Instruction, vol.12, pp.1445-1458, 2019 (Link)
Morali G., "Suriyeli Mülteci Çocuklara Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ", OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.8, pp.1426-1449, 2018 (Link)
Halitoğlu V., Morali G., "Türkçe Okutmanlarının Görüşlerine Göre Sosyal Ağların Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Katkıları", Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.103-117, 2018 (Link)
Morali G., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Blogların Kullanımına Yönelik Kuramsal Bir Çalışma", Turkophone, vol.5, pp.41-50, 2018 (Link)
Tabak G., Göçer A., "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde A1-C1 Düzey Dinleme Etkinliklerinin İncelenmesi", Cumhuriyet International Journal of Education, vol.6, pp.400-411, 2017 (Link)
Tabak G., Göçer A., "The physical-emotional-cultural method (PhyEmoC) that can be used in teaching Turkish as a foreign language: A theoretical study ", Journal of Research in Education and Teaching , vol.3, no.2, pp.152-162, 2014 (Link)
Tabak G., Göçer A., "Dinleme Becerisinin Geliştirilmesinde Parçadan Bütüne ve Bütünden Parçaya İşlemler (Bottom-up and top-down processing in developing listening skill)", International Journal of Language Academy , vol.2, no.1, pp.127-135, 2014 (Link)
Tabak G., Topuzkanamış E., "An Analysis of Writing Dispositions of 6th Grade Students in terms of Different Variables ", Mevlana International Journal of Education , vol.4, no.2, pp.1-11, 2014 (Link)
Tabak G., Göçer A., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Benzetim Tekniği (Simulation technique in teaching Turkish as a foreign language)", Western Anatolia Journal of Educational Sciences, vol.5, pp.77-102, 2014 (Link)
Tabak G., Göçer A., "Dinleme Becerisine Yönelik Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçları (Alternative assessment and evaluation tools for listening skill)", Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.250-272, 2014 (Link)
Tabak G., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi (The evaluation of Turkish teacher candidates’ listening styles in terms of some variables)", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.171-181, 2013 (Link)
Göçer A., Tabak G., "Öğretmen Adaylarının ‘Görsel Okuryazarlık’ Ile İlgili Algıları", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.517-541, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Tabak G., Göçer A., "6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.147-169, 2013 (Link)
Göçer A., Tabak G., Coşkun A., "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kaynakçası (A Bibliography Of Teaching Turkish As A Foreign Language)", Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), no.32, pp.73-126, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Tabak G., "Sbs Türkçe Testlerindeki Görselleri İçeren Soruların İncelenmesi (The Analysis Of Questions Including Visuals In Sbs Turkish Tests)", Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi (International Online Journal of Educational Sciences), vol.4, no.1, pp.174-183, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Göçer A., Tabak G., "İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitaplarının Görsel Okuma Etkinlikleri Bağlamında İncelenmesi (Analysis Of The 5th Grade Students’ Turkish Workbooks In Terms Of Visual Reading Activities) ", İlköğretim Online (Elementary Education Online), vol.11, no.3, pp.790-799, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Morali G., "Çocuklara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Etkinliklerinin Değerlendirilmesi: ÇİT 1 Örneği", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.422-422
Morali G., Öner G., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının İncelenmesi", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.421-421
Morali G., Göçer A., "Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dijital öykü anlatımına yönelik teorik bir çalışma", I. Kaşgarlı Mahmud Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, ss.56-56
Gökduman E., Morali G., "Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde TÖMER’lerde karşılaşılan sorunlar", I. Kaşgarlı Mahmud Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, ss.55-55
Tabak G., Göçer A., "Öğrenciler Ne Düşünüyor?: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dijital Öykü Kullanımına Yönelik Eylem Araştırmasından Bir Kesit", 10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2017, no.19, ss.19-19
Tabak G., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Okuma Öz Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 27-28 Nisan 2017, pp.78-78
Tabak G., Göçer A., "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde B1-B2 Düzey Dinleme Etkinliklerinin İncelenmesi", Second International Symposium on Language Education and Teaching (ISLET), Belgrad, SIRBISTAN, 25-28 Mayıs 2016, pp.147-147
Tabak G., "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılabilecek Harmanlanmış Öğrenme Modelleri", Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, pp.229-229
Tabak G., "Türkçe Öğretmeni Adayları Sosyal Öğrenme Platformunda: Beyaz Pano Örneği ", 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2015, pp.163-163
Tabak G., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Blogların Kullanılması", 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, MUĞLA, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, ss.80-80
Tabak G., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin İkinci Boyutuna Yolculuk: Karekodlar", Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Teknoloji Tabanlı Öğretim, ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Aralık 2014, pp.27-27
Tabak G., Göçer A., "Türkçe Öğretmeni Adayları Ve Türkçe Öğretmenlerinin Dinleme Becerisinin Geliştirilmesinde Kısa Filmlerin Kullanılmasına Yönelik Görüşleri ", 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı , NİĞDE, TÜRKİYE, 4-6 Temmuz 2013
Göçer A. , Tabak G., Toprak E., "Öğretmen Adaylarının "Görsel Okuryazarlık" Ile İlgili Algıları", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 12-14 Eylül 2012
Tabak G., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği)", II. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi, KAYSERİ, TÜRKİYE, 7-9 Eylül 2012
Kitap ve Kitap Bölümleri
Morali G., Halitoğlu V., Acar Çimen Y., Gökduman E., "Uluslararası Öğrenciler için Akademik Türkçe Sağlık Bilimleri", Can Ofset, KAYSERİ, 2018
Morali G., Halitoğlu V., Gökduman E., Acar Çimen Y., "Uluslararası Öğrenciler için Akademik Türkçe Sosyal Bilimler", Can Ofset, KAYSERİ, 2018
Morali G., Halitoğlu V., Gökduman E., Acar Çimen Y., "Uluslararası Öğrenciler için Akademik Türkçe Fen Bilimleri", Can Ofset, KAYSERİ, 2018
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dijital Öykü Kullanımı", BAP Doktora, SDK-2015-6331, Araştırmacı, 2017
"Uluslararası Öğrencilere Yönelik Akademik Türkçe Ders Kitapları Hazırlama", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, -, Yönetici, Devam Ediyor
"Türkçe Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi: Erciyes Üniversitesi Örneklemi", TÜBITAK Projesi, 2209-A, Danışman, 2018
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
International Simulation and Gaming Association (ISAGA), , Uye, 04.11.2013 - 01.01.2014
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Nisan 2017
10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Eylul 2017
Second International Symposium on Language Education and Teaching (ISLET), Beograd, Mayıs 2016
I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Gent, Nisan 2015
8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Ekim 2015
1. ULUSLARARASI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU , Nevşehir, Mayıs 2015
EDTECHIST - EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, İstanbul, Nisan 2015
7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Muğla, Haziran 2014
Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: "Teknoloji Tabanlı Öğretim", Ankara, Aralık 2014
TedxIhlasCollegeED, İstanbul, Mayıs 2013
6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Niğde, Temmuz 2013
II. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi (EBÖAK), Kayseri, Eylul 2012
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (EBK), İstanbul, Eylul 2012
International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges (ISLC), İzmir, Haziran 2012
I. Eğitim Bilimleri Öğrenci Sempozyumu (EGİBOS), Kayseri, Eylul 2011
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 64
Web Of Science H İndeksi : 0
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 3
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 35
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 3
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi