Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Çok Amaçlı Eniyileme
Veri Zarflama Analizi
Çok Kriterli Karar Verme
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Engineering, Industrial