Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Düşünen Şehir, Yayin Kurul Uyesi, 01.03.2017 - Devam Ediyor
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yayin Kurul Uyesi, 01.05.2014 - Devam Ediyor
Şehir ve Düşünce, Degerlendirme Kurul Uyesi, 01.04.2013 - Devam Ediyor
Toplum Bilimleri Dergisi, Yayin Kurul Uyesi, 01.01.2006 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Çelik C., Geleceğin Şehrinde Sorun Alanları: Din ve Sekülerleşme; Nevşehir, 16.11.2018, Nevşehir, Kasım 2018
Çelik C., Türkiye'de Dini Hayatın Sosyolojisini Anlamak: Dini Gruplar ve Cemaatleşme Olgusu; Sakarya, 16 Mart 2018, Sakarya, Mart 2018
Çelik C., "Yeni Maneviyat ve Ahlaki Düzen Arayışlarında Çağın Ruhunu Okumak", III. Ulusal Maneviyat Sempozyumu, Kayseri, Kayseri, Mayıs 2016
C. Çelik, "Yeni İslamcılık ve Öznel Sekülerleşme", Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları, İstanbul, Ekim 2016
Çelik C., "Sivil Toplum ve Siyaset Ekseninde Dini Gruplar", Kur'an ve Toplumsal Bütünleşme, Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler Sempozyumu, Bursa, Mart 2015
Öfke-Şiddet Diyalektiğinde Kadın Projesi, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı, Konya, Mart 2015
Çelik C., "Müslüman Toplumlarda Bir Medeniyet Kodu Olarak Zaman Tasavvurunun Yeni Zaman Anlayışları ve Kültürü ile Etkileşimi", International Symposium on Time in Islamic Civilization (İslam Medeniyetinde Zaman Semozyumu), Konya, Ekim 2015
Çelik C., "Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır" - Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Nevşehir-Kozaklı, Haziran 2014
Çelik C., "Toplumsal Bütünleşme ve Din Bilimleri", 1. Eğitim Kongresi, Antalya, Kasım 2014
Çelik C., "Nurculuktan Post-Nurculuğa, Cemaatten Paralel Yapıya Dönüşüm", Türkiye'de Dini Grupların Dönüşümü Çalıştayı,, İstanbul, Kasım 2014
Çelik C., "Değişen Din Anlayışları Ekseninde Türkiye'de Dini Hayatın Yeni Temsilleri", V. Din Şurası, Günümüzde Yeni Dini Anlayışlar, Dini Bilgi, Eğitim ve Din Hizmetleri, Ankara, Aralık 2014
Çelik C., "Çağdaş Dini Hareketler ve Cemaatlerin İncelenmesinde Sosyolojik Paradigmaların Krizi: Yeni Yöntem Arayışları", Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Konya, Mayıs 2013
Çelik C., "İbn Haldun ve Weber'in Şehir Analizi Üzerinden Müslüman Toplumların Sosyolojisine Kapı Açmak", Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, Çorum, Kasım 2013
Çelik C.- Şeyma Tekin, "Üniversite Öğrencilerinin Dini Değerlere İlişkin Algıları", Uluslararası Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Sempozyumu, Celaleddin Çelik-Şeyma Tekin, Eskişehir, Kasım 2013
Çelik C., "Şehirleşme, Aile ve Din", Değişen Dünyamızda Aile, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Ufuk Turu Toplantıları, Alanya, Mayıs 2012
Çelik C., III. Ulusal Sosyoloji Çalıştayı, Karabük, Mayıs 2012
Çelik C., İslam'da Kardeşlik Hukuku ve Ahlakı, Diyanet, Ankara, Nisan 2012
Çelik C., "Dinî Gruplar, Hareketler", Modernleşme Sürecinde Din, Toplum ve Devlet İlişkileri Çalıştayı, Gerede-Bolu, Mayıs 2012
Çelik C., "Toplumsal Talepler ve Beklentiler Çerçevesinde İlahiyat Eğitiminin Temel Problemleri, Türkiye'de İlahiyat Eğitimi ve Sorunları Çalıştayı", Kozaklı-Nevşehir, Nisan 2011
Çelik C., "Mekanın Kutsallaşması Bağlamında Ziyaret Fenomeni ve Değişim", Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Halk Dindarlığı ve Dini Ziyaret Yerleri; Peygamberler Şehri Şanlıurfa Sempozyumu, Şanlıurfa, Haziran 2011
Çelik C., "Modernleşme Sürecinde Ailede Dini Hayatın Değişimi", Günümüz Türkiye’sinde İslam Uluslararası Sempozyum, Kayseri, Ekim 2009
Çelik C., "Kentleşme ve Dini Hayat", IV. Din Şurası, Sosyal Problemler Karşısında Din ve Diyanet, Ankara, Aralık 2009
Çelik C., "Türkiye’de Sekülerleşmenin Öznel ve Nesnel Boyutları", Sekülerleşme ve Dinî Canlanma, TÜDTAD-IAHR Özel Konferansı, Secularism and Religious Resurgence in Prospect And Retrospect, TAHR-IAHR SPECIAL KONFERENCE, Ankara, Ekim 2007
Çelik C. , Doğumunun 130. Yılında Ziya Gökalp İsimli Panel, Ulusal Bilinçten Kimliğe, Gökalp’in Pratik Sosyolojisi, Kayseri, Mayıs 2006
Çelik C., "Niklas Luhmann’ın Din Sosyolojisi", Din Sosyolojisi Anabilim Dalı III. Koordinasyon Toplantısı Ve Türk Din Sosyolojisinde Sosyolojik Din Teorileri Tartışmaları Sempozyumu, Elazığ, Temmuz 2006
Çelik C., "Bir Kimlik Beyanı Olarak İsimler: Kişi İsimlerine Sosyolojik Bir Yaklaşım", V. Ulusal Sosyoloji Kongresi Türkiye'de Güncel Toplumsal Sorunlar Sempozyumu, Malatya, Eylul 2006
Çelik C.-Ü. Günay-A. Taştan, "Türk Din Sosyolojisinde Yöntem Sorunu", Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu, Çorum, Haziran 2004
Çelik C., "Kentleşme Sürecinde Eşitsizliğin Dinsel Hayatta Yansımaları", IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Değişen Dünya ve Türkiye'de Eşitsizlikler Sempozyumu, Sivas, Ekim 2003
Çelik C. "Bir Yöntem Sorunu Olarak Dindarlık Tipolojileri", İlahiyat Bilimlerinde Yöntem Sorunu Sempozyumu, Kayseri, Nisan 2003
Çelik C., "Kentleşme Sürecinde Popüler Dindarlık -Türkiye’de Halk Dindarlığının Yeni Görüntülerine Sosyolojik Bir Yaklaşım-", Sekizinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara, Aralık 2003
Çelik C., "Mevlana ve Mevlevilik: Konya Kent Kimliğine Sinen Tarihsellik", Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi, Mersin, Eylul 2002
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Turkish Studies International Periodical f or the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
Milel ve Nihal, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Mavi Atlas, Dergide Hakemlik, Mart 2014
Bilimname, Dergide Hakemlik, Şubat 2013
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje Hakemliği, Ocak 2013
Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
JASSS The Journal of Academic Social Science Studies, Dergide Hakemlik, Mayıs 2012
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Journal of the Human and Social Science Researches, Dergide Hakemlik, Mart 2012
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2008
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2007
Selçuk Üniversitesi İLahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2007
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Eylul 2011
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı VII. Koordinasyon Toplantısı ve Türkiye’de Modernleşme ve Din Sempozyumu , Düzenleme Kurulu Üyesi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, Mayıs 2010
Günümüz Türkiye’sinde İslam, Uluslararası Sempozyum, Düzenleme Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Ekim 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi