Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Gizli ısıl enerji depolama kabiliyetine sahip, donmayan, uzun ömürlü sıcak su depolama sisteminin tasarımı ve prototip geliştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2017.01.03, Danışman, 2017
"Bir Buz Depolama Sisteminin Termoekonomik İncelenmesi ve Optimizasyonu", BAP Doktora, FDK-2016-6316, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yerli ve Yeni Teknolojili Oksijen Satürasyon Cihazı Geliştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0358.TGSD.2015, Yönetici, 2016
"Filografi Tabloları için CNC Çivi Çakma Tezgâhı İmalatı, Teknogirişim Sermaye Desteği", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0212.TGSD.2014, Proje Ekibinde Üye, 2015
"İnfizyon Cihazı Geliştirilmesi, Teknogirişim Sermaye Desteği", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0477.TGSD.2013 , Proje Ekibinde Üye, 2014
"Düşey Mantolu Sıcak Su Tanklarında Sıcaklık Tabakalaşmasının Deneysel Olarak İncelenmesi, İkinci Kanun Değerlendirilmesi ve YSA Modellemesi", BAP Y.Lisans, FBY-12-4115, Araştırmacı, 2015
"Bir Kanal İçerisine Farklı Yerleşim Düzenlerinde Yerleştirilen Yamuk Kesitli Küt Cisimlerin Akış Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve İz Bölgesinde Meydana Gelen Girdapların Araştırılması", BAP Y.Lisans, FBY-12-3930, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bir boru içerisine cidardan ayrık olarak yerleştirilen şerit elemanların ısı transferi ve basınç düşümüne etkisinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-10-2967, Araştırmacı, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi