Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislil Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2007 - 2015
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
ELEKTRONİK YÜK. MÜHENDİSİ, TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ LABORATUVAR, , 15.06.2001 - 15.09.2007
VERDİĞİ DERSLER
Fizyolojik Kontrol Sistemleri ve Modelleme, Lisans, 2017-2018
Biyomedikal Sinyal İşleme, Lisans, 2017-2018
Sinyaller ve Sistemler, Lisans, 2017-2018
Mühendislik Sistem Teorisi I, Lisans, 2017-2018
Sinyal İşleme, Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, Y.İlhan, "MR İLE TALASEMİ HASTALARINDA DEMİR BİRİKİMİ ÖLÇÜM SİSTEMİ TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2017.
Yüksek Lisans, M.Karakaş, "ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUK VE ERGENLERİN EGG VE PUPİL YANITI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2017.
Yüksek Lisans, M.Esas, "EOG TESTİ İLE DİKKAT EKSİKLİĞİNİN TANISI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Yüksek Lisans, E.Çelikzencir, "GASTROÖZOFAGEL REFLÜ HASTALIĞINDA NONİNVAZİV EGG SİNYALLERİNİN TANISAL DEĞERİNİN ORTAYA KONMASI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2016.
Yüksek Lisans, E.Kavuncuoğlu, "FİBER TRAKTROGRAFİ İLE HARİTALANDIRILMIŞ YOLAKLARIN, BEYİN TÜMÖRLERİ İLE ETKİLEŞİMİNİN ÜÇ BOYUTLU İNCELENMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2015.
Yüksek Lisans, Ç.Acer, "GASTROPAREZİ HASTALIĞININ TEŞHİSİ İÇİN ELEKTROGASTROGRAM SİNYALLERİNDEN ÖZELLİK ÇIKARIMI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2015.
Yüksek Lisans, S.Arıkan, "Ki-67 İLE BOYANAN HİSTOPATOLOJİK GÖRÜNTÜLER ÜZERİNDE POZİTİF HÜCRE SAYIMI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Yüksek Lisans, D.Sönmezer, "HİSTOPATOLOJİK GÖRÜNTÜLER ÜZERİNDE BLGE BÜYÜTME YÖNTEMİ İLE MİTOZ SAYIMI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, H.Hisar, "ÇÖLYAK HASTALIĞINA AİT EVRELERİN GÖRÜNTÜ ANALİZİ VE SINIFLANDIRILMASI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, M.Özçoban, "HEMODİYALİZ HASTALARINDA TOPLAM VÜCUT SIVISI MİKTARININ NONİNVASİYE YÖNTEMLE ÖLÇÜLMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, T.Koza, "KALP ENFARKTÜSÜ GEÇİRMİŞ KİŞİLERE AİT DOPPLER SİNYAL ANALİZİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi