Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akyildiz B., Ulgen T.N., Pamukcu O., Dursun A., Karakukcu M., Narin N., et al., "Comprehensive Analysis of Liberal and Restrictive Transfusion Strategies in Pediatric Intensive Care Unit.", JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS, vol.64, pp.118-125, 2018
Akyildiz B., Ulgen T.N., Pamukcu O., Dursun A., Karakukcu M., Narin N., et al.,"Comprehensive Analysis of Liberal and Restrictive Transfusion Strategies in Pediatric Intensive Care Unit.", JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS, vol.64, pp.118-125, 2018
Akyildiz B., "Comparison between high-flow nasal oxygen cannula and conventional oxygen therapy after extubation in pediatric intensive care unit", TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.60, no.., pp.126-133, 2018 (Link)
Kisaarslan A.P., Yel S., Yilmaz K., Akyildiz B., Düşünsel R., Gündüz Z., et al., "Colchicine Intoxication in Children: Four Case Reports", TURKISH JOURNAL OF RHEUMATOLOGY, vol.30, pp.67-70, 2015
Akar H.H., Patiroğlu T., Akyildiz B., Tekerek N.U., Dogan M.S., Doğanay S., et al., "Silent brain infarcts in two patients with zeta chain-associated protein 70 kDa (ZAP70) deficiency", CLINICAL IMMUNOLOGY, vol.158, pp.88-91, 2015
Horoz O.O., Yildizdas D., Asilioglu N., Kendirli T., Erkek N., Anil A.B., et al., "The prevalance of and factors associated with intra-abdominal hypertension on admission Day in critically Ill pediatric patients: A multicenter study", JOURNAL OF CRITICAL CARE, vol.30, pp.584-588, 2015
Akyildiz B., "Healthcare-Associated Infections in Pediatric Intensive Care Units in Turkey: a National Point-Prevalence Survey", JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.68, no.5, pp.381-386, 2015 (Link)
Akyildiz B.N., "Case Series Of Mercury Toxicity Among Children In A Hot, Closed Environment", PEDIATRIC EMERGENCY CARE, vol.28, pp.254-258, 2012 (Abstract)
Paksu M.S., Paksu S., Karadag A., Sensoy G., Asilioglu N., Yildizdas D., et al., "Old agent, new experience: colistin use in the paediatric Intensive Care Unit-a multicentre study", INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS, vol.40, pp.140-144, 2012
Akyildiz B.N., "Treatment Of Pediatric Refractory Status Epilepticus With Topiramate", CHILDS NERVOUS SYSTEM, vol.27, pp.1425-1430, 2011 (Abstract)
Akyildiz B.N., "Cyanide Poisoning Caused By Ingestion Of Apricot Seeds", ANNALS OF TROPICAL PAEDIATRICS, vol.30, pp.39-43, 2010 (Abstract)
Akyildiz B., Kurtoğlu S., Poyrazoglu H., Özcan A., "Spider poisoning: a report of six cases from the Central Anatolian region, Turkey", TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.51, pp.598-604, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akyildiz B., "Dissemine İntravasküler Koagülasyonlu Hastalarda Vitamin E, Selenyum ve Glutatyon Peroksidaz Aktivitesinin Değerlendirilmesi", TÜRKİYE çOCUK hASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.11, ss.1-5, 2017
Akyildiz B., Ulgen Tekerek N. , Ünal N. , "Tilki ısırığına bağlı gelişen bir kuduz olgusu", Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , cilt.2, ss.134-137, 2017
Dursun A., Ulgen Tekerek N. , Akyildiz B., "Çocuklarda ev tipi mekanik ventilasyon uygulamaları: Erciyes Üniversitesi deneyimi", J Turk Soc Intens Care, cilt.15, ss.28-33, 2017
Ulgen Tekerek N. , Akyildiz B., "Üçüncü basamak bir merkezde çocuk yoğun bakım hastalarının prognozunun değerlendirilmesi", Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , cilt.2, ss.1-5, 2017
Özsoylu S., Akyildiz B., Dursun A., "Yabancı cisim aspirasyonu: 6 yıllık deneyimlerimiz", Bozok Tıp Dergisi 2017;7:35-40., cilt.7, no.3, ss.35-40, 2017
Özsoylu S., Akyildiz B., Dursun A., "Yabancı cisim aspirasyonu: 6 yıllık deneyimlerimiz", Bozok Tıp Dergisi, cilt.7, no.1, ss.35-40, 2017
Akyildiz B., Karakukçu M., Kendirci M., Muhtaroğlu S., Aydın S. , Yılmaz İ., et al., ". Dissemine intravasküler koagülasyonlu hastalarda vitamin E, selenyum ve glutatyon peroksidaz aktivitesinin değerlendirilmesi", Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , cilt.2, no.4, ss.1-5, 2017
Dursun A., Ulgen Tekerek N. , Akyildiz B., "Çocuk yoğun bakım ünitesinde trakeotomi açılan olguların değerlendirilmesi: mekanik ventilatörden ayırma ve dekanülasyon sonuçlarımız", Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi doi, cilt.4, no.2, ss.1-5, 2017
Akyildiz B., Vatansever Z., "Kritik hasta çocukta protein enerji malnutrisyonunun mortalite ve morbidite üzerine etkisi", Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , cilt.3, no.5, ss.1-5, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi