Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi
Biyoenformasyon
Biyoistatistik
Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoenformatik
Veri Madenciliği
Makine Öğrenmesi
GAMLSS Modellemesi
Büyüme Eğrilerinin Oluşturulması
Yeni Nesil Dizleme Analizleri
RNA Dizileme
Transkriptomik
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Biyoistatistik
İstatistiksel Analiz
Biyo-enformatik (Bio-informatics)
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Medical Informatics
Statistics & Probability
Mathematical & Computational Biology
Computer Science, Theory & Methods
Computer Science, Artificial Intelligence
Computer Science, Artificial Intelligence
Computer Science, Artificial Intelligence
Statistics & Probability
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi