Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. Lemiye ATABEK SAVAŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : MALZEME BİLİMİ
Sabit Telefon : +90 352 2076666 | Dahili : 32926
E Posta Adresi : atabeklerciyes.edu.tr
Web Adresi : http://aves.erciyes.edu.tr/atabekl/cv
Eğitim Bilgileri
Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 2014-
Yüksek Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MALZEME BİLİMİ ve MÜHENDİSLİĞİ, 2011-2014
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "KİL TAKVİYELİ VE GÜMÜŞ KATKILI POLİMER NANOKOMPOZİT ÜRETİMİ VE ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ ve MÜHENDİSLİĞİ Aralık, 2013.
Araştırma Alanları
Polimerik Malzemeler
Kompozitler
Nanomalzemeler
Malzeme Karakterizasyonu
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Kompozit Malzemeler
Web Of Science Araştırma Alanları
Materials Science, Composites
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2011 - Devam Ediyor
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Atabek Savaş L., Tayfun U., Hançer M., Doğan M., "The flame-retardant effect of calcium hypophosphite in various thermoplastic polymers", FIRE AND MATERIALS, vol.43, pp.294-302, 2019
Atabek Savaş L., Arslan Ç., Hacıoğlu F., Doğan M., "Effect of reactive and nonreactive surface modifications and compatibilizer use on mechanical and flame-retardant properties of linear low-density polyethylene filled with huntite and hydromagnesite mineral", JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, vol.12, pp.120-130, 2018
Atabek Savaş L., Mutlu A., Dike A.S., Tayfun U., Doğan M., "Effect of carbon fiber amount and length on flame retardant and mechanical properties of intumescent polypropylene composites", JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS, vol.52, pp.519-530, 2018
Atabek Savaş L., Deniz T.K., Tayfun U., Doğan M., "Effect of microcapsulated red phosphorus on flame retardant, thermal and mechanical properties of thermoplastic polyurethane composites filled with huntite&hydromagnesite mineral", POLYMER DEGRADATİON AND STABİLİTY, vol.135, pp.121-129, 2017
Atabek Savaş L., Tayfun Ü., Doğan M., "The use of polyethylene copolymers as compatibilizers in carbon fiber reinforced high density polyethylene composites", COMPOSITES PART B-ENGINEERING, vol.99, pp.188-195, 2016
Atabek L., Hançer M., "Montmorillonite reinforced polymer nanocomposite antibacterial film", APPLIED CLAY SCIENCE, vol.108, pp.40-44, 2015
Atabek L., Savaş S., "Interrelation Between Contact Angle And Interlayer Spacing Of Montmorillonite Clay Used In Polymer Nanocomposites", POLYMERS & POLYMER COMPOSITES, no.3, pp.129-132, 2013 (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Atabek Savaş L., Doğan M., "GENİŞLEYEN GRAFİT VE ORGANOKİLİN KABARAN AMONYUM POLİFOSFAT ESASLI POLİPROPİLEN/KARBON ELYAF KOMPOZİTLERİN ALEV GECİKTİRİCİ, ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ", Tekstil ve Mühendis, cilt.109, ss.22-29, 2018
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Atabek Savaş L., Doğan M., "THERMAL AND FLAME RETARDANT PROPERTIES OF POLY(METHYL METHACRYLATE) REINFORCED WITH ALUMINUM AND CALCIUM HYPOPHOSPHITE", 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018), KIEV, UKRAYNA, 2-6 Mayıs 2018, pp.262-262
Atabek Savaş L., Doğan M., "EFFECT OF ALUMINUM AND CALCIUM HYPOPHOSPHITE ON THERMAL DEGRADATION AND FLAMMABILITY PROPERTIES OF THERMOPLASTIC POLYURETHANE", 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018), KIEV, UKRAYNA, 2 Mayıs - 6 Haziran 2018, pp.263-263
Atabek Savaş L., Doğan M., Savaş S., "Effect of Compatibilization on Wear and Surface Energy Properties of Carbon Fiber Reinforced High Density Polyethylene Composites", Proceedings of 70th IASTEM International Conference, 2017, MADRİD, ISPANYA, 23-24 Ağustos 2017, pp.4-4
Wis A.E. , Atabek Savaş L., Doğan M., Ozkoc G., "Enhanced flame retardancy of polylactide/jute overmolded composites", 33rd international conference of the polymer processing society, cancun, MEKSIKA, 10-14 Aralık 2017, pp.1-1
Atabek Savaş L., Doğan M., Tayfun Ü., "Effect of microcapsulated red phosphorus on flame retardant, thermal and mechanical properties of thermoplastic polyurethane composites filled with HuntiteHydromagnesite", 1 st International Conference of Advanced Materials and Manufacturing Technologies, KARABÜK, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.1-1
Atabek Savaş L., Tayfun Ü. , Doğan M., "Polietilen Kopolimerlerin Karbon Fiber Takviyeli Yüksek Yoğunluklu Polietilen Kompozitlerde Uyumlaştırıcı Olarak Kullanımı", VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2016, ss.15-15
Savaş S., Atabek Savaş L., "A SYSTEMATIC APPROACH TO CRITICAL PARAMETER DETERMINATION FOR WEAR TESTING OF POLYPROPYLENE/TIO2-CLAY BASED COMPOSITES", International Conference on Engineering and Natural Sciences , SARAYBOSNA, BOSNA HERSEK, 24-28 Mayıs 2016, pp.761-761
Atabek Savaş L., Hançer M., "Clay Reinforced Antibacterial Ldpe Composites", 1st Joint Turkey-Japan Workshop (JTJW) on Polymeric Composite Materials, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2014, pp.63-63
Atabek L., Savaş S., "Polimer Nanonokompozitlerde Kullanılan Montmorillonit Kilinin Temas Açısının Tabakalar Arası Mesafeye Göre Değişimi", 3. Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Sergisi, İZMİR, TÜRKİYE, 09-11 Kasım 2012, ss.241-244
Savaş S., Atabek L., Gümüş H.Ö., "Polimetil Metakrilat’In (Pmma) Yüzey Özelliklerinin Dinamik Temas Açisi Ölçüm Yöntemiyle İncelenmesi", 14. Uluslararası Malzeme Sempozyumu -IMSP'2012, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2012
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Nano-Kil Takviyeli Polimer Kompozitlerin Korozyon ve Bakteri Önleme Amacı ile Ambalaj Sanayine Uygulanması", BAP Arastırma Projesi, FBA-11-3563, Araştırmacı, 2013
"Doğal hidromagnezit huntit mineral karışımının sinerjik etki çalışmaları ile güç tutuşurluk etkisinin artırılması ", BAP Diğer, 5921, Araştırmacı, 2017
"Karbon Elyaf Takviyeli Polipropilen Kompozitlerin Güç Tutuşurluk Özelliklerinin İyileştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, FDA20155959, Araştırmacı, 2017
"Metal Hipofosfitler ile Katkılandırılmış Polimerlerin Güç Tutuşurluk Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Doktora, 6288, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Alternatif bir Malzeme Olarak Polimer Nanokompozit Metal Hibridlerin Güç İletim ve Yapı Elemanlarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması: Tasarım ve Üretim Parametrelerine Bağlı Olarak Adezyon Mekanik ve Tribolojik Özelliklerin Optimizasyonu", BAP Diğer, 5997, Araştırmacı, Devam Ediyor
Ödüller ve Burslar
Atabek Savaş L,Savaş S., "Poster Birinciliği, 3. Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu, Kasım 2012
Atabek Savaş L, "MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM İKİNCİLİĞİ, FAKÜLTE İKİNCİLİĞİ, KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAK., Haziran 2010
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi