Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kondolot M., Poyrazoğlu S., Horoz D., Borlu A., Altunay C., Balci E., et al.,"Risk factors for overweight and obesity in children aged 2-6 years", JOURNAL OF PEDİATRİC ENDOCRİNOLOGY & METABOLİSM, vol.30, pp.499-505, 2017
Borlu A., Günay O., Balci E., Sağiroğlu M., "Knowledge and Attitudes of Medical and Non-Medical Turkish University Students about Cervical Cancer and HPV Vaccination.", ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.17, pp.299-303, 2016
Turker K., Tas B., Balci E., Esen A.B., "Association of Hepatitis and Syphilis", JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS, vol.22, pp.25-26, 2015
Mistik S., Gökahmetoğlu S., Balci E., Onuk F.A., "Sore throat in primary care project: a clinical score to diagnose viral sore throat", FAMILY PRACTICE, vol.32, pp.263-268, 2015
Tuerker K., Balci E., Alici O., Fidan M.K., Yasar K.K., Inan A., et al., "Acut Hepatitis A Infection in Istanbul", JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS, vol.22, pp.19-19, 2015
Turker K., Albayrak M., Oksuzoglu B., Balci E., Ogan M.C., Iskender G., et al., "Entecavir as a first-line treatment for hepatitis B virus reactivation following polychemotherapy for chronic lymphocytic leukemia and invasive ductal carcinoma: a report of two cases and review of the literature", EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY, vol.27, pp.39-45, 2015
Turker K., Ozdalgicoglu C., Tas B., Sebzeci N., Davutoglu C., Polat F.E., et al., "Hepatitis C genotypes in Bagcilar region", JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS, vol.22, pp.62-62, 2015
Balci E., Borlu A., Kilic A.U., Demiraslan H., Oksuzkaya A., Doğanay M., "Tularemia outbreaks in Kayseri, Turkey: An evaluation of the effect of climate change and climate variability on tularemia outbreaks", JOURNAL OF INFECTION AND PUBLIC HEALTH, vol.7, pp.125-132, 2014
Balci E., Gulgun M., Babacan O., Karaoglu A., Kesik V., Yesilkaya S., et al., "Prevalence and risk factors of tinea capitis and tinea pedis in school children in Turkey", JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.64, pp.514-518, 2014
Turker K., Oksuzoglu B., Balci E., Uyeturk U., Hascuhadar M., "Awareness of hepatitis B virus reactivation among physicians authorized to prescribe chemotherapy", EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE, vol.24, pp.E90-E92, 2013
Gulgun M., Balci E., Karaoglu A., Babacan O., Turker T., "PEDICULOSIS CAPITIS: PREVALENCE AND ITS ASSOCIATED FACTORS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN LIVING IN RURAL AND URBAN AREAS IN KAYSERI, TURKEY", CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, vol.21, pp.104-108, 2013
Yilmazel G., Balci E., "Preferences and related factors for postpartum contraception in pregnant women", IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE, vol.11, pp.801-806, 2013
Balci E., Doganay M., Demiraslan H., Gokahmetoglu S., "ASSESSMENT OF KNOWLEDGE OF SEXUAL TRANSMITTED DISEASES (STDS) AND A SEROPREVALENCE STUDY IN GAY MAN IN KAYSERI, TURKEY", SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS, vol.89, pp.A196-A196, 2013
Gulgun M., Balci E., Karaoglu A., Kesik V., Babacan O., Fidanci M.K., et al., "Prevalence and risk factors of onychomycosis in primary school children living in rural and urban areas in Central Anatolia of Turkey", INDIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY VENEREOLOGY & LEPROLOGY, vol.79, pp.777-782, 2013
Balci E., Kondolot M., Horoz D., Elmali F., Çiçek B., Demirtaş T., "Anne Sütü Ile Beslenme Süresini Etkileyen Faktörler: Türkiye’Den Kesitsel Bir Araştırma", Türk Pediatri Arşivi, vol.47, pp.43-46, 2012
Şenol V., Balci E., Çetinkaya F., Elmalı F., "Women'S Knowledge And Behavior On Cervical Cancer, In Kayseri, Turkey", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI , vol.32, pp.694-701, 2012
Mistik S., Balci E., Elmali F., "Primary healthcare professionals' knowledge, attitude and behavior regarding influenza immunization; 2006-2007 season adverse effect profile", BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, vol.113, pp.384-388, 2012
Balci E., Kondolot M., Horoz D., Elmali F., Çiçek B., Demirtaş T., "The factors affecting the duration of breasffeeding: a cross-sectional study from Kayseri, Turkey", TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.47, pp.99-103, 2012
Balci E., Gurlevik O., Gün I., Günay O., "The effects of stress urinary incontinence on the quality of life of Turkish women in the reproductive age group", TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.42, pp.845-851, 2012
Mistik S., Balci E., Elmali F., "Primary care staff vaccination for influenza is higher than university hospital staff", HEALTHMED, vol.6, pp.4059-4065, 2012
Kondolot M., Balci E., Öztürk A., Mazicioğlu M.M., Hatipoğlu N. , Kurtoğlu S., Üstünbaş H. B., "Body Mass Index Percentiles For Turkish Children Aged 0-84 Months", ANNALS OF HUMAN BIOLOGY, vol.38, pp.676-680, 2011 (Link)
Balci E., Gün İ., Şarlı Ş., Akpınar F., Yağmur F., Öztürk A., Günay O., "Still An Unknown Topic: Child Abuse And "Shaken Baby Syndrome"", Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, vol.17, pp.430-434, 2011
Kurtoğlu S., Mazicioğlu M.M., Öztürk A., Hatipoğlu N. , Balci E., Üstünbaş H. B., "Interpopliteal Distance Percentiles To Diagnose Bowleg In 0-84 Month-Old Turkish Children", EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.170, pp.1143-1150, 2011 (Link)
Öztop D.B., Öztürk A., Ünalan D., Mazicioğlu M.M., Balci E., Gün İ., "Lise Öğrencilerinde Depresyon Ve Davranış Sorunlarının Yaygınlığı", Anatolian Journal of Psychiatry, vol.12, pp.204-211, 2011 (Link)
Öztop D.B., Öztürk A., Ünalan D., Mazicioğlu M.M., Balci E., Gün I., "The prevalence of depression and behavioral problems in the high school students", ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.12, pp.204-211, 2011
Şenol V., Çetinkaya F., Ünalan D., Balci E., Öztürk A., "Determinants Of Self-Rated Health In General Population In Kayseri, Turkey", Turkiye Klinikleri J Med Sci, vol.30, pp.88-96, 2010 (Link)
Taşdemir S., Balci E., Günay O., "Comparison Of Life Quality Of Pregnant Adolescents With That Of Pregnant Adults In Turkey", UPSALA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.114, pp.275-281, 2010
Şenol V., Sığmalı M., Balci E., Çetinkaya F., "Functional Limitations Associated With Chronic Health Conditions Among School-Aged Children In Kayseri, Turkey", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.31, pp.413-421, 2010
Zincir H., Yağmur F., Kaya Erten Z., Balci E., Elmali F., "The Incidence Of Domestic Violence, The Causative Factors And Their Effects On The Family", PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.26, pp.201-205, 2010
Şenol V., Çetinkaya F., Balci E., "Factors Associated With Health Services Utilization By The General Population In The Center Of Kayseri, Turkey", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.30, pp.721-730, 2010
Gün İ., Balci E., Karabacak M., Gökahmetoğlu S., Yazar S., Öztürk A., Atalay M. A., Baz E., "Occupational Infections In Veterinarians", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, no.2, pp.251-254, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Balci E., Dönmez S., Eren Ö., Balci E., Günay O., "Üç Farklı Disiplinde Okuyan Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İstismar, İhmal ve Aile İçi Şiddet Algıları", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, vol.10, pp.405-413, 2017 (Link)
Borlu A., Balci E., Öztürk A., "Kayseri İl Merkezinde Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuranların Hazır Su Kullanımına İlişkin Görüş ve Davranışları", Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.74, ss.113-118, 2017 (Link)
Kartal M. , Kabalcıoğlu Bucak F., Balci E., "Üniversite Öğrencilerinin beslenme kültürleri", Sağlık akademisyenleri dergisi, cilt.4, ss.332-338, 2017 (Link)
Oral B., Öztürk A., Balci E., Sevinç N., "Aile sağlığı merkezine başvuranlarıngeleneksel alternatif tıpla ilgili görüşlerive kullanım durumu", TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.15, 2016
Balci E., Öztürk A., Şarli Ş., "Kayseri de kahvehane kafeterya ve lokantalarda hizmet verenlerin tütün kontrolü yasasına uyma ve destek durumu", Turkish Journal of Public Health, 2016
Oral B., Öztürk A., Balci E., Sevinç N., "Aile sağlığı merkezine başvuranların geleneksel /alternatif tıpla ilgili görüşleri ve kullanım durumu", TAF Preventive Medicine Bulletin, cilt.15, ss.75-82, 2016
Balci E., Öztürk A., Gün I., Şarli Ş., "Kayseri'de kahvehane, kafeterya ve lokantalarda hizmet verenlerin tütün kontrolü yasasına uyma ve destek durumu", Turkish Journal of Public Health , cilt.14, ss.23-31, 2016
Balci E., "Universitelerin Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri", Turkiye Klinikleri , cilt.2, ss.52-68, 2016
Taş B., Turker K., Balci E., "Risk-Factors and Awareness of HPV in Turkish people with Anogenital Warts in Bagcilar district: a Cross-Sectional Study", Archives of Iranian medicine, vol.19, pp.715-719, 2016
Borlu A., Günay O., Balci E., "Knowledge and Attides of Medical and Non-Medical Turkish University Students about Cervical Cancer And HPV Vaccination", Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, vol.17, pp.299-303, 2016
Taş B., Türker K., Balci E., "Risk-Factors and Awareness of HPV in Turkish people with Anogenital Warts in Bagcilar district: a Cross-Sectional Study", Arch Iran Med, vol.19, pp.715-719, 2016
Gültekin M., Balci E., İsmailoğullari S., Yetkin M.F., Baydemir R., Erdoğan F.F., et al., "Awareness of Migraine Among Primary Care Physicians in Turkey: A Regional Study (Turkiye’de Birinci Basamak Aile Hekimleri Arasında Migren Farkındalığı: Bolgesel Bir Calışma", Nöropsikiyatri Arşivi, cilt.2016, ss.1-1, 2016
Atalay M.A., Karauz M., Gökahmetoğlu S., Balci E., "Brusellozda iki farklı tüp aglütinasyon testinin rose bengal test sonuçları ve biyokimyasal parametrelerle ilişkisi", ODU Journal of Medicine , cilt.2015, no.2, ss.100-104, 2015
Kabacaoğlu M., Oral B., Balci E., Günay O., "Breast and Cervical Cancer Related Practices of Female Doctors and Nurses Working at a University Hospital in Turkey ", Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, vol.16, pp.5869-5873, 2015 (Link)
Yilmaz M., Aykut M., Balci E., Şahin H., Sağiroğlu M., Gün I., "Annelerin anne sütü sağma konusundaki bilgi ve davranışları: Tanımlayıcı bir çalışma", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences, cilt.(2015)7, ss.7-13, 2015
Atalay M.A., Karauz M., Gökahmetoğlu S., Balci E., "Brusellozda İki Farklı Tüp Aglütinasyon Testinin Rose Bengal Test Sonuçları Ve Bİyokimyasal Parametrelerle İlişkisi", ODÜ Tıp Dergisi, ss.100-104, 2015
Sağiroğlu M., Günay O., Balci E., "Attitudes of Turkish Medical and Law Students towards the Organ Donatio", International Journal of Organ Transplantation Medicine, vol.6, pp.1-7, 2015
Aşut Ö., Balci E., "Tütün Konulu Araştırmalarda Güncel Durum ve Geleceğe Dair Gereksinimler", STED, 2014
Balci E., Şahingöz Tahta M., "Hemşirelerin Organ Bağışına bakışları", Cumhuriyet Tıp Dergisi, 2014
Balci E., "Hemşirelerin akılcı ilaç kullanımı", TAF Prev Med Bull, 2013
Şahin H., Yilmaz M., Aykut M., Balci E., Öztürk A., "Kayseri’de iki toplum sağlığı merkezine başvuran annelerde emzirmede karşılaşılan sorunlar ve risk faktörleri", Türk Pediatri Arşivi, cilt.48, ss.145-151, 2013
Balci E., Apaydin M., "Kayseri de görev yapan rehber öğretmenlerin tütüne ve yasağına bakışları", STED, 2012
Balci E., Çakıl E., Dudak A.H., Gün İ., Çetinkaya F., Günay O., "Kayseri İli’Nde Görev Yapan Sağlık Yöneticilerinin Genel Özellikleri Ve Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar.", Erciyes Sağlık Bilimleri Dergisi , cilt.20, ss.174-183, 2011
Öztürk A., Horoz D., Borlu A., Balci E., Gün I., "The knowledge and attitudes about crimean-congo hemorrhagic fever of the adults who applied to the health centers", Erciyes Tip Dergisi, vol.33, pp.121-128, 2011
Balci E., Bati S., Savaş E., "Ülkemizde Hepatit A enfeksiyonunun değişen epidemiyolojisi", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 2011
Gün I., Yilmaz M., Şahin H., Aykut M., Günay O., Öztürk A., et al.,"Kayseri Melikgazi Eğitim Araştırma Bölgesi’nde 0-5 yaş grubunda malnütrisyon durumu", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi , cilt.53, ss.107-113, 2010
Yaman O., Yazar S., Çetinkaya Ü., Temel Özcan H., Balci E., Pehlivan İ., Şahin I., "Kayseri Kapalı Cezaevi Mahkumlarında Toxoplasma Gondii Seroprevalansı.", Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.33, ss.15-19, 2009
Yaman O., Yazar S., Çetinkaya Ü., Temel H.O., Balci E., Pehlivan İ., et al.,"The seroprevalence of Toxoplasma gondii among prisoners in the Kayseri closed prison", Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Dernegi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, vol.33, pp.15-19, 2009
Balci E., Karabacak M., Silici S., Çankaya S. , "Effect Of The Propolis On The Performance And Carcass Characteristics Of Growing Quail", Mellifera, cilt.7, ss.20-26, 2007
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kondolot M., Poyrazoğlu S., Horoz D., Borlu A., Altunay C. , Balci E., et al.,"2-6 yaş grubu çocuklarda fazla kiloluluk ve şişmanlık açısından risk faktörleri", 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.60, no.1, ss.191-
Çelik A., Günay O., Balci E., Balci E., "BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ALGISI", 19. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, TÜRKIYE,
Balci E., Balci E., Günay O., "Üç Farklı Disiplinde Okuyan Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İstismar, İhmal Ve Aile İçi Şiddet Algıları", 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, TÜRKIYE,
Kandemir A., Günay O., Balci E., Balci E., Yildiz S., "Kayseri İli Futbol Hakemlerinin Beslenme Konusundaki Bilgi –Tutum Ve Davranışları İle Antropometrik Ölçümleri", 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Mistik S., Balci E., Gökahmetoğlu S., Onuk F.A., "Birinci basamakta boğaz ağrısı hastalarında Modifiye Centor Skoru ile virus ilişkisi. ", 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, ADANA, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2016, pp.183-184
Mistik S., Balci E., Gökahmetoğlu S., Onuk F.A., "Birinci basamakta boğaz ağrısında yazılan reçetelerin özellikleri.", 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, ADANA, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2016, pp.17-17
İncedal Sonkaya Z. , Balci E., Ayar A., "Amasya Üniversitesi Öğrencilerinin Gıda Okuryazarlığı ve Gıda Güvenliği Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları ", IV. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, AKSARAY, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2016, pp.1-1
Kondolot M., Poyrazoğlu S., Horoz D., Borlu A., Altunay C., Balci E., et al., "2-6 yaş grubu çocuklarda fazla kiloluluk ve şişmanlık açısından risk faktörleri", Milli Pediatri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-13 Kasım 2016, ss.1-1
Mistik S., Balci E., Gökahmetoğlu S., Onuk F.A., "Birinci basamakta boğaz ağrısı hastalarında Mıstık Skoru ile virus ilişkisi. ", 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, ADANA, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2016, pp.209-209
Gültekin M., Balci E., İsmailoğullari S., Erdoğan F.F., Mirza M., "Awareness of migraine among primary care physicians in Turkey A regional study", 9th World Congress on Controversies in Neurology, ,
Balci E., "Toplu Yaşam Alanlarında DAS", Uluslararası katılımlı Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi 2015, ,
Günay O., Balci E., "Sleep quality among the univerity students", III. AGPFM.SEE Cogress, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 8 Eylül - 12 Aralık 2014, pp.791-791
Balci E., Doğanay M., Demirarslan H., Gökahmetoğlu S., "Assessment Of Knowledge Of Sexual Transmitted Diseases (Stds) And A Seroprevalence Study In Gay Man In Kayseri, Turkey", STI & AIDS World Congress 2013, Viyana, AVUSTURYA, 14-17 Temmuz 2013, pp.196-196
Kondolot M., Balci E., Öztürk A., Mazicioğlu M.M., Hatipoğlu N., Kurtoğlu S., Üstünbaş H. B., " Erken Çocukluk Döneminde Toplu ( Overweight) Ve Obezite Sıklığı", 7. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, BURSA, TÜRKİYE, 6-9 Mart 2011
Çiçek B., Yilmaz M., Şahin H., Katrancı Ongan D., Aykut M., Balci E., et al.,"KAYSERİ MELİKGAZİ SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI BÖLGESİNDE YAŞAYAN GEBE KADINLARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE BESLENME DURUMLARI", 12. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 21-25 Ekim 2008, ss.338-338
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Günay O., Balci E., "İyot eksikliğinin epidemiyolojisi", Her yönüyle iyot, Kurtoğlu S, Bayram F, Ed., Grup Matbaacılık, Kayseri, ss.22-27, 2016
Balci E., "Tütün Mücadelesinde İl Tütün Kontrol Kurulları", Türkiye Sağlık Raporu 2014 , Ertem M, Çan G, Ed., Halk Sağlığı Uzmanları derneği (HASUDER) Yayınları, Ankara, ss.535-536, 2015
Balci E., "Bedensel Etkinlik ve Yaşlılık", Türkiye Sağlık Raporu, Ertem M,İnandı T, Çan G, Ergör A, Şaşmaz T, Ayoğlu F, Kaya M., Ed., Hasuder, Ankara, ss.503-504, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi