Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aksoy E., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının "Halk Şairi" Algısı", Erciyes, ss.7-12, 2017
Aksoy E., "Dadaloğlu'nun Böyle Rüsva Olmasaydık Cihanda" Ayaklı Şiirine Tahlilî Bir Bakış", Erciyes, ss.17-21, 2016
Aksoy E., "Kenan Doğulu'nun "Etme" Adlı Şarkısında Metinlerarasılık", Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, pp.81-89, 2016 (Link)
Aksoy E., "Seyrânî'Nin Şiirlerinde Ölüm Ve Ötesi", Türk Kültürü, vol.2014/2, pp.71-84, 2014
Aksoy E., "Kurtlar Vadisi-Destan İlişkisi Üzerine", Turkish Studies, vol.9, pp.65-75, 2014 (Link)
Aksoy E., "İmtihanlar Zinciri Bağlamında Kirmanşah, Yeniden Doğum Ve Metinlerarasılık", Turkish Studies, vol.7, pp.181-192, 2012 (Link)
Aksoy E., "Ninni-Masal-Rap Üçgeninde Toplumsal Eleştiri Ve Metinlerarasılık", Turkish Studies, vol.7, pp.157-171, 2012 (Link)
Aksoy E., "Anonim Tevârîh-I Âli Osman’In Epik Kanunlar Teorisine Göre İncelenmesi", Erciyes, ss.13-18, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aksoy E., "İncili Çavuş Fıkralarında Toplumsal Eleştiri", Uluslararası Genç Akademisyenler Kültür Kongresi Somut Olmayan Kültürel Miras ve Mizah, İZMİR, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2016, pp.124-129
Aksoy E., "Ahmet Şükrü Esen’In Türk Göçerleri Sözlü Kültür Derlemeleri", II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, KAYSERİ, TÜRKİYE, 10-12 Nisan 2006, ss.195-198
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aksoy E., "Ahmet Şükrü Esen’In Türk Göçerleri Sözlü Kültür Derlemeleri", Ahmet Şükrü Esen’e Armağan, Koz M. S., Ed., ?, İstanbul, ss.109-114-, 2009
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Aksoy E., "Erbil/Erbilî (Mustafa Erbil)", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II,Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,, ss.-, 2019 (Link)
Aksoy E., "Gözübenli (Mustafa Önder)", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II,Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,, ss.-, 2019 (Link)
Aksoy E., "Muhaddisoğlu (Muhaddiszade Hacı Bey)", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II,Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,, ss.-, 2019 (Link)
Aksoy E., "Temeli (Seyit Ali Bayrak)", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II,Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,, ss.-, 2019 (Link)
Aksoy E., "Mehmet (Mehmet Kurnaz)", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II,Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,, ss.-, 2019 (Link)
Aksoy E., "Âşık Işık/Sefil Âşık (Mehmet Ali Işık)", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II,Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,, ss.-, 2019 (Link)
Aksoy E., "Tavlusunlu Hicranî (Mehmet Selim Karaca)", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II,Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,, ss.-, 2019 (Link)
Aksoy E., "Nazmi (Nazmi Haskilit)", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II,Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,, ss.-, 2018 (Link)
Aksoy E., "Ömer (Ömer Albayrak)", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II,Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,, ss.-, 2018 (Link)
Aksoy E., "Yeter Bibi (Yeter Demirci)", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II,Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,, ss.-, 2018 (Link)
Aksoy E., "Poyrazoğlu (Ahmet Poyrazoğlu)", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II,Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,, ss.-, 2018 (Link)
Aksoy E., "Kozanoğlu (Adem Kozanoğlu)", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II,Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,, ss.-, 2018 (Link)
Aksoy E., "Firkatî (Mustafa Alkan)", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II,Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,, ss.-, 2018 (Link)
Aksoy E., "Mahmut Türkten", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II,Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,, ss.-, 2018 (Link)
Aksoy E., "Mızrakçıoğlu/Mızrakçı (Hasan Kurnaz)", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II,Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,, ss.-, 2018 (Link)
Aksoy E., "Mahrumî (Zeki Yıldırım)", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II,Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,, ss.-, 2018 (Link)
Aksoy E., "Çobanoğlu (Şevki Çobanoğlu)", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II,Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,, ss.-, 2018 (Link)
Aksoy E., "Cefaî (Galip Güler)", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II,Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,, ss.-, 2018 (Link)
Aksoy E., "Ninni", Kayseri Ansiklopedisi,Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları,, cilt.5, ss.93-95, 2017
Aksoy E., "Kayseri Efsaneleri", Kayseri Ansiklopedisi,Kayseri Büyükşehir Belediyesi,, cilt.4, ss.69-73, 2015
Aksoy E., "Mani", Kayseri Ansiklopedisi,Kayseri Büyükşehir Belediyesi,, cilt.4, ss.333-336, 2015
Aksoy E., "Ahmet Şükrü Esen", Kayseri Ansiklopedisi,Kayseri Büyükşehir Belediyesi,, cilt.2, ss.243, 2010
Aksoy E., "Bilmece", Kayseri Ansiklopedisi,Kayseri Büyükşehir Belediyesi,, cilt.1, ss.253, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi