Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Uysal F. , Tokmakçi M., "Evaluation of Stress Parameters Based on Heart Rate Variability Measurements", Istanbul University - Journal of Electrical & Electronics Engineering, vol.17, pp.3055-3060, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Uysal F. , Tokmakçi M., "Kalp Hızı Değişkenliği Ölçümlerine Dayalı Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi", TıpTekno'16, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, ss.102-105