Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Su Kirliliği ve Kontrolü
Atıksuların Toplanması ve Arıtımı
Kirlilik Önleme ve Atık Azaltma
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Engineering, Environmental
Engineering, Environmental