Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erdemir D., Altuntop N., "Effect of Encapsulated Ice Thermal Storage System on Cooling Cost for a Hypermarket", INTERNATİONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, vol.1, pp.1-11, 2018 (Link) (Abstract)
Erdemir D., Altuntop N., "Thermodynamic Analysis of Sensible Thermal Energy Storage in Water Filled PET Bottles, (Accepted, will be pressed)", INTERNATİONAL JOURNAL OF EXERGY, vol.26, no.1/2, pp.77-92, 2018
Ayata T., Erdemir D., Özkan Ö.T., "An investigation for predicting the effect of green roof utilization on temperature decreasing over the roof surface with Gene Expression Programming", ENERGY AND BUİLDİNGS, vol.139, pp.254-262, 2017
Erdemir D., Ayata T., "Prediction of temperature decreasing on a green roof by using artificial neural network", APPLİED THERMAL ENGİNEERİNG, vol.112, pp.1317-1325, 2017
Erdemir D., Altuntop N., "Effect of thermal stratification on energy and exergy in vertical mantled heat exchanger", INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, vol.20, pp.105-121, 2016
Erdemir D., Altuntop N., "Improved thermal stratification with obstacles placed inside the vertical mantled hot water tanks", APPLIED THERMAL ENGINEERING, vol.100, pp.20-29, 2016
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Turgut B., Erdemir D., Güneş S., Altuntop N., "Yatay Mantolu Sıcak Su Tanklarında Tank Tasarımının Tankın Isıl Performansı Üzerindeki Etkisinin Manto ile İç Tank Arasındaki Isı Transferi Yüzey Alanı Sabit Olacak Şekilde İncelenmesi", Mesleki Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.294-302, 2017
Altuntop N., Erdemir D., "Dünyada ve Türkiye'de Güneş Enerjisi ile İlgili Gelişmeler", Mühendis ve Makina, cilt.54, ss.69-77, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erdemir D., Altuntop N., "BUZDA ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİNDE DEPOLAMA TANKI İÇERİSİNDE KADEMELİ POROZİTENİN SİSTEM PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ", 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 18-20 Nisan 2018, ss.1-10 (Özet)
Erdemir D., Altuntop N., "YATAY MANTOLU SICAK SU TANKLARINDA TANK İÇERİSİNDE AKIM YÖNÜNE DİK ENGEL YERLEŞTİRMENİN TANKIN ISIL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ", 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 18-20 Nisan 2018, ss.1-10 (Özet)
Erdemir D., Altuntop N., "Numerical Investigation on Determining the Effect of D/L Ratio on Thermal Performance of the Horizontal Mantled Hot Water Tank ", 3. International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, pp.1028-1035 (Link)
Erdemir D., Altuntop N., Al-Bayati A.J., "A CFD Based Thermo-Hydraulic Performance Analyses of Different Spherical Capsules Using in Ice Thermal Storage System", 3. International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, pp.1036-1042
Erdemir D., Altuntop N., "An Experimental Investigation on Augmented Thermal Stratification with Obstacles ", 3. International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, pp.1-8
Erdemir D., Altuntop N., "Thermodynamic Analysis of Sensible Thermal Energy Storage into PET Bottles Filled with Water", 9. International Exergy, Energy and Environment Symposium, Split, HIRVATISTAN, 14-17 Mayıs 2017, pp.634-639 (Abstract)
Altuntop N., Erdemir D., "Development of Solar Energy Market, Industry and Utilization in Turkey", 7. International 100% Renewable Energy Conference (IRENEC2017), İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.156-163 (Abstract)
Erdemir D., Altuntop N., "A Review on The Economic Impact of Ice Thermal Energy Storage System", 7. International 100% Renewable Energy Conference (IRENEC2017), İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.86-93 (Abstract)
Erdemir D., Altuntop N., "Effect of Encapsulated Ice Thermal Storage System on the Cooling Cost for a Hypermarket", 9. International Exergy, Energy and Environment Symposium, Split, HIRVATISTAN, 14-17 Mayıs 2017, pp.1073-1079 (Abstract)
Erdemir D., Altuntop N., Turgut B., "Güneş Enerjili Sıcak Su Sistemlerinde Kullanılan Sıcak Su Tanklarının Isıl Performansını İyileştirme Yöntemlerinin İncelenmesi", 7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, MERSİN, TÜRKIYE, 22-23 Eylül 2017, ss.122-127
Erdemir D., Altuntop N., Demirbaş G., "Yatay Mantolu Sıcak Su Tanklarında Tank İçerisine Engel Yerleştirmenin Enerji ve Ekserji Yönünden Değerlendirilmesi", IV. Enerji Verimliliği Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2017, no.E/MMO/676, ss.521-529
Erdemir D., Altuntop N., "Prediction of Temperature Decreasing on a Green Roof by Using ANN: Budapest Example", 3. International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, pp.1064-1069
Erdemir D., Altuntop N., "Effect of Ice Thermal Energy Storage System on Cooling Cost in a Shopping Center", 12th International HVAC+R & Sanitary Technology Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 31 Mart - 2 Nisan 2016, vol.1, no.1, pp.334-340
Ayata T., Erdemir D., Özkan Ö.T., "Artificial Neural Networks Versus Genetic Programming for Estimating Temperature Decrease in Green Roof", International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), KİLİS, TÜRKIYE, 19-20 Mart 2016, vol.1, no.1, pp.2196-2202 (Özet) (Abstract)
Turgut B., Erdemir D., Altuntop N., "EXAMINATION OF MECHANICAL AND THERMAL VARIATIONS CAUSED BY THE IMPLANTOLOGY IN THE JAWBONE", 2th International Conference on Advanced in Mechanical Engineering, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2016, vol.1, no.1, pp.788-795 (Abstract)
Erdemir D., Altuntop N., "Thermodynamic and Economic Analysis of Ice Thermal Energy Storage System in a Shopping Center", 8th International Ege Energy Symposium (IEESE), AFYON, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2016, pp.269-276 (Abstract)
Erdemir D., Altuntop N., "Thermodynamic, Heat Transfer and Fluid Flow Analyses of Encapsulated Ice Thermal Storage System Used in A Shopping Center. ISBN:978-605-83575-0-1", 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), Sarajevo, BOSNA HERSEK, 24-28 Mayıs 2016, pp.2915-2922 (Abstract)
Ayata T., Erdemir D., "Investigation of Temperature Decreasing on Roof in Green Roof Systems with Artificial Neural Network – Comparison of Athens and İzmir", Global Conference on Global Warming, Athens, YUNANISTAN, 24-27 Mayıs 2015, pp.1-6
Erdemir D., Altuntop N., "Numerical Investigation On Effect Of Inlet And Outlet Positions On Thermal Stratification In Vertical Hot Water Tank", CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2015, vol.1, no.1, pp.747-751 (Abstract)
Ayata T., Erdemir D., "EFFECT OF GREEN ROOF SYSTEMS ON THE TEMPERATURE DECREASE OF ROOFS WITH ARTIFICAL NEURAL NETWORKS – ŞANLIURFA EXAMPLE", 2. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT AND MORALITY, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2014, vol.ISEM2014, no.140, pp.879-889 (Link) (Özet) (Abstract)
Erdemir D., Altuntop N., "Düzlemsel Güneş Kolektörlerinin Panel Yapılarının Sıcak Su Üretimine Etkisinin İncelenmesi", 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, DİYARBAKIR, TÜRKİYE, 2-4 Mayıs 2013, ss.183-190 (Özet) (Abstract)
Erdemir D., Altuntop N., Pekdemir İ.Z., "Düşey Mantolu Sıcak Su Tanklarında Sıcaklık Tabakalaşmasının Engeller Aracılığı Ile İyişeitirilmesinin Sayısal Olarak İncelenmesi", 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, DİYARBAKIR, TÜRKİYE, 2-4 Mayıs 2013, ss.356-368 (Özet) (Abstract)
Altuntop N., Erdemir D., "Developments Of Solar Energy Industry And Utilization In Turkey", 2. International 100% Renewable Energy Conference and Exhibition (IRENEC 2012), TUNUS, 28-30 June 2012, pp.211-216 (Abstract)
Güneş S., Erdemir D., Özceyhan V., Altuntop N., "NUMERICAL INVESTIGATION OF THERMAL PERFORMANCE OF A TUBE FITTED WITH REGULARLY SPACED TWISTED TAPE ELEMENTS", ASME Summer Heat Transfer Conference (SHTC), Rio Grande, PORTO RIKO, 8-12 Temmuz 2012, pp.61-69
Güneş S., Erdemir D., Özceyhan V., Altuntop N., "Numerical Investigation Of Thermal Performance Of A Tube Fitted With Regularly Spaced Twisted Tape Elements", ASME Heat Transfer Coference 2012 (HT-2012), PORTO RIKO, 8-12 July 2012 (Abstract)
Altuntop N., Erdemir D., "Türkiyede Isıl Ve Elektrik Enerjisi Açısından Güneş Enerjisi Sektörünün Gelişimi Ve Bugünkü Durumu", 18. International Energy and Environment Fair and Conferance (ICCI 2012), TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2012, pp.137-140
Altuntop N., Erdemir D., "Investigating The Development Of Solar Energy Systems Market In Turkey", International %100 Renewable Energy Conferance and Exhibition (IRENEC), TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2011, pp.200-208
Erdemir D., Altuntop N., "Türkiye'De Güneş Enerjisinin Gelişimi Ve Bugünkü Durumu", VI. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKİYE, 21-22 Ekim 2011, ss.235-246
Altuntop N., Erdemir D., "Türkiyede Güneş Enerjisi Isıl Sistemlerinin Mevcut Pazarı Ve Gelişiminin İncelenmesi", 5. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, MERSİN, TÜRKİYE, 7-5 Ekim 2011, ss.15-22
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi