Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Derin S., Çetinkaya Yildiz E., "Adler yaklaşımı açısından "İçimdeki Çocuk" filminin analizi", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.43, pp.317-335, 2018 (Link)
Çetinkaya Yildiz E., "Emotional Dependency and Dysfunctional Relationship Beliefs as Predictors of Married Turkish Individuals' Relationship Satisfaction", SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY, vol.19, no.e72, pp.1-8, 2016 (Link)
Kemer G., Bulgan G., Çetinkaya Yildiz E., "Gender differences, infidelity, dyadic trust, and jealousy among married Turkish individuals", CURRENT PSYCHOLOGY, vol.1, pp.1-14, 2015 (Link)
Çetinkaya Yildiz E., Çakır S.G. , Kondakçı Y., "Psychological Distress Among International Students In Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS, vol.35, pp.534-539, 2011 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çetinkaya Yildiz E., Toprak E., "Psikolojik Danışman Adaylarının Empatik Eğilim, Utangaçlık, Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ve Sosyal Beceri Düzeylerinin Farklı DeğişkenlerAçısından İncelenmesi", Mediterranean Journal of Humanities, vol.6, pp.513-530, 2016 (Link)
Çetinkaya Yildiz E., Hatipoğlu Sümer Z., "Ergenlerin Saldırgan Davranışlarını Yordamada Çevresel Risk, Çevresel Güvenlik Ve Okul Iklimi Algısının Rolü", PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.4, ss.161-173, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
Çetinkaya Yildiz E., Hatipoğlu Sümer Z., "Okul Öncesi Çocuklar Ve Şiddet: Tanık Ve Kurban Olma Düzeyleri.", e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.9, ss.630-642, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
Çetinkaya Yildiz E., Kemer G., Bulgan G., Tezer E. , "İkili Ilişkiler Güven Ölçeği’Nin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmaları.", PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.3, ss.65-77, 2008 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çetinkaya Yildiz E., Derin S., Abbak Y., Selçuklu A.E., "Yaşam doyumunun romantik ilişkiler perspektifinden incelenmesi ", 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 31 Ocak - 2 Şubat 2018, pp.74-74
Çetinkaya Yildiz E., "Three key components in counseling ethics: Dual relationships, confidentiality, and competency ", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi., ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, vol.1, no.1, pp.3128-3129
Çetinkaya Yildiz E., Toprak E., "Shyness among pre-service teachers", 7th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2016), AYDIN, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2017, vol.1, no.1, pp.97-97
Çetinkaya Yildiz E., Derin S., "Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik İhtiyaçları", II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 25-29 Ekim 2017, pp.104-104 (Link)
Çetinkaya Yildiz E., "Okul psikolojik danışmanlarının madde bağımlılığı ile ilgili tutumları", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi., ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, vol.1, no.1, pp.3139-3140
Derin S., Çetinkaya Yildiz E., "Analyzing “The Kid” Movie in Terms of Adlerian Theory", /. World Conference on Psychology, Counseling Guidance , AYDIN, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, pp.91-91
Çetinkaya Yildiz E., Selçuklu A.E., Abbak Y., "University students’ perceptions toward romantic relationships: A metaphorical explanation", 9TH CONFERENCE OF THE EUROPEAN FAMILY THERAPY ASSOCIATION, ATİNA, YUNANISTAN, 28 Ekim - 1 Kasım 2016, pp.150-150
Çetinkaya Yildiz E., "Shynes among pre-service teachers. ", VII. World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, AYDIN, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.97-97
Çetinkaya Yildiz E., Derin S., "ADLERYAN KURAMIN ÖĞRETiMiNDE SiNE-EĞiTiM YÖNTEMi", VI. PDR Ulusal Uygulamaları Kongres, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2016, ss.24-24 (Link)
Toprak E., Çetinkaya Yildiz E., "PDR Öğrencilerinin Empatik Eğilim, Utangaçlık, Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ve Sosyal Beceri Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2015, ss.126-129
Çetinkaya Yildiz E., Kemer G., Bulgan G., "Emotional dependency and dysfunctional relationship beliefs as predictors of relationship satisfaction.", International Association for Counseling Conference, Verona, ITALYA, 3-6 Eylül 2015, pp.1-1
Bulgan G., Kemer G., Çetinkaya Yildiz E., "Family type, duration of marriage, and personality traits in relation to marital satisfaction.", International Association for Counseling Conference, Verona, ITALYA, 3-6 Eylül 2015, ss.1-1
Çetinkaya Yildiz E., Bulgan G., Kemer G., "The relationships of gender, dyadic trust, and dimensions of jealousy in marriage: A study on a Turkish sample.", XVI World International Family Therapy Association Congress, Porto, PORTEKIZ, 26-29 Mart 2008, ss.1-1
Çetinkaya Yildiz E., Kemer G., Bulgan G., "The old story of marriage: An attempt to understand jealousy in Turkey.", XVI World International Family Therapy Association Congress, Porto, PORTEKIZ, 26-29 Mart 2008, ss.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çetinkaya Yildiz E., Ed., "Kişilik Kuramları", Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, ANKARA, 2017 (Link)
Çetinkaya Yildiz E., "Aile terapisi kuramlarının felsefi temelleri", Aile Terapisi Yeterliklerinde Uzmanlaşma, İlhan, T., Cihan, H., Ed., Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.37-58, 2017 (Link)
Çetinkaya Yildiz E., "", Gençtanırım-Kurt, D., Çetinkaya-Yıldız, E., Ed., Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.1-608, 2017 (Link)
Çetinkaya Yildiz E., "Aile terapileri kuramlarının araştırma ve etik temelleri", Aile Terapisi Yeterliklerinde Uzmanlaşma, İlhan, T., Cihan, H., Ed., Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.17-36, 2017 (Link)
Büyükgöze Kavas A., Uzun Özer B. , Çetinkaya Yildiz E., Yalçın İ., Atik G., "", Yeşilyaprak, B., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-1, 2013
Özgür E., Çetinkaya Yildiz E., "Etik: Davranışta Kırlıma Noktası.", Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik: Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler. , Özyürek, r., Korkut-Owen, F., Owen, D., Ed., Nobel, Ankara, ss.163 -182-, 2007 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi