Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Nurcan DURSUN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZYOLOJİ
Ana Bilm Dalı : FİZYOLOJİ
Sabit Telefon : +90 352 2076666 | Dahili : 23306
+90 352 2030203 | Dahili : 23306
E Posta Adresi : dursunerciyes.edu.tr | nurcan1961gmail.com
Web Adresi : http://aves.erciyes.edu.tr/dursun/
Ofis : Erciyes Üniversitesi Temel Bilimler Binası Fizyoloji Anabilim Dalı
Posta Adresi : Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 38039 Kayseri
Eğitim Bilgileri
Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji, 1988-1991
Yüksek Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji, 1985-1988
Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, Biyoloji, 1978-1982
Yaptığı Tezler
Doktora, "Vücuttaki çinko emilim ve dağılımına kalsiyum ve demirin etkisi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Temel Tıp Fizyoloji Eylül, 1991.
Yüksek Lisans, "Öinko eksikliğinin karbonik anhidraz enzim aktivitesi ve kan parametreleri üzerine etkisi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Temel Tıp Fizyoloji Eylül, 1988.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Kardiyoloji
Sağlık Bilimleri
Nörofizyoloji
Diğer
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Fizyoloji
Sinir Bilim
Bilişsel Bilim
Sağlıklı Yapılar
Web Of Science Araştırma Alanları
Physiology
Behavioral Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1985 - Devam Ediyor
Yönetilen Tezler
Tıpta Uzmanlık, E.Babur, "Sodyum selen it ve selen o-L-metiyon in in h ipotiroidi ile bozu lan sin aptik plastisite ve n örogen ez ü zerin e etkisi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Tıpta Uzmanlık, H.Arın, "DENEYSEL KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA İNSAN KORD KANI MONONÜKLEER HÜCRE TRANSPLANTASYONUNUN BÖBREK DOKUSU VE FOKSİYONLARI ÜZERİNE İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI.", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2008.
Tıpta Uzmanlık, I. Güneş, " Overektomize sıçanlarda östrojen yerine koyma tedavisinin kardiyovasküler sisteme etkisi ve mekanizması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2001.
Doktora, K.Özdoğan, "Sıçanlarda, Na+/H+ zıt transport inhibisyonu ve karnozin uygulamasının, kalp iskemi/reperfüzyonunda iyileştirici etkisi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2015.
Doktora, E.Taşkın, "SIÇANLARDA DOKSORUBİSİN İLE IN VITRO OLUŞTURULAN KALP FONKSİYON BOZUKLUĞUNDA RENIN ANJİYOTENSİN SİSTEMİNİN ROLÜ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.
Yüksek Lisans, Y.Bayar, "Tiroit h ormon ların ın T3 ve T4 Yü ksek Frekan slı Uyarım ile Tetiklen en Sin aptik Plastisiten in Depotan siyasyon u Üzerin e Etkisi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2017.
Yüksek Lisans, R.Kurt Tokpinar , "Yaşlı Hipotiroidili ve Hipertiroidili Sıçan larda Öğrenme Performan sın ın Karşılaştırılması ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2017.
Yüksek Lisans, E.Erol, "Selenyumun Uzamsal Öğrenme Performansına Etkisinin İncelenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, H.Özdemir, "Hipertiroidi ile hipertrofi oluşturulmuş sıçan kalbinde iskemi reperfüzyon hasarının değerlendirilmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, M.Batakçı, "Tiroidektomi ile Oluşturulan Hipotroidizmde Uzamsal Öğrenme Performansına Selenyum Verilmesinin İyileştirici Etkisinin Araştırılması. ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, N.Yıldız, "Hipotiroidili sıçanlarda uzamsal öğrenme performansında cinsiyet bağımlı farklılıkların araştırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, H.Örnek, "Hipertiroidili sıçanlarda uzamsal öğrenme performansında görülen cinsiyet bağımlı farklılıklara diazepamın etkisi.", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2014.
Yüksek Lisans, S.Hamarat, "Ratlarda İskemi/Reperfüzyon Esnasında İnsulin ve Metformin Verilmesinin Kalbi Koruyucu Etkisi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2014.
Yüksek Lisans, A.Dilek, "Dentat girus içerisine infüze edilen T3’ün Uzun Dönemli Etkinleşme Yanıtları Üzerine Etkisi ve Mitojen ile Aktive olan Protein Kinazın Rolü.", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2014.
Yüksek Lisans, E.Kunduz, "ATP-Duyarlı Potasyum Kanal Akımlarının İskemik Sıçan Miyosit Hücrelerinde İncelenmesi ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, D.Sivri, " DOKSORUBİSİNİN KALP MİYOSİTLERİNDE OLUŞTURDUĞU MİTOKONDRİYAL HASARI AZALTMADA "MITOCHONDRIAL PERMEABILITY TRANSITION PORE(mPTP)" LARIN ROLÜ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, S.Biltekin, "Kalp myositlerinde iskemi /reperfüzyon hasarını azaltmada çinkonun rolü. ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2012.
Yüksek Lisans, K.Tuncer, "LOKAL RENİN -ANJİYOTENSİN SİSTEMİNİN SIÇAN KALP FONKSİYONUNA ETKİSİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.
Yüksek Lisans, K.Özdoğan, " Sıçanlarda adriyamisin ile oluşturulan kalp iskemisi üzerine karnozinin koruyucu etkisinin incelenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, L.Ogan, "EGZERSİZİN LEPTİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ, LEPTİNİN SOLUNUM VE KARDİYOVASKÜLER PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ. ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2005.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Bitiktaş S., Tan B. , Kavraall Ş. , Yousef M. , Bayar Y., Dursun N., et al., "TEST TEST ", JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH, pp.1-1, 2016 (Abstract)
Taşkın E., Kindap E.K., Özdoğan K., Aycan M.B., Dursun N., "Acute adriamycin-induced cardiotoxicity is exacerbated by angiotension II.", CYTOTECHNOLOGY, vol.68, pp.33-43, 2016
Tan B., Bitiktaş S. , Kavraal Ş., Dursun N., Dönmez Altuntaş H., Suer C., "Low-frequency stimulation induces a durable long-term depression in young adult hyperthyroid rats: the role of p38 mitogen-activated protein kinase and protein phosphatase 1.", NEUROREPORT, vol.15, pp.640-606, 2016
Bitiktaş S. , Kandemir B., Tan B., Kavraal Ş. , Liman N., Dursun N., et al., "Adult-onset hyperthyroidism impairs spatial learning: possible involvement of mitogen-activated protein kinase signaling pathways.", NEUROREPORT, vol.3, pp.802-808, 2016
Özdoğan K., Dursun N., Cantürk Tan F., Tan B., "Cardioprotective effects of Na+/H+ exchanger inhibition on reperfusion injury in rats", ACTA PHYSIOLOGICA, vol.217, pp.38-39, 2016
Taşkın E., Güven C., Sahin L., Dursun N., "The Cooperative Effect of Local Angiotensin-II in Liver with Adriamycin Hepatotoxicity on Mitochondria.", MEDICAL SCIENCE MONITOR, vol.28, pp.1013-1021, 2016
Bitiktaş S. , Tan B., Batakçı M., Kavraal Ş., Dursun N., Suer C., "Effects of selenium treatment on 6-n-propyl-2-thiouracil-induced impairment of long-term potentiation.", NEUROSCIENCE RESEARCH, vol.109, pp.70-76, 2016
Özdoğan K., Dursun N., Cantürk F., Tan B. , "Metformin Alone or Insulin with: Effects on Oxidative Balance and DNA After Ischemia Reperfusion in Isolated Heart", CARDIOVASCULAR THERAPEUTICS, vol.11, pp.112-123, 2016
Özdoğan K., Hamarat S., Dursun N., Cantürk F., Tan B., "Effect of Carnosine Pretreatment against Ischemia/Reperfusion Damage in Rat Heart", ACTA PHYSIOLOGICA, vol.215, pp.76-77, 2015
Yousef M.W., Bitiktaş S. , Tan B. , Kavraall Ş. , Altuntaş H., Dursun N., et al.,"Adult onset hyperthyroidism enhances LRT and up-regulates p38-MAPK and PP1 expression in rat hippocampus", EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, vol.25, pp.220-221, 2015
Özdemir H., Bayar Y., Özdoğan K., Babur E., Tan B. , Dursun N., "Ischemia/Reperfusion Injury Assessment in the Hyperthrophic Heart Created with Hyperthyroidism", ACTA PHYSIOLOGICA, vol.215, pp.18-18, 2015
Babur E., Bakkaloğlu U., Erol E., Dursun N., Süer C., "The Effect of Selenium Deficiency on Learning and Memory in Adult Rats", ACTA PHYSIOLOGICA, vol.215, pp.42-42, 2015
Batakçı M., Bitiktaş S., Tan B. , Yousef M., Dursun N., Süer C., "Effect of Selenium on the Learning/Memory Impairment Induced by 6-n-propyl-2-thiouracil (PTU) in Rats", ACTA PHYSIOLOGICA, vol.215, pp.96-97, 2015
Özdoğan K., Hamarat S., Dursun N., Tan B. , Cantürk F., "The Na plus /H plus Exchanger Inhibition Cardiac Ischemia/Reperfusion Injury Effect in Rats", ACTA PHYSIOLOGICA, vol.215, pp.77-77, 2015
Taşkın E., Dursun N., "Recovery of adriamycin induced mitochondrial dysfunction in liver by selenium. ", CYTOTECHNOLOGY, vol.67, pp.977-986, 2015
Taşkin E., Kunduz Kindap E. , Özdoğan K. , Aycan M.B., Dursun N., "Acute adriamycin-induced cardiotoxicity is exacerbated by angiotension II ", CYTOTECHNOLOGY, vol.66, pp.1-11, 2014 (Link) (Abstract)
Taskin E., Özdoğan K. , Kindap E.K., Dursun N., "The Restoration Of Kidney Mitochondria Function By Inhibition Of Angiotensin-Ii Production In Rats With Acute Adriamycin-Induced Nephrotoxicity", RENAL FAILURE, vol.36, pp.606-612, 2014
Taskin E., Dursun N., "The Protection of Selenium on Adriamycin-Induced Mitochondrial Damage in Rat", BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.147, pp.165-171, 2012 (Link)
Dursun N., Taskin E., Öztürk F., "Protection Against Adriamycin-Induced Cardiomyopathy By Carnosine In Rats: Role Of Endogenous Antioxidants", BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.143, pp.412-424, 2011
Dursun N., Taskin E., Aycan M.B.Y., Sahin L., "Selenium-Mediated Cardioprotection Against Adriamycin-Induced Mitochondrial Damage", DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.34, pp.199-207, 2011
Özdoğan K. , Taşkin E., Dursun N., "Protective Effect Of Carnosine On Adriamycin-Induced Oxidative Heart Damage In Rats", Anadolu Kardiyoloji Dergisi, pp.3-10, 2011 (Link) (Özet) (Abstract)
Dursun N., Arifoglu C., Süer C., Keskinol L., "Blood Pressure Relationship To Nitric Oxide, Lipid Peroxidation, Renal Function, And Renal Blood Flow In Rats Exposed To Low Lead Levels", BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.104, pp.141-149, 2005
Gündüz Z., Dursun N., Akgun H., Ozturk F., Okur H., Koç N., "Renal Effects Of Long-Term Leptin Infusion And Preventive Role Of Losartan Treatment In Rats", REGULATORY PEPTIDES, vol.132, pp.59-66, 2005
Dursun N., "Renal Effects Of Long-Term Leptin Infusion And Preventive Role Of Losartan Treatment In Rats", REGULATORY PEPTIDES, vol.132, pp.59-66, 2005
Dursun N., Liman N., Özyazgan İ., Güneş I., Saraymen R., "Role Of Thymus Oil In Burn Wound Healing", JOURNAL OF BURN CARE, vol.24, pp.395-399, 2003
Özyazgan İ., Liman N., Dursun N., Güneş I., "The Effects Of Ovariectomy On The Mechanical Properties Of Skin In Rats", MATURITAS, vol.43, pp.65-74, 2002
Dursun N., Dogan P., Altuntaş H., "Plasma and erytrocyte lipid peroxide levels in workers with occupational exposure to lead", BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.82, pp.29-34, 2001
Donmez H., Dursun N., Ozkul Y., Demirtas H., "Increased Sister Chromatid Exchanges In Workers Exposed To Occupational Lead And Zinc", BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.61, pp.105-109, 1998
Golgeli A., Dursun N., Süer C., Özesmi Ç., Aydogan S., "Zinc-Induced Alterations In Contractile Properties Of Rat Diaphragm Muscle In Vitro", BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.60, pp.251-260, 1997
Altuntaş H., Dursun N., Özkul Y., Demirtaş H., "Sister chromatid exchange in lymphocytes after to occupational exposure to lead and zinc", CYTOGENETIC AND GENOME RESEARCH, vol.77, pp.68-68, 1997
Dursun N., Aydogan S., "THE INFLUENCE OF DIETARY IRON ON ZINC IN RAT", BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.48, pp.161-171, 1995
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Dursun N., Yürekli M. , Özdoğan K. , "Effect Of Physical Activity On Plasma Adrenomedullin Concentration And Its Relationship With Nitric Oxide In Athletes", Erciyes Tıp Dergisi, vol.34, pp.1-6, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Dursun N., Güneş I., Süer C., Özyazgan İ., "Effects Of Estrogen On Blood Pressure And Heart Rate Responses To L-Name Treatment In Ovariectomized Rats", Erciyes Tıp Dergisi, no.1, ss.1-7, 2008 (Link) (Abstract)
Dursun N., Özyazgan İ., Aycan M.B., "Diyabette Görülen Renal Hemodinamik Değişiklerin Patogenezinde Nitrik Oksidin Rolü", Erciyes Tıp Dergisi, cilt.29, ss.189-194, 2007 (Link)
"İzole Sıçan Diyafragma Kontraksiyonuna Çinkonun Etkisi", Solunum , cilt.19, ss.1108-1115, 1995
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Dursun N., "", , ,
Dursun N., "", , ,
Dursun N., "", , ,
Dursun N., "", , ,
Babur E., Tan B. , Süer C., Dursun N., "Hipotiroidili Sıçanlarda Farklı Selenyum Türlerinin Öğrenme ve Bellek Üzerine Etkisi ", 43.Ulusal Fizyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2017, ss.83-83
Babur E., Kurt Tokpınar R., Dursun N., Süer C., "Yaşlı hipotiroidi ve hipertiroidi sıçanlarda öğrenme-bellek performansının karşılaştırılması", 15. Ulusal Sinirbilim Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 7-10 Mayıs 2017, ss.138-138 (Özet)
Dursun N., Tan B. , Babur E., Delibaş S. , "Hipokampüse T3 hormonu infüzyonu takiben yüksek frekanslı uyarı sonrasında düşük frekanslı uyarı ile tetiklenen sinaptik plastisitenin depotansiyasyonu sürecinde rol oynayan proteinlerin değişimi", 15. Ulusal Sinirbilim Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 7-10 Mayıs 2017, ss.91-91
Babur E., Tan B. , Dursun N., "DENTAT GİRUSA L-TİROKSİN İNFÜZYONU YAPILAN GENÇ SIÇANLARDA MAPK SİNYAL YOLAKLARININ İNCELENMESİ ", 15. Ulusal Sinir Bilim Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 7-10 Mayıs 2017, ss.90-90
Bayar Y., Yousef M. , Dursun N., Süer C., "T3 hormonunun yüksek frekanslı uyarımı takiben düşük frekanslı uyarım ile oluşan depotansiyasyon üzerine etkisinin araştırılması", 15. Ulusal Sinirbilim Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 7-10 Mayıs 2017, ss.115-115 (Özet)
Dursun N., "Sıçan Hipokampüsünde T4 Hormonunun Yüksek Frekanslı Uyarımını Takibeden Düşük Frekanslı Uyarım ile Oluşan Depotansiyasyon Üzerine Etkisi", 15. Ulusal Sinirbilim Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 7-10 Mayıs 2017, cilt.-, no.-, ss.115-- (Link)
Özdoğan K. , Dursun N., Canturk Tan F., Tan B., "Cardioprotective effects of Na+/H+ exchanger inhibition on reperfusion injury in rats", FEPS, Paris, FRANSA, 29 Haziran - 1 Temmuz 2016, vol.217, pp.38-39
Babur E., Dursun N., Tan B. , Bayar Y., Bakkaloglu U., Suer C., "Investigation of long-term potentiation in young and old hyperthyroid rats", 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 26 Mayıs - 29 Haziran 2016, ss.77-77
Özdoğan K., Dursun N., Cantürk F., Tan B. , "Cardioprotective effect of Na+/H+ exchanger inhibition on reperfusion injury in rats", Joint Meeting of The Federation of The European Physiological Societies and The French Physiological Society, Paris, FRANSA, 29 Haziran - 1 Temmuz 2016, vol.217, pp.38-39
Özdemir H., Bayar Y., Özdoğan K. , Babur E., Tan B. , Dursun N., "Hipertiroidi İle Hipertrofi Oluşturulmuş Sıçan Kalbinde İskemi Reperfüzyon Hasarının Değerlendirilmesi", 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 9-13 Eylül 2015, ss.43-43
Süer C., Liman N., Kandemir B. , Tan B. , Kavraall Ş. , Bitiktaş S., et al.,"A decrease in phosphorylation of CREB may explain delayed place learning and attenuated long-term potentiation in adult-onset hyperthyroidism", European College of Neuropsychopharmacology, Amsterdam, HOLLANDA, 29 Ağustos - 1 Eylül 2015, pp.218-219
Bayar Y., Kavraall Ş. , Bitiktaş S., Tan B. , Dursun N., Süer C., "Favoring long-term depression over long-term potentiation in adult-onset hypothyroidism is prevented by dietary selenium supplementation", European College of Neuropsychopharmacology, Amsterdam, HOLLANDA, 29 Ağustos - 1 Eylül 2015, pp.220-220
Yousef M.W., Bitiktaş S., Tan B. , Kavraall Ş. , Altuntaş H., Dursun N., et al.,"Adult onset hyperthyroidism enhances LRT and up-regulates p38-MAPK and PP1 expression in rat hippocampus", European College of Neuropsychopharmacology, Amsterdam, HOLLANDA, 29 Ağustos - 1 Eylül 2015, pp.220-221
Batakçı M., Bitiktaş S., Tan B. , Yousef M.W., Dursun N., Süer C., "Selenyumun Sıçanlarda 6-N-Propil-2-Tiourasil (PTU) İle Oluşturulan Öğrenme /Bellek Bozukluğuna Etkisi", 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 9-13 Eylül 2015, ss.227-228
Bayar Y., Dursun N., Babur E., Bitiktaş S., Tan B. , Süer C., "Selenyumun yetişkin hipotiroidizmde değişen uzun-dönem güçlenme/ baskılanma dengesine etkisi", 13. Sinirbilim Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 30 Nisan - 3 Mayıs 2015, ss.188-188
Özdoğan K. , Hamarat S., Dursun N., Tan B. , Cantürk F., "Sıçanlarda, Na+/H+ Değiştirici Protein İnhibisyonunun Kalp İskemi/Reperfüzyonu Üzerine Etkisi", 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 9-13 Eylül 2015, ss.181-182
Özdoğan K. , Hamarat S., Dursun N., Cantürk F., Tan B. , "Karnozin Ön Tedavisinin, Sıçan Kalp İskemi/Reperfüzyon Hasarına Etkisi", 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 9 Eylül - 13 Ekim 2015, ss.180-181
Bitiktaş S. , Tan B. , Kandemir B. , Kavraall Ş. , Liman N., Altuntaş H., et al.,"Possible involvement of shifting NR2B subunit to NR2A subunit in impaired hippocampal function induced by 21-day thyroxine treatment", 27th ECNP Congress, Berlin, ALMANYA, 18-21 Ekim 2014, vol.24, no.2, pp.193-193 (Link)
Tan B. , Tan B. , Kandemir B. , Kandemir B. , Süer C., Süer C., et al.,"Yetişkin Deneysel Hipotiroidide Bozulmuş Hipokampal Fonksiyon: p38MAPK ve protein fosfataz-1 'in Olası İlişkisi", 40.Ulusal Fizyoloji Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 2-6 Eylül 2014, ss.190-190
Tan B. , Bitiktaş S. , Kavraall Ş. , Kandemir B. , Altuntaş H., Dursun N., et al.,"Possible involvement of p38MAPK and PP1 in impaired hippocampal function induced by 21-day propylthiouracil treatment", 27th ECNP Congress, Berlin, ALMANYA, 18-21 Ekim 2014, vol.24, no.2, pp.192-193 (Link)
Tan B. , Kandemir B. , Süer C., Altuntaş H., Aksan Kurnaz I., Liman N., et al.,"21günlük Tiroksin Uygulaması hipokampüs nöronlarında NMDA reseptör alt birim bileşimini değiştirerek Hipokampal öğrenmme ve bellek performansını bozar", 40.Ulusal Fizyoloji Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 2-6 Eylül 2014, ss.187-187
Taşkın E., Özdoğan K. , Kindap E.K., Aycan M.B., Dursun N., "ADRİYAMİSİN İLE OLUŞTURULAN KARACİĞER HASARINDA LOKAL ANJİYOTENSİN-II’ NİN ROLÜ ", 40. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ , KAYSERİ, TÜRKIYE, 2-6 Eylül 2014, ss.119-119 (Link)
Bitiktaş S., Dursun N., "Evidence For Nongenomic Modulation Of Synaptic Plasticity By L-Thyroxine In The Hippocampus", European Neuropsychopharmacology, barceelona, ISPANYA, 5 Ekim 2013 - 9 Nisan 2014, pp.183-183
Bitiktaş S. , Kavraall Ş. , Tan B. , Örnek H.F., Özdoğan K. , Dursun N., Süer C., "Evidence For Nongenomic Modulation Of Synaptic Plasticity By L- Thyroxine In The Hippocampus", 26 th ECNP Congress, ISPANYA, 5-9 October 2013, vol.23, no.2 (Link)
Özdoğan K. , Taşkin E., Kunduz E., Dursun N., "The Role Of Renin-Angiotensin System On Ischemia Reperfusion", 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, TÜRKIYE, 26 - 29 June 2012, vol.4, no.1 (Link)
Hamarat S., Özdoğan K. , Dursun N., "İnsulin, Metformin Verilmesinin Siçan Kalbini İskemi/Reperfüzyon Hasarindan Koruma Etkisi", 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 10-14 Eylül (Link)
Tan B. , Süer C., Örnek H.F., Dursun N., Bitiktaş S. , Kavraall Ş. , et al.,"L-tiroksin infüzyonun dentat girus uzun-dönemli güçlenme yanıtları üzerine etkisinin incelenmesi", 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Eylül 2013, ss.84-84
Özdoğan K. , Dursun N., Hamarat S., "Karnozin İle Kariporid’İn Birlikte Kalp İskemi/Reperfüzyonuna İyileştirici Etkisi ", 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 10-14 Eylül (Link)
Biltekin S., Baykan A. , Özdoğan K. , Sivri D., Dursun N., "Doksorubisinin Kalp Miyositlerinde Oluşturduğu Hasarı Azaltmada Çinkonun Rolü", 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKİYE, 25-29 Eylül 2012 (Link)
Kunduz E., Özdoğan K. , Dursun N., "Doksorubisin Kardiyotoksitesinde Potasyum Atp Kanallarının Rolü", 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKİYE, 25-29 Eylül 2012 (Link)
"Cyclosporin A-Mediated Mitochondrial Permeability Transition Pore (Mptp) Protection Against Doxorubicin-Induced Cardiac Mitochondrial Toxicity", 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, ISPARTA, TÜRKİYE, 26 - 29 June 2012, cilt.4, no.1
Sivri D., Dursun N., Özdoğan K. , Baykan A., Biltekin S., "Cyclosporin A-Mediated Mitochondrial Permeability Transition Pore (Mptp) Protection Against Doxorubicin-Induced Cardiac Mitochondrial Toxicity", 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, TÜRKIYE, 26 - 29 June 2012, vol.4, no.1 (Link)
Özdoğan K. , Kunduz E., Taşkin E., Dursun N., "The Effect Of Carnosine On Adriamycin-Induced Oxidative Heart Damage In Rats", International Symposium on New Approaches in Cardiovascular disorders, TÜRKIYE, 4-8 Mayıs 2011
Özdoğan K. , Taşkin E., Dursun N., "Sıçanlarda Adriamisinin Oluşturduğu Oksidatif Kalp Hasarı Üzerine Karnozinin Antioksidan Koruma Etkisi", 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKİYE, 14-17 Eylül 2010, no.110
Dursun N., Taşkin E., Aycan M.B., Özdoğan K. , Kunduz E., "The Role Of Angiotensin On Mitochondrial Atp Production And The Effect Of Angiotensin On Adriamycin-Induced Cardiomyopathy ", 15th WORLD CONGRESS ON HEART DISEASE, KANADA, 24-27 Temmuz 2010, vol.7, no.1 (Abstract)
Kunduz E., Taşkin E., Dursun N., Özdoğan K. , Aycan M.B., "Adriyamisinin Neden Olduğu Nefrotoksisite Üzerine Anjiyotensin Ii’ Nin Rolü", 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKİYE, 14-17 Eylül 2010
Taşkin E., Dursun N., Aycan M.B., Özdoğan K. , Kunduz E., "Adriyamisinin Neden Olduğu Kardiyomiyopati Üzerine Anjiyotensin Ii’ Nin Rolü", 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKİYE, 14-17 Eylül 2010
Kitap ve Kitap Bölümleri
Dursun N., Gölgeli A., "Hücrezarının Yapısı, Madde Taşınması Ve Elektriksel Özellikleri", TEMEL FİZYOLOJİ, Süer C, Ed., Medical Kitabevi, Kayseri, ss.10-26-, 2012
Diğer Yayınlar
Dursun N., "Adult hypothyroidism decreases in neurogenesis, and increases ability of low-frequency stimulation (5-Hz) to induce subsequent inhibition of LTP", Diger, pp.1-2, 2019
Dursun N., "Effect of selenium on deiodinase activity in the hippocampus of hypothyroid rats", Diger, ss.1-2, 2019
Dursun N., "Depotentiation of Long-Term Potentiation is Associated With Epitope Specific Tau Hyper/Hypo Phosphorylation in the Hippocampus of Adult Rats", Diger, ss.1-2, 2019
Dursun N., "Adult-Onset Hypothyroidism Promotes Metaplastic Inhibition of Long-term Potentiation in a Frequency-Specific Manner", Diger, ss.1-2, 2019
Dursun N., "Effect of selenium supplementation on impaired learning, memory and neurogenesis by hypothyroidism", Diger, ss.1-2, 2019
Dursun N., "Yetişkin Ratların Hipokampüsünde Uzun- Dönemli Güçlenmenin Depotansiyasyonu ile Epitopa Spesifik Tau Hiper/Hipo Fosforilasyon İlişkisi", Diger, ss.1-2, 2019
Dursun N., "Yetişkin Dönem Başlangıçlı Hipotiroidizm, Frekansa Özgü Bir Şekilde Uzun Dönemli Güçlenmenin Metaplastik İnhibisyonuna Yol Açar", Diger, ss.1-2, 2019
Dursun N., "Inhibition of c-Jun N-terminal kinase decelerates the reversal of induced long-term potentiation: implication on treatment of memory loss", Diger, pp.1-2, 2019
Dursun N., "Selenyumun hipotiroidi ile bozulan öğrenme, bellek ve nörogenez üzerine etkisi", Diger, ss.1-2, 2019
Dursun N., "Selenyumun hipotiroidili sıçanlarda hipokampüs deiyodinaz aktivitesi üzerine etkisi", Diger, ss.1-2, 2019
Dursun N., "Ekstraselüler Sinyal İlişkili Kinaz 1/2 İnhibisyonu Uzun Dönemli Güçlenmedeki Azalmayı Önler: Alzheimer Hastalığındaki Rolü", Diger, ss.1-2, 2019
Dursun N., "Nişasta bazlı şekerin uzamsal öğrenme performansı üzerine etkisinin sıçanlarda incelenmesi", Diger, ss.1-2, 2019
Dursun N., "Hipotiroidide Gelişen Hafıza Bozukluklarında Metaplastisitenin Etkisi ve Nörogenez İlişkisi", Diger, ss.1-2, 2019
Dursun N., "The Effect of Metaplasticity and Neurogenesis Relationship on Developed Memory Disorders in Hypothyroidism", Diger, ss.1-2, 2019
Dursun N., "Effects of Selenium Deficiency and Supplementation on Synaptic Plasticity in Adult Rats", Diger, ss.1-2, 2019
Dursun N., "Inhibition of Extracellular Signal–Regulated Kinases 1/2 Rescues the Decay of Long-term Potentiation in the Dentate Gyrus in vivo: Implication on Alzheimer's Disease", Diger, ss.1-2, 2019
Dursun N., "Investigation the effect of starch-based sugar on spatial learning performance in rats", Diger, ss.1-2, 2019
Dursun N., "Investigation of metaplasticity responses in hypothyroided rats", Diger, ss.1-2, 2019
Dursun N., "Hipotiroidi oluşturulmuş sıçanlarda metaplastisite yanıtlarının araştırılması", Diger, ss.1-2, 2019
Desteklenen Projeler
"Deneysel Hipotiroidizm Ile Gelişen Sinaptik Plastisite Ve Davranış Bozukluğunun Selenyum Verilen Sıçanlarda Incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 114S015, Yönetici, 2015
"Sodyum selenit ve seleno-L-metiyoninin hipotiroidi ile bozulan sinaptik plastisite ve nörogenez üzerine etkisi", BAP Doktora, TTU-2016-6732, Yönetici, 2018
"Hipotiroidili Sıçanlarda Sinaptik Plastisite Gücündeki Yaş Bağımlı Azalmanın ve Selenyum Takviye Etkisinin İncelenmesi ", BAP Diğer, TCD-2016-6262, Yönetici, Devam Ediyor
"SELENYUMUN, SIÇANLARDA 6-N-PROPİL-2-TİOURASİL (PTU) İLE OLUŞTURULAN ÖĞRENME/BELLEK BOZUKLUĞUNA ETKİSİ", BAP Y.Lisans, TYL-2014-5102, Yönetici, 2015
"Selenyumun Uzamsal Öğrenme Performansına Etkisinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, TYL-2014-5101, Yönetici, 2016
"Tiroid hormonunun, sinaptik plastisitenin davranışsal, moleküler ve elektrofizyolojik göstergeleri üzerine olan non-genomik etkilerinin kanül implante edilmiş yetişkin sıçanlarda incelenmesi", BAP Diğer, TOA-2013-4555, Yönetici, 2015
"Ratlarda İskemi/Reperfüzyon Esnasında İnsulin ve Metformin Verilmesinin Kalbi Koruyucu Etkisi", BAP Y.Lisans, TYL-2013-4388, Yönetici, 2014
"Hipotiroidili sıçanlarda uzamsal öğrenme performansında cinsiyet bağımlı farklılıkların araştırılması", BAP Y.Lisans, TYL-2013-4380, Yönetici, 2015
"Dentat girus içerisine infüze edilen T4’ün Uzun Dönemli Etkinleşme Yanıtları Üzerine Etkisi ve Mitojen ile Aktive olan Protein Kinazın Rolü.", BAP Y.Lisans, TYL-2013-4379, Yönetici, 2014
"DOKSORUBİSİNİN KALP MİYOSİTLERİNDE OLUŞTURDUĞU MİTOKONDRİYAL HASARI AZALTMADA "MITOCHONDRIAL PERMEABILITY TRANSITION PORE(mPTP)" LARIN ROLÜ", BAP Y.Lisans, TSY-11-3757, Yönetici, 2013
"KALP MYOSİTLERİNDE DOKSORUBİSİN İLE OLUŞTURULAN HASARIN AZALTILMASINDA ÇİNKONUN ROLÜ", BAP Y.Lisans, TSY-11-3754, Yönetici, 2012
"LOKAL RENİN -ANJİYOTENSİN SİSTEMİNİN SIÇAN KALP FONKSİYONUNA ETKİSİ", BAP Y.Lisans, TSY-09-734, Yönetici, 2011
"SIÇANLARDA DOKSORUBİSİN İLE IN VITRO OLUŞTURULAN KALP FONKSİYON BOZUKLUĞUNDA RENIN ANJİYOTENSİN SİSTEMİNİN ROLÜ", BAP Doktora, TSD-09-733, Yönetici, 2011
"Farklı MAPK inhibitörlerinin Uzun dönemli güçlenme baskılanma ve depotansiyasyon yanıtları üzerine olan etkisinin karşılaştırılması", BAP Arastırma Projesi, TSA-2018-7748, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yaşlı Hipotiroidili ve Hipertiroidili Sıçanlarda Öğrenme Performansının Karşılaştırılması", BAP Y.Lisans, TYL-2016-6549, Yönetici, 2017
"HİPERTİROİDİLİ SIÇANLARDA UZAMSAL ÖĞRENME PERFORMANSINA CİNSİYETİN ETKİSİ", BAP Y.Lisans, TYL-2013-4378, Yönetici, 2014
"Tiroit hormonlarının T3 ve T4 Yüksek Frekanslı Uyarım ile Tetiklenen Sinaptik Plastisitenin Depotansiyasyonu Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, TYL-2015-6282, Yönetici, 2017
"Hipertiroidi ile hipertrofi oluşturulmuş sıçan kalbinde iskemi reperfüzyon hasarının değerlendirilmesi", BAP Y.Lisans, TYL-2015-5816, Yönetici, 2016
"Deneysel hipotiroidizm ile gelişen sinaptik plastisite ve davranış bozukluğunun selenyumun verilen sıçanlarda incelenmesi", BAP Diğer, TDA-2015-5787, Yönetici, 2015
"Sıçanlarda, Na+/H+ zıt transport inhibisyonu ve karnozin uygulamasının, kalp iskemi/reperfüzyonunda iyileştirici etkisi", BAP Doktora, TSD-11-3715, Yönetici, 2015
"Adriyamisinin renal toksisite oluşturma mekanizması ve selenyumun koruyuculuğu", BAP Arastırma Projesi, TSA-11-3644, Araştırmacı, 2012
"ATP-Duyarlı K+ Kanallarının, Doksorubisin ile Oluşturulan Kardiyotoksisitedeki Rolü ", BAP Y.Lisans, TSY-11-3500, Yönetici, 2013
"ATP-duyarlı Potasyum Kanal Akımlarının İskemik ve Non-iskemik Sıçan Kalp Kası Hücrelerinde İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-10-3264, Yönetici, 2011
"SELENYUMUN ANTİKANSOREJEN İLAÇ DOKSORUBİSİNİN KARDİYOTOKSİSİTESİNE KARŞI KORUYUCU ETKİSİ VE MEKANİZMASI", BAP Arastırma Projesi, TSA-08-637, Yönetici, 2010
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi