Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Tanı ve Tedavi Takibinde Göz İzleme Prensibi ile EOG Sinyallerinin Kullanımı: Yeni Bir Yaklaşım", TÜBITAK Projesi, 116E614, Bursiyer, Devam Ediyor
"Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalara ait Fizyolojik Sinyallerin Sinyal İşleme Metotları ile İşlenmesi ve Sınıflandırılması", BAP Doktora, FDK-2017-7531, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Gastroözofageal Reflü Hastalığında Noninvaziv Egg Sinyallerinin Tanısal Değerinin Ortaya Konması", TÜBITAK Projesi, 114E002, Bursiyer, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi