Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi Esra CANOOĞLU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : DOĞUM VE JİNEKOLOJİ
Ana Bilm Dalı : DOĞUM VE JİNEKOLOJİ
Sabit Telefon : +90 352 2076666 | Dahili : 29642
Faks : +90 352 3372740
E Posta Adresi : ecanogluerciyes.edu.tr
Web Adresi : http://aves.erciyes.edu.tr/ecanoglu/
Ofis : Veteriner Fakültesi Hayvan Hastahanesi Kat:1 No: 141
Eğitim Bilgileri
Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Doğum ve Jinekoloji, 1996-2001
Yaptığı Tezler
Doktora, "Sütçü İneklerde Farklı Dozlardaki Pgf2a Uygulamalarının Corpus Luteum Ve Follikül Dinamiğine Etkilerinin Ultrasonografi ve Progesteron Ölçümleri İle Araştırılmas", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Nisan, 2001.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Veteriner Doğum ve Jinekoloji
Homeopati
Web Of Science Araştırma Alanları
Veterinary Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, 2003 - 2018
Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1999 - 2001
Arş.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, 1998 - 2003
Mesleki ve İdari Deneyimler
Fakülte Kurulu Temsilcisi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi, , 17.03.2011 - 18.09.2013
Verdiği Dersler
Doğum ve Jinekolojiye Gİriş I, Lisans, 2013-2014
Klinik, Lisans, 2007-2008
Dişilerde Fonksiyonel ve Enfeksiyöz İnfertilite, Yüksek Lisans, 2007-2008
Embriyo Transferi ve IVF, Yüksek Lisans, 2007-2008
Evcil Hayvanlarda Meme ve Meme Başı Operasyonları, Yüksek Lisans, 2007-2008
Puerperal Dönem ve Hastalıkları, Yüksek Lisans, 2006-2007
Hormonlar ve Klinik Kullanımları, Yüksek Lisans, 2006-2007
Doğum ve Jinekolojiye Giriş II, Lisans, 2006-2007
Puerperal Dönem ve Hastalıkları, Yüksek Lisans, 2006-2007
Doğum ve Jinekolojiye Giriş I, Lisans, 2006-2007
Hormonlar ve Klinik Kullanımları, Yüksek Lisans, 2006-2007
Klinik, Lisans, 2006-2007
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, İ.Akar, "Yeni Zelanda Beyazı Tavşanlarda Reprodüktif Parametreler ve Bazı Gebelik Tanı Yöntemlerinin Etkinliliklerinin Karşılaştırılması ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2005.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Darbaz İ., Canooğlu E., Gültekin Ç., Aslan S., "Bir Dişi Köpekte Görülen Gerçek Vaginal Prolapsus Olgusunda Tanı ve Ultrasonografik Bulguların Değerlendirilmesi", KAFKAS UNİVERSİTESİ VETERİNER FAKULTESİ DERGİSİ, vol.23, pp.843-846, 2017 (Link)
Demiral Ö.O., Abay M., Canooğlu E., Ozalp G.R., Risvanli A., "The Combined Effect of Prostaglandin Administration and Ram Introduction in Multiparous and Nulliparous Sheep in Anestrous Period on Prolificacy", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.20, pp.787-792, 2014 (Link)
Gürbulak K., Akçay A., Gümüşsoy K.S., Sist B., Steiner S., Abay M., et al.,"Investigation of the efficacy of Tarantula cubensis extract (Theranekron D6) in the treatment of subclinical and clinical mastitis in dairy cows", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.38, pp.712-718, 2014
Gürbulak K., Canooğlu E., Abay M., Atabay O., Bekyürek T., "Determination of Subclinical Mastitis in Dairy Cows by Different Methods", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.15, pp.765-770, 2009
Uyanik F. , Kocaoğlu Güçlü B., Bekyürek T., Ün M., Abay M., Canooğlu E., Demiral Ö.O., Erdem O. , Güvenç K., Gürbulak K., Sayal A., "The Effect Of Chromium Supplementation On Body Weight, Serum Glucose, Proteins, Lipids, Minerals And Ovarian Follicular Activity In Working Horses. ", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.7, pp.771-776, 2008
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Gürbulak K., Canooğlu E., Abay M., "Dişi Kedilerde Puerperal Dönemle İlgili Problemlerin Teşhis ve Tedavisi", Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences- Obstetrics and Gynecology-Special Topics, cilt.2, ss.92-95, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Gürbulak K., Abay M., Canooğlu E., "Koyunlarda Stres Faktörlerinin Üreme Performansına Etkileri", Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences- Obstetrics and Gynecology-Special Topics, cilt.2, ss.69-73, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Canooğlu E., "Dişi Kedilerde Puerperal Dönemle İlgili Problemlerin Teşhis ve TedavisiDiagnosis and Treatment Concerned with the Problem in Postpartum Period in the Queen", Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences- Obstetrics and Gynecology-Special Topics, cilt.2, ss.92-95, 2016 (Link)
Akçay A., Sariözkan S., Abay M., Canooğlu E., Gürbulak K., "Sütçü ineklerde mastitis tedavisinde homeopatik ilaç kullanımının finansal analizi", Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, cilt.85, ss.1-8, 2014
Canooğlu E., "Köpeklerde Vaginal Hiperplazi: Tanı Ve Tedavi Seçenekleri ", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.177-183, 2013 (Link)
Bekyürek T., Canooğlu E., Demiral Ö.O., Ün M., Abay M., "Erken Embriyonik Ölüm Riski Olan Bir İngiliz Kısrağında Hydroxyprogesterone Caproate Ile Gebeliğin Korunması", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.73-75, 2013 (Link)
Bekyürek T., Canooğlu E., Demiral Ö.O., Ün M., Abay M., "Kısraklarda Östrusun Uyarılmasında Prid Kullanımı", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.29-32, 2012 (Link)
Akar İ., Canooğlu E., "Yeni Zelanda Tavşanlarında Gebeliğin Ultrasonografik Tanısı: 1- Erken Gebelik Tanısında Ultrasonografinin Abdominal Palpasyonla Karşılaştırılması ", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.89-95, 2009 (Link)
Canooğlu E., "İnek Corpus Luteumunun Hücresel Yapısı Ve İşlevi ", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.121-127, 2008 (Link)
Demiral Ö.O., Ün M., Canooğlu E., Abay M., Bekyürek T., Öztürk A., "Buzağı Cinsiyet Oranı Üzerine Boğanın Etkisi ", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.61-63, 2007 (Link)
Akar İ., Canooğlu E., "Yeni Zelanda Beyazi Tavşanlarda Bazi Reprodüktif Parametrelerin Belirlenmesi Ve Gebelik Tanisi Amaciyla Tartim Yönteminin Değerlendirilmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.15, ss.20-25, 2006 (Link)
Canooğlu E., "Kısraklarda Doğum", At Dünyası, cilt.4, 2005
Bekyürek T., Canooğlu E., Demiral Ö.O., Abay M., "Bir Buzağıda Fissura Abdominalis Olgusu ", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.161-163, 2004 (Link)
Canooğlu E., Salmanoğlu R., "Sütçü İneklerde Farklı Dozlardaki Pgf2a Uygulamalarının Corpus Luteum Ve Follikül Dinamiğine Etkilerinin Ultrasonografi Ve Progesteron Olçümleri Ile Araştırılması ", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.27-33, 2004 (Link)
Canooğlu E., "İneklerde Senkronizasyon Amaçlı Prostaglandin Uygulamalarından Sonra Oluşacak Östrusların Görülme Zamanı", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.43-47, 2004 (Link)
Canooğlu E., Demiral Ö.O., Abay M., "Cervix’In Kapalı Olduğu Pyometralı Bir Köpekte Misoprostol Uygulaması ", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.73-76, 2004 (Link)
Canooğlu E., Bekyürek T., Gümüşsoy K.S., "Bir Ankara Tavşanında Staphylococcal Pyometra Olgusu", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.165-167, 2004 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Canooğlu E., "Bir kedide anksiyete, korku kaynaklı agresyon ve uygunsuz eliminasyonun Arnica Montana ile tedavisi", Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal, I. Uluslararası Kongresi, Muğla, , , pp.390-391
Bekyürek T., Gürbulak K., Canooğlu E., Canooğlu E., Sinan A., "Klinik Endometritis Tanısı Konmuş Laktasyondaki Sütçü İneklerde, İntrauterin DekstrozUygulamalarının İyileştirme Oranı Üzerine Etkisi (Araştırma Ön Sonuçları)", TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİ VII. ULUSAL I. ULUSLARARASI KONGRESİ, MUĞLA, TÜRKIYE, , pp.250-251
Canooğlu E., Örengül S., "10 Haftalık bir köpekte aşıya bağlı oluşan apsenin homeopatik sağaltımı", Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal, I. Uluslararası Kongresi, Muğla, TÜRKIYE, , pp.334-335
Canooğlu E., "Veteriner hekimliğinde homeopati uygulamaları", Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal, I. Uluslararası Kongresi, Muğla, TÜRKIYE, , pp.138-145
Abay M., Akçay A., Bekyürek T., Gürbulak K., Canooğlu E., "Holştayn İneklerde Dişi Yavru Oranı Üzerine Boğa Etkisinin Araştırılması", Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal & I. Uluslararası Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 12-15 Ekim 2017, pp.288-289
Darbaz İ. , Canooğlu E., Gültekin Ç. , Ergene O., Aslan S. , "Gebelik Son Döneminde Oluşan Gerçek (Tip III) Prolapsus Vagina Olgusu", VI. TVJD Ulusal Veteriner Jinekoloji Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, 15 Ekim 2015 - 18 Ekim 2016, ss.216-217
Aslan Ö., Gürbulak K., Kara U. , Say E., Canooğlu E., Abay M., "Investigation of relationship between coagulation parameters and embryonic loss in embryo transferred cows and heifers", 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES AND TECHNICS (ICAVST) 25th- 29thAUGUST 2016 SARAJEVO BOSNIA AND HERZEGOVINA, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 25-29 Ağustos 2016, pp.17-17
Gürbulak K., Akçay A., Gümüşsoy K.S., Sist B. , Steiner S., Abay M., et al., "Tarantula Cubensis Ekstraktının (Theranekron D6) Süt Veren ineklerde Subklinik ve Klinik Mastitis Tedavisinde Etkinliğinin Araştırılması", VI. TVJD Ulusal Veteriner Jinekoloji Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2015, ss. 96-97
Canooğlu E., "Jinekolojik enfeksiyonlarda veteriner homeopati", 1. Uluslarası Katılımlı Homeopati Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 2015, ss.25-26
Akçay A., Sariözkan S., Abay M., Canooğlu E., Gürbulak K., "Sütçü ineklerde mastitis tedavisinde homeopatik ilaç kullanımının finansal analizi", VI. TVJD Ulusal Veteriner Jinekoloji Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2015, ss.222-223
Abay M., Canooğlu E., Akçay A., Bekyürek T., Gürbulak K., "Sütçü Ineklerde Postpartum Dönemde Uygulanan Ovsynch Protokolünde Lesirelin Asetatın Epidural Ve Kas Içi Enjeksiyonlarının Gebelik Oranı Üzerine Etkisi", V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 3 Kasım 2013, ss.100-101
Gürbulak K., Canooğlu E., Abay M., Apaydin N., Bekyürek T., "Bir Köpekte Gebe Kornunun Meme Tümörü Içine Fıtıklaşması: Vaka Takdimi", V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 3 Kasım 2013, ss.188-189
Canooğlu E., Atatuş Y., Bekyürek T., "Organik Hayvancılıkta Veteriner Homeopati", Türkiye 1. Organik Hayvancılık Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKİYE, 1-4 Temmuz 2010, ss.324-330
Canooğlu E., Çakir L., "Case Report: Vaginal Hyperplasia In A 111 Days Old Pit Bull Dog", The 14th Congress of the Europan Veterinary Society for Small Animal Reproduction, Milano, ITALYA, 11-11 Mart 2011, pp.64-64
Canooğlu E., "Contraceptive Efficiency Of Aglepristone In Queens", The 14th Congress of the Europan Veterinary Society for Small Animal Reproduction, Milano, ITALYA, 11-11 Mart 2011, pp.62-62
Canooğlu E., Bekyürek T., Alan A., "Dystocia Case In A Bitch With Perineal Hernia", The 14th Congress of the Europan Veterinary Society for Small Animal Reproduction, Milano, ITALYA, 11-11 Mart 2011, pp.63-63
Canooğlu E., Altınay M.Ö., Özyiğit M.Ö., "Aglepristonun Olası Yan Etkisi? Aglepriston Uygulaması Sonrasında Bir Köpekte Gözlenen Pyometra Ve Transmissible Venereal Tümör Olgusu", IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKİYE, 4-7 Kasım 2010, ss.146-147
Canooğlu E., Çakir L., "111 Günlük Pitbull Irkı Köpekte Vaginal Hiperplazi Olgusu", IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKİYE, 4-7 Kasım 2010, ss.144-145
Canooğlu E., Hızlı H., Demiral Ö.O., Abay M., Kaya M., Bekyürek T., "Tavşanlarda Doğumun 28 Ve 30. Günlerde Oksitosin Ile İndüksiyonu", IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKİYE, 4-7 Kasım 2010, ss.148-149
Bekyürek T., Pancarcı Ş.M., Abay M., Güngör Ö., Kaya M., Demiral Ö.O., Gürbulak K., Canooğlu E., Ün M., "Düvelerde Progesterona Dayalı Resenkronizasyon Yönteminin Gebelik Oranlarını Artırmadaki Etkinliğinin Araştırılması", IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKİYE, 4-7 Kasım 2010, ss.14-15
Canooğlu E., Bekyürek T., Alan A., "Perineal Hernialı Bir Köpekte Güç Doğum Olgusu", IV. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2008, ss.183-183
Gürbulak K., Canooğlu E., Abay M., Atabay Ö. , Bekyürek T., "İneklerde Subklinik Mastitisin Farklı Yöntemlerle Tespit Edilmesi", III. Veteriner Jinekoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKİYE, 23-26 Ekim 2008, ss.136-137
Doğan H.O., İça T., Aydin F., Kiliç H., Canooğlu E., "Antibacteriel Susceptibilty And Fusidic Acid Resistance Patterns Of Staphylococcus Aureus Isolated From Dairy Cows With Mastitis", XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbology, TÜRKIYE, 5-9 Ağustos 2008, pp.0-0
Canooğlu E., "Kedilerde Aglepristonun Kontraseptif Etkinliği", III. Veteriner Jinekoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKİYE, 23-26 Ekim 2008, ss.76-77
Canooğlu E., Bekyürek T., Liman B.C., Güvenç K., "Misoprostolün Farklı Dozlarının Köpeklerde Cervical Açılma Üzerine Etkisi", III. Veteriner Jinekoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKİYE, 23-26 Ekim 2008, ss.96-97
Ataç Z., Düzler A., Canooğlu E., "Dişi Kedilerde Bir Termal Analiz", 9. International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2007, vol.Vol. IX, pp.54-55
Akar İ., Canooğlu E., "Yeni Zelanda Beyazı Tavşanlarda Fötometrik Ölçümler", II. Veteriner Jinekoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKİYE, 2-5 Kasım 2006, ss.144-145
Canooğlu E., Bekyürek T., "Kedilerde Abortun Aglepristonla Indüksiyonu", II. Veteriner Jinekoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKİYE, 2-5 Kasım 2006, ss.146-147
Şahna K.C., Canooğlu E., Bilge-Dağalp S., Yıldırım Y., Bekyürek T., "Reproductive Status As A Determinant Factor On Immuniztion Via Inactive Ibr Marker Vaccine", The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Reproduction of Ruminants, TÜRKIYE, 16-19 Eylül 2004
Bekyürek T., Canooğlu E., Ün M., Abay M., "Kısraklarda Erken Gebelik Bulgularının Ultrasonografi Ile İzlenmesi", II. Ulusal Atçılık Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 3-6 Haziran 2004, ss.150-151
Bekyürek T., Canooğlu E., Demiral Ö.O., Ün M., Abay M., "Erken Embriyonik Ölüm Riski Olan Bir İngiliz Kısrağında Hidroksiprogesteron Caproat Ile Gebeliğin Korunması", II. Ulusal Atçılık Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 3-6 Haziran 2004, ss.148-149
Canooğlu E., Şahna K.C., Gençay Göksu A., Bekyürek T., Abay M., Demiral Ö.O., "Bovine Viral Diarrhea As A Reason For Bovine Infertility.", The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Reproduction of Ruminants, TÜRKIYE, 16-19 Eylül 2004
Canooğlu E., "Atlarda Ovaryum Neoplazmları", II. Ulusal Atçılık Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 3-6 Haziran 2004, ss.146-147
Uyanik F. , Kocaoğlu Güçlü B., Bekyürek T., Ün M., Abay M., Canooğlu E., Demiral Ö.O., "Krom Pikolatın Vücut Skoru Düşük Olan Atlarda Canlı Ağırlık, Bazı Serum Parametreleri Ve Ovaryumlarda Follikül Aktivitesine Etkisi", II. Ulusal Atçılık Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 3-6 Haziran 2004, ss.144-145
Demiral Ö.O., Ün M., Canooğlu E., Abay M., Bekyürek T., Öztürk A., "Buzağı Cinsiyet Oranı Ve Boğa Etkisi", III. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Eylül - 2 Ekim 2004, ss.132-133
Demiral Ö.O., Ün M., Canooğlu E., Abay M., Bekyürek T., Öztürk A., "Sütçü Ineklerde Sahada Östrusun Değişik Saatlerinde Yapılan Tek Tohumlamanın Etkinliği", III. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Eylül - 2 Ekim 2004, ss.13-14
Bekyürek T., Canooğlu E., Demiral Ö.O., Ün M., Abay M., "Kısraklarda Östrusun Uyarılmasında Prid Kullanımı", II. Ulusal Atçılık Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 3-6 Haziran 2004, ss.152-153
Abay M., Bekyürek T., Canooğlu E., Demiral Ö.O., "Sivas İli Gemerek İlçesindeki Tes Tarım Ve Hayvancılık Şirketine Ait Süt Sığırcılığı İşletmesindeki 2002 Yılı Döl Verimi Parametreleri", I. Veteriner Jinekoloji Kongresi , KONYA, TÜRKİYE, 4-6 Eylül 2003, ss.150-151
Canooğlu E., "Cervixin Kapalı Olduğu Pyometralı Bir Köpekte Misoprostol Uygulaması", II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 10-13 Nisan 2003, ss.168-168
Demiral Ö.O., Canooğlu E., Bekyürek T., "Tavşanlarda Altı Ay Boyunca Postpartum Dönemlerde Yapılan Çiftleştirmelerden Elde Edilen Üreme Parametreleri", I. Veteriner Jinekoloji Kongresi , KONYA, TÜRKİYE, 4-6 Eylül 2003, ss.178-179
Bekyürek T., Canooğlu E., Demiral Ö.O., Abay M., "Bir Buzağıda Fissura Abdominalis Olgusu", I. Veteriner Jinekoloji Kongresi , KONYA, TÜRKIYE, 1-4 Ağustos 2003, ss.166-167
Canooğlu E., Bekyürek T., Gümüşsoy K.S., "Bir Ankara Tavşanında Staphylococcal Pyometra Olgusu", I. Veteriner Jinekoloji Kongresi , KONYA, TÜRKİYE, 4-6 Eylül 2003, ss.168-169
Canooğlu E., Salmanoğlu R., "İneklerde Farklı Dozlardaki Prostaglandin F2 Alfa Uygulamalarının Östrus Sinkronizasyonu Zerine Etkileri", II. Ulusal Buiatri Kongresi, BURSA, TÜRKİYE, 11-13 Ekim 2001, ss.119-120
Bekyürek T., Liman B.C., Canooğlu E., "Östrusları Senkronize Edilmiş Düvelerde, Tohumlamadan Sonra 11. Günde Uygulanan Buserelin'In Gebelik Oranı Üzerine Etkisi", I. Ulusal Buiatri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 1999, ss.75-76
Kitap ve Kitap Bölümleri
Abay M., Canooğlu E., "Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniğine 2012-2017 Yılları Arasında Getirilen Vakalara Genel Bakış", Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniklerine Getirilen Vakaların Analizi, Çetin H., Ed., Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), ANKARA, ss.36-40, 2018 (Link)
Kırşan İ., Canooğlu E., "Köpek ve Kedilerde Meme Hastalıkları", Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları, Kaymaz M., Fındık M., Rişvanlı A., Köker A., Ed., Medipres Matbaacılık Ltd. Şti, Malatya, ss.301-336, 2016 (Link) (Özet)
Ekici H., Canooğlu E., "Genital Organların Muayenesi", Köpek ve Kedilerde Doğum ve Jinekoloji, Kaymaz M., Fındık M., Rişvanlı A., Köker A., Ed., Medipres, Malatya, ss.297-316-, 2013 (Link)
Canooğlu E., Sarıbay K., "Üreme Kanalının Morfolojisi Ve Üreme Fizyolojisi", Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji, Semacan A., Kaymaz M., Fındık M., Rişvanlı A., Köker A., Ed., Medipres, Malatya, ss.521-548-, 2012 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Misoprostolün Köpeklerde Klinik Amaçlı Kullanımı", TÜBITAK Projesi, VHAG2067 (107O177), Yönetici, 2009
"Oksitosin ile Doğumu İndüklenen Tavşanlarda Hormon Profilleri ve Yavru Viabilitesi", BAP Arastırma Projesi, VA-03-07, Yönetici, 2007
"YENİ ZELLANDA BEYZI IRKI TAVŞANLARDA GEBELİK TEŞHİS YÖNTEMLERİ İLE YAVRULARA İLİŞKİN PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI", BAP Y.Lisans, SBY.04.23, Yönetici, 2007
"KAYSERİ BÖLGESİNDE ULTRASONOGRAFİK MUAYENE VE DİĞER YARDIMCI TEŞHİS TEKNİKLERİNDEN YARARLANILARAK TESPİT EDİLEN SUBKLİNİK MASTİTİSLİ İNEKLERDE BHV- 4 GÖRÜLME SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI", BAP Arastırma Projesi, VA-06-02, Araştırmacı, 2008
"Düvelerde Progesterona Dayalı Resenkronizasyon Yönteminin Gebelik Oranlarını Artırmadaki Etkinliğinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 107O177, Araştırmacı, 2008
"İneklerde Kuru Dönem Tedavisinde Cephapirin Benzathine ile Cephapirin Benzathine + Proteolitik Enzimlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması", BAP Y.Lisans, TSY–09–867, Yönetici, Devam Ediyor
"Sütçü İneklerde Ovsynch Protokolünde İki Farklı GnRH Analoğunun Epidural ve İntramuskuler Uygulamalarının Gebelik Oranı Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, TSA-12-4057, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Normal ve Anormal Utero-ovaryan Yapıları Rektal Plapasyon, Ultrasonografi, Postmortem Muayene ve Hormon Ölçümleri ile Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 9910-00-5, Araştırmacı, 2000
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Bilim Derneği, , Uye, 10.03.2005 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
2. Uluslararası Katılımlı Homeopati Kongresi, İstanbul, Ekim 2016
1. Uluslararası Katılımlı Homeopati Kongresi, İzmir, Kasım 2015
Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği Hizmet İçi Eğitim Belgesi, Kayseri, Subat 2014
II. Uluslararası Homeopati Konferansı, Ankara, Nisan 2014
Klasik Homeopati Derneği Mezuniyet Sonrası Homeopati E Kursu, İzmir, Mart 2013
8. Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Sürekli Eğitim Kongresi, İstanbul, Kasım 2013
Klasik Homeopati Derneği Mezuniyet Sonrası Homeopati F Kursu, İzmir, Ekim 2013
Klasik Homeopati Derneği Mezuniyet Sonrası Homeopati C Kursu, İzmir, Mart 2012
Homeopati ve Aşı, İzmir, Ekim 2012
Klasik Homeopati Derneği Mezuniyet Sonrası Homeopati D Kursu, İzmir, Ekim 2012
Süt İneklerinde Reprodüktif Sürü Sağlığı Uygulamaları, Konya, Nisan 2011
The 14th Congress of the Europan Veterinary Society for Small Animal Reproduction, Milano, Mart 2011
Türkiye I. Organik Hayvamcılık Kongresi, Gümüşhane, Temmuz 2010
Homeopatide Tümör Tedavisi (Tumortheraphie in der Homöopathie), İzmir, Kasım 2010
IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2010
Klasik Homeopati Derneği Mezuniyet Sonrası Homeopati A Kursu, İzmir, Nisan 2010
Klasik Homeopati Derneği Mezuniyet Sonrası Homeopati B Kursu, İzmir, Ekim 2009
III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2008
IV. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa, Nisan 2008
2nd International kangal Dog Symposium, Sivas, Temmuz 2005
II. Ulusal Atçılık Sempozyumu, Nevşehir, Haziran 2004
III. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, Eylul 2004
112th Congress of Mediterranean Fedaration for Health and Production of Ruminants, İstanbul, Eylul 2004
II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa, Nisan 2003
I. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Konya, Eylul 2003
Etkinlik Organizasyonu
1. Uluslararası Katılımlı Homeopati Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2015
II. Ulusal Atçılık Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, Mayıs 2004
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
2. Uluslarası Katılımlı Homeopati Kongresi, Moderatör, , TÜRKIYE, 2016
2. Uluslarası Katılımlı Homeopati Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
1. Uluslarası Katılımlı Homeopati Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
1. Uluslarası Katılımlı Homeopati Kongresi, Moderatör, , TÜRKIYE, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi