Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Celaleddin ÇELİK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Ana Bilm Dalı : DİN SOSYOLOJİSİ
Sabit Telefon : -
Faks : +90 352 4374200
E Posta Adresi : celikcerciyes.edu.tr
Web Adresi : http://aves.erciyes.edu.tr/celikc/cv
Posta Adresi : ERÜ İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Melikgazi-Kayseri
Eğitim Bilgileri
Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilmleri- Din Sosyolojisi, 1995-2001
Yüksek Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri-Din Sosyolojisi, 1992-1995
Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, 1982-1987
Yabancı Diller
Almanca, İyi
Araştırma Alanları
Toplumsal Yapı ve Değişme
Uygulamalı Sosyoloji
Genel Sosyoloji ve Metedoloji
Göç, Kentleşme ve Din
Modernleşme, Sekülerleşme ve Din
Dini Gruplar Sosyolojisi
Türkiye'de Dini Hayat
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı
İlahiyat
Din, Bilgi ve Kültür Sosyolojisi
Aile Sosyolojisi
Sosyal Hareketler ve Kimlikler Sosyolojisi
Sosyoloji Kuramları, Tarihi ve Metodolojisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Urban Studies
Family Studies
Social Sciences, Interdisciplinary
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 2006 - 2011
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 2001 - 2006
Arş.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Erciyes Üniversitesi, 1995 - 2001
Arş.Gör., YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 1993 - 1995
Mesleki ve İdari Deneyimler
Enstitü Müdürü, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , , 10.05.2016 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , , 17.09.2012 - 17.09.2015
Akademik Kurul Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , , 16.09.2011 - 16.09.2015
Yönetim Kurulu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2007 - 01.01.2010
Bölüm Başkan Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , , 04.07.2003 - 04.06.2007
Verdiği Dersler
Din Sosyolojisi Teorileri, Yüksek Lisans, 2011-2012
Bilgi Sosyolojisi, Doktora, 2011-2012
Din Sosyolojisi, Lisans, 2011-2012
Sosyoloji Teorileri, Yüksek Lisans, 2011-2012
Din Antropolojisi, Doktora, 2010-2011
Yönetilen Tezler
Doktora, H.Yeşilmen, "Sosyo-Kültürel Değişim ve Etno-Dini Kimlik İlişkisi (Mahallemiler Örneği)", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Doktora, E.Yavuz, "Türkiye'de Köy İmamlığı ve Köy İmamlarının Sorunları-Pınarbaşı Örneği", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Doktora, H.Aktürk, "Aleviliğin Örgütsel Yapılanması - Adıyaman Örneği", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2013.
Doktora, G.Novruzova, "Halk Dindarlığı Üzerine Bir Din Sosyolojisi Araştırması, Derbent (Dağıstan Örneği)", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Doktora, E.Erkan, "Dernekleşme ve Din - Gaziantep Örneği", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, H.Geçer, "Kadının Çalışma Hayatına Girmesiyle Oluşan Aile İçi Roller Sistemindeki Değişim ve Din İlişkisi (Niğde Örneği)", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Yüksek Lisans, U.Nas, "Din Görevlilerinin Din Anlayışlarındaki Değişmelerin Sosyolojik İncelenmesi (Ankara/Keçiören Örneği)", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, K.Kaya, "Kadın Dindarlığı ve Sosyalleşme-Yeni Süksün Kasabası Örneği", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, B.Geçit, "Bir Batı Anadolu Kasabasında Dini Hayat-Köprübaşı Örneği", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, B.Gültekin, "Din Görevlilerinin Modernleşmeye Bakışı (Ankara/Polatlı Örneği)", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, S.Açıkgöz, "Toplumsal Değişim Sürecinde Kadın Dindarlığı (Adıyaman/Çelikhan Örneği)", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, A.Uzuner, "Kız Kuran Kursları Üzerine Bir Alan Araştırması-Zeynelebidin Kız Kuran Kursu Örneği", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, H.Süslü, "Din ve Ahlak İlişkisine Sosyolojik Bir Yaklaşım-İncesu Örneği", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, G.Navruzova, "Dağıstan Derbent Bölgesi Terekeme Türklerinde Sosyal ve Dini Hayat", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Jüri Üyelikleri
Atama, Yrd. Doç. Atama, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Nisan, 2016
Atama, Doçentlik Atama, Erciyes Üniversitesi, Ocak, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Mart 2014, Mart, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ocak 2014, Ocak, 2014
Atama, Doçentlik Atama, Erciyes Üniversitesi, Mayıs, 2014
Atama, Profesörlük Atama, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nisan, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2013 , Ekim, 2013
Atama, Yrd. Doç. Atama, Gümüşhane Üniversitesi, Şubat, 2013
Atama, Yrd. Doç. Atama, Cumhuriyet Üniversitesi, Kasım, 2013
Atama, Jüri Üyesi, Batman Üniversitesi, Mart, 2013
Atama, Yrd. Doç. Atama, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Ağustos, 2013
Atama, Yrd. Doç. Atama, Gaziantep Üniversitesi, Aralık, 2012
Atama, Profesörlük Atama, N. E. Üniversitesi, Mart, 2012
Atama, Profesörlük Atama, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eylül, 2011
Atama, Doç. Atama, Erciyes Üniversitesi, Aralık, 2011
Atama, Yrd. Doç. Atama, Ardahan Üniversitesi, Haziran, 2011
Atama, Yrd. Doç. Atama, Erciyes Üniversitesi, Mayıs, 2010
Atama, Yrd. Doç. Atama, 19 Mayıs Üniversitesi, Ekim, 2010
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çelik C., "Değişimin Sosyolojisinde Şehir ve Fıkıh İlişkisi", Düşünen Şehir, ss.24-35, 2019 (Link)
Çelik C., "Şehrin Aynası: Sinema", Düşünen Şehir, ss.8-19, 2018
Çelik C., "Şehir ve Makber, Ölümün ve Mezarlığın Kentsel Tecriti", Düşünen Şehir, ss.14-23, 2018 (Link)
Çelik C., "Türkiye'de Dini Hayatın Sosyo-Tarihsel Boyutları ve Dindarlığın Dönüşen Görünümleri (1960-1980)", Bilimname, vol.2018, pp.217-251, 2018 (Link)
Çelik C., "Göç, Sığınma ve Medeniyetin Dayanışma Kodları", Diyanet Aylık Dergi, ss.7-9, 2018
Çelik C., "Anadolu Şehirleşmesinde Gelenek ve Din: Kayseri'de Dini Hayatın Şehirleşme Serüveni ", Düşünen Şehir, cilt.1, ss.37-53, 2017 (Link)
Çelik C., "Örgütlü Dinî Gruplarda Hegemonik Dönüşüm", İnsan ve Toplum, cilt.7, ss.25-67, 2017
Çelik C., "Şehrin Ritimleri; “Terennümden Feryada” Müzik ve Şehir İlişkisi", Düşünen Şehir, ss.18-27, 2017 (Link)
Çelik C., "Sekülerleşmenin Kuramsal Sosyolojik Serüveni", İslami Araştırmalar, cilt.28, ss.209-223, 2017 (Link)
Çelik C., "Toplumsal Hafızanın İnşasında İsimler", Sosyoloji Divanı, ss.63-75, 2017
Çelik C., "Ev'den Konuta Meskenin Sosyolojik Dönüşümü", Düşünen Şehir, ss.30-43, 2017 (Link)
Çelik C., "Cemaatten Örgüte Dönüşüm ve Sosyolojik Teorinin Darbelenmesi", Tezkire, Düşünce, Siyaset, Sosyal Bilim Dergisi, ss.115-120, 2016
Çelik C., "Modern Öncesinden Postmoderne Değişen Şehirde Geleneği Yeniden İnşa Etmek", Sabah Ülkesi, ss.38-41, 2015 (Link)
Çelik C., "Geleceğin Kenti, Zamanda Ve Mekanda Süreklilik", Şehir Düşünce Degisi, ss.32-37, 2015 (Link)
Çelik C., "İslamcılığın İktisat Tasavvuru: İdeolojik Gelgitler", IJRS (International Journal of Religious Sciences), ss.8-26, 2015 (Link)
Çelik C., "İslam Şehrinden Şehir İslamına:Tarihsel Tecrübeden Sosyolojik Pratiğe Şehrin Medeniyet Kodları", Milel ve Nihal, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, vol.9, pp.137-156, 2014 (Link)
Çelik C., "Taşranın Değişen Sosyolojisi", Sosyoloji Divanı, cilt.1, ss.25-30, 2013
Çelik C., "Din Ve Komşuluk", Sosyoloji Divanı, ss.69-78, 2013
Çelik C., "Modern Dünyada Dindarlık", Diyanet Aylık Dergi, ss.13-15, 2013
Çelik C., "Medya-Siyaset İlişkisinin Sosyolojik Çözümlemesi", Türkiz, ss.107-119, 2011
Çelik C., "Sünnet Sosyolojisi Üzerine Soruşturma", Eskiyeni Dergisi, ss.70-73, 2011
Çelik C., "Değişim Sürecinde Türk Aile Yapısı ve Din-Paradigmatik Anlam ve İşlev Farklılaşması", Karadeniz, ss.25-35, 2010 (Link)
Çelik C., "Paradigmatik Bir Açıklama Kavramı Olarak Medeniyet Ve Medeniyet Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi", İslami Araştırmalar, cilt.21, ss.52-68, 2010 (Link)
Çelik C., "Şehrin Zamanından Zamanın Şehrine: Şehir Kültürünü Tanımlayıcı Bir Kod Olarak Zaman Ve Zamansallık", Muafazakar Düşünce, ss.29-39, 2010
Çelik C., Şahin İ., "Kadın Dindarlığı: Bir Paradoksun Söyledikleri", Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.1-3, ss.141-166, 2009
Çelik C., "Türk Din Sosyolojisinde Kuramsal Yaklaşım Sorunu", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, cilt.2, ss.196-210, 2009
Çelik C., "Almanya Da Türkler: Sürekli Yabancılık, Kültürel Çatışma Ve Din", Milel ve Nihal, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.105-142, 2008 (Link)
Çelik C., "Bir Kimlik Beyanı Olarak İsimler: Kişi İsimlerine Sosyolojik Bir Yaklaşım", Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.5-21, 2007
Çelik C., "Türkün Şehirle İmtihanı", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, ss.1-13, 2007
Çelik C., "Niklas Luhmann Da Sosyal Sistem Olarak Toplum Ve Modern Toplumun Karmaşıklığı Sorunu", Bilimname, ss.51-74, 2007 (Link)
Çelik C., "Teodisenin Sosyolojisi", Bilimname, cilt.2, ss.37-66, 2007 (Link)
Çelik C., "Neoklasik Din Sosyolojisi: Niklas Luhmann Da Sistem Olarak Din", Marife, cilt.7, ss.193-219, 2007
Çelik C., "Gökalpin Bir Değişim Dinamiği Olarak Kültür-Medeniyet Teorisi", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.43-63, 2006 (Link)
Çelik C., "Kültürel Sembol Sistemi Olarak İsimler: İsim Sosyolojisine Giriş", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.39-61, 2006 (Link)
Çelik C., "Dindarlık Tipolojilerine Metodolojik Bir Yaklaşım", İslamiyat, cilt.8, ss.71-90, 2005
Çelik C., "Sosyal Eşitsizlik İle Dini Yaşayış Arasındaki Etkileşime Sosyolojik Bir Yaklaşım", Marife, ss.139-155, 2004
Çelik C., "Türk Halk Dindarlığında Değişim Ve Süreklilik: Ziyaret Fenomeni Örneği", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.213-239, 2004 (Link)
Çelik C., "Değişkenler Ve Boyutlar Bağlamında Türk Toplumunda Dini Hayat", Bilimname, ss.153-174, 2003 (Link)
Çelik C., "İslam İktisat Ahlakına Dair Birbirini Tamamlayan Bakış Açıları: Weber Ve Ülgener Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme", İslami Araştırmalar, cilt.16, no.4, ss.660-671, 2003 (Link)
Çelik C., "Ab Yolunda Avrupayı Hıristiyanlık Aynasında Görmek", 2023 Dergisi, ss.38-43, 2003
Çelik C., "Kurumsallaşma İle Cemaatleşme Arasında Göçmen Kimliği", Marife, ss.235-247, 2003
Çelik C., "Mevlananın Fikirlerinin Türklerin Dinî Hayatına Etkileri", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.21-38, 2002 (Link)
Çelik C., "Değişim Sürecinde Merkez-Çevre İlişkileri Ve Çevresel Dini Yönelimler", İslamiyat, cilt.5, ss.81-97, 2002
Çelik C., "Kentleşme Sürecinde Dini Hayat", Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.131-150, 2001 (Link)
Taştan A. , Kuşat A., Çelik C., "Üniversite Düzeyinde Din Öğretimi Alan Öğrencilerde Eğitim Sürecinde Oluşan Tutum Ve Davranış Değişiklikleri, (Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.169-192, 2001 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çelik C., "Müslüman Toplumlarda Bir Medeniyet Kodu Olarak Zaman Tasavvurunun Yeni Zaman Anlayışları ve Kültürü ile Etkileşimi", Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sepozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 8-11 Ekim 2015, vol.1, pp.319-326
Çelik C., "Sivil Toplum ve Siyaset Etkileşiminde Dini Gruplar", Kuran ve Toplumsal Bütünleşme (Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler) Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 27-29 Mart 2015, ss.527-546
Çelik C., "İbn Haldun ile Max Weber'in Şehir Analizleri Üzerinden Müslüman Toplumların Sosyolojisine Kapı Açmak", Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, 1-3 Kasım 2013, ÇORUM, TÜRKIYE, 8-8 Ağustos 2015, pp.181-191
Çelik C., Tekin Ş., "Üniversite Öğrencilerinin Dini Değerlere İlişkin Algıları", Uluslararası Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 2013, pp.232-244
Çelik C., "Dini Sosyal Hareketler ve Cemaatlerin İncelenmesinde Sosyolojik Paradigmaların Krizi", Uluslararası Dini Araştırmalar Küresel Barış Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2013, vol.2, pp.509-521
Çelik C., "Türkiye'De Sekülerleşmenin Öznel Ve Nesnel Boyutları", Sekülerleşme ve Dinî Canlanma, TÜRKIYE, 22-23 Ekim 2008, pp.243-261
Çelik C., "Türk Din Sosyolojisinde Yöntem Sorunu", Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKİYE, 11-13 Haziran 2004, ss.193-215
Çelik C., "Kentleşme Sürecinde Eşitsizliğin Dinsel Hayattaki Yansımaları", Değişen Dünya ve Türkiye'de Eşitsizlikler, SİVAS, TÜRKİYE, 16-18 Ekim 2003, ss.191-212
Çelik C., "Mevlana Ve Mevlevilik: Konya Kent Kimliğine Sinen Tarihsellik", Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi, TÜRKIYE, 23-27 Eylül 2002, pp.365-379
Kitap ve Kitap Bölümleri
Çelik C., "Şehir ve Din", Kent Sosyolojisi, Köksal Alver, Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.193-211, 2017
Çelik C., "Kayseri'de Sosyo-Dini Kültür ve Şehir Dindarlığı", Bir Şehrin Hafızası, Kayseri'de Sosyokültürel Hayat, Faruk Kararslan-Mustafa Derviş Dereli, Ed., Büyüyenay Yayınları, İstanbul, ss.23-52, 2017
Çelik C., "Yeni Maneviyat ve Ahlaki Düzen Arayışları", Maneviyat Psikolojisi II, Mustafa Atak, Ed., Elit Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.129-144, 2017
Çelik C., "Taşrayı Anlamak: Dönüşen Taşra Tasavvuru", Taşra Halleri, Köksal Alver, Ed., Çizgi Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.27-41, 2017
Çelik C., "Sistem Teorisi ve Din: Niklas Luhmann'ın Din Teorisi", Çağdaş Sosyal Teoride Din, Özyurt C., Okumuş E., Ed., Hece, Ankara, ss.371-414, 2016
Çelik C., "Geleneksel Şehir Dindarlığından Modern Kent Dindarlığına", Hikmetevi Yayınları, İSTANBUL, 2013
Çelik C., "Sosyal Çatışma Ve Din", Din Sosyolojisi, Bayyiğit M., Ed., Palet Yayınları, Konya, ss.181-196-, 2013
Çelik C., "Sosyal Bütünleşme Ve Din", Din Sosyolojisi, Bayyiğit M., Ed., Palet Yayınları, Konya, ss.163-177-, 2013
Çelik C., "Dini Gruplar Sosyolojisi", Din Sosyolojisi, Bayyiğit M., Ed., Palet Yayınları, Konya, ss.277-302-, 2013
Çelik C., "Göç, Kentleşme Ve Din", Din Sosyolojisi El Kitabı, Niyazi Akyüz-İhsan Çapçıoğlu, Ed., Grafiker Yayınları, Ankara, ss.297-306-, 2012
Çelik C., "Şehir Ve Din", Kent Sosyolojisi, Köksal Alver, Ed., Hece Yayınları, Ankara, ss.239-256-, 2012
Çelik C., "Toplumsal Değişme Ve Sosyal Zaman İlişkisi", Değişim Sosyolojisi, Ertan Eğribel - Ufuk Özcan, Ed., Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.467-477-, 2011
Çelik C., "Gökalp'In Düşüncesinde Din Ve Bir İdeal Tip Olarak Türk Müslümanlığı", Türk Kimliğinin Yeniden İnşası Bağlamında Ziya Gökalp, Celaleddin Çelik - Ü. Günay, Ed., Kesit Yayınları, İstanbul, ss.171-192-, 2010
Çelik C., "Bir Kültürel Dindarlık Örneği: Türk Müslümanlığı", Prof. Dr. Harun Güngör Armağanı, M. Argunşah-M. Ünal, Ed., Kesit Yayınları, İstanbul, ss.141-156-, 2010
Çelik C., Ed., "Türk Kimliğinin Yeniden İnşası Bağlamında Ziya Gökalp", Kesit Yayınları, İSTANBUL, 2010
Çelik C., "Sosyal Zaman Ve Din", Çizgi Kitabevi, KONYA, 2010 (Link)
Çelik C., "Kentsel Dindarlık-Kentlilik Tecrübelerinde Farklılaşan Dindarlıklar", Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi, Ü. Günay - Celaleddin Çelik, Ed., Karahan Kitabevi, Adana, ss.81-111-, 2006
Çelik C., Ed., "Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi", Karahan Kitabevi, ADANA, 2006
Çelik C., "İsim Kültürü Ve Din", Çizgi Kitabevi, KONYA, 2005
Çelik C., "Kitle İletişim Araçları Ve Popüler Kültür İlişkisine Sosyolojik Bir Yaklaşım", Medyada Yeni Yaklaşımlar, Metin Işık, Ed., Eğitin Kitabevi, Konya, ss.67-82-, 2004
Çelik C., "Kur'An'Da Toplumsal Değişme Olgusuna Sosyolojik Bir Yaklaşım", Kuran Sosyolojisi Üzerine Denemeler, Mehmet Bayyiğit, Ed., Yediveren Kitap, Konya, ss.117-142-, 2003
Çelik C., "Şehirleşme Ve Din", Çizgi Kitabevi, KONYA, 2002
Çelik C., "Kuranda Toplumsal Değişme", İnsan Yayınları, İSTANBUL, 1996 (Link)
Diğer Yayınlar
Çelik C., "Biz Dışarıda Kalanlar", Diger, ss.183-189, 2017 (Link)
Çelik C., "Din, Kimlik ve Yabancılaşma Üzerine Söyleşi, Diyanet Aylık Dergi, Sayı 303", Diger, ss.64-67, 2016
Çelik C., "Bugünün İlahiyatı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme, Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır, Ensar Yayınları, İstanbul", Teknik Rapor, ss.80-89, 2015
Çelik C., "Göç, Şehir ve Cemaat, Söyleşi Metinleri, Sabit ve Değişken 2 içinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul.", Diger, ss.57-77, 2014
Çelik C., "İslam Sosyolojisini Tartışmak, İslam Ve Sosyoloji, Ensar Yayınları, İstanbul", Diger, ss.111-124, 2013
Çelik C., "Weber'In İslam Analizi Ve İslam Medeniyetinin Şekillenmesi, S. N. Eisenstadt'Tan Çeviri, Dinbilimleri Dergisi", Diger, ss.113-128, 2003
Çelik C., "İslamda Sekülerleşme, Francis Robinson'Dan Çeviri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi", Diger, ss.343-355, 2002
Çelik C., "Din Sosyolojisinde Yeni Kuramlar, Horst Jürgen Helle'Den Çeviri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi", Diger, ss.629-633, 2000
Çelik C., "Kentleşme Ve Din, Sabino S. Acquaviva'Dan Çeviri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi", Diger, ss.619-628, 2000
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Düşünen Şehir, Yayin Kurul Uyesi, 01.03.2017 - Devam Ediyor
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yayin Kurul Uyesi, 01.05.2014 - Devam Ediyor
Şehir ve Düşünce, Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.04.2013 - Devam Ediyor
Toplum Bilimleri Dergisi, Yayin Kurul Uyesi, 01.01.2006 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Çelik C., Geleceğin Şehrinde Sorun Alanları: Din ve Sekülerleşme; Nevşehir, 16.11.2018, Nevşehir, Kasım 2018
Çelik C., Türkiye'de Dini Hayatın Sosyolojisini Anlamak: Dini Gruplar ve Cemaatleşme Olgusu; Sakarya, 16 Mart 2018, Sakarya, Mart 2018
Çelik C., "Yeni Maneviyat ve Ahlaki Düzen Arayışlarında Çağın Ruhunu Okumak", III. Ulusal Maneviyat Sempozyumu, Kayseri, Kayseri, Mayıs 2016
C. Çelik, "Yeni İslamcılık ve Öznel Sekülerleşme", Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları, İstanbul, Ekim 2016
Çelik C., "Sivil Toplum ve Siyaset Ekseninde Dini Gruplar", Kur'an ve Toplumsal Bütünleşme, Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler Sempozyumu, Bursa, Mart 2015
Öfke-Şiddet Diyalektiğinde Kadın Projesi, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı, Konya, Mart 2015
Çelik C., "Müslüman Toplumlarda Bir Medeniyet Kodu Olarak Zaman Tasavvurunun Yeni Zaman Anlayışları ve Kültürü ile Etkileşimi", International Symposium on Time in Islamic Civilization (İslam Medeniyetinde Zaman Semozyumu), Konya, Ekim 2015
Çelik C., "Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır" - Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Nevşehir-Kozaklı, Haziran 2014
Çelik C., "Toplumsal Bütünleşme ve Din Bilimleri", 1. Eğitim Kongresi, Antalya, Kasım 2014
Çelik C., "Nurculuktan Post-Nurculuğa, Cemaatten Paralel Yapıya Dönüşüm", Türkiye'de Dini Grupların Dönüşümü Çalıştayı,, İstanbul, Kasım 2014
Çelik C., "Değişen Din Anlayışları Ekseninde Türkiye'de Dini Hayatın Yeni Temsilleri", V. Din Şurası, Günümüzde Yeni Dini Anlayışlar, Dini Bilgi, Eğitim ve Din Hizmetleri, Ankara, Aralık 2014
Çelik C., "Çağdaş Dini Hareketler ve Cemaatlerin İncelenmesinde Sosyolojik Paradigmaların Krizi: Yeni Yöntem Arayışları", Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Konya, Mayıs 2013
Çelik C., "İbn Haldun ve Weber'in Şehir Analizi Üzerinden Müslüman Toplumların Sosyolojisine Kapı Açmak", Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, Çorum, Kasım 2013
Çelik C.- Şeyma Tekin, "Üniversite Öğrencilerinin Dini Değerlere İlişkin Algıları", Uluslararası Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Sempozyumu, Celaleddin Çelik-Şeyma Tekin, Eskişehir, Kasım 2013
Çelik C., "Şehirleşme, Aile ve Din", Değişen Dünyamızda Aile, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Ufuk Turu Toplantıları, Alanya, Mayıs 2012
Çelik C., III. Ulusal Sosyoloji Çalıştayı, Karabük, Mayıs 2012
Çelik C., İslam'da Kardeşlik Hukuku ve Ahlakı, Diyanet, Ankara, Nisan 2012
Çelik C., "Dinî Gruplar, Hareketler", Modernleşme Sürecinde Din, Toplum ve Devlet İlişkileri Çalıştayı, Gerede-Bolu, Mayıs 2012
Çelik C., "Toplumsal Talepler ve Beklentiler Çerçevesinde İlahiyat Eğitiminin Temel Problemleri, Türkiye'de İlahiyat Eğitimi ve Sorunları Çalıştayı", Kozaklı-Nevşehir, Nisan 2011
Çelik C., "Mekanın Kutsallaşması Bağlamında Ziyaret Fenomeni ve Değişim", Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Halk Dindarlığı ve Dini Ziyaret Yerleri; Peygamberler Şehri Şanlıurfa Sempozyumu, Şanlıurfa, Haziran 2011
Çelik C., "Modernleşme Sürecinde Ailede Dini Hayatın Değişimi", Günümüz Türkiye’sinde İslam Uluslararası Sempozyum, Kayseri, Ekim 2009
Çelik C., "Kentleşme ve Dini Hayat", IV. Din Şurası, Sosyal Problemler Karşısında Din ve Diyanet, Ankara, Aralık 2009
Çelik C., "Türkiye’de Sekülerleşmenin Öznel ve Nesnel Boyutları", Sekülerleşme ve Dinî Canlanma, TÜDTAD-IAHR Özel Konferansı, Secularism and Religious Resurgence in Prospect And Retrospect, TAHR-IAHR SPECIAL KONFERENCE, Ankara, Ekim 2007
Çelik C. , Doğumunun 130. Yılında Ziya Gökalp İsimli Panel, Ulusal Bilinçten Kimliğe, Gökalp’in Pratik Sosyolojisi, Kayseri, Mayıs 2006
Çelik C., "Niklas Luhmann’ın Din Sosyolojisi", Din Sosyolojisi Anabilim Dalı III. Koordinasyon Toplantısı Ve Türk Din Sosyolojisinde Sosyolojik Din Teorileri Tartışmaları Sempozyumu, Elazığ, Temmuz 2006
Çelik C., "Bir Kimlik Beyanı Olarak İsimler: Kişi İsimlerine Sosyolojik Bir Yaklaşım", V. Ulusal Sosyoloji Kongresi Türkiye'de Güncel Toplumsal Sorunlar Sempozyumu, Malatya, Eylul 2006
Çelik C.-Ü. Günay-A. Taştan, "Türk Din Sosyolojisinde Yöntem Sorunu", Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu, Çorum, Haziran 2004
Çelik C., "Kentleşme Sürecinde Eşitsizliğin Dinsel Hayatta Yansımaları", IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Değişen Dünya ve Türkiye'de Eşitsizlikler Sempozyumu, Sivas, Ekim 2003
Çelik C. "Bir Yöntem Sorunu Olarak Dindarlık Tipolojileri", İlahiyat Bilimlerinde Yöntem Sorunu Sempozyumu, Kayseri, Nisan 2003
Çelik C., "Kentleşme Sürecinde Popüler Dindarlık -Türkiye’de Halk Dindarlığının Yeni Görüntülerine Sosyolojik Bir Yaklaşım-", Sekizinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara, Aralık 2003
Çelik C., "Mevlana ve Mevlevilik: Konya Kent Kimliğine Sinen Tarihsellik", Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi, Mersin, Eylul 2002
Bilimsel Hakemlikler
Turkish Studies International Periodical f or the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
Milel ve Nihal, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Mavi Atlas, Dergide Hakemlik, Mart 2014
Bilimname, Dergide Hakemlik, Şubat 2013
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje Hakemliği, Ocak 2013
Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
JASSS The Journal of Academic Social Science Studies, Dergide Hakemlik, Mayıs 2012
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Journal of the Human and Social Science Researches, Dergide Hakemlik, Mart 2012
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2008
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2007
Selçuk Üniversitesi İLahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2007
Etkinlik Organizasyonu
Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Eylul 2011
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı VII. Koordinasyon Toplantısı ve Türkiye’de Modernleşme ve Din Sempozyumu , Düzenleme Kurulu Üyesi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, Mayıs 2010
Günümüz Türkiye’sinde İslam, Uluslararası Sempozyum, Düzenleme Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Ekim 2009
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Kuran ve Toplumsal Bütünleşme, Oturum Başkanı, BURSA, TÜRKIYE, 2015
Bilgi İletişim Kültür ve Araştırma Derneği, Davetli Konuşmacı, KONYA, TÜRKIYE, 2014
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 63
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi