Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislil Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2007 - 2014
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
ELEKTRONİK YÜK. MÜHENDİSİ, TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ LABORATUVAR, , 15.06.2001 - 15.09.2007
VERDİĞİ DERSLER
Lojik Laboratuvarı, Lisans, 2012-2013
Bitirme Projesi, Lisans, 2012-2013
Fizyolojik Kontrol Sistemleri ve Modelleme, Lisans, 2012-2013
Biyomedikal Sinyal İşleme, Lisans, 2012-2013
Biyomedikal Sinyallerin Zaman ve Frekans Domeni Analizi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Sinyal İşleme, Lisans, 2012-2013
Elektronik Laboratuvarı, Lisans, 2012-2013
Seminer, Lisans, 2012-2013
Sinyaller ve Sistemler, Lisans, 2012-2013
Devre Laboratuvarı, Lisans, 2012-2013
Biyomedikal Sinyal İşleme, Lisans, 2011-2012
Lojik Laboratuvarı, Lisans, 2011-2012
Sinyal İşleme, Lisans, 2011-2012
Nonlineer Fizyolojik Kontrol Sistemleri, Lisans, 2011-2012
Seminer, Lisans, 2011-2012
Fizyolojik Kontrol Sistemleri ve Modelleme, Lisans, 2011-2012
Mühendislik Matematiği, Lisans, 2010-2011
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Ön Lisans, 2010-2011
Diferansiyel Denklemler, Lisans, 2010-2011
İleri Biyomedikal İşaret İşleme, Yüksek Lisans, 2010-2011
Sinyaller ve Sistemler, Lisans, 2010-2011
Fizyolojik Kontrol Sistemleri, Yüksek Lisans, 2010-2011
Devre Laboratuvarı, Lisans, 2010-2011
Lojik Laboratuvarı, Lisans, 2010-2011
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Ön Lisans, 2010-2011
Analog Elektronik, Ön Lisans, 2009-2010
Mühendislik Matematiği-1, Lisans, 2009-2010
İleri Biyomedikal İşaret Analizi, Doktora, 2009-2010
Doktora, Doktora, 2009-2010
Fizyolojik Kontrol Sistemleri, Yüksek Lisans, 2009-2010
Biyomedikal İşaret İşleme, Yüksek Lisans, 2008-2009
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Ön Lisans, 2008-2009
Tıbbi Cihaz Bakım İşletmeciliği, Ön Lisans, 2008-2009
Fizyolojik Kontrol Sistemleri, Yüksek Lisans, 2008-2009
Tıbbi Cihazların Bakım ve Onarımı, Ön Lisans, 2007-2008
Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi, Ön Lisans, 2007-2008
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, D.Sönmezer, "HİSTOPATOLOJİK GÖRÜNTÜLER ÜZERİNDE BLGE BÜYÜTME YÖNTEMİ İLE MİTOZ SAYIMI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, H.Hisar, "ÇÖLYAK HASTALIĞINA AİT EVRELERİN GÖRÜNTÜ ANALİZİ VE SINIFLANDIRILMASI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, T.Koza, "KALP ENFARKTÜSÜ GEÇİRMİŞ KİŞİLERE AİT DOPPLER SİNYAL ANALİZİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, M.Özçoban, "HEMODİYALİZ HASTALARINDA TOPLAM VÜCUT SIVISI MİKTARININ NONİNVASİYE YÖNTEMLE ÖLÇÜLMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Sınavı, Erciyes Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Sınavı, Erciyes Üniversitesi, Haziran, 2012