Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Altintop Ç.G., Latifoğlu F., Çelikzencir E., Sezgin G.C., Yurci M.A., "Determining of Gastroparesis Disease from Electrogastrogram Signals Using Cramer-Rao Lower Bound and Power Spectral Density", ISTANBUL UNIVERSITY-JOURNAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING, vol.17, pp.3061-3067, 2017
Çelikzencir E., Altintop Ç.G., Latifoğlu F., Can Sezgin G., Yurci M.A., "Gastroözofageal Reflü Hastalığının Ayrık Dalgacık Dönüşümü Kullanarak EGG Sinyallerinden Teşhisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.266-276, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Altintop Ç.G., Latifoğlu F., Yazar M.A., Soysaldı F., Baydemir R., "Evaluation of Physiological Signals during Interaction to the Relatives of Patients in the Intensive Care Unit", EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART & CULTURE, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2018, pp.105-105
Tabkara M., Latifoğlu F., Ceran K. , Cavga S.H., Yaprak M., Altintop Ç.G., "Elektrookülografi Tabanlı Yazı Tipi ve Punto Analizi ", Tıp Teknolojileri Kongresi TıpTekno'17, TRABZON, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, ss.320-323
Esas M.Y., Latifoğlu F., Demirci E., Altintop Ç.G., "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Elektrookülogram Testi İle Tespit Edilmesi", Tıp Teknolojileri Kongresi TıpTekno'17, TRABZON, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, ss.170-173
Altintop Ç.G., Latifoğlu F., Yalabık A. , Keser K., Ulusoy E.K., "Detection of Differences between Migraine and Tension-Type Headache from Electroencephalogram Signals", ELECO 2017 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, BURSA, TÜRKIYE, 30 Kasım - 2 Aralık 2017, pp.524-528
Altintop Ç.G., Şentürk T., Latifoğlu F., "En Küçük Kareler Yöntemi ile EEG Sinyallerinden Epileptik Nöbet Teşhisi ", Tıp Teknolojileri Kongresi TıpTekno'17, TRABZON, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, ss.335-338
Altintop Ç.G., Latifoğlu F., Çelikzencir E., Can Sezgin G., Yurci M.A., "Hilbert-Huang Dönüşümü Kullanarak Gastroözofageal Reflü Hastalığının Noninvaziv Elektrogastrogram Sinyalleri ile Teşhisi", 20. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BİYOMUT, İZMİR, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, ss.214-218 (Link)
Altintop Ç.G., Latifoğlu F., Esas M.Y., "Sınav Öncesi ve Sınav Sonrası Öğrencilerde Elektrookülogram Sinyallerinin Analizi", TIPTEKNO'16 - Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, ss.34-37
Altintop Ç.G., Latifoğlu F., Çelikzencir E., Can Sezgin G., Yurci M.A., "Cramer-Rao Alt Sınırı ile Elektrogastrogram Sinyallerinden Özbağlanım Parametrelerinin Belirlenmesi", TIPTEKNO'16 - Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, ss.18-21
Acer Ç.G., Latifoğlu F., Çelikzencir E. , Can Sezgin G., Yurci M.A., "A new approcah on elimination of noise from electrogastrogram signals: singular spectrum analysis- wiener filter", 19th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, (CSCC 2015): Proceedings of the 19th Internationak Conference on Systems, Zakynthos , YUNANISTAN, 16-20 Temmuz 2015, pp.523-527
Çelikzencir E., Acer Ç.G., Latifoğlu F., Can Sezgin G., Yurci M.A., "Gastroözofageal Reflü Hastalığında Noninvaziv Elektrogastrogram Sinyallerinin Tanıda Kullanabilirliğinin Değerlendirilmesi", TIP TEKNOLOJİLERİ ULUSAL KONGRESİ TIP TEKNO'15, MUĞLA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2015, ss.69-72
Acer Ç.G., Latifoğlu F., Eset K., Kuduz H., "Spor Yapan Bireylerde Elektromiyogram Sinyallerinin Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Sınıflandırılması", TIP TEKNOLOJİLERİ ULUSAL KONGRESİ TIP TEKNO'14, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, ss.42-45
Acer Ç.G., Latifoğlu F., Eset K., Kuduz H., "Elektromiyogram Sinyallerinden Tekil Spektrum Analizi Kullanarak Öznitelik Çıkarımı", TIP TEKNOLOJİLERİ ULUSAL KONGRESİ TIP TEKNO'14, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, ss.50-53
Karaçavuş S., Yılmaz B. , Taşdemir A., Kayaltı Ö., Altinkaynak M., Kaya E., İçer S., Acer Ç.G., Ayyıldız O., Vardareli E., "Pozitron Emisyon Tomografisi Görüntülerinden Doku Analizi Yöntemleriyle Elde Edilen Parametrelerin Tümör Metabolizması Ve Evresiyle İlişkisi", 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Nisan 2014, ss.1-4
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi