Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erdoğan E., Yürük M., Sivcan E., Karaca S., Yildiz O., Şahin I., "Plasmodium ovale Malaria and Molecular Diagnosis: Could it be a Relapse?", MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.53, pp.106-113, 2019 (Link)
Erdoğan E., Yürük M., Sivcan E., Karaca S., Temel H., Şabanoğlu T., et al., "Retrospective Evaluation of Serologic and Molecular Test Results of Toxoplasmosis Suspected Patients", MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.53, pp.96-105, 2019 (Link)
Sivcan E., Charyyeva A., Ceylan Ş.S., Yürük M., Erdoğan E., Şahin I., "Dientamoeba fragilis Infection in Patients with Gastrointestinal System Complaints", MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.52, pp.166-179, 2018 (Link)
Erdoğan E., Özkan B., Mutlu F., Karaca S., Şahin I., "Molecular Characterization of Echinococcus granulosus Isolates Obtained From Different Hosts", MİKROBİYOLOJİ BULTENİ, vol.51, pp.79-86, 2017 (Link)
Yildiz S. , Başaran K.E., Aydoğan S., Erdoğan E., "HIF-1 alpha Levels In Different Hypoxic Conditions", ACTA PHYSIOLOGICA, vol.215, pp.38-38, 2015 (Link)
Akşit A., Özkan B., Erdoğan E., Akşit N.N., Kuk S., Yazar S., "High Pressure Liquid Chromatography Analysis of Potential Antiparasitic Agent Thymol from Essential Oil of Thymus vulgaris and Nigella sativa", TROPICAL MEDICINE & INTERNATIONAL HEALTH, vol.20, pp.424-425, 2015 (Link)
Demiraslan H., Erdoğan E., Ture Z., Kuk S., Yazar S., Metan G., "Evaluation of Imported Plasmodium falciparum Malaria Cases: The Use of Polymerase Chain Reaction in Diagnosis", MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.47, pp.668-676, 2013 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uyar Y., Yürük M., Erdoğan E., Kuk S., Şahin I., Yazar S., "Distribution of intestinal parasites in patients presenting at the Erciyes University Medical School Parasitology Laboratory between 2011 and 2013", Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.71, ss.125-130, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Charyyeva A., Çetinkaya Ü., Sivcan E., Erdoğan E., Miman Ö., "Leishmaniasis'e Karşı Gp63 DNA Aşı Adayının Geliştirilmesi ve Antijenik Fragmanların Belirlenmesi", 2nd International Vaccinology Congress & DNA Vaccine Workshop Supported by ISV, İZMİR, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2018, pp.54-54
Erdoğan E., Özkan B., Yürük M., "PCR ANALYSIS OF MITHOCHONDRIAL COX 1 GEN DISTRIBUTION OF ECHINOCOCCUS GRANULOSUS ISOLATES OBTAINED FROM PEDIATRIC DISEASES", 8th National and 1st International Congress of Hydatidology, ÇORUM, TÜRKIYE, 13-15 Nisan 2017, pp.157-157
Erdoğan E., Yürük M., Temel H., Şabanoğlu T., Gültekin A., "Plasmodium ovale sıtması ve Nested-PCR ile tanısı ", 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 25-29 Eylül 2017, pp.493-494
Doğan F., Gürbüz E., Erdoğan E., Yürük M., Aksoy T., Sivcan E., et al., "Plasmodium falciparum Apical Membran Antijen 1 (Ama1)’in klonlanması ", 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 25-29 Eylül 2017, pp.491-492
Sivcan E., Charyyeva A., Ceylan Ş.S., Yürük M., Erdoğan E., Şahin I., "Gastrointestinal şikayeti olan hastalarda Dientamoeba fragilis’in araştırılması ", 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 25-29 Eylül 2017, pp.556-557
Charyyeva A., Çetinkaya Ü., Sivcan E., Karaca S. , Erdoğan E., "CONSTRUCTION OF GP63 DNA VACCINE CANDIDATE AGAINST LEISHMANIASIS AND DETERMINATION OF ANTIGENIC FRAGMENTS", INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS (IDDGC), KIRŞEHİR, TÜRKIYE, 24-28 Nisan 2017, pp.53-53
Yürük M., Erdoğan E., Özkan B., Karaca S. , Sivcan E., Charyyeva A., et al., "RETROSPECTIVE DETERMINATION OF THE PREVELENSE OF ANTI-ECHINICOCCUS GRANULOSUS ANTIBODIES IN CYSTIC ECHINOCOCCOSIS PRE-DIAGNOSED PATIENTS", 8th National and 1st International Congress of Hydatidology, ÇORUM, TÜRKIYE, 13-15 Nisan 2017, pp.171-172
Özkan B., Karaca S. , Yürük M., Akşit A., Erdoğan E., "CLONING TOXOPLASMA GONDII DNA VACCINE CANDIDATE ADHESION MOLECULE BASED MIC3 GENE", XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Kasım 2016, pp.493-494
Erdoğan E., Mutlu F., Kuk S., Yazar S., "Molecular characterization of Echinococcus granulosus isolates obtained from different sources", THE XXVIth WORLD CONGRESS ON ECHINOCOCCOSIS, Bükreş, ROMANYA, 1-3 Ekim 2015, pp.68-68
Akşit A., Özkan B., Erdoğan E., Akşit N.N., Kuk S., Yazar S., "High pressure liquid chromatography analysis of potential antiparasitic agent thymol from essential oil of Thymus vulgaris and Nigella sativa", 9th European Congress on Tropical Medicine and International Health, BASEL, ISVIÇRE, 6-10 Eylül 2015, pp.188-188 (Link)
Yürük M., Özkan B., Erdoğan E., Kuk S., Yazar S., "Blastocystis sp.:The Most Common Protozoan Parasite in Kayseri,Turkey", 1st International Blastocystis Symposium, ANKARA, TÜRKIYE, 28-29 Mayıs 2015, pp.12-12
Yildiz S. , Başaran K.E., Aydoğan S., Erdoğan E., "HIF-1 alpha Levels In Different Hypoxic Conditions", 41. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 9-13 Eylül 2015, ss.38-38
Erdoğan E., Mutlu F., Kuk S., Yazar S., "Kayseri ve Çevresinde Farklı Konaklardan Elde Edilen Echinococcus granulosus İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu", 7. ULUSAL HİDATİDOLOJİ KONGRESİ, ORDU, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2014, ss.12-12
Erdoğan E., Gürbüz E., Kuk S., Yazar S., "Pcr-Rflp Yöntemi Ile Cystoisospora Spp.’Nin Tiplendirilmesi", XVIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 29 Eylül - 5 Ekim 2013, ss.96-96
Uyar Y., Yürük M., Erdoğan E., Kuk S., Şahin I., Yazar S., "2011-2013 Yılları Arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı’Na Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı", XVIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 29 Eylül - 5 Ekim 2013, ss.100-100
Yazar S., Erdoğan E., Mutlu F., Özkan B., "Molecular Characterization Of Echinococcus Granulosus In Turkey", The 25th World Congress of Echinococcosis , Khartoum, SUDAN, 23-27 Kasım 2013, pp.10-10
Demiraslan H., Erdoğan E., Türe Yüce Z., Kuk S., Metan G., Yazar S., "Plasmodium falciparum sıtması: 9 olgu", XVIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 29 Eylül - 5 Ekim 2013, ss.217-217
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi