Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Engineering, Industrial