Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akdemir Akar S., Kara S., Latifoğlu F., "Analysis of the Complexity Measures in the EEG of Schizophrenia Patients", INTERNATIONAL JOURNAL OF NEURAL SYSTEMS, vol.26, pp.1650008-1650008, 2016 (Link)
Latifoğlu L., Kişi Ö., Latifoğlu F., "Importance of hybrid models for forecasting of hydrological variable", NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, vol.26, pp.1669-1680, 2015
Akdemir Akar S., Kara S., Latifoğlu F., Bilgic V., "Estimation of nonlinear measures of schizophrenia patients' EEG in emotional states", IRBM, vol.36, pp.250-258, 2015
Latifoğlu F., "Analysis of heart rate variability during auditory stimulation periods in patients with schizophrenia", JOURNAL OF CLINICAL MONITORING AND COMPUTING, vol.29, pp.153-162, 2015 (Link)
Akar S.A., Kara S., Latifoğlu F., Bilgic V., "Investigation of the noise effect on fractal dimension of EEG in schizophrenia patients using wavelet and SSA-based approaches", BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL, vol.18, pp.42-48, 2015
Kişi Ö., Levent L., Latifoğlu F., "Investigation of Empirical Mode Decomposition in Forecasting of Hydrological Time Series", WATER RESOURCES MANAGEMENT, vol.28, pp.4045-4057, 2014 (Link)
Latifoğlu F., "A Novel Approach To Speckle Noise Filtering Based On Artificial Bee Colony Algorithm: An Ultrasound Image Application", COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, vol.111, pp.561-569, 2013 (Link)
Akdemir Akar S., Kara S., Latifoğlu F., Bilgic V., "Spectral Analysis of Photoplethysmographic Signals: The Importance of Preprocessing", BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL, vol.8, pp.16-22, 2013
Karaboğa N., Latifoğlu F., "Adaptive Filtering Noisy Transcranial Doppler Signal By Using Artificial Bee Colony Algorithm", ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol.26, pp.677-684, 2013
Latifoğlu F., Karaboğa N., "Elimination Of Noise On Transcranial Doppler Signal Using Iir Filters Designed With Artificial Bee Colony - Abc-Algorithm", DIGITAL SIGNAL PROCESSING, vol.23, pp.1051-1058, 2013
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altintop Ç.G., Latifoğlu F., Çelikzencir E., Can Sezgin G., Yurci M.A., "Determining of Gastroparesis Disease from Electrogastrogram Signals Using Cramer-Rao Lower Bound and Power Spectral Density", Istanbul University Journal of Electrical and Electronics Engineering,, no.1, pp.3061-3067, 2017 (Link)
Çelikzencir E., Altintop Ç.G., Latifoğlu F., Can Sezgin G., Yurci M.A., "Gastroözofageal Reflü Hastalığının Ayrık Dalgacık Dönüşümü Kullanarak EGG Sinyallerinden Teşhisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.266-276, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Altintop Ç.G., Latifoğlu F., Yazar M.A., Soysaldı F., Baydemir R., "Evaluation of Physiological Signals during Interaction to the Relatives of Patients in the Intensive Care Unit", EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART & CULTURE, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2018, pp.105-105
Tabkara M., Latifoğlu F., Ceran K. , Cavga S.H., Yaprak M., Altintop Ç.G., "Elektrookülografi Tabanlı Yazı Tipi ve Punto Analizi ", Tıp Teknolojileri Kongresi TıpTekno'17, TRABZON, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, ss.320-323
Altintop Ç.G., Şentürk T., Latifoğlu F., "En Küçük Kareler Yöntemi ile EEG Sinyallerinden Epileptik Nöbet Teşhisi ", Tıp Teknolojileri Kongresi TıpTekno'17, TRABZON, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, ss.335-338
Esas M.Y., Latifoğlu F., Demirci E., Altintop Ç.G., "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Elektrookülogram Testi İle Tespit Edilmesi", Tıp Teknolojileri Kongresi TıpTekno'17, TRABZON, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, ss.170-173
Arikan S., Özkan A., Latifoğlu F., "MEDICAL APPLICATIONS OF THREE DIMENSIONAL PRINTING", ISIDE2017 International Syposıum on Industrial Design and Engineering, Kayseri, TÜRKIYE, , vol.1, pp.179-186
Altintop Ç.G., Latifoğlu F., Yalabık A. , Keser K., Ulusoy E.K., "Detection of Differences between Migraine and Tension-Type Headache from Electroencephalogram Signals", ELECO 2017 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, BURSA, TÜRKIYE, 30 Kasım - 2 Aralık 2017, pp.524-528
Karakaş M.F., Latifoğlu F., Demirci E., "Assessment of Anxiety Disorder by Pupil Response ", Tıp Teknolojileri Kongresi 2017, TRABZON, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, ss.328-331
İlhan Y., Latifoğlu F., Doğanay S., "Talesemi Hastalarında Demir BirikimiÖlçüm Sistemi", TIPTEKNO 2016, ANKARA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, ss.425-428
Altintop Ç.G., Latifoğlu F., Esas M.Y., "Sınav Öncesi ve Sınav Sonrası Öğrencilerde Elektrookülogram Sinyallerinin Analizi", TIPTEKNO'16 - Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, ss.34-37
Sönmezer D., Latifoğlu F., İşoğlu A., Düzler A., Toprak G., Ceylan D.K., "HÜCRE BİLEŞENİ VE BİYOMALZEME İLE VASKÜLER DOKU ÜRETİMİ", TIPTEKNO 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, ss.205-208
Altintop Ç.G., Latifoğlu F., Can Sezgin G., Yurci M.A., "Cramer Rao Alt Sınırı ile ElektrogastrogramSinyallerinden Özbağlan m ParametrelerininBelirlenmesi", TIPTEKNO 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, ss.18-21
Altintop Ç.G., Latifoğlu F., Çelikzencir E., Can Sezgin G., Yurci M.A., "Cramer-Rao Alt Sınırı ile Elektrogastrogram Sinyallerinden Özbağlanım Parametrelerinin Belirlenmesi", TIPTEKNO'16 - Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, ss.18-21
Altintop Ç.G., Latifoğlu F., Çelikzencir E., Can Sezgin G., Yurci M.A., "Hilbert-Huang Dönüşümü Kullanarak Gastroözofageal Reflü Hastalığının Noninvaziv Elektrogastrogram Sinyalleri ile Teşhisi", 20. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BİYOMUT, İZMİR, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, ss.214-218 (Link)
Acer Ç.G., Latifoğlu F., Çelikzencir E. , Can Sezgin G., Yurci M.A., "A new approcah on elimination of noise from electrogastrogram signals: singular spectrum analysis- wiener filter", 19th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, (CSCC 2015): Proceedings of the 19th Internationak Conference on Systems, Zakynthos , YUNANISTAN, 16-20 Temmuz 2015, pp.523-527
Çelikzencir E., Acer Ç.G., Latifoğlu F., Can Sezgin G., Yurci M.A., "Gastroözofageal Reflü Hastal?ğ?nda Noninvaziv Elektrogastrogram Sinyallerinin Tan?da Kullanabilirliğinin Değerlendirilmesi", TIP TEKNOLOJİLERİ ULUSAL KONGRESİ TIP TEKNO'15, MUĞLA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2015, ss.69-72
Koza T., Karaboğa N., Latifoğlu F., "IIR Süzgeç ile Gürültüsü Giderilmiş Transcranial Doppler İşaretlerinin SSA Analizi - SSA Analysis of Noise Eliminated Transcranial Doppler Signals with IIR Filters ", SİU-2015: 23. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı , MALATYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, cilt.3, ss.1918-1921
Esas M.Y., Latifoğlu F., "Bilgisayar Tabanlı İki Kanallı Elektrookülografi Cihazı Tasarımı ve Göz Hareketlerinin Takibi", TIPTEKNO 2015, MUĞLA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2015, ss.428-431
Kavuncuoğlu E., Latifoğlu F., "Fiber Traktografi ile Haritalandırılmış Yolakların, Beyin Tümörleri ile Etkileşiminin Üç Boyutlu İncelenmesi", SiU 2015, MALATYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.1557-1557
Altintop Ç.G., Latifoğlu F., Eset K., Kuduz H., "Spor Yapan Bireylerde Elektromiyogram Sinyallerinin Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Sınıflandırılması", TIPTEKNO 2014, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, ss.42-45
Altintop Ç.G., Latifoğlu F., Eset K., Kuduz H., "Elektromiyogram Sinyallerinden Tekil Spektrum Analizi Kullanarak Öznitelik Çıkarımı", TIPTEKNO 2014, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, ss.50-53
Latifoğlu F., Güven A., Altinkaynak M., Öner A., Şenel K., "Retinal Bozuklukların Hu Moment Tekniği ile Belirlenmesi", Tıp Tekno 2013, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Ekim 2013, ss.136-138
Altinkaynak M., Bingöl R.N., Güven A., Latifoğlu F., "Dalgacık Dönüşümü ve Entropi Değeri ile Epilepsi Teşhisi", Tıp Tekno 2013, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Ekim 2013, ss.132-135
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi