Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"GASTROÖZAFAGEL REFLÜ HASTALIĞINDA NONİNVAZİV EGG SİNYALLERİNİN TANISAL DEĞERİNİN ORTAYA KONMASI", TÜBITAK Projesi, 114E002, Araştırmacı, Devam Ediyor