Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği ABD, 2013-2017
Yüksek Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği A.B.D., 2011-2013
Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, 2006-2010
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Çok Amaçlı Karma Tamsayılı Optimizasyon Problemleri İçin Yeni Yaklaşımlar", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği ABD. Ekim, 2017.
Yüksek Lisans, "Büyük çaplı veri zarflama analizi modelleri için yeni yaklaşımlar New approaches for large scale DEA data sets", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği ABD Temmuz, 2013.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Tez Araştırması, University of Porto, 2016
Euro Phd School on MCDM, Compultense University and Technical University of Madrid, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi