Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şimşek E., "Uluslararası Norm Ve Kimliklerin İnşası: Rus Algısında Çeçen Ve Gürcistan Krizleri ", Avrasya Strateji-Eurasia Strategy , vol.2, pp.117-166, 2013 (Link)
Şimşek E., "The Need Of Renewing Un Organizational Structure For Handling Global Governance", BM Türk Association Journal , cilt.23, ss.12-23, 2005 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şimşek E., "Re-Thinking Political Transition Literature: Ukraine’S Post-Soviet Transition With Janissary Rhythms” ", III. European Conference on Social and Behavioral Science , ROMA, ITALYA, 6-8 Şubat 2014, vol.1, no.1, pp.4-4 (Link)
Şimşek E., "Rus Ulusal Kimliği Ve Dış Politikası", I. Sosyal Bilimler Doktora Öğrencileri Çalıştayı , ANKARA, TÜRKIYE, 23 Mayıs 2012 - 25 Mart 2014, cilt.1, no.1, ss.2-2 (Link)
Şimşek E., "Tarihsel Süreçte Kültürel Kimliğin Algısal Referanslarının Dönüşümü: Kıbrıs’Ta Dinin Etnik, Etnisitenin Toprak Esaslı (Teritoryal) Kimliğe Dönüşümü", Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 4-6 Eylül 2013, cilt.1, no.1, ss.67-68 (Link)
Şimşek E., "Göç Ve Kimlik: Göçün Ellinci Yılınca Almanya’Daki Türkiye Kökenli İşçilerin Kimlik Problemleri", Küreselleşme, Yeni Eşitsizlikler ve Vatandaşlık Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Mart 2012, cilt.-, no.-, ss.--- (Link)
Şimşek E., "Rus Dış Politikasının İç Dinamikleri: Rusya’Nın Gürcistan Müdahalesi Ve Sonrası” ", Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü Sempozyumu., İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2011, vol.1, no.1, pp.45-46 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şimşek E., "• “Optional Protocol To The United Nations Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment: A Manual For Prevention” (Birleşmiş Milletler İşkence Ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı Ya Da Aşağılayıcı Muamele Ya Da Cezaya Karşı Seçmeli Protokolü İşkenceyi Önleme Kılavuzu) ", Çeviri, Türkiye İnsan Hakları Vaktfı , ANKARA, 2007 (Link)
Şimşek E., "1991’Den Bugüne Güney Kafkasya Ve Türkiye'Nin Dış Politikası", Türkiye'nin Jeoekonomisi ve jeopolitikası: Türkiye Geleceğin Neresinde?, Doğan N., Kula F., Öcal M., Ed., Nobel Yayınevi, Ankara, ss.491-521-, 2007 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Şimşek E., "Book Review: “Winning Turkey” ", Diger, ss.29-40, 2011 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi