Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde tanı ve tedavi takibinde göz izleme prensibi ile EOG sinyallerinin kullanımı: Yeni bir yaklaşım", TÜBITAK Projesi, 116E614, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalara ait Fizyolojik Sinyallerin Sinyal İşleme Metotları ile İşlenmesi ve Sınıflandırılması", BAP Doktora, FDK-2017-7531, Yönetici, Devam Ediyor
"Sığır perikard sıvısı ve biyomalzeme kullanılarak vasküler doku üretimi", BAP Diğer, FOA-2016-6692, Yönetici, Devam Ediyor
"Gastroözafagel Reflü Hastalığında Noninvaziv EGG Sinyallerinin Tanısal Değerinin Ortaya Konması", TÜBITAK Projesi, 114E002, Araştırmacı, 2015