Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kemaloğlu C.A., Birtek F., "A general evaluation of stem cell studies and human cloning from the ethical, faith, and legal perspective", Turkish Journal of Plastic Surgery, cilt.27, ss.3-8, 2019 (Link)
Birtek F., "Tıbbi Uygulama Hataları Bakımından Taksir- Bilinçli Taksir Ayrımı (Komplikasyon- İzin Verilen Risk Ayrımı Bağlamında)", Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.63-106, 2015
Birtek F., "Dilencilik Suçu", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.5, no.2014/2, ss.121-172, 2014 (Link)
Birtek F., "ACİL YARDIM ÇAĞRILARI VE KAYIP (ŞAHIS) BAŞVURULARI BAKIMINDAN ADRES VE KONUM BİLGİSİNİN TESPİTİ VE HABERLEŞME TRAFİK VERİLERİNİN KAYDEDİLMESİ", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, ss.417-450, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Birtek F., "Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 22.05.2012 Tarihli (E. 2011/6-340, K. 2012/209) Kararı Bağlamında Suça Teşebbüsün Objektif Unsuru Olarak “İcra Hareketlerinin Başlaması", Ceza Hukuku Dergisi, ss.69-102, 2013 (Link)
Birtek F., "Cumhuriyet Savcısı’nın Delilleri Ve Fiili Takdir Yetkisi", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.953-990, 2013 (Link)
Birtek F., "Soruşturma Evresinde Şüphelinin Savunma Hakkı ve Müdafii Yardımından Faydalanması", Niğde Barosu Dergisi, cilt.1, ss.27-37, 2011
Birtek F., "İstihbarat Amacıyla İletişim Özgürlüğüne Müdahale Edilmesi ve Müdahaleden Elde Edilen Materyallerin Delil Olarak Kabul Edilebilirliği", Ceza Hukuku Dergisi, ss.100-148, 2011
Birtek F., "Avrupa Konseyi İletişimin Denetlenmesi ve Gizli İzleme Raporu (Çeviri)", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, ss.393-428, 2011
Birtek F., "A.İ.H.M. Teixeire De Castro- Portekiz Kararı (Çeviri)", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, ss.409-430, 2010
Karagöz K., Birtek F., "Parlamenter Sistemde Cumhurbaşkanı’nın Cezai Sorumluluğu ve Yargılanması", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1731-1768, 2009
Birtek F., "Parlamenter Sistemde Devlet Başkanlığı ve Türk Parlamenter Sisteminde Cumhurbaşkanı nın Halk Tarafından Seçilmesi", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1145-1165, 2009
Birtek F., "Tam Yargı Davalarında Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulması ve Anayasa Mahkemesi nin 12.06.2008 Tarihli Kararı", Terazi Hukuk Dergisi, cilt.35, ss.19-39, 2009
Birtek F., "Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçlarının Manevi Unsur Bakımından Ayırt Edilmesi", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.58, ss.231-279, 2009 (Link)
Birtek F., "Tefecilik Suçu (TCK m. 241)", Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, ss.25-42, 2009
Karagöz K., Birtek F., "İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 8. Maddesi Kapsamında Ceza Yargılamasında Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi", Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.71-117, 2008
Birtek F., "Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliğinin Hukuki ve Siyasi Boyutu", Anadolu Hukuk Dergisi (AHUDERGİ), ss.30-36, 2008
Birtek F., "Kazanılmış Hak Kavramı Bağlamında İdari İşlemin Geri Alınması ", İstanbul Barosu Dergisi, cilt.82, ss.759-779, 2008
Gül C., Birtek F., "Hak Arama Hürriyeti ve Türk Pozitif Hukukunda Yargı Yolu Kapalı İşlemler", Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1-2, ss.3-41, 2007
Birtek F., "İfade Özgürlüğü ve Türk Ceza Kanunun 301. Maddesinin Bu Kavram Işığında Değerlendirilmesi", İstanbul Barosu Dergisi, cilt.81, ss.611-631, 2007
Birtek F., "Tıbbi Müdahaleler Açısından Komplikasyon-Malpraktis Ayrımı", İstanbul Barosu Dergisi, cilt.81, ss.1997-2007, 2007
Birtek F., "Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinde İdarenin Kusura Dayanan Sorumluluğu", Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.81-128, 2007
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Birtek F., "Anayasa Mahkemesi'nin Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklanan Hak İhlali İddialarına Yaklaşımı: Bireysel Başvurular Bağlamında Bir Değerlendirme", II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.1005-10035 (Link)
Birtek F., "Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (Markanın İzinsiz Kullanılması", İpek Yolu Canlanıyor Türk-Çin Hukuk Zirvesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Nisan 2013, ss.485-518 (Link)
Birtek F., "Araç Sürücülerinin Tehlikeyi Önleme Yükümlülüğü (Garantörlüğü) ve Trafik Kazası Sonrasında Ortaya Çıkan Davranışların Ceza Hukuku Bakımından İncelenmesi", 3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-4 Ağustos 2012, cilt.1, ss.241-252 (Özet)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Birtek F., "Ceza Muhakemesinde İkrar", Adalet Yayınevi, ANKARA, 2018 (Link) (Özet)
Birtek F., "AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Işığında Ceza Muhakemesinde Delil ve İspat", Adalet Yayınevi, ANKARA, 2015 (Link)
Birtek F., "Ceza Hukuku Genel Hükümler (Temel Bilgiler)", Adalet Yayınevi, ANKARA, 2014 (Link)
Da Silva J.C. , Stange A., Birtek F., "İletişimin Denetlenmesi Tedbiri Eğitim Modülü", MATBAM Ajans, ANKARA, 2014 (Link)
Birtek F., "Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçları (Tck M. 132)", Seçkin Yayınevi, ANKARA, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Birtek F., "Tamamı Örnek Olaylarla Açıklanmış Pratik Ceza Hukuku (Genel Hükümler)", Legal Yayınevi, İSTANBUL, 2012 (Link)
Birtek F., "MEVZUAT İÇİN GERİ, İNSAN ONURUNUN KORUNMASI AÇISINDAN İLERİ BİR ADIM: GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER", Örgütlü Suçlar ve Yeni Trendler, DEMİR, Oğuzhan Ömer./ SEVER, Murat., Ed., Başak Matbaacılık ve Tan. Hiz. Ltd. Şti., ANKARA, ss.217-240, 2011 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Birtek F., "TEIXEIRA DE CASTRO / PORTEKİZ DAVASI", Diger, ss.409-430, 2010 (Link)
Birtek F., "Halford- Birleşik Krallık Kararı (Çeviri)", Diger, ss.165-169, 2009
Birtek F., "Valenzuela Contrears- Ispanya Kararı (Çeviri)", Diger, ss.476-481, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi