Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Determination of land surface temperature changes in the Develi Basin, Turkey", BAP Y.Lisans, FYL-2018-7644, Yönetici, Devam Ediyor
"Sultan Sazlığına Yayılı Kaynaklardan Ulaşan Kirletici Yüklerinin SWAT Modeli ile Modellenmesi ve Su Kirliliğini Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi", BAP Diğer, FDA-2017-7114, Yönetici, Devam Ediyor
"Evsel Nitelikli Arıtma Çamuru ve Şeker Pancarı Posası karışımının Eisenia fetida türü solucanlar ile Kompostlanması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-6786, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sultan Sazlığına Taşınan Kirletici Yüklerinin SWAT Modeli ile Modellenmesi", BAP Doktora, FDK-2016-6649, Yönetici, Devam Ediyor
"YILLIK DÜŞÜK AKIM VERİLERİNİN EĞİLİM ANALİZİ", BAP Y.Lisans, FYL-2016-6702, Yönetici, 2017
"Yemek Atıklarından Biyogaz Üretiminde Termal ve Kimyasal Önişlemlerin Etkilerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2015-6049, Yönetici, 2016
"Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması", TÜBITAK Projesi, 112G021, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kayseri İçme Suyunda THM Seviyesinin Belirlenmesi ve THM Haritasının Oluşturulması", BAP Diğer, FCD-2015-5940, Araştırmacı, 2017
"Nehir Suyu Sıcaklık Değişimlerinin Meterolojik Faktörlerle İlişkilerinin Analizi ve Modellenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-5645, Yönetici, 2015
"Sultan Sazlığı’na Yayılı Kaynaklardan Ulaşan Kirletici Yüklerinin SWAT Modeli ile Modellenmesi ve Su Kirliliğini Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 114Y595, Yönetici, Devam Ediyor
"FREEWAT-FreeOpen Software Tools for Water Management", AB Çerçeve Programı Projesi, FREEWAT, Yönetici, Devam Ediyor
"Kayseri İli için Alansal Kaynaklı Emisyon Envanteri", BAP Y.Lisans, FYL-2013-4369, Yönetici, 2014
"Hidrolojik Ve İklimsel Parametreler Arasındaki İlişkilerin Analizi İçinVeri Madenciliği Yöntemlerinin Geliştirilmesi", BAP Diğer, FDA-2013-4623, Yönetici, 2014
" Palas Ovası'ndaki Tarımsal Faaliyetlerin Tuzla (Palas) Gölü Su Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi ve Su Kirliliğini Önleyici Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-12-3953, Yönetici, 2015
"Palas Ovası'ndaki tarımsal faaliyetler sonucu Tuzla (Palas) Gölü'ne taşınan kirletici yüklerinin SWAT modeli ile belirlenmesi ", BAP Doktora, FBD-12-4131, Yönetici, 2015
"İlköğretim 7. Ve 8.Sınıf Öğrencilerinin Yakın Çevreye Yönelik Algılarının Bulanık Bilişsel Haritalama Yöntemiyle Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, SBY-12-3981, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yemek Atıklarından Biyogaz Eldesinin Araştırılması-Optimum Koşulların Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 112Y240, Yönetici, 2013
" Konya Kapalı Havzası'ndaki Hidrolojik, İklimsel ve Arazi Kullanımı/Örtüsündeki Değişimlerin Tuz Gölü'ne Etkilerinin Araştırılması ve Koruyucu Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 110, Araştırmacı, 2014
" Tuzla (Palas) Gölü'nün İklim Değişikliğine Duyarlılığının İncelenmesi", BAP Y.Lisans, FBY-11-3663, Yönetici, 2012
" Hidrolojik ve İklimsel Parametreler Arasindaki İlişkilerin Analizi için Veri Madenciliği Yöntemlerinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 110Y110, Yönetici, 2013
" Veri Madenciliği Yaklaşımlari Kullanılarak Hidrolojik ve İklimsel Parametreler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-09-866, Yönetici, 2011
" Erciyes Dağının Ekosistem Özelliklerinin Belirlenmesi ve Dağ Alanları Yönetimi (Day) Açısından Değerlendirilmesi ", TÜBITAK Projesi, 102, Araştırmacı, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi