Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi
Biyoistatistik
Meta Analiz
Sağ Kalım Analizleri
Sağ Kalım Analizleri ve Yarışan Risk Analizi
Görüntü İşleme
fMRI Veri Analizi
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Biyoistatistik
Biyo-enformatik (Bio-informatics)
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging
Statistics & Probability
Statistics & Probability
Neuroimaging
Diğer
Imaging Science & Photographic Technology
Computer Science, Artificial Intelligence
Computer Science, Theory & Methods
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi