Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yrd.Doç.Dr. Gülşen AKDOĞAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : -
Sabit Telefon : +90 352 2076666 | Dahili : 32982
Faks : +90 352 4375784
E Posta Adresi : akdogangerciyes.edu.tr
Web Adresi : http://aves.erciyes.edu.tr/akdogang/cv
Ofis : Mühendislik Fakültesi, E Blok, Oda: 317
Posta Adresi : Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği, Melikgazi, 38039, Kayseri
Eğitim Bilgileri
Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği ABD, 1991-1999
Yüksek Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği ABD, 1986-1989
Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 1979-1983
Yaptığı Tezler
Doktora, ""Ti-6Al-4V Alaşımının Biyokorozyon ve Biyouyumluluk Özelliklerinin Araştırılması" Konu: Biyomalzemeler", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Ana Bilim dalı Ağustos, 1998.
Yüksek Lisans, "Elektrohidrolik Tahrikli, Düşük Frekanslı Bir Yorulma Test Cihazının Tasarım ve İmalatı, ", GAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Ana Bilim dalı Şubat, 1989.
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
* ANSYS Uygulamaları ve ANSYS 15.0 Yenilikleri, ODTÜ/Teknokent, 2014
* Uygulamalı PATENT Okur Yazarlığı ve Teknoloji Ticarileştirme Eğitimi, Avrupa Patent Ofisi - ETTO , 2014
* Mühendislik Bilimleri için TÜBİTAK 1001 Programı Proje Hazırlama Eğitimi Etkinliği, TÜBİTAK /İstanbul, 2012
* Araştırmalarda Farkındalık ve Odaklanma, Eğitim Semineri, TÜBİTAK, EKUAL, EKUAL ve TAYLOR FRANCIS GROUP , 2012
* Araştırıcılar için DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI, ERSEM- Erciyes Üniversitesi, 2009
* Multy Agency Co-operation and Training for Awareness Raising on the Lisbon Agenda Project, TEPAV- British Embassy, 2007
* Avrupa Birliği ve Türkiye'de Ulusal Yeterlilikler/ Eğiticilerin Eğitimi, MEGEP- Ankara, 2006
* Mesleki Eğitim ve Kariyer Danışmanlığı, MEGEP- Ankara, 2006
* New Training Approaches for Workforce Development, The Adam SMITH College, FIFE, SCOTLAND, 2006
* Sosyal Diyalog ve Mesleki Eğitimde Yerel İşbirlikleri, MEGEP- Antalya, 2006
* Eğiticilerin Eğitimi/ Öğrenme- Öğretme- Kuram ve Yöntemleri, Erciyes Üniversitesi, Eğitim ve Tıp Fakültesi, 2005
* Auto CAD 2D , Erciyes Üniversitesi, ERSEM, 2002
* Process Contrıol and Instrumentation, Boaleeco / ENSA , Sivas, 1994
* Hidrolik Eğitimi, REXROTH / HIDROPAR, İstanbul, 1994
* Boyutsal Ölçme Teknikleri ve Kalite kontrol, ODTÜ - SEM, 1991
* The Center of International Education, International Studies and Services, Ferris State University, Big Rapids, Michigan, USA, 1991
* Instructor Training Certificate/ Industrial Instrumentation and Control Automation, New River C. College, Division of Technologies, Dublin, Virginia, USA, 1991
Araştırma Alanları
Yapay Organlar ve Biyomateryaller
Biyomateryal
Oral İmplantoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Biyokorozyon
Web Of Science Araştırma Alanları
Materials Science, Biomaterials
Engineering, Biomedical
Orthopedics
Dentistry, Oral Surgery & Medicine
Materials Science, Composites
Materials Science, Ceramics
Polymer Science
Materials Science, Coatings & Films
Materials Science, Characterization & Testing
Materials Science, Multidisciplinary
Chemistry, Multidisciplinary
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Ögr.Gör.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Faklültesi, 2009 - 2013
Ögr.Gör.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Kayseri Meslek Yüksek Okulu, 1999 - 2009
Ögr.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Kayseri Meslek Yüksek Okulu, 1990 - 1999
Arş.Gör., GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 1984 - 1990
Mesleki ve İdari Deneyimler
Engelsiz Erciyes Yürütme Kurulu, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Erciyes Üniversitesi, , 01.05.2013 - Devam Ediyor
Bölüm Erasmus Koordinatörü, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği, 01.09.2009 - Devam Ediyor
MYO Müdür Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Kayseri Meslek Yüksek Okulu, , 01.08.2004 - 01.01.2006
Yönetim Kurulu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Kayseri Meslek Yüksek Okulu, , 01.08.2004 - 01.01.2006
Yönetim Kurulu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ERSEM, Sürekli Eğitim Merkezi, , 01.09.2001 - 01.10.2004
Bölüm Koordinatörü, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Kayseri Meslek Yüksek Okulu, Teknik Programlar , 01.08.1991 - 01.09.2009
Verdiği Dersler
Uygulamalı Biyomekanik, Yüksek Lisans, 2013-2014
Yapay Organ Tasarımı, Doktora, 2013-2014
Biyoakışkanlar Dinamiği, Lisans, 2013-2014
Biyomekanik, Lisans, 2013-2014
Biyouyumluluk, Lisans, 2013-2014
Biyomalzemeler ve Uygulamaları, Lisans, 2013-2014
Biyomedikal ve Medikal Ürün, Cihaz, Lisans, 2013-2014
Biyomalzemeler, Ön Lisans, 2002-2003
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Tez Savunma Sınavı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2010
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Uysal T., Yağci A., Uysal B. , Akdogan G., "Are nano-composites and nano-ionomers suitable for orthodontic bracket bonding?", EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, vol.32, pp.78-82, 2010 (Link) (Abstract)
Uysal T., Er Ö., Sağsen B., Üstdal A., Akdoğan G., "Can intracoronally bleached teeth be bonded safely?", AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.136, pp.689-694, 2009 (Link) (Abstract)
Uysal T., Ülker M., Akdoğan G., Ramoğlu S.İ., Yılmaz E. , "Bond Strength of Amorphous Calcium Phosphate-Containing Orthodontic Composite Used as a Lingual Retainer Adhesive", ANGLE ORTHODONTIST, vol.79, pp.117-121, 2009 (Link) (Abstract)
Sağsen B., Er Ö., Kahraman Y., Akdoğan G., "Resistance to fracture of roots filled with three different techniques", INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, vol.40, pp.31-35, 2006 (Link) (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Üstdal A., Uysal T., Akdoğan G., Kurt G., "Effect of 16% carbamide peroxide bleaching agent on the shear bond strength of orthodontic brackets.", World Journal of orthodontics, vol.10, pp.211-215, 2009 (Link) (Abstract)
Zortuk M., Kiliç K., Bolpaça P., Akdoğan G., "Üç farklı Rezin Esaslı Simanla Dentine Simante Edilen Vita Celay Alumina Seramik Disklerin Makaslama Bağlanma Dirençleri", Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, cilt.17, no.ISSN:1300-5170, ss.93-97, 2008 (Link) (Abstract)
Şahin V., Karakaş E.S., Kandemir O., Akdoğan G., "Kırık Ve Kemik Defektlerinin Perkütan Kemik Iliği Ile Greftlenmesi: Tavşanlarla Deneysel Çalışma", Erciyes Tıp Dergisi, cilt.20, ss.55-64, 1998
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
İstanbullu Ö.B., Akdoğan G., "MRG Uyumluluk ve Güvenilirlik Risklerinin Biyomalzemeler için Değerlendirilmesi", TIPTEKNO'15 - Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2015, ss.491-494 (Link)
Akdoğan G., Güney A., "Diz Artroplastisinde Malzemelerden Kaynaklanan Biyouyumluluk Problemleri", BİYOMUT 2010, 15. Biyomedikal Mühendisleri Ulusal Toplantısı, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2010, ss.25-30 (Özet) (Abstract)
Sağsen B., Kahraman Y., Akdoğan G., "Üç Farklı Materyalle Doldurulmuş Endodontik Tedavi Görmüş Köklerin Kırılma Dirençlerinin In Vitro İncelenmesi", Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 29 Eylül - 1 Ekim 2005, pp.20-25
Akdoğan G., Saritaş S., "Toz Metalürjisinin Biyomalzemelerin Gelişimindeki Katkısı", 3. Uluslararası Toz Metalurji Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 4-8 Eylül 2002, pp.25-30
Akdoğan G., Saritaş S., Koç T., ""Ti-6al-4v" Alaşımının Biyokorozyon Ve Biyouyumluluk Özelliklerinin İyileştirilmesi", BİYOMUT'99, 3. Biyomedikal Mühendisleri Ulusal Toplantısı, KAYSERİ, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 1999, ss.20-25
Akdoğan G., Saritaş S., Koç T., "Ortopedide Kullanılan Biyomalzemeler Ve Özellikleri", BİYOMUT'99, 3. Biyomedikal Mühendisleri Ulusal Toplantısı, KAYSERİ, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 1999, ss.25-30
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Femur İmplantları için Uygun Biyomalzemelerin Araştırılması", BAP Doktora, 1997, Yönetici, 1998
"MYO Program Geliştirme / Makine İhtisas Komisyonu", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Haziran 2002, Proje Ekibinde Üye, 2002
"MESOG- Mesleki Eğitim Sosyal Ortaklıkları Geliştirme Projesi", AB Çerçeve Programı Projesi, Eylül- 2006, Danışman, 2006
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
TMMOB- Makina Mühendisleri Odası, , Uye, 01.09.1984 - 01.09.1990
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
* Biyomalzemelerin Medikal Alanda Kullanımı, BIOMATEN, BIOMATEN/ ODTÜ, Ankara, Ocak 2013
* Biyomühendislik Uygulamaları (Mikro ve Nano Parçacıkların Manyetik Alan Yardımı ile Kanser Tedavisinde Kullanımı), Ankara Üniversitesi/ Ankara, Temmuz 2013
* Medikal İnovasyon Platformu (Mediplat) Çalıştayı, RIXOS GRAND ANKARA HOTEL/ ANKARA, Subat 2011
* V. Kök Hücre Sempozyumu, TÜBA/ Hacettepe Üniversitesi/ ANKARA, Haziran 2010
* BİYOMUT 2010, 15. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Konyaaltı/ ANTALYA, Nisan 2010
* I. Kök Hücre Kursu , TÜBA/ Hacettepe Üniversitesi/ ANKARA, Haziran 2010
* III. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongre ve Sergisi, Samsun Atatürk Kültür Merkezi/ Samsun, Kasım 2009
* Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Erciyes Üniversitesi/ KAYSERİ, Ekim 1999
* III. Ulusal Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, ODTÜ/ Ankara , Eylul 1998
* III. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Foça/ İZMİR, Ekim 1988
* V. Ulusal Mekanik Kongresi, , Kirazlıyayla/ Bursa, Eylul 1987
Bilimsel Hakemlikler
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Eylül 2013
Journal of Engineering in Medicine, The Institution of Mechanical Engineering, Dergide Hakemlik, Eylül 2009
SANAYI ve TEKNOLOJI BAKANLIĞI, Proje Hakemliği, Ocak 2014
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences , Dergide Hakemlik, Eylül 2013
TTMD- Türk Toz Metalürjüsi Derneği, Diğer Hakemliği, Ağustos 2011
Universal Journal of Materials Science, Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
Etkinlik Organizasyonu
BİYOMUT' 99- Biyomedikal Mühendisleri Ulusal Toplantısı, Düzenleme Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Ekim 1999
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Triboloji Derneği, Balkan Tribological Assocation, TÜRKIYE, http://www.triboder.org/uyeler.html, Mart 2014 - Devam Ediyor
TTMD- Türk Toz Metalürjüsi Derneği, TTMD, TÜRKIYE, http://www.turkishpm.org/, Eylül 2008 - Devam Ediyor
Ödüller ve Burslar
World Bank- Technical Training, World Bank- YÖK, Kasım 1990
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Biyomalzemeler, Implant Malzemeleri, Yapay Organlar, Biyouyumluluk,Biyokorozyon
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Biomaterials, Implant Materials, Artificial Organs, Biocompatibility, Biocorrosion