Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Gastroözofageal Reflü Hastalığında Noninvaziv Egg Sinyallerinin Tanısal Değerinin Ortaya Konması", TÜBITAK Projesi, 114E002, Bursiyer, 2015