Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özdemir G., Karaboğa N., "A review on the cosine modulated filter bank studies using meta-heuristic optimization algorithms", ARTİFİCİAL INTELLİGENCE REVİEW, no.1, pp.1-25, 2017 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özdemir G., Erkoç M.E., Karaboğa N., "Analysis of the Effects of the Frequency Band Values on the Performance of the Cosine Modulated Filter Bank Design", Majlesi Journal of Telecommunication Devices, vol.7, no.1, pp.11-15, 2018 (Link)
Erkoç M.E., Özdemir G., Karaboğa N., "Comparison of Reconstruction Algorithms for Sparse Signal Recovery from Noisy Measurement", Majlesi Journal of Telecommunication Devices, vol.7, no.1, pp.17-21, 2018 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özdemir G., "", , ,
Erkoç M.E., Özdemir G., Özdemir U., Karaboğa N., "INTEGRATION OF PROGRAMMABLE HARDWARES TO ENGINEERING EDUCATION:FPGAS", International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST)2018, MUĞLA, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2018, pp.189-189 (Link)
Özdemir G., Erkoç M.E., Karaboğa N., "USING FPGA'S FOR EDUCATIONAL PURPOSES IN LOGIC LABORATORY", International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST)2018, MUĞLA, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2018, pp.188-188 (Link)
Özdemir G., Karaboğa N., "The effect of the increase in the number of channels to the performance in the Cosine Modulated Filter Bank design", Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU 2018) Kurultayı, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-4 (Link)
Özdemir G., Karaboğa N., "Design of M-Channel Uniform Cosine Modulated Filter Bank Using qABC Algorithm", International Workshop on Mathematical Methods in Engineering, MME2017, ANKARA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.111-111 (Link)
Özdemir G., Karaboğa N., "Süzgeç Bankası Tasarımında Kullanılan ABC Algoritmasının Kontrol Parametrelerindeki Değişimin Performansa Etkisinin İncelenmesi", ASYU-2017 Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, ss.61-61 (Link)
Özdemir G., Karaboğa N., Koza T., "Performance comparison of two channel CMFB and QMF bank designed via ABC algorithm", 2017 25th Signal Processing and Communication Application Conference, SIU 2017 - Proceedings, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, ss.1-4 (Link)
Özdemir G., Erkoç M.E., Karaboğa N., "Analysis of the Effect of the Stop Band and Transition Band Frequency Values on the Performance of the Filter Bank Design ", International Advanced Researches and Engineering Congress, OSMANİYE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, pp.1-1 (Link)
Erkoç M.E., Özdemir G., Karaboğa N., "Comparison of Reconstruction Algorithms for Sparse Signal Reconstruction from Noisy Measurement", International Advanced Researches and Engineering Congress-IAREC2017, OSMANİYE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, pp.1-1 (Link)
Özdemir G., Taşpinar N., "4. Nesil Haberleşme Teknolojilerinde Ofdma", URSI (Union Radio Scientifique Internationale) TÜRKİYE VII. Bilimsel Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 28-30 Ağustos 2014, ss.326-328
Özdemir G., Taşpinar N., "Çok Taşıyıcılı Kod Bölmeli Çoklu Erişim (Mc-Cdma) Sistemlerinde Kanal Kestirimi", HABTEKUS’2009, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Aralık 2009, ss.153-155
Özdemir G., Taşpinar N., "Ofdm Ile Mc-Cdma Sistemlerinin Karşılaştırılması", İTUSEM’2009, IV. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2009, ss.103-106
Seyman M., Özdemir G., Taşpinar N., "Uçak İçi Ofdm Tabanlı Kablosuz İnternet Erişimi", HASEM’2008, Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2008, ss.282-285
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi