Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği ABD, 1991-1999
Yüksek Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği ABD, 1986-1989
Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 1979-1983
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, ""Ti-6Al-4V Alaşımının Biyokorozyon ve Biyouyumluluk Özelliklerinin Araştırılması" Konu: Biyomalzemeler", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Ana Bilim dalı Ağustos, 1998.
Yüksek Lisans, "Elektrohidrolik Tahrikli, Düşük Frekanslı Bir Yorulma Test Cihazının Tasarım ve İmalatı, ", GAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Ana Bilim dalı Şubat, 1989.
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
* ANSYS Uygulamaları ve ANSYS 15.0 Yenilikleri, ODTÜ/Teknokent, 2014
* Uygulamalı PATENT Okur Yazarlığı ve Teknoloji Ticarileştirme Eğitimi, Avrupa Patent Ofisi - ETTO , 2014
* Mühendislik Bilimleri için TÜBİTAK 1001 Programı Proje Hazırlama Eğitimi Etkinliği, TÜBİTAK /İstanbul, 2012
* Araştırmalarda Farkındalık ve Odaklanma, Eğitim Semineri, TÜBİTAK, EKUAL, EKUAL ve TAYLOR FRANCIS GROUP , 2012
* Araştırıcılar için DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI, ERSEM- Erciyes Üniversitesi, 2009
* Multy Agency Co-operation and Training for Awareness Raising on the Lisbon Agenda Project, TEPAV- British Embassy, 2007
* Avrupa Birliği ve Türkiye'de Ulusal Yeterlilikler/ Eğiticilerin Eğitimi, MEGEP- Ankara, 2006
* Mesleki Eğitim ve Kariyer Danışmanlığı, MEGEP- Ankara, 2006
* New Training Approaches for Workforce Development, The Adam SMITH College, FIFE, SCOTLAND, 2006
* Sosyal Diyalog ve Mesleki Eğitimde Yerel İşbirlikleri, MEGEP- Antalya, 2006
* Eğiticilerin Eğitimi/ Öğrenme- Öğretme- Kuram ve Yöntemleri, Erciyes Üniversitesi, Eğitim ve Tıp Fakültesi, 2005
* Auto CAD 2D , Erciyes Üniversitesi, ERSEM, 2002
* Process Contrıol and Instrumentation, Boaleeco / ENSA , Sivas, 1994
* Hidrolik Eğitimi, REXROTH / HIDROPAR, İstanbul, 1994
* Boyutsal Ölçme Teknikleri ve Kalite kontrol, ODTÜ - SEM, 1991
* The Center of International Education, International Studies and Services, Ferris State University, Big Rapids, Michigan, USA, 1991
* Instructor Training Certificate/ Industrial Instrumentation and Control Automation, New River C. College, Division of Technologies, Dublin, Virginia, USA, 1991