Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uysal T., Yağci A., Uysal B. , Akdogan G., "Are nano-composites and nano-ionomers suitable for orthodontic bracket bonding?", EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, vol.32, pp.78-82, 2010 (Link) (Abstract)
Uysal T., Er Ö., Sağsen B., Üstdal A., Akdoğan G., "Can intracoronally bleached teeth be bonded safely?", AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.136, pp.689-694, 2009 (Link) (Abstract)
Uysal T., Ülker M., Akdoğan G., Ramoğlu S.İ., Yılmaz E. , "Bond Strength of Amorphous Calcium Phosphate-Containing Orthodontic Composite Used as a Lingual Retainer Adhesive", ANGLE ORTHODONTIST, vol.79, pp.117-121, 2009 (Link) (Abstract)
Sağsen B., Er Ö., Kahraman Y., Akdoğan G., "Resistance to fracture of roots filled with three different techniques", INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, vol.40, pp.31-35, 2006 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Üstdal A., Uysal T., Akdoğan G., Kurt G., "Effect of 16% carbamide peroxide bleaching agent on the shear bond strength of orthodontic brackets.", World Journal of orthodontics, vol.10, pp.211-215, 2009 (Link) (Abstract)
Zortuk M., Kiliç K., Bolpaça P., Akdoğan G., "Üç farklı Rezin Esaslı Simanla Dentine Simante Edilen Vita Celay Alumina Seramik Disklerin Makaslama Bağlanma Dirençleri", Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, cilt.17, no.ISSN:1300-5170, ss.93-97, 2008 (Link) (Abstract)
Şahin V., Karakaş E.S., Kandemir O., Akdoğan G., "Kırık Ve Kemik Defektlerinin Perkütan Kemik Iliği Ile Greftlenmesi: Tavşanlarla Deneysel Çalışma", Erciyes Tıp Dergisi, cilt.20, ss.55-64, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
İstanbullu Ö.B., Akdoğan G., "MRG Uyumluluk ve Güvenilirlik Risklerinin Biyomalzemeler için Değerlendirilmesi", TIPTEKNO'15 - Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2015, ss.491-494 (Link)
Akdoğan G., Güney A., "Diz Artroplastisinde Malzemelerden Kaynaklanan Biyouyumluluk Problemleri", BİYOMUT 2010, 15. Biyomedikal Mühendisleri Ulusal Toplantısı, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2010, ss.25-30 (Özet) (Abstract)
Sağsen B., Kahraman Y., Akdoğan G., "Üç Farklı Materyalle Doldurulmuş Endodontik Tedavi Görmüş Köklerin Kırılma Dirençlerinin In Vitro İncelenmesi", Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 29 Eylül - 1 Ekim 2005, pp.20-25
Akdoğan G., Saritaş S., "Toz Metalürjisinin Biyomalzemelerin Gelişimindeki Katkısı", 3. Uluslararası Toz Metalurji Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 4-8 Eylül 2002, pp.25-30
Akdoğan G., Saritaş S., Koç T., ""Ti-6al-4v" Alaşımının Biyokorozyon Ve Biyouyumluluk Özelliklerinin İyileştirilmesi", BİYOMUT'99, 3. Biyomedikal Mühendisleri Ulusal Toplantısı, KAYSERİ, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 1999, ss.20-25
Akdoğan G., Saritaş S., Koç T., "Ortopedide Kullanılan Biyomalzemeler Ve Özellikleri", BİYOMUT'99, 3. Biyomedikal Mühendisleri Ulusal Toplantısı, KAYSERİ, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 1999, ss.25-30