Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"FREEWAT-FreeOpen Software Tools for Water Management", AB Çerçeve Programı Projesi, FREEWAT, Yönetici, Devam Ediyor
"Yemek Atıklarından Biyogaz Üretiminde Termal ve Kimyasal Önişlemlerin Etkilerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2015-6049, Yönetici, Devam Ediyor
"Kayseri İçme Suyunda THM Seviyesinin Belirlenmesi ve THM Haritasının Oluşturulması", BAP Diğer, FCD-2015-5940, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Nehir Suyu Sıcaklık Değişimlerinin Meterolojik Faktörlerle İlişkilerinin Analizi ve Modellenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-5645, Yönetici, 2015
"Sultan Sazlığı’na Yayılı Kaynaklardan Ulaşan Kirletici Yüklerinin SWAT Modeli ile Modellenmesi ve Su Kirliliğini Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 114Y595, Yönetici, Devam Ediyor
"Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması", TÜBITAK Projesi, 112G021, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kayseri İli için Alansal Kaynaklı Emisyon Envanteri", BAP Y.Lisans, FYL-2013-4369, Yönetici, 2014
"Palas Ovası'ndaki tarımsal faaliyetler sonucu Tuzla (Palas) Gölü'ne taşınan kirletici yüklerinin SWAT modeli ile belirlenmesi ", BAP Doktora, FBD-12-4131, Yönetici, 2015
"Yemek Atıklarından Biyogaz Eldesinin Araştırılması-Optimum Koşulların Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 112Y240, Yönetici, 2013
" Palas Ovası'ndaki Tarımsal Faaliyetlerin Tuzla (Palas) Gölü Su Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi ve Su Kirliliğini Önleyici Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-12-3953, Yönetici, 2015
" Konya Kapalı Havzası'ndaki Hidrolojik, İklimsel ve Arazi Kullanımı/Örtüsündeki Değişimlerin Tuz Gölü'ne Etkilerinin Araştırılması ve Koruyucu Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 110, Araştırmacı, 2014
" Tuzla (Palas) Gölü'nün İklim Değişikliğine Duyarlılığının İncelenmesi", BAP Y.Lisans, FBY-11-3663, Yönetici, 2012
" Hidrolojik ve İklimsel Parametreler Arasindaki İlişkilerin Analizi için Veri Madenciliği Yöntemlerinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 110Y110, Yönetici, 2013
" Veri Madenciliği Yaklaşımlari Kullanılarak Hidrolojik ve İklimsel Parametreler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-09-866, Yönetici, 2011
" Erciyes Dağının Ekosistem Özelliklerinin Belirlenmesi ve Dağ Alanları Yönetimi (Day) Açısından Değerlendirilmesi ", TÜBITAK Projesi, 102, Araştırmacı, 2004