Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Çevre Yönetimi
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Su Kirliliği ve Kontrolü
Yüzey Suları Mühendisliği, Hidroloji
Su Kaynaklarının Planlanması, Tasarımı ve Yönetimi
Çevresel Modelleme
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Çevre Sistemleri ve Modelleme
Havza Yönetimi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Engineering, Environmental
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi