Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Öğr.Gör. Uğur AZİZOĞLU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm : BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
Ana Bilm Dalı : ORGANİK TARIM PROGRAMI
Sabit Telefon : +90 352 2076666 | Dahili : 68610
E Posta Adresi : azizogluerciyes.edu.tr | azizogluugurhotmail.com
Web Adresi : http://aves.erciyes.edu.tr/azizoglu/cv
Posta Adresi : Kayseri Ünviversitesi Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu, Tomarza/ KAYSERİ
Eğitim Bilgileri
Post Doktora, University of California, Riverside, College of Natural & Agricultural Sciences, Biology, A.B.D., 2015-2015
Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 2009-2014
Yüksek Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 2007-2009
Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Faültesi, Biyoloji, 2003-2007
Yaptığı Tezler
Doktora, "Bacillus thuringiensis SY49-1 SUŞUNA AİT cry1 VE cry2 GENLERİNİN KLONLANMASI, İFADESİ VE BÖCEK ÖLDÜRÜCÜ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ağustos, 2014.
Yüksek Lisans, ""Ultraviyole Radyasyonuyla Işınlanmış Ephestia kuehniella ve Plodia interpunctella Larvaları Üzerine Tarım Arazilerinden İzole Edilen Bacillus thuringiensis İzolatlarının Etkisi"", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Biyoloji Temmuz, 2009.
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Araştırıcılar İçin Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı, Erciyes Üniversitesi, Dekam, 2010
Araştırma Alanları
Böceklerle Mücadele
Biyoteknoloji ve Genetik
Mikrobiyal Biyoteknoloji
Biyolojik Mücadele
Entomopatojen Bakteriler
Mikrobiyal Genetik
Bacillus thuringiensis
Biyopestisitler
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Tarımsal Biyoteknoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Biotechnology & Applied Microbiology
Biochemistry & Molecular Biology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Ögr.Gör.Dr., KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ, Tomarza Mustafa Akıncıoğlı MYO, 2018 - Devam Ediyor
Ögr.Gör.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO, 2014 - 2018
Ögr.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO, 2013 - 2014
Verdiği Dersler
Çevre Kirliliği ve İnsan Sağlığı, Ön Lisans, 2015-2016
Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Ön Lisans, 2014-2015
Çevre Koruma, Ön Lisans, 2014-2015
Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Ön Lisans, 2014-2015
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Azizoğlu U., "Biochemical properties of Turkish common beans and their resistance against bean weevil Acanthoscelides obtectus (Coleoptera: Bruchidae)", ARTHROPOD-PLANT INTERACTIONS, vol.12, pp.283-290, 2018 (Link)
Karabörklü S., Azizoğlu U., Azizoglu Z.B., "Recombinant entomopathogenic agents: a review of biotechnological approaches to pest insect control", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, vol.34, 2018 (Link)
Yilmaz S., Azizoğlu U., Ayvaz A., Temizgül R., Atcıyurt Z.B., Karabörklü S., "Cloning and expression of cry2Aa from native Bacillus thuringiensis strain SY49-1 and its insecticidal activity against Culex pipiens (Diptera: Culicidae)", MİCROBİAL PATHOGENESİS, vol.105, pp.81-85, 2017 (Link)
Azizoğlu U., Yilmaz S., Ayvaz A., Karabörklü S., Atciyurt Z.B., "Mosquitocidal Potential of Native Bacillus thuringiensis Strain SY49-1 against Disease Vector, Culex pipiens (Diptera: Culicidae)", TROPİCAL BİOMEDİCİNE, vol.34, pp.256-269, 2017 (Link)
Yilmaz S., Ayvaz A., Azizoğlu U., "Diversity and distribution of cry genes in native Bacillus thuringiensis strains isolated from wild ecological areas of East-Mediterranean region of Turkey", TROPICAL ECOLOGY, vol.58, pp.605-610, 2017 (Link)
Azizoğlu U., Ayvaz A., Yilmaz S., Temizgül R., "The synergic and antagonistic activity of Cry1Ab and Cry2Aa proteins against lepidopteran pests", JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY, vol.140, pp.223-227, 2016 (Link)
Azizoğlu U., Ayvaz A., Yilmaz S., Karabörklü S., Temizgül R., "Expression of cry1Ab gene from a novel Bacillus thuringiensis strain SY49-1 active on pest insects", BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, vol.47, pp.597-602, 2016 (Link)
Azizoğlu U., Karaborklu S., Ayvaz A., Yilmaz S., "PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS OF INSECT-ASSOCIATED FREE-LIVING RHABDITID NEMATODES FROM EASTERN MEDITERRANEAN REGION OF TURKEY", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.14, pp.93-103, 2016 (Link)
Azizoğlu U., Yilmaz S., Ayvaz A., Karaborklu S., "Effects of Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki HD1 spore-crystal mixture on the adults of egg parasitoid Trichogramma evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae)", BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, vol.29, pp.653-658, 2015 (Link)
Karaborklu S., Ayvaz A., Yilmaz S., Azizoğlu U., Akbulut M., "Native Entomopathogenic Nematodes Isolated From Turkey And Their Effectiveness On Pine Processionary Moth, Thaumetopoea Wilkinsoni Tams", INTERNATIONAL JOURNAL OF PEST MANAGEMENT, vol.61, pp.3-8, 2015 (Link)
Ünalmiş S. , Ayvaz A., Yilmaz S., Azizoğlu U., "Molecular Screening and Bioactivity of Native Bacillus thuringiensis Isolates", JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.17, pp.1197-1207, 2015
Karabörklü S., Ayvaz A., Yilmaz S., Azizoğlu U., "FUNGI ASSOCIATED WITH FREE-LIVING SOIL NEMATODES IN TURKEY", ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, vol.67, pp.1173-1183, 2015 (Link)
Yilmaz S., Karabörklü S., Azizoğlu U., Ayvaz A., Akbulut M., Yildiz M., "Toxicity Of Native Bacillus Thuringiensis Isolates On The Larval Stages Of Pine Processionary Moth Thaumetopoea Wilkinsoni At Different Temperatures", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.37, pp.163-172, 2013 (Link)
Yilmaz S., Ayvaz A., Akbulut M., Azizoğlu U., Karabörklü S., "A novel Bacillus thuringiensis strain and its pathogenicity against three important pest insects", JOURNAL OF STORED PRODUCTS RESEARCH, vol.51, pp.33-40, 2012 (Link)
Azizoğlu U., Yilmaz S., Karabörklü S., Ayvaz A., "Ovicidal Activity Of Microwave And Uv Radiations On Mediterranean Flour Moth Ephestia Kuehniella Zeller, 1879 ( Lepidoptera: Pyralidae)", TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY , vol.35, pp.437-446, 2011 (Link)
Azizoğlu U., Yilmaz S., Ayvaz A., Karabörklü S., Akbulut M., "Characterization Of Local Bacillus Thuringiensis Isolates And Their Toxicity To Ephestia Kuehniella (Zeller) And Plodia Interpunctella (Hubner) Larvae", EGYPTIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL PEST CONTROL, vol.21, pp.143-150, 2011 (Link)
Yilmaz S., Demirezen N., Azizoğlu U., Karabörklü S., Ayvaz A., Akbulut M., Tekin S., "Identification Of Some Cry1 Genes And Toxicity Determination In Bacillus Thuringiensis Isolates Obtained From Mills And Warehouses In Turkey", EGYPTIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL PEST CONTROL, vol.21, pp.189-195, 2011 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Azizoğlu U., "An Overview of the Microbial Insecticide:Bacillus thuringiensis", EC MICROBIOLOGY, vol.ECO.01, pp.28-30, 2017 (Link)
Azizoğlu U., "Hastalık Taşıyıcısı Culex pipiens (Diptera:Culicidae)’in Biyolojik Mücadelesinde Yerel Bacillus thuringiensis İzolatlarının Kullanılabilme Potansiyelinin Araştırılması", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , cilt.7, no.1, ss.47-53, 2017 (Link)
Azizoğlu U., Bulut S., Yilmaz S., "Biological Control In Organic Farming; Entomopathogenic Bioinsecticides", Erciyes University Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.28, ss.375-381, 2012 (Link)
Azizoğlu U., Karabörklü S., Yilmaz S., Ayvaz A., Temizgül R., "Insecticidal activity of microwave radiation on Tribolium castaneum Herbst(Coleoptera: Tenebrionidae) adults", Erciyes University Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.26, ss.323-327, 2010 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Azizoğlu U., "An Environment-Friendly Microbial Insecticide; Bacillus thuringiensis ", International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), ANKARA, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2018, pp.248-248 (Link)
Karabörklü S. , Ayvaz A., Yilmaz S., Azizoğlu U., Atcıyurt Z.B. , "Ecological Importance of Free-Living Soil Nematodes ", ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.529-529 (Link)
Atcıyurt Z.B. , Azizoğlu U., Ayvaz A., Yilmaz S., Karaborklu S., "The Antagonistic Activity of Native Bacillus thuringiensis Strains against Phytopathogenic Fungus Fusarium oxysporum and Verticillium dahliae ", ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.336-336 (Link)
Azizoğlu U., "Pestisitlerin Zararlı /Faydalı Böcekler Üzerindeki Toksikolojik Etkileri", Türkiye’de Ekotoksikoloji Çalışmaları ve Eğitimi Çalıştayı, DÜZCE, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2016, ss.1-1 (Link)
Yilmaz S., İlbaş A.İ., Ayvaz A., Temizgül R., Azizoğlu U., "Selenium Fertilization And Accumulation In Kral 97 Barley (Hordeum Vulgare L.) Cultivar", 50th Croatian & 10th International Symposium on Agriculture, Opatija, HIRVATISTAN, 16-20 Şubat 2015, pp.185-185
Karaborklu S., Ayvaz A., Yilmaz S., Azizoğlu U., Altın N., "The most widely used molecular techniques for entomopathogenic and entomoparasitic nematode taxonomy", 5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.111-111
Azizoğlu U., Ayvaz A., Yilmaz S., Karaborklu S., Temizgül R., Atcıyurt Z.B. , et al., "Biocontrol potential of native Bacillus thuringiensis strains against Culex pipiens (Diptera:Culicidae)", 5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.64-64
Yilmaz S., Atcıyurt Z.B. , Ayvaz A., Azizoğlu U., Karaborklu S., Temizgül R., et al., "Chitinase gene screening for native Bacillus spp., isolates", 5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.70-70
Ayvaz A., Çömlekci E., Yilmaz S., Azizoğlu U., Ünalmış S., Atcıyurt Z.B. , et al., "Evaluating molasses broth for producing Bacillus thuringiensis strains", 5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.63-63
Yilmaz S., Azizoğlu U., Ayvaz A., Atcıyurt Z.B. , Çömlekci E., Karabörklü S., Temizgül R., Akbulut M., "Controlling Plodia Interpunctella (Hübner) (Lepideptera: Pyralidae) With Recombinant Cry1a Protein", 3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İZMİR, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2014, pp.211-211 (Abstract)
Azizoğlu U., Ayvaz A., Yilmaz S., Karabörklü S., Temizgül R., Akbulut M., "Insecticidal Activity Of Recombinant Cry1ab Toxin On Mediterranean Flour Moth, Ephestia Kuehniella Larvae", 3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İZMİR, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2014, pp.208-208
Ayvaz A., Azizoğlu U., Atcıyurt Z.B. , Çömlekci E., Yilmaz S., Karabörklü S., Akbulut M., Temizgül R., "Cloning And Expression Of Cry2a Gene From Bacillus Thuringiensis Sy49-1 Strain And Its Toxicity On Culex Pipiens (Diptera) Larvae", 3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İZMİR, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2014, pp.209-209
Temizgül R., Akbulut M., Azizoğlu U., Yilmaz S., Kaplan M., Ayvaz A., "Hmw Guluten Polymorphism In Turkey Orgininated Local Wheat Populations", 3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İZMİR, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2014, pp.98-98
Temizgül R., Akbulut M., Azizoğlu U., Kaplan M., Yilmaz S., Ayvaz A., "Analysis Of Genetic Diversity In Turkey Orginated Local Wheat Populations", 3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İZMİR, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2014, pp.97-97
Karabörklü S., Azizoğlu U., Ayvaz A., Yilmaz S., "Molecular Characterization Of Two Entomopathogenic Nematodes And Their Bioactivity On Pine Processionary Moth, Thaumetopoea Wilkinsoni (Lepidoptera) Tams", 3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İZMİR, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2014, pp.210-210
Akbulut M., Temizgül R., Azizoğlu U., Yilmaz S., Ayvaz A., Kaplan M., "Gluten Allele Freguencies And Glu-1 Quality Scores In Local Wheat Populations Originated From Turkey", 3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İZMİR, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2014, pp.95-95
Yilmaz S., Azizoğlu U., Temizgül R., Ayvaz A., Karabörklü S., Akbulut M., Eröz R., "Cry Gene Frequency Of Native Bacillus Thuringiensis Isolates ", Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Mart 2014, ss.017-017 (Link) (Abstract)
Azizoğlu U., Bulut S., Yilmaz S., Ayvaz A., "Biyolojik Mücadelenin Ötesinde Bacillus Thuringiensis: Biyofertilizer-Biyostimülatör", V. Organik Tarım Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKİYE, 25-27 Eylül 2013, cilt.2, ss.232-240
Karabörklü S., Azizoğlu U., Yilmaz S., Tekin S., Çömlekci E., Ayvaz A., Akbulut M., "Bazı Toprak Nemotodlarıyla İlişkili Fungus Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu”", 21 Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, , 03-07 Eylül 2012, ss.xxx-xx
Yilmaz S., Tekin S., Azizoğlu U., Çömlekci E., Karabörklü S., Akbulut M., Ayvaz A., "Kahramanmaraş İlinden İzole Edilen Bacillus Thuringiensis İzolatlarının Karakterizasyonu Ve Tarımsal Zararlılar Üzerindeki Etilerinin Araştırılması", 21 Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 03-07 Eylül 2012, ss.xxx-xx
Karabörklü S., Ayvaz A., Akbulut M., Yilmaz S., Azizoğlu U., "28srdna Dizi Analiziyle Bazı Entomopatojen Nematodların Karakterizasyonu", 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 15-18 Kasım, 2012, ss.xxx-xx
Yilmaz S., Karabörklü S., Azizoğlu U., Ayvaz A., Akbulut M., "Toxicity Of Bacillus Thuringiensis Spore-Crystal Mixtures On Different Larval Stages Of Thaumetopoea Pityocampa At Varying Temperatures", III International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, TÜRKIYE, 19-22 Eylül 2011, pp.xxx-xx
Yilmaz S., Karabörklü S., Azizoğlu U., Ayvaz A., Akbulut M., Tekin S., Temizgül R., "Çam Kesetırtılı Thaumetopoea Pityocampa (Den. & Schiff.) Larvalarının Yerel Bacillus Thuringiensis İzolatlarıyla Mücadelesi”", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi , KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE, 28-30 Haziran, 2011, ss.xxx-xx
Yilmaz S., Ayvaz A., Akbulut M., Azizoğlu U., Karabörklü S., Basim H., "Molecular Characterization And Insecticidal Activity Of A Highly Pathogenic Isolate Of Bacillus Thuringiensis From Adana", Society for Invertebrate Pathology, 43th Meeting, , TÜRKIYE, 11-15 July 2010, pp.xxx-xx
Yilmaz S., Saribek D., Tekin S., Azizoğlu U., Karabörklü S., Akbulut M., Ayvaz A., "Adana’Dan İzole Edilen Ve Cry1, Cry2 Ve Cry5 Genleri Taşıyan Etkili Bir Bacillus Thuringiensis İzolatının Trichogramma Evanescens Erginlerinin Ömür Uzunluğu Ve Parazitlemesine Etkisi", 20 Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKİYE, , 21-25 Haziran 2010, ss.xxx-xx
Azizoğlu U., Yilmaz S., Karabörklü S., Akbulut M., Saribek D., Tekin S., Ayvaz A., "Ultraviole Ve Mikrodalga Radyasyonlarının Ephestia Kuehniella Yumurtalarındaki Embriyo Gelişimine Etkileri", 20 Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKİYE, 21-25 Haziran, 2010, ss.xxx-xx
Yilmaz S., Azizoğlu U., Temizgül R., Karabörklü S., Akbulut M., Ayvaz A., "Pcr-Based Identification Of Insecticidal Crystal Genes Of Bacillus Thuringiensis Isolated From Adana.", International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation and Environment, TÜRKIYE, , 28 September– 01 October 2009, pp.xxx-xx
Yilmaz S., Demirezen N., Azizoğlu U., Temizgül R., Karabörklü S., Akbulut M., Ayvaz A., "Determination Of Lepidopter Specific Cry Genes Of Bacillus Thuringiensis Isolates Obtained From Soils And Flour Mills And Investigation Of Their Toxicity On Stored Product Moths", II. Entomopathogens and Microbial Control Symposium, TÜRKIYE, 24-27 September 2009, pp.xxx-xx
Azizoğlu U., Yilmaz S., Ayvaz A., Akbulut M., "Detection Of Cry1 Genes In Local Bacillus Thuringiensis Isolates And Their Bioactivities On Uv-Irradiated Stored Product Moth Larvae", International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation and Environment, TÜRKIYE, 28 September – 01 October 2009, pp.xxx-xx
Saribek D., Azizoğlu U., Ayvaz A., "Ülkemizin Farklı Bölgelerinden Toplanan Trichogramma Türlerinin Soğuğa Karşı Dirençlerinin Araştırılması", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKİYE, , 23-27 Haziran, 2008, ss.xxx-xx
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Işınlanmış Böcek Larvaları Üzerine Tarım Arazilerinden İzole Edilen Bacillus thuringiensis Toksinlerinin Etkisi", BAP Y.Lisans, FBY08-568 , Araştırmacı, 2009
"Lepidopter Zararlılarına Karşı Etkinliği Belirlenmiş Olan Yerel Bacillus thuringiensis SY49.1 Suşunun cry1 Genin Klonlanması, Ekspresyonu ve İnsektisidal Aktivitesinin Belirlenmesi", BAP Doktora, FBD11-3634, Araştırmacı, 2014
"Etkili Yerel Bacillus thuringiensis Suşlarına Ait cry Genlerinin Klonlanması, İfade Ettirilmesi ve Çeşitli Zararlı Böcekler Üzerine Etkinliklerinin Araştırılması ", BAP Diğer, ÖNAP-3638 , Araştırmacı, 2014
"Yerel Bacillus Thuringiensis Suşlarına Ait Dipter Ve Lepidopter Zararlılarına Yönelik Cry1 Ve Cry2 Genlerine Ait Toksin Prototiplerinin Üretilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0802.TGSD.2013, Araştırmacı, 2014
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
INSIGHTS IN BIOTECHNOLOGY AND BIOINFORMATICS, Editorler Kurulu Uyesi, 13.12.2018 - Devam Ediyor
AMERICAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, Editorler Kurulu Uyesi, 06.07.2018 - Devam Ediyor
JOURNAL OF PESTICIDES AND BIO FERTILIZERS, Editorler Kurulu Uyesi, 04.07.2018 - Devam Ediyor
AMERICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOCHEMISTRY (AJMB), Editorler Kurulu Uyesi, 29.06.2018 - Devam Ediyor
INTEGRATIVE MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, Editorler Kurulu Uyesi, 22.06.2018 - Devam Ediyor
INNOVATIVE TECHNIQUES IN AGRICULTURE, Editorler Kurulu Uyesi, 23.08.2017 - Devam Ediyor
JOURNAL OF MICROBIAL AND BIOCHEMICAL TECHNOLOGY, Editorler Kurulu Uyesi, 02.07.2017 - Devam Ediyor
SCIENTIFIC JOURNAL OF BIOLOGY (SJB), Editorler Kurulu Uyesi, 19.04.2017 - Devam Ediyor
EC MICROBIOLOGY, Editorler Kurulu Uyesi, 12.12.2016 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Nisan 2018
Türkiye’de Ekotoksikoloji Çalışmaları ve Eğitimi Çalıştayı, Düzce, Mayıs 2016
5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Congress, Ankara, Eylul 2015
3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İzmir, Eylul 2014
V. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun, Eylul 2013
European Agricultural Biotechnology Symposium, Kayseri, Nisan 2012
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Kahramanmaraş, Haziran 2011
19 Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Temmuz 2008
Bilimsel Hakemlikler
Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
African Journal of Microbiology Research, Dergide Hakemlik, Mart 2018
Current Journal of Applied Science and Technology, Dergide Hakemlik, Mart 2018
Microbial Biotechnology, Dergide Hakemlik, Mart 2018
Agricultural Science Research Journal, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
International Journal of Plant & Soil Science, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
Pest Management Science, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Biotechnology Journal International, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Microbiology Research Journal International, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Microbiology Research Journal International, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Turkish Journal of Entomology, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
Journal of Applied Entomology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Journal of Agricultural Science and Technology, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
International Journal of Applied Microbiology and Biotechnology Research, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
Bt Research, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
African Journal of Microbiology Research, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2014
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
Turkish Journal of Entomology, Dergide Hakemlik, Aralık 2013
African Journal of Microbiology Research, Dergide Hakemlik, Kasım 2013
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2013
Etkinlik Organizasyonu
Tübitak, Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Bölge Yarışmaları, 06-10 Nisan, Düzenleme Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Nisan 2009
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 134
Web Of Science H İndeksi : 5
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 33
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 3
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Azizoğlu U,Azizoğlu U., Ayvaz A., Yilmaz S., Temizgül R, "The synergic and antagonistic activity of Cry1Ab and Cry2Aa proteins against lepidopteran pests", TÜBİTAK, Mayıs 2016
Azizoğlu U, "Toxicity Of Native Bacillus Thuringiensis Isolates On The Larval Stages Of Pine Processionary Moth Thaumetopoea Wilkinsoni At Different Temperatures, TÜBİTAK, Eylul 2013
Azizoğlu U, "A Novel Bacillus Thuringiensis Strain And Its Pathogenicity Against Three Important Pest Insects", TÜBİTAK, Eylul 2012
Azizoğlu U, "Ovicidal activity of microwave and UV radiations on mediterranean flour moth Ephestia kuehniella Zeller, 1879 (Lepidoptera: Pyralidae), TÜBİTAK, Nisan 2011
Katalog Bilgileri
Temel Eserler
Azizoğlu U., Bulut S., Yilmaz S., "Biological Control In Organic Farming; Entomopathogenic Bioinsecticides", Erciyes University Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.28, ss.375-381, 2012
Azizoğlu U., Yilmaz S., Karabörklü S., Ayvaz A., "Ovicidal Activity Of Microwave And Uv Radiations On Mediterranean Flour Moth Ephestia Kuehniella Zeller", Turkish Journal of Entomology, vol.35, pp.437-446, 2011
Azizoğlu U., Ayvaz A., Yilmaz S., Karabörklü S., Temizgül R., Akbulut M., "Insecticidal Activity Of Recombinant Cry1ab Toxin On Mediterranean Flour Moth, Ephestia Kuehniella Larvae", 3rd International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İZMİR, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2014, pp.208-208
Azizoğlu U., Yilmaz S., Ayvaz A., Karabörklü S., Akbulut M., "Characterization Of Local Bacillus Thuringiensis Isolates And Their Toxicity To Ephestia Kuehniella (Zeller) And Plodia Interpunctella (Hubner) Larvae", EGYPTIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL PEST CONTROL, vol.21, pp.143-150, 2011
Azizoğlu U., Yilmaz S., Ayvaz A., Karaborklu S., "Effects Of Bacillus Thuringiensis Subsp. Kurstaki Hd1 Spore-Crystal Mixture On The Adults Of Egg Parasitoid Trichogramma Evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae)", BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, vol.29, no.4, pp.653-658, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi