Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Çok Amaçlı Eniyileme
Tamsayı ve Karışık Tamsayı Programlama
Doğrusal Programlama
Sezgisel Yöntemler
Veri Zarflama Analizi
Çok Kriterli Karar Verme
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Engineering, Industrial