Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2009 - 2014
Arş.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2001 - 2009
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 12.12.2011 - 29.12.2017
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 20.04.2009 - 26.12.2013
Farabi Program Koordinatörü, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 15.04.2009 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Su Kirliliği Kontrolü, Lisans, 2014-2015
Hava Kirliliği ve Kontrolü, Lisans, 2012-2013
Katı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi, Lisans, 2011-2012
Çevresel Modelleme, Lisans, 2009-2010
Çevre Ekonomisi, Lisans, 2009-2010
Çevresel Sistem Analizi ve Modellemesi, Yüksek Lisans, 2009-2010
Uzaktan Algılama, Lisans, 2009-2010
Yüzeysel Su Kalitesi Modellemesi, Doktora, 2009-2010
Çevre Mühendisliğine Giriş, Lisans, 2009-2010
Hidroloji, Lisans, 2008-2009
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Ş.Azgin, "Palas Ovası'nda Arazi Örtüsü Değişimlerinin Belirlenmesi ve Yayılı Kaynaklı Kirletici Yüklerinin SWAT ile Modellenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, S.Garan, "Yemek Atıklarından Biyogaz Üretiminde Termal ve Kimyasal Önişlemlerin Etkilerinin Araştırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, S.Saygı, "Engir Gölü (Kayseri) Ekosistemindeki Zamansal ve Mekânsal Değişimlerin Uzaktan Algılama Teknikleri Belirlenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, G.Özdoğan, "Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Palas Ovası'nın Yüzey Suyu Sıcaklık Değişimlerinin İncelenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, D.Apaydin, "Kayseri İli için Alansal Kaynaklı Emisyon Envanteri", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, A.Dokuz, "Hidrolojik ve İklimsel Veri Tabanlarinda Sıralı Birliktelik Örüntülerinin Keşfi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, E.Cengiz, "Tuzla (Palas) Gölü'nün iklim değişikliğine duyarlılığının incelenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, F.Tuncay, "Bir krom-nikel kaplama tesisinde temiz üretim olanaklarının değerlendirilmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Temmuz, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Kasım, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Ocak, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Ağustos, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Ağustos, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Eylül, 2009
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Ağustos, 2009
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Erciyes Üniversitesi, Kasım, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi